x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)
Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Kansainvälisen politiikan opintosuunta [I Periodi]

Opettajat: Aalto, Forsberg, Kangas, Juntunen, Ojanen, Patomäki, Särmä

Kurssin koordinaattori: Anni Kangas

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

To 8.9. Johdantoluento / Anni Kangas

Ke 14.9. Ei luentoa

To 15.9. Käsitteet tutkimuksessa /  Hanna Ojanen

Ke 21.9. Selittäminen ja ymmärtäminen / Tuomas Forsberg

To 22.9. Lukuvuoden avajaisseminaari (klo 12-16, PinniB1100)

Ke 28.9. Kansainvälinen politiikka tieteenä / Anni Kangas

To 29.9. Käytäntökäänne kansainvälisen politiikan tutkimuksessa / Tapio Juntunen

Ke 5.10. Jälkistrukturalismin metateoriasta / Anni Kangas

To 6.10. Feminismi reflektivisminä / Saara Särmä

Ke 12.10. Monitieteisyys kansainvälisessä  politiikassa / Pami Aalto

To 13.10. Teoria ja käytäntö / Tuomas Forsberg

Ke 19.10. Kausaatio, käytännöllinen toiminta ja tulevaisuuden ennakointi: dialektisen kriittisen realismin näkökulma / Heikki Patomäki ja luentosarjan päätöspaneeli klo 15-18 Ravintola Telakan yläkerrassa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Anni Kangas, Vastaava opettaja
Anni.Kangas[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2016 – 19.10.2016
Luento-opetus 24 tuntia
To 8.9.2016 - 13.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107
Poikkeukset:
6.10.2016 klo 12 –14 , Pinni A1081
Ke 14.9.2016 - 19.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107
Poikkeukset:
5.10.2016 klo 12 –14 , Pinni A1081
19.10.2016 klo 15 –18 , Ravintola Telakan yläkerta, Luentosarjan päätöspaneeli
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 16 osallistujaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
Hannes.Peltonen[ät]uta.fi
Opetus
15.9.2016 – 20.10.2016
Seminaari 20 tuntia
To 15.9.2016 klo 14-17, Pinni A4086
Ma 26.9.2016 klo 14-17, Pinni A4086
Ma 3.10.2016 klo 14-17, Pinni A4086
To 6.10.2016 klo 14-17, Pinni A4086
To 13.10.2016 klo 14-17, Pinni A4086
To 20.10.2016 klo 12-17, Pinni A4086
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on intensiivinen, ja sen suorittaminen vaatii sitoutumista ja aktiivista osallistumista.

Kurssi toteutetaan itsenäisenä kirjallisena harjoituksena. Osallistujat tuottavat tutkimuspaperin, joka palautetaan kurssin vastuuhenkilölle. Ohjeet palautuksesta alla.

Kurssin päätyötavat ovat kirjallisuuteen perehtyminen, kirjallisuuden arviointi, tutkimuspaperin valmistelu ja palautus.

Kurssin laajuus: 5 op.

Kurssin voi suorittaa myös 10 opinto-pisteen laajuisena, mutta siitä on sovittava erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa. 10 op:n laajuisena tämä kurssi korvaa POLKVS21-kurssin.

Tarkemmat ohjeet:
POLKVS22 Methods Written exercise 2016-2017.pdf

Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
Hannes.Peltonen[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2016 – 28.5.2017
Harjoitukset
To 15.9.2016 klo 13-14, Pinni A3111
Ke 11.1.2017 klo 13-14, Pinni A3111
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kirjallinen harjoitus, joka on avoin koko vuoden.

Palautetut työt arvioidaan seuraavien eräpäivien jälkeen mahdollisimman pian: 1.12.2016, 1.3.2017 ja 28.5.2017.

Lisätiedot opetusohjelmassa ja PDF-tiedostossa.

Vapaaehtoiset infotilaisuudet 15.9.2016 klo 13-14 ja 11.1.2017 klo 13-14.

Kurssi koostuu kolmesta osin päällekkäisestä jaksosta, jotka ovat opintosuunnan painopistealueiden mukaisia: Eurooppa-tutkimus (I-periodi), maailmanpolitiikka (II-periodi), ja rauhan- ja konfliktintutkimus (III-periodi). Kurssi on mahdollista suorittaa kahdessa periodissa. Opiskelija suorittaa oman suuntaumisensa mukaisen aloitusluennon lisäksi tämän painopistealueen muut kokoontumiskerrat (5), ja käy lisäksi vähintään yhdeltä alueelta vähintään 5 kertaa sekä 5 vapaavalintaista seminaarikertaa, jotka voivat olla myös muiden tahojen järjestämiä aihepiiriä käsitteleviä seminaareja tai puhetilaisuuksia. Lisäksi opiskelija valitsee oman suuntautumisvaihtoehtonsa johtavasta journaalista 3 artikkelia joista suorittaa erikseen yhden suullisesti, esityksessään kahteen muuhun artikkeliin verraten; ja valmistelee työseminaarin aihepiiristä kysymyksiä esittävän ja niihin vastaavan esseen, jossa hyödynnetään kirjallisuutta ja seminaarien vierailuluentoja. Seminaarit koostuvat omien opettajien alustuksista, vierailuluennoista ja vierailuista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on edelleen kehittänyt valmiuksiaan käydä edistynyttä tieteellistä ja käytännöllistä keskustelua vähintään yhden erikoistumisalueen osalta mutta tuntee myös vähintään yhden muun erikoistumisalan ongelmanasetteluja ja lähestymistapoja. Hän on saanut ajantasaisen kuvan alan viimeaikaisesta ja tekeillä olevasta tutkimuksesta,  tutkimusta tekevistä tahoista ja keskeisistä kansainvälisten suhteiden muutostrendeistä. Edeltävien opintojaksojen sekä tämän opintojakson seminaariesitysten ja artikkelijulkaisujen pohjalta opiskelija osaa rakentaa omaa tutkimustyötään tukevan kirjallisuuskatsauksen.

Tuomas Forsberg, Vastaava opettaja
Tuomas.Forsberg[ät]uta.fi
Anni Kangas, Vastaava opettaja
Anni.Kangas[ät]uta.fi
Hanna Ojanen, Opettaja
Opetus
5.9.2016 – 27.2.2017
Seminaari 30 tuntia
Ma 5.9.2016 - 27.2.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi

Kevään 2017 kansainvälisen politiikan pro gradu -seminaarien ensimmäinen kokoontuminen pidetään ke 18.1. klo 12 Pinni A4086. 

Kaikkia seminaaria aloittavia pyydetään olemaan paikalla. Paikallaolo on suositeltavaa myös sitä jatkaville (II-seminaari). Poissaolosta on ilmoitettava omalle ohjaajalle.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kansainvälisen politiikan tulevan lukuvuoden graduseminaareihin pitää kaikkien (myös jatkajien) ilmoittautua e-lomakkeella 31.5.2016 mennessä. Ilmoittautumista pyydetään myös jatkajilta ja niiltä, jotka aikovat aloittaa seminaarin vasta keväällä 2017. Seminaari jaetaan temaattisesti kahteen tai usempaan ryhmään ilmoittautumisten perusteella.

Tuomas Forsberg, Opettaja
Tuomas.Forsberg[ät]uta.fi
Hanna Ojanen, Opettaja
Hanna.Ojanen[ät]uta.fi
Anni Kangas, Opettaja
Anni.Kangas[ät]uta.fi
Opetus
14.9.2016 – 24.5.2017
Seminaari 40 tuntia
Keskiviikkoisin klo 12-14
Hanna Ojasen ryhmä, Pinni A4086
Anni Kankaan ryhmä, Pinni A4060
Ma 12.12.2016 klo 13-16, Pinni A4086
Ke 14.12.2016 klo 10-14, Pinni A4060
Tuomas Forsbergin ryhmä, Pinni A4020
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

The course is offered as a Cross-Border International Relations winter school, organized at the St. Petersburg State University, Russia, 21-25 November 2016.

The programme consists of the following lectures (tbc) by Russian and Finnish experts:

- “The Future of the relations between the European Union and the Eurasian Economic Union” (Lanko)

- “The implications of the EU-Russia conflict for Finnish and Swedish foreign and security policies" (Pesu)

-“Transboundary water management on the borders  between Russia and the European Union” (Lanko)

 -“Impact of the Russia-EU conflict on cross-border cooperation in   the region” (Yarovoi)

-“The Future of EU-Russia Relations” (Forsberg)

Enrolment for University Studies

The course is compulsory for RES Master's Programme IR students (double degree). Other students interested in participating, please, send a short letter of motivation (app. 300 words) to Sirke Mäkinen (Sirke.Makinen at uta.fi) by 1 October 2016.

Dmitri Lanko, Teacher responsible
Gleb Yarovoy, Teacher responsible
Tuomas Forsberg, Teacher
Tuomas.Forsberg[ät]uta.fi
Matti Pesu, Teacher
Sirke Mäkinen, Contact person
Sirke.Makinen[ät]uta.fi
Teaching
21-Nov-2016 – 25-Nov-2016
Lectures
Mon 21-Nov-2016, St. Petersburg State University/School of International Relation
Group work
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

The course is compulsory for RES Master's Programme IR students (double degree). Other students interested in participating, please, send a short letter of motivation (app. 300 words) to Sirke Mäkinen (Sirke.Makinen at uta.fi) by 1 October 2016.

This course is offered as an investigative art/research workshop where students explore questions related to sexual and gender politics in Finnish and Russian societies. The course consists of pre-readings, short lectures, group discussions and joint practical art-making workshops. The students learn to make short videos and to edit them. The students do not have to have previous experience of making videos or practicing art.

The workshop is intended to function as a space of cross-cultural and cross-sectoral knowledge production. We will critically explore a variety of borders that relate to the politics of gender and sexuality, e.g. the East-West divide or the boundary between academic research and artistic practice. We seek to explore the limits of established and conventionalized ways of knowledge production within academia, to recognize forms of sexual nationalism as well as to identify new kinds of solutions to problems related to the politics of gender & sexuality both in Finland and in Russia. 

The point of departure of the workshop is the idea that while questions related to sexual and gender politics are differently structured in Finnish and Russian societies, much is also shared. The workshop will explore the following types of questions: 

(1)   What kinds of meanings do gender and sexuality acquire in different cultural-political contexts? How are these meanings contested and questioned in Finland and in Russia?

(2)   How do politics of gender and sexuality articulate conceptions of social justice and equality in Finnish and Russian societies? What kind of practices of power, marginalization and exclusion are associated with these conceptions, and how can they be countered?

(3)   What kinds of cultural translations does the joint exploration of sexuality and gender bring to the fore? How can these acts of translation inform us about the cultural articulations concerning politics of gender and sexuality in Finland and Russia?

(4)   What kind of cultural and social ‘infrastructure’ is there in the past and present of the Russian and Finnish societies that would enable identifying solutions to the social issues related to politics of gender and sexuality?

Work load

Total hours 135 hrs (contact teaching 35 hrs, independent work 100 hrs) 

  • Before the workshop: a set of pre-readings and a reflective learning diary (app. 2000 words) 
  • Active attendance at the workshop sessions and practical art-making 
  • After the workshop: a finalized artwork and/or an essay (app. 3000 words)
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Anni Kangas, Teacher responsible
Anni.Kangas[ät]uta.fi
Saara Särmä, Teacher responsible
Saara.Sarma[ät]uta.fi
Daria Krivonos, Teacher responsible
Masha Godovannaya, Teacher
Inna Perheentupa, Teacher
Teaching
17-Oct-2016 – 26-Oct-2016
Lectures 35 hours
Mon 17-Oct-2016 at 15-19, Virta 113
Tue 18-Oct-2016 at 15-19, Virta 113
Wed 19-Oct-2016 at 15-19, Virta 113
Thu 20-Oct-2016 at 15-19, Virta 113
Fri 21-Oct-2016 at 15-19, Linna K113
Mon 24-Oct-2016 at 15-19, Pinni A3107
Tue 25-Oct-2016 at 16-20, Virta Computer Room 53
Wed 26-Oct-2016 at 15-19, Virta 113
Independent work 100 hours
Periods: I
Language of instruction: English
Valtio-opin opintosuunta [I Periodi]

Kurssilla luetaan poliittisen käyttäytymisen klassikkoteos The American Voter ja keskustellaan sen esittämistä teorioista ja niiden soveltamisesta politiikan tutkimuksessa. Kukin osallistuja laatii vuorollaan alustuksen yhdestä kirjan teemasta ja osallistuu jokaisella kerralla yhteiseen keskusteluun. Kurssilla painotetaan soveltavaa otetta ja klassikoiden tuomista nykypäivään. Kurssin lopuksi kirjoitetaan essee, jossa reflektoidaan kirjassa ja sen lisäksi luetuissa artikkeleissa esitettyjä teorioita annetun aineiston avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen opettajalle sähköpostilla 4.9.2016 mennessä.

Josefina Sipinen, Vastaava opettaja
josefina.sipinen[ät]uta.fi
Aino Tiihonen, Opettaja
aino.tiihonen[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2016 – 7.10.2016
Lukupiiri 16 tuntia
Ti 13.9.2016 - 4.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A4086
Pe 16.9.2016 - 7.10.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Puolueiden ja kansalaisten 1970-luvulta lähtien voimistunut erkaantuminen on nostanut 2000-luvun puoluekäytännöissä ja -tutkimuksessa pinnalle ikivanhan kysymyksen: tuleeko puolueiden olla sisäisesti demokraattisia jotta edustuksellinen demokratia voisi toimia? Lopullisten vastausten sijaan tämä kurssi tarjoaa laajan puolueiden sisäistä demokratiaa käsittelevän yleisesityksen, missä erilaisten normatiivisten tulkintojen lisäksi pureudutaan syvemmin puoluedemokratian käsitteeseen ja muotoihin, sekä käytännön sovellutuksiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Aihetta lähestytään historiallisesti, pyrkien ottamaan huomioon kunkin näkökulman syntykonteksti. Esimerkiksi nyt 2000-luvulla aihe on noussut pinnalle ennen kaikkea sen vuoksi, että puoluejäsenten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen on katsottu voivan parantaa puoluetoiminnan yleistä hyväksyttävyyttä, joka on ollut koetuksella nopeasti muuttuvan maailman ristipaineissa. Aiheen teoreettis-käsitteellisestä luonteesta huolimatta se on aina kytkeytynyt vahvasti politiikan käytännöllisiin ongelmiin ja ratkaisuihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Vesa Koskimaa, Vastaava opettaja
Opetus
14.9.2016 – 19.10.2016
Lukupiiri 18 tuntia
Ke 14.9.2016 - 19.10.2016 viikoittain klo 12-15, Pinni A3103
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi suoritetaan lukupiirimuotoisena. Kokoonnumme viikon välein tarkastelemaan opettajan jakaman kirjallisuuden (noin 20-30-sivuinen artikkeli tai kirjan luku) herättämiä kysymyksiä. Tapaamiset ovat luonteeltaan keskustelevia ja pohdiskelevia, mutta kiinnitämme huomiota myös argumentaatioon. Kurssin päätteeksi suoritetaan henkilökohtainen tenttiessee; yhteen laajahkoon kysymykseen perustuva laajahko (noin 10-sivuinen) analyyttinen kirjoitus, joka on palautettava opettajalle lyhyen määräajan (noin 1 vrk) kuluessa tehtävänannosta. Opiskelija voi käyttää kirjoituksensa tukena kaikkea mahdollista lähdemateriaalia. Mikäli opiskelija suorittaa kurssin osana syventäviä opintoja laatii hän lisäksi noin 15-sivuisen esseen.

Tapio Raunio, Vastaava opettaja
Tapio.Raunio[ät]uta.fi
Opetus
14.9.2016 – 24.5.2017
Seminaari 48 tuntia
Ke 14.9.2016 - 24.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Tapio Rauniolle

Kaisa Herne, Vastaava opettaja
Kaisa.Herne[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2016 – 31.5.2017
Seminaari 48 tuntia
Syksy 2016
Ma 12.9.2016 klo 11-13, Pinni A4060, muut tapaamiset sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla
Kevät 2016
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Valtio-opin maisteriseminaari.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Yhteisilmoittautuminen maisteriseminaareihin lukuvuoden alussa.

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
Elina.Kestila-Kekkonen[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2016 – 23.5.2017
Seminaari 48 tuntia
Ti 13.9.2016 - 23.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A4060
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari tiistaisin klo 10–12 (tai erikseen sovittavana ajankohtana)

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

The course focuses on several key dimensions of the member states’ involvement in EU policymaking. The three selected dimensions explored in the course are: 1) the institutional set-up of member states’ participation in EU affairs (executive coordination and parliamentary control  in other words, how ministries, cabinets, and national parliaments take part in EU affairs); 2) formulation and articulation of national preferences and positions at the EU level; and 3) implementation of EU law at the domestic level (and the subsequent compliance with this law).  

The course structure consists of the following sections:

A. National executives and parliaments and EU affairs
B. Member states’ preferences in the EU
C. Implementation of EU law in the member states

Enrolment for University Studies

Registration by email to Jan Karlas (jan.karlas@fsv.cuni.cz) by 15 September.

Jan Karlas, Teacher responsible
jan.karlas[ät]fsv.cuni.cz
Teaching
27-Sep-2016 – 29-Sep-2016
Seminar 9 hours
Tue 27-Sep-2016 at 16-19, Pinni A3107
Wed 28-Sep-2016 at 16-19, Pinni A3107
Thu 29-Sep-2016 at 16-19, Pinni A3107
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science

The course examines the consequences of democratic and dictatorial regimes in

a comparative perspective. We will explore how these broad types of regimes

are defined in the literature, how they structure political participation by citizens,

how they change over time and as a result from demands from the people, and

what effects regimes have on relative performance. In addition we'll work with

comparative public opinion datasets commonly used in social science research.

Class meetings: The class will meet once a week. Students should complete

the reading assigned in the syllabus and the homework before each meeting.

Each class period will be devoted to a discussion of the main ideas encountered

in the reading and students are expected to fully participate in the discussions.

Term Papers: 2 term papers will be assigned – one critical review and a final

paper. Both will incorporate the concepts studied in the class. Think of each

paper as an exam – I do. Make sure that you use them to show what you have

learned from the readings and lectures. The final paper is due on the last day of

class.

Critical Review Essay: Semester participants will write 1 paper on any of

the topics covered in this class. These papers are not supposed to be mere

summaries of the readings. Rather, they should be thoughtful critiques of the

assigned readings.

Research Paper: Each seminar participant will prepare a final paper.

Ideally this paper will be an empirical analysis using data from the World Values

Survey (http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp) or the European Values Study

(http://www.europeanvaluesstudy.eu/) datasets. The topic of this paper is up to

you. Alternatively, students can write a literature review of a topic addressed in

this class (see the Gandhi and Lust-Okar article for an example).

Schedule

Week 1 (Sept 7) Course Introduction
Week 2 (Sept. 14) Summarizing Regime Types
Week 3 (Sept. 21) Measuring Regime Characteristics
Week 4 (Sept 22) Value Change and Postmaterialism
Week 5 (Oct. 12) Political Life in Democracies
Week 6 (Oct. 26) Political Participation in Authoritarian Systems
Week 7 (Nov. 2) Civil Society [Will meet in Pinni B 4113]
Week 8 (Nov. 9) Social Welfare
Week 9 (Nov. 16) Economic Performance
Week 10 (Nov. 23) Corruption
Week 11 (Nov. 30) Protection of Human Rights and Personal Integrity
Week 12 (Dec. 7) War and Regime Type
Week 13 (Dec. 14) Prospects for Democratic Transitions

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Peter Miller, Teacher responsible
Teaching
7-Sep-2016 – 7-Dec-2016
Lectures
Wed 7-Sep-2016 - 7-Dec-2016 weekly at 14-16, Main Building D13, except 2.11 PinniB4113
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Students will be accepted to the course in the following order:

1. degree students of the MDP in Public Choice

2. degree students of the other Global Society programmes (MDP in Peace, Mediation and Conflict Research, MDP in Global and Transnational Studies, MDP in Comparative Social Policy and Welfare)

3. other degree students of UTA

4. exchange students

---------------------------------------

The course can also be taken within the Degree Programme in Politics,

when it will compensate 5 ECTS from one of the following Political

Science study units: POLVOS23 Civil Society and Political Participation

(https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=9428&idx=2&uiLang=en&lang=en&lvv=2015),

or POLVOS27 Political Systems

(https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=9428&idx=6&uiLang=en&lang=en&lvv=2015).

Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Valtio-opin opintosuunta [II Periodi]

Luentokurssi, jolla käsitellään oikeudenmukaisuusteorioita ja käytännön oikeudenmukaisuuskysymyksiä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kaisa Herne, Vastaava opettaja
Kaisa.Herne[ät]uta.fi
Opetus
26.10.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 26.10.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A Paavo Koli -sali
To 3.11.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A Paavo Koli -sali
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

This course provides an introduction and overview over the disciplines of political and critical discourse analysis. The course will focus on various approaches to political discourse analysis as a tool for analyzing power relations. There is no set single approach, as the field is quite porous. The related works of scholars will be made available for the students for reading, analysis, and reflection during the course.  After the course, the students are expected to better understand the various approaches to political discourse analysis and are better equipped to utilize these theories in their forthcoming work. The students will be more adept at spotting discursive practices in political speech and the media and evaluate possible underlying modes of discursive argumentation.  The course consists of two modules: lecture and seminar teaching in period II, and a practical analytic workshop in period III. Period II course is A42/S25/S33 for 5 ECTS, and period III is S25/S33 for 5 ECTS. Space permitting, however, intermediate level students can also attend the work shop. In addition, if you have previously attended the course for Intermediate studies (A42 5 ECTS), you can still attend the workshop for 5 ECTS for Advanced studies (S25/S33). Priority is given to students registering for both periods.  The language of the course is English, so students are expected to be reasonably proficient in reading and writing academic texts in this language.

Enrolment for University Studies

Enrolment via email to teacher responsible by 30 September.

Mikko Poutanen, Teacher responsible
Mikko.Poutanen[ät]uta.fi
Teaching
25-Oct-2016 – 15-Dec-2016
Lectures 14 hours
Thu 27-Oct-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 16-18, Linna K108
Exceptions:
3-Nov-2016 at 16 –18 , Main building A08
Seminar 14 hours
Tue 25-Oct-2016 - 13-Dec-2016 weekly at 14-16, Linna K108
Exercises 4 hours
Wrap-up
Thu 15-Dec-2016 at 14-18, Pinni A4086
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science (exchange students: equivalent studies at home university).

On June 23 2016 the British were asked to respond to a simple referendum question which read: Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? Until the murder of the Labour MP Jo Cox on the street in her Batley constituency a week before the vote, the campaign was lively and hard-hitting. The ‘Britain Stronger in Europe’ campaign focused on the damaging economic consequences of a Brexit whilst the ‘Vote Leave’ campaign concentrated on the immigration question, adding that “instead of subsidising French farmers, we should take control back and spend our money (never the euro!) on our priorities like the National Health Service”. Sophie from Peterborough had other things on her mind: “If we leave the EU does it mean we would be banned from the Eurovision Song Contest?” The course will represent a detailed portrait of a decision from the origins of the referendum to the campaign, an in-depth analysis of the result and a discussion of its likely consequences

Lecture/seminar topics

October 25 ‘How come the ‘Battle for Britain’? The Background to Brexit

October 27 ‘Project Fear’ versus ‘Project Hate’: The Campaign

November 1 Polish bakeries on the High Street: Euroscepticism or Immigration Scepticism?

November 3 Did the north and the poor cause Brexit? Analysing the Result

November 8 “Get ready for indy ref 2”: the Future for Scotland and Northern Ireland? BREXIT5.pdf

November 10 “If Labour stays at home, Britain leaves” Was it Labour’s fault? BREXIT6.pdf

November 15 ‘So what the hell happens now?’ (Daily Mail). The Challenges Ahead BREXIT7.pdf

November 17 A prime minister who lives by the referendum must ultimately day by the referendum. The wider lessons of the referendum.

Enrolment for University Studies

Email registration by October 1 essential

David Arter, Teacher responsible
David.Arter[ät]uta.fi
Teaching
25-Oct-2016 – 17-Nov-2016
Lectures 16 hours
Tue 25-Oct-2016 - 1-Nov-2016 weekly at 14-16, Main building A3
Thu 27-Oct-2016 - 17-Nov-2016 weekly at 14-16, Main building A3
Exceptions:
3-Nov-2016 at 14 –16 , Pinni A, Paavo Koli Auditorium
10-Nov-2016 , CANCELLED!
17-Nov-2016 , CANCELLED!
Tue 8-Nov-2016 - 15-Nov-2016 weekly at 14-16, Main building C6
Exceptions:
8-Nov-2016 , CANCELLED!
15-Nov-2016 , CANCELLED!
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Kansainvälisen politiikan opintosuunta [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
Hannes.Peltonen[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2017 – 15.2.2017
Seminaari 20 tuntia
Ke 11.1.2017 - 8.2.2017 viikoittain klo 14-17, Pinni A4060
Ke 15.2.2017 klo 12-17, Pinni A4060
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on intensiivinen, ja sen suorittaminen vaatii sitoutumista ja aktiivista osallistumista.

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

IR theories are basically Western centric, based on Western historical experience and intellectual traditions. However, all actors in the international system do not necessarily act according to the rationality of the Western centric theories. Currently emerging powers challenge the international system and that might challenge also the mainstream IR theories. In order to avoid a conflictual behaviour, it is worth of knowing approaches based on non-Western world views. The aim of the course is to find out whether the epistemic communities in the emerging states are challenging our traditional interpretations about the international system and politics. Simultaneously students are encouraged to invent new perspectives in interpreting international politics. The course should also make it possible to evaluate how international IR as an academic discipline is as well as to estimate whether changes in the international system require new approaches in understanding international politics.

Course consist 8 h of lectures and 16 h of seminars.

Lectures give a general overview to the topic of the course: changing international order; Western centric IR and challenging IR approaches from the non-Western world.

For the seminar session each of the students have to read provided articles and each of the articles will be introduced by one student for discussion.

Students also have to write a learning diary about how they have found the texts and also explicate how those texts might affect their own understanding about the international politics.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jyrki Käkönen, Teacher responsible
Jyrki.Kakonen[ät]uta.fi
Teaching
10-Jan-2017 – 22-Feb-2017
Lectures 8 hours
Tue 10-Jan-2017 at 10-12, Linna 6017
Wed 11-Jan-2017 at 10-12, Linna 6017
Tue 17-Jan-2017 at 10-12, Linna 6017
Wed 18-Jan-2017 at 10-12, Linna 6017
Seminar 16 hours
Tue 31-Jan-2017 - 21-Feb-2017 weekly at 10-12, Linna 6017
Wed 1-Feb-2017 - 22-Feb-2017 weekly at 10-12, Linna 6017
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Compensations in International Relations:

POLKVS33 Rauhan- ja konfliktintutkimus/Peace and Conflict Research

or

POLKVS31 Maailmanpolitiikan tutkimus/The Study of World Politics

The forms of violence in civil wars are quite often more intensified and fatal than in traditional wars among states. Violence is present within the whole society and divides it into antagonist camps. Returning to peace after bloody civil war is therefore also more painful and complex. It takes time to recover from civil wars since the wounds are deeply engrained in the society and they dominate every day experiences among people. This course focuses on the ways to end violence after civil war and build up sustainable and just peace, ways to heal collective and individual trauma and reconstruct destroyed community but also damaged environment. The course examines from various thematic, but also disciplinary perspectives, challenges and obstacles of returning to peace after civil war. It is focused mostly on Finnish Civil War (1917), Irish civil wars and Middle Eastern cases. It offers multi- and inter-disciplinary focus by combining psychological, historical, peace studies and legal approaches.

Themes:

1) Mediation & peace processes

2) Reconciliation, trauma and remembering

3) Transitional justice & reconstruction

4) Refugees and forced displacement

Schedule:

16.1.2017 Marko Lehti (UTA): Introduction 

19.1.2017 Pertti Haapala (History, UTA) –”From Chaos to Compromise. The Civil War 1918 and its aftermath in Finland”

23.1.2016 Jyrki Ruohomäki (TAPRI, UTA): “The politics of memory and re-membering in post-conflict Northern Ireland”

26.1.2017 Anne Heimo (University of Turku): “Coping with the Past: The 1918 Finnish Civil War”

30.1.2017 Jukka Kekkonen (University of Helsinki): “Political and legal repression after Finnish and Spanish civil wars. A comparative analysis.”

2.2.2017 Elise Feron (TAPRI, UTA) "Northern Ireland: Peace without Reconciliation?"

6.2.2017 Laura Huttunen (anthropology, UTA): "Missing persons and the transition to peace:  Bosnia-Herzegovina and beyond"

9.2.2017 Tanja Tamminen (IOS, Germany): ”Kosovo – from dialogue to reconciliation”

13.2.2017 Roland Kostic: “Transitional Justice and Reconciliation in Bosnia-Herzegovina: Examining top-down approaches and bottom up response”

15.2.2017 Susanne Dahlgren (anthropology, UTA): “ Reconstruction of civil society after violent civil war: the case of Yemen”

20.2.2017 Anitta Kynsilehto (TAPRI): "Fleeing civil war: Syrians in exile"

23.2.2017 Armenak Tokjman (TAPRI, UTA) “Conflict transformation: examples from Syria”

27.2.2017 Bruno Lefort (TAPRI, UTA/ Montreal) “After Lebanese Civil war” (Skype lecture)

2.3.2017 Karim Maiche (TAPRI) “Partial Amnesty and the Confidence-Building in Post-Civil War Algeria”

6.3.2017 Raija-Leena Punamäki: “Traumatic war experiences and possibility of reconciliation: psychological aspects.”

9.3.2017 Aleksi Ylönen (Lisbon): "South Sudan: Endless Instability?"

13.3.2017. Frank Möller (TAPRI,  UTA) Children of Rwanda

16.3.2017 Eeva Puumala (TAPRI):  ”Refugees and asylum seekers: experiencing civil war from a distance”.

20.3.2017 Mahdi Abdile: “From democracy to perpetual chaos and improvement: The case of Somalia”

The course will take place on Mondays and Thursdays at 12-14, except:

Monday 30 January at 16-18

Monday 27 February at 16-18.

Wednesday 15.2.2017 at 12-14

Lectures 38h, literature given by lecturers and student workshops chaired by TAPRI phd-students.

Student write a lecture diary on the basis of lectures and given material.

Students participate to dialogic workshops (4 sessions, 2 hours each) facilitated by TAPRI’s PhD students in which target orientated questions are given beforehand and joint concluding statement are written jointly.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Marko Lehti, Teacher responsible
Marko.Lehti[ät]uta.fi
Teaching
16-Jan-2017 – 20-Mar-2017
Lectures 38 hours
Mon 16-Jan-2017 - 20-Mar-2017 weekly at 12-14, Main building, lecture room A3
Exceptions:
30-Jan-2017 at 16 –18 , Main building, lecture room A3
20-Feb-2017 at 12 –14 , Main building, lecture room D13
27-Feb-2017 at 16 –18 , Main building, lecture room A3
Thu 19-Jan-2017 - 16-Mar-2017 weekly at 12-14, Linna K113
Wed 15-Feb-2017 at 12-14, Linna K113
Tutorials 8 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Course: open for all students but targeted specially for students at Faculty of Social Sciences.

Compensations:

Degree Programme in Social Sciences: SOSM7

Degree Programme in Politics (International Relations): POLKVS33 Peace and Conflict Research

Valtio-opin opintosuunta [III Periodi]

Kurssilla käydään läpi yksilöiden päätöksenteon teoriaa ja yksilöiden välisen interaktion teoriaa. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille käsitys päätöksentekoa koskevista teorioista sekä tarkastella empiiristen esimerkkien avulla, miten hyvin teoriat pitävät paikkansa. Kurssilla käydään läpi politiikan tutkimuksen kannalta tärkeät peliteoreettiset mallit ja ongelmat. Kurssilla käsitellään seuraavia kysymyksiä. Onko yksilöiden päätöksenteko rationaalista? Jos ei, miten se poikkeaa rationaalisuudesta? Mitkä tekijät vaikuttavat yksilöiden päätöksentekoon? Millaisilla peliteoreettisilla malleilla on kuvattu yksilöiden välistä vuorovaikutusta? Miten hyvin peliteoreettiset mallit sopivat yksilöiden välisen vuorovaikutuksen kuvaamiseen? Miten peliteoriaa on arvosteltu?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kaisa Herne, Vastaava opettaja
Kaisa.Herne[ät]uta.fi
Opetus
18.1.2017 – 2.3.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 18.1.2017 - 1.3.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
To 19.1.2017 - 2.3.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssilla seurataan ja analysoidaan vuoden 2017 kuntavaaleja moniulotteisena poliittisena prosessina. Luennoilla perehdytään muun muassa poliittiseen rekrytointiin, vaalikampanjointiin ja suomalaisten vaalikäyttäytymiseen. Kurssilla vierailee sekä vaalitutkijoita, virkamiehiä, puolueiden vaalikampanjoinnista vastaavia henkilöitä että kuntavaaliehdokkaita.

Kurssin jälkeen on mahdollista osallistua kahteen valinnaiseen tutkimusprojektiin, joissa analysoidaan vaaleihin liittyviä tutkimusaineistoja (ks. erillinen kurssikohtainen ilmoittautuminen). Nämä tutkimusprojektit edellyttävät luentosarjalle osallistumista, mutta ovat siitä erillisiä - eli osallistua voi vain pelkälle luentosarjalle.

Ohjelma ja aiheet

10.1.  Sami Borg, dosentti, Tampereen yliopisto (Kuntavaalit Suomen poliittisessa järjestelmässä)

17.1.  Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö (Kuntavaalit ja kuntademokratia demokratiapolitiikan näkökulmasta)

24.1.  Jussi Westinen, tutkija, Ajatuspaja e2 (Kunnat, kuntavaalit ja poliittiset alueet)

31.1.  Soile Kuitunen, toimitusjohtaja, Kuntoutussäätiö (Rekrytoituminen kunnallispolitiikkaan)

7.2.  Henna Hakkarainen, viestintäpäällikkö, Vihreät (Valtakunnallinen ja kuntatason kampanjointi kuntavaaleissa puolueen näkökulmasta)

21.2. Jenni Airaksinen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto (Kuntavaalit kunnan johtamisen näkökulmasta)

24.2.  Ehdokaspaneeli: Tiina Ahva (ps), Tiina Leppänen (sit.), Oras Tynkkynen (vihr.), Unto Vesa (sdp) ja Sofia Vikman (kok.), paneelin vetää Sami Borg

28.2.  Elina Kestilä-Kekkonen, professori (vt.), Tampereen yliopisto: Analyysiharjoitusten esittely ja arviointi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
Elina.Kestila-Kekkonen[ät]uta.fi
Vierailevat luennoitsijat, Opettaja
Opetus
10.1.2017 – 28.2.2017
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 10.1.2017 - 31.1.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K113
Ti 7.2.2017 klo 14-16, Linna K113
Ti 21.2.2017 klo 12-14, Linna K113
Pe 24.2.2017 klo 12-14, Pinni A1081
Ti 28.2.2017 klo 12-16, Linna K113
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot 10.1.–28.2.2017, viikottain tiistaisin klo 12-14 (16 h), pakollinen läsnäolo.

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Politics seems more and more concerned with the public and private lives and the ideas of politicians in leadership positions. Blair gave us Blairism, Reagan Reaganomics; Ed Miliband’s face did not fit; ‘alpha male’ Donald Trump groped women ‘like an octopus’; Bill Clinton lived a colourful extra-marital existence; the former French president François Mitterrand had a mistress throughout his period in office; and then there was Berlusconi! The media spotlight on leading politicians has appeared to elevate them above their party as well as exposing them to ruthless scrutiny regarding their capacity to lead. 

Lecture/seminar themes

1. The Presidentialisation of Politics

Have leaders become more prominent and powerful at the expense of parties, policies and parliamentarians?

2. The Mediatisation of Politics

Do the media effectively determine the outcome of elections?

Voting Advice Applications; Candidate videos; web television

3. Presidentialisation at the Grassroots?

Are election campaigns in the constituencies becoming more candidate-centred?

Electoral system and party incentives to ‘individualise’ campaigns

‘Decentralised personalisation’

4. Online personalisation

Do (and how do) candidates seek a cyber-space ‘relationship’ with voters – intimacy at distance?

E-campaigning, online candidate biographies, Facebook, Twitter, Instagram

Lecture Schedule

January 17 Personalisation: Exploring a multi-dimensional concept

January 19 The structural factors underpinning personalisation

January 24 ‘Centralised personalisation’: the ‘Presidentialisation of Politics’ thesis

January 26 The ‘personal party’: Glistrup, Lange, Wilders and Berlusconi

January 31 The mediatisation of politics: From Talk Shows to VAAs

February 2 ‘Decentralised personalisation’: the ‘Individualisation’ of candidate campaigns

February 7 Online personalisation

February 9 Personalisation and the Quality of Democracy 

Enrolment for University Studies

Email registration essential by January 10, 2017

David Arter, Teacher responsible
David.Arter[ät]uta.fi
Teaching
17-Jan-2017 – 9-Feb-2017
Lectures 16 hours
Tue 17-Jan-2017 - 7-Feb-2017 weekly at 14-16, Main building C6
Thu 19-Jan-2017 - 9-Feb-2017 weekly at 14-16, Main building C6
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science (exchange students: equivalent studies at home university).

Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Kansainvälisen politiikan opintosuunta [IV Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

The Jean Monnet Module 'Stepping Stones to Working Life in the Field of EU–Russia Relations (STEPIN)' is designed to be an innovative bridge between the final stages of university studies at the Master’s level and the professional life. STEPIN consists of an intensive, one-week tailor-made training course on EU issues (EU–Russia relations in particular) with special relevance for the students’ professional life. Focusing on skills and knowledge in a transversal sense, the training course provides the students with a concrete introduction to professional life in the academia, research institutes, administration, policy-making and the private sector. In terms of methodology, STEPIN is a hands-on training course that emphasises learning by doing and active, intertwined participation by the students, the teaching staff and visitors. It is based on actual career paths and experiences from various work environments in the field of EU–Russia relations.
 

Draft programme

Monday 3 April

10-10.30 Welcome and introduction to the STEPIN course

10.30-12 Introduction to the writing exercise: how to write a Policy Brief/Comment?

12-13 Lunch

14-16 Public seminar, topic and speakers to be confirmed

Tuesday 4 April

10-12 Career talk/practical lecture, guests to be confirmed

13-16 Practising TV interviews, introduction and first exercises

Wednesday 7 April

9-13 Practising TV interviews continues

14-16 TV exercise feedback

Thursday 8 April

10-16 Funding and marketing research/research employment: talks and practical exercises

Guest speakers

Friday 9 April

10-14 Feedback on the written exercise (brief/comment)

14-16 General feedback session 

Enrolment for University Studies

The number of participants will be limited to 10-15. Those interested in taking part are invited to send a letter of motivation that also includes information about the topic and stage of the applicant's Master's thesis to Jean Monnet Professor Hanna Ojanen by e-mail (hanna.ojanen@uta.fi) by 28 February at the latest.

Hanna Ojanen, Teacher responsible
Teaching
20-Mar-2017 – 7-Apr-2017
Seminar 22 hours
Mon 20-Mar-2017 at 10-12, Pinni A4086
Wed 5-Apr-2017 at 14-16, Pinni A2020
Thu 6-Apr-2017 at 12-16, Pinni A5023
Fri 7-Apr-2017 at 10-16, Pinni A5025
Lectures 8 hours
Mon 3-Apr-2017 at 10-12, Pinni A4086
Mon 3-Apr-2017 at 14.00-16, Linna K103, Public seminar.
Tue 4-Apr-2017 at 10-12, Pinni A4086
Thu 6-Apr-2017 at 10-12, Pinni A5025
Exercises 10 hours
Tue 4-Apr-2017 at 12-17, TV studio, tbc
Wed 5-Apr-2017 at 9-14, TV studio, tbc
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Intensive 5-day course. Active participation in all sessions is compulsory.

The practice turn focused scholarly attention on the role that habits, understandings, and practices play in shaping international relations.  The premise of this approach is that social reality is constituted by individuals acting upon and in the world, and their ways of doing things and their discursive practices and understandings shape the nature of international relations.  Security, diplomatic and peace studies have been domains in which the practice approach has flourished.  The practice turn has also served an important bridge between the scholarly and practitioner communities. This workshop will situate the practice turn within the broader study of international relations and, in hands-on activities, will help students consider how to incorporate a practice approach into their research projects on security, diplomacy and peace studies.  As such, preparatory work by the participants, including a short paper, is required prior to the workshop.  Participants must be prepared to use moodle as part of the preparatory work for the course.  Following the workshop, participants will complete a 10 page paper incorporating a practice approach.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Katie Laatikainen, Teacher responsible
Teaching
7-Apr-2017 – 11-Apr-2017
Seminar 12 hours
Fri 7-Apr-2017 at 10-14, Pinni A4086
Mon 10-Apr-2017 at 10-14, Pinni A4086
Tue 11-Apr-2017 at 10-14, Pinni A3064
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Pre-requisite:  students should have completed or take concurrently the program’s research design course.

Additional reading, essay themes and further instructions will be given later.  

 

Max 16 students will be taken to research workshop.

Those accepted  will start  working  at the moodle  one week before, March 27th."

Valtio-opin opintosuunta [IV Periodi]

Kurssilla käsitellään Antonio Gramscin näkemyksiä politiikasta, vallasta ja johtajuudesta sekä kehitellään niiden sovellutuksia olemassa olevaan yhteiskunnalliseen todellisuuteen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen Mikko Lahtiselle sähköpostitse 15.3.2017 mennessä.

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
Mikko.I.Lahtinen[ät]uta.fi
Opetus
29.3.2017 – 3.5.2017
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 29.3.2017 - 3.5.2017 viikoittain klo 9-12, Pinni A1081
Seminaari
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Työpajassa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tutkimus jostain kevään 2017 kuntavaalien äänestyskäyttäytymiseen ja vaaliosallistumiseen liittyvästä teemasta. Aineistona käytetään joko itse kerättäviä tai valmiita kyselytutkimuksia, ja tutkimuksesta kirjoitetaan lopuksi artikkelimuotoinen raportti. Kvantitatiivisten menetelmien perusteiden tunteminen (POLVOA12 tai vastaavat tiedot) on suositeltavia olla käytynä ennen kurssille osallistumista. Lisäksi kuntavaaleihin keskittyvä poliittisen osallistumisen kurssin toisen periodin luento-osuus (3 op) on käytävä ennen tutkimuspajaan osallistumista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 13.1.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aino.tiihonen@uta.fi. Kurssille otetaan 8-10 opintojen eri vaiheissa olevaa opiskelijaa.

Johanna Peltoniemi, Opettaja
Maria Bäck, Opettaja
Josefina Sipinen, Opettaja
Josefina.Sipinen[ät]uta.fi
Aino Tiihonen, Opettaja
Aino.Tiihonen[ät]uta.fi
Opetus
9.3.2017 – 27.4.2017
Ryhmätyöskentely 32 tuntia
To 9.3.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 10-14, Pinni A4086
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään kvantitatiivisten menetelmien soveltamiseen politiikan tutkimuksessa. Kurssi on jatkoa POLVOA12-kurssille ja ko. kurssin käyminen on harjoituskurssille osallistumisen edellytys. Kurssilla käydään läpi monimuuttujamenetelmiä (mm. lineaarinen ja logistinen regressio, pääkomponenttianalyysi ja multinomiaalinen regressio) ja sovelletaan menetelmiä opiskelijoiden omiin opinnäytetöihin tai valmiisiin survey-aineistoihin. Kurssi on luonteeltaan soveltava ja puolet kurssista toteutetaan mikroluokassa käytännön harjoituksia tehden.   

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 3.2.2017 mennessä sähköpostitse: elina.kestila-kekkonen@uta.fi

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
Elina.Kestila-Kekkonen[ät]uta.fi
Opetus
6.3.2017 – 11.4.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 6.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B0039
Harjoitukset 12 tuntia
Ti 7.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 12-14, Linna ML 50
Poikkeukset:
28.3.2017 klo 10 –12 , Linna ML 50
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

The course critically examines the underlying structural and institutional causes of the Euro crisis. After completion, students will have a better understanding of the basic features of economic governance under the Economic and Monetary Union and the governance reforms implemented during the euro crisis. Students will be able to orient current developments within an appropriate historical context and understand the limitations this history imposes on the contemporary policy landscape.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Michael Herman, Teacher responsible
Teaching
6-Mar-2017 – 21-Apr-2017
Seminar 24 hours
Mon 6-Mar-2017 - 17-Apr-2017 weekly at 10-12, Main building C5
Fri 10-Mar-2017 - 21-Apr-2017 weekly at 12-14, Main building C5
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science (exchange students: equivalent studies at home university).

Concepts structure the way we see and make sense of the world. They live and change in time, providing answers to problems which trouble people in each social and political era. In this course we take a close look into a group of concepts customarily used in the fields of political science and social movement studies to make sense of the world of democracy and citizenship but which have of late been questioned by a growing body of literature. In the face of late-modern socio-political and technological changes like individualisation, political polarisation, social-mediatisation, and the rise of self-initiated pop up-style of activism, many traditional concepts and theories related to representative politics, citizenship, and social movements have become outdated. This course engages in critical and innovative rethinking of such concepts based on and contributing to the lecturers' new book project 'Concepts in Movement'.

Upon completing the course, the student will be familiar with the central concepts used to describe and explain the relationship between citizens and democracy, and is able to critically evaluate today's political trends and developments along with the arising forms of civic participation and activism.

Enrolment for University Studies

No pre-enrolment.

Tiina Rättilä, Teacher responsible
Tiina.Rattila[ät]uta.fi
Jarmo Rinne, Teacher responsible
Teaching
7-Mar-2017 – 21-Apr-2017
Lectures 24 hours
Tue 7-Mar-2017 - 11-Apr-2017 weekly at 12-14, Pinni A3107
Exceptions:
18-Apr-2017 , No class on Tue 18-Apr-2017
Fri 10-Mar-2017 - 21-Apr-2017 weekly at 10-12, Pinni A3107
Exceptions:
24-Mar-2017 at 10 –12 , Pinni A4060
14-Apr-2017 , No class on Fri 14-Apr-2017
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding course: POLPOP02 Introduction to Political Science (exchange students: equivalent studies at home university).