x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)
Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Hallintotieteen opintosuunta [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jari Stenvall, Vastaava opettaja
Opetus
14.9.2016 – 19.10.2016
Luento-opetus 26 tuntia
Luennot
Ke 14.9.2016 - 19.10.2016 viikoittain klo 12-16, Pinni A, Paavo Koli -sali
Kirjatentti 4 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jan-Erik Johansson, Vastaava opettaja
Jari Stenvall, Opettaja
Minna Branders, Opettaja
minnaliisa.branders[ät]tuni.fi
Elias Pekkola, Opettaja
elias.pekkola[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2016 – 28.5.2017
Luento-opetus 2 tuntia
AVAUSLUENTO / INFOTILAISUUS
Ti 13.9.2016 klo 16-18, Pinni A, Paavo Koli -sali
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HALHAS19

Opintojakson suorittamiseksi opiskelija valitsee yhden neljästä 10 op:n vaihtoehdosta (ks. tutkintovaatimukset). Kukin vaihtoehto suoritetaan omalla tavallaan.

Opintojakson Moodle HALHAS19, avain Boost, on avattu, saatuasi kurssi-ilmoittautumisestasi vahvistuksen, käy valitsemassa toteutusvaihtoehtosi ennen avausluentoa.

Moodle-aluetta seuraamalla pysyy ajan tasalla kunkin suorittamisvaihtoehdon yksityiskohdista.  Vaihtoehdon valintaa ei voi kesken opintojakson suoritusta vaihtaa.

 

Opintojakson suorittamista koskeva infotilaisuus järjestetään 13.9.2016 klo 16-18. OPINTOJAKSOLLE ILMOITTAUTUNEIDEN ON OSALLISTUTTAVA AVAUSKERRALLE.

 

HUOM: Yksi 10 op:n vaihtoehdoista on Organisaatioiden kehittäminen. Sen suorittaminen alkaa Yrityksen johtamisen opintojaksolla KATJOS31 Organisaatioteoria 5 op, JOHON ILMOITTAUTUMINEN ON JO ELOKUUSSA NettiOpsussa. Kurssille otetaan enintään 8 hallintotiedettä pääaineena opiskelevaa. Valinta tapahtuu suoritettujen opintopisteiden perusteella. 

HUOM. Moduulin neljä suorittajat: 1. osan (5 op) tentti pidetään tilassa PinniA 4014 15.12. kello 16-19.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jan-Erik Johanson, Vastaava opettaja
jan-erik.johanson[ät]tuni.fi
Jari Stenvall, Vastaava opettaja
jari.stenvall[ät]tuni.fi
Opetus
19.9.2016 – 31.5.2017
Seminaari 30 tuntia
Ryhmä I: periodit I-III
Ma 19.9.2016 - 19.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A4014, Ensimmäisellä kerrallaan sovitaan tarkempi aikataulu
Ryhmä II: periodit II-IV
Ke 26.10.2016 - 31.5.2017 viikoittain klo 10-13, Ensimmäisellä kerralla sovitaan tarkempi aikataulu, HUOM! Ryhmät jaetaan 19.9. ensimmäisessä tapaamisessa, olethan sielläkin paikalla
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ensimmäinen kokoontumiskerta maanantaina 19.9. klo 12-14 on yhteinen. Opiskelijat jaetaan ensimmäisellä kerralla kahteen ryhmään aiheiden ja aikataulujen perusteella. Ilmoittautuminen molempiin toteutuksiin tapahtuu saman linkin kautta.

Pro gradu -seminaarien

1. ryhmä kokoontuu periodeilla I-III (vastuuopettaja Jan-Erik Johanson)

2. ryhmä kokoontuu periodeilla II-IV, aloituspäivä ke 26.10. klo 10-13 (vastuuopettaja Jari Stenvall)

Muut tapaamiset sovitaan kunkin ryhmän osalta ensimmäisellä kerralla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Minna Branders, Vastaava opettaja
minnaliisa.branders[ät]tuni.fi
Opetus
8.9.2016 – 28.5.2017
Luento-opetus 10 tuntia
Luennot
To 8.9.2016 - 6.10.2016 viikoittain klo 9-12, Päätalo A4
Ryhmätyöskentely 80 tuntia
Intensiiviseminaari (opiskelija osallistuu yhteen toteutuksista)
To 1.12.2016 klo 13-17, Pinni A3107
Ke 7.12.2016 klo 13-17, Pinni A3103
To 8.12.2016 klo 13-17, Pinni A3107
Harjoitukset 4 tuntia
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Julkisoikeuden opintosuunta [I Periodi]

Kurssi perehdytään oikeustieteelliseen tutkimukseen ja siinä käytettyihin erilaisiin lähestymistapoihin ja niiden vaikutuksiin. Lainopillista tutkimusta lähdestytään yhtenä mahdollisena metodisena vaihtoehtona muiden joukossa. Oikeustiedettä tarkastellaan toisinsanoen monimetodisena tieteenalana.

Erilaisten metodien luonnetta selvitetään opiskelijalähtöisesti kirjallisuuspohjaisin harjoituksin ja "hands-on" -tyyppisesti. Samalla kannustetaan arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta pro gradu -tutkielman tekemisessä.

Kurssi koostuu kolmesta osasta: 1) ennakkoharjoituksiin pohjautuvista luennoista ja niillä käytävissä keskusteluissa, 2) opiskelijoiden itsenäisestä opintopiirityöskentelystä, jossa käsitellään opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan eriytyvää metodikirjallisuutta sekä 3) erilaisten oikeustieteellisten artikkelien analysointiin keskittyvässä seminaarista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja
pauli.rautiainen[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2016 – 11.10.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 6.9.2016 - 20.9.2016 viikoittain klo 14-18, Virta 113
Ryhmätyöskentely 3 tuntia
Harjoitusseminaari (opiskelija osallistuu yhteen 3 tunnin sessioon aloitusluennolla sovittavana ajankohtana)
Ti 4.10.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 12-15, Pinni A2057
Ti 4.10.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 16-19, Pinni A2057
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jokaisen kurssia suorittavan tulee osallistua yhteen pienryhmissä toteutettavaan seminaariharjoitukseen, johon tulee valmistautua etukäteen. Seminaariharjoituksessa arvioidaan etukäteen jaetun materiaalin pohjalta yhdessä erilaisten oikeudellisten tekstien metodologisia valintoja ja niiden seurauksia. Opiskelijat jaetaan toivomusten mukaisiin ryhmiin  1. luentokerralla. 

Valtiosääntöoikeuden syventävä opintojakso suoritetaan syyslukukaudella 2016 kahdella vaihtoehtoisella tavalla: A) valtiosääntöoikeuden yleisiin kysymyksiin keskittyvänä itsenäisenä suorituksena tai B) teemakurssina, jossa käsitellään köyhyyttä oikeudellisena ongelmana. Vaihtoehdot kuvataan alla.

A. ITSENÄINEN SUORITUS:

Itsenäinen suoritus ei edellytä minkäänlaista ennakkoilmoittautumista. Jos opintojakso suoritetaan itsenäisenä suorituksena, se koostuu kahdesta osasta: 1) sähköisestä kirjatentistä ja 2) valtiosääntöoikeudelliseen väitöskirjaan liittyvästä esseestä. Molemmat osat on suoritettava hyväksytysti 15.12.2016 mennessä. Mikäli suoritus on tällöin kesken, on opintojakso suoritettava seuraavana vuonna kokonaan uudestaan.

Sähköisessä kirjatentissä suoritetaan seuraavat teokset (n. 1000 sivua):

1. Lavapuro, Ojanen, Rautiainen, Valtonen: Sivistykselliset ja sosiaaliset perusoikeudet syrjäkunnissa (190 s.)

2. Robertson: The judge as political theorist - contemporary constitutional review. (460 s.)

3. Tuori & Sankari: The many constitutions of Europe (288 s.)

Sähköisen kirjatentin lisäksi kirjoitetaan 10-12 sivun arvioiva essee yhdestä opiskelijan seuraavasta luettelosta valitsemasta suomalaisesta väitöskirjasta:

  • Dahlberg: Do you know it when you see it? : A study on the judicial legitimacy of the European Court of Human Rights
  • Hoikka: Sananvapaus Euroopan unionin oikeudessa
  • Lavapuro: Uusi perustuslakikontrolli
  • Koivisto: Hyvän hallinnon muunnelmat 
  • Mutanen: "Towards a pluralistic constitutional understanding of state sovereignty in the European Union?
  • Neuvonen: Sananvapauden sääntely Suomessa
  • Rautiainen: Kuvataiteilijan oikeudellinen asema
  • Salminen: Yhä läheisempään liittoon? -tutkielmia valtiosäännön integraationormin sisällöstä ja vaikutuksista

Esseessä tulee kiinnittää huomio väitöskirjan keskeiseen sisältöön ja argumentaatioon, arvioida teoksen tutkimusasetelmaa ja -menetelmää sekä pohtia teoksen sijoittumista valtiosääntöoikeuden tutkimustraditiossa. Väitöskirjaa lukiessa on syytä erityisesti kiinnittää huomio väitöskirjan ja sen lähdeaineiston suhteeseen. 

Essee palautetaan sähköpostilla opintojakson vastuuopettajalle (pauli.rautiainen@uta.fi) sen jälkeen, kun opiskelija on suorittanut sähköisen kirjatentin.

B. KURSSI:

Taloushistorioitsija Karl Polanyi kuvasi II maailmansodan jälkeen ilmestyneessä teoksessaan Suuri murros, kuinka teollisen kapitalismin synnyttämä markkinatalous loi itsestään 1800-luvulla saatanallisen myllyn, joka uhkasi jauhaa ihmisen tomuksi. Sosiaaliset oikeudet saivat samaan aikaan muotonsa yhteiskunnan itsepuolustuksena - eräänlaisena vastaliikkeenä tuolle saatanalliselle myllylle.

Polanyin analyysi toimii lähtökohtana, kun kurssilla jäsennetään köyhyyttä oikeudellisena kysymyksenä. Kurssilla perehdytään muun muassa perus- ja vähimmäisturvan varassa elävien oikeudelliseen asemaan 2010-luvun Suomessa, jossa perus- ja vähimmäisturvaetuuksien tason katsottiin vuonna 2015 loukanneen Euroopan sosiaalista peruskirjaa. Lisäksi kurssilla pohditaan muun muassa oikeutta kehitykseen kollektiivisena ihmisoikeutena sekä perehdytään Amartya Senin & Martha Nussbaumin toimintavalmiusteoriaan.

Kurssi suoritetaan osallistumalla alkuluennolle ja luentotyöpajaan sekä suorittamalla kirjallinen tentti ja laatimalla kurssin teemaa koskeva essee (n. 15 s.). 

Kurssin yhteydessä tentittävä kirjallisuus (n. 500-600 s.) perustuu ajakohtaiselle tutkimuskirjallisuudelle ja on sekä suomen että englanninkielistä. 

Kurssi perustuu opiskelijavetoiseen työskentelyyn, jossa kurssin opettajan pitämien alkuluentojen jälkeen opiskelijat opettavat toisiaan opettajan ohjauksessa. Opiskelijavetoisessa oikeustapaus- ja sopimustyöpajassa opiskelijat opettavat toisilleen keskeisiä oikeustapauksia ja valtiosopimuksia. Kurssi loppuu luentotyöpajaan, jossa opiskelijat pitävät kurssin teemaan liittyviä luentoja. Kurssiin sisältyy runsaasti ryhmätyöskentelyä ja suoritus edellyttää sitoutumista ryhmätyöskentelyyn. Sellaiselle opiskelijalle, jolla ei ole kykyä sitoutua ryhmätyöskentelyyn suositellaan itsenäistä suoritusta.

Kirjatentissä suoritetaan

1. Lavapuro, Ojanen, Rautiainen, Valtonen: Sivistykselliset ja sosiaaliset perusoikeudet syrjäkunnissa (190 s.)

2. Comin & Nussbaum (ed.): Capabilities, Gender, Equality, sivut 1-56, 308-321, 341-354, 384-414 (n. 110 s.)

3. Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011-2015 (118 s.)

TURVALLISUUS-TEEMAKOKONAISUUS

Valtiosääntöoikeuden syventävä kurssi on mahdollista sisällyttää turvallisuus-teemakokonaisuuteen. Tällöin kurssi suoritetaan itsenäisesti kirjatenttinä (n. 1000 sivua) ja esseenä (n. 10-12 sivua), joista sovitaan jakson vastuuopettajan kanssa. Suoritus edellyttää, että vaadittut edeltävät opinnot on suoritettu.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja
pauli.rautiainen[ät]tuni.fi
Opetus
3.10.2016 – 31.12.2016
Pienryhmäopetus 22 tuntia
Köyhyys oikeudellisena kysymyksenä
Ma 3.10.2016 klo 10-18, Virta 112
Ma 21.11.2016 klo 12-18, Virta 113
Ma 28.11.2016 klo 12-18, Virta 113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus alkaa 1. periodilla ja jatkuu 2. periodilla.

Tutkimusjakso sisältää tutkimusseminaarin ja kirjastonkäytön opetuksen. Tutkimusseminaarin kesto on kaksi periodia (periodit I ja II tai III ja IV).

Tutkimuseminaari suoritetaan osallistumalla aktiivisesti seminaarin työskentelyyn sekä laatimalla seuraavat kirjalliset työt:
- pro gradu -tutkielmaa koskeva ideapaperi,
- pro gradu -tutkielmaa koskeva tutkimussuunnitelma, ja
- tutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuuskatsaus (voi myös sisältyä tutkimussuunnitelmaan, jos seminaarissa niin sovitaan).
Lisäksi seminaariin voi sisältyä erikseen ilmoitettavia ja tutkieman laatimista tukevia harjoituksia.
Työskentelyn tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyvät edellytykset pro gradu -tutkielman kirjoittamiselle.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kaikkien lukuvuonna 2016-2017 Julkisoikeuden syventävään tutkimusjakson HALJUS22 suorittavien on ilmoittauduttava täyttämällä 7.9.2016 mennessä oheisesta linkistä löytyvä e-lomake, jossa kysytään tutkielman alustavaa aihepiiriä ja mahdollisia toiveita seminaarin aloitusajasta. E-lomakkeen täyttämisen lisäksi jokaisen on ilmoittauduttava seminaariin NettiOpsusssa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Raija Huhtanen, Vastaava opettaja
raija.huhtanen[ät]uta.fi
Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja
pauli.rautiainen[ät]tuni.fi
Jukka Viljanen, Opettaja
jukka.viljanen[ät]staff.uta.fi
Opetus
12.9.2016 – 31.5.2017
Itsenäinen työskentely
Seminaari 25 tuntia
Kaikille ryhmille yhteinen aloituskokoontuminen
Ma 12.9.2016 klo 10-12, Päätalo A07
Rautiaisen ryhmän ideapaperit ja tutkimussuunnitelmat, ryhmän kirjallisuuskatsaukset ja metodipaperit käsitellään verkossa
Ma 19.9.2016 klo 12-17, PinniA4086, ideapaperit
Ti 29.11.2016 klo 12-18, Virta 114, tutkimussuunnitelmat
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tutkimusseminaareja järjestetään lukuvuosittain 2-4 osallistujamäärästä riippuen. Seminaarit eriytyvät aihepiiriensä perusteella oikeudenalapainotteisiin ryhmiin siten, että valtiosääntöoikeuden ja sen lähialueiden tutkimusaiheisiin painottuvat seminaarit alkavat syyslukukaudella ja hallinto-oikeudellisiin aiheisiin kytkeytyvät kevätlukukaudella. Tutkimusseminaareissa on mahdollista jatkaa työskentelyä vastaavan alueen syventävällä jaksolla käsitellyn teeman parissa niin, että niistä muodostuu opiskelijalle johdonmukainen ja temaattisesti yhtenäinen kokonaisuus. Kaikille seminaariin syyslukaudella 2016 tai kevätlukukaudella 2017 aikoville järjestetään yhteinen tilaisuus ma 12.9.2015 klo 10-12 (Päätalo  ls. A07). Tilaisuudessa informoidaan tarkemmin seminaarien toteutustavoista ja jaetaan opiskelijat seminaariryhmiin, minkä vuoksi jokaisen seminaariin aikovan opiskelijan edellytetään osallistuvan tilaisuuteen. Sekä syys- että kevätlukukaudella alkaviin seminaareihin tulee ilmoittautua syyslukukauden alussa nettiopsussa.

Opintojakso muodostuu luennosta (10 t), siihen  liittyvästä luento- ja kirjallisuustentistä sekä esseeseminaarista (n. 18 t), jossa käsitellään opiskelijoiden kirjoittamat esseet. Kurssin teemaksi pyritään valitsemaan jokin ajankohtainen hallinto-oikeuden ajankohtaisia kysymyksiä valottava ja/tai analysoiva aihe. Tarkempi teema ilmoitetaan opetusohjelmassa syyslukauden alussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Raija Huhtanen, Vastaava opettaja
raija.huhtanen[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2016 – 1.12.2016
Luento-opetus 10 tuntia
Luento (10 t)
Ti 13.9.2016 - 27.9.2016 viikoittain klo 12.15-14.00, Linna K109
To 15.9.2016 - 22.9.2016 viikoittain klo 12.15-14.00, Linna K108
Itsenäinen työskentely
Seminaari 18 tuntia
Esseeseminaari (18 t)
Ti 15.11.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12.15-15.00, Linna K109
To 17.11.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 12.15-15.00, Linna K108
Luento- ja kirjallisuustentti
Ti 11.10.2016 klo 16.00-20.00, päätalo ls D 10 a+b, Johtamiskorkeakoulun yleinen tentti, ilmoittauduttava nettiopsussa.
Ti 15.11.2016 klo 16.00-20.00, päätalo ls D 10 a+b, Johtamiskorkeakoulun yleinen tentti, ilmoittauduttava nettiopsussa. Lisäksi: sähköinen tenttimahdollisuus 1.10.-15.11.2016.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Syyslukukaudella 2016 toteutettavan hallinto-oikeuden syventävän jakson teemana on hallinnon julkisuus. Julkisuusperiaatetta tarkastellaan niin valtiosääntöisenä, eurooppaoikeudellisena kuin hallinto-oikeudellisena periaatteena painopisteen ollessa viimeksi mainitussa. Tarkoitus on keskittyä hallinnon julkisuuden ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten julkisuuden ja tietosuojan välisiin jännitteisiin sekä siihen, miten julkisten tehtävien yhtiöittäminen / yksityistäminen mahdollisesti vaikuttaa julkisuusperiaatteen toteutumiseen. Esiin nousevat myös yksityiselämän suojaa, salassapitoa ja salassapidosta poikkeamista koskevat kysymykset, joiden merkitys korostuu sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

Aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn, jonka kuluessa ryhmän jäsenet valmistelevat pro gradu -tutkielmiaan laatimalla niitä koskevien käsikirjoitusten osia ja kommentoivat toistensa esityksiä.
- Pro gradun laadinta: aineiston kokoaminen ja analyysi sekä tutkimustulosten raportointi
- Kypsyysnäytteen antaminen (korvautuu nykyisin yleensä liittämällä pro graduun ohjeiden mukainen tiivistelmä).

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta. Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. http://www.uta.fi/opiskelu/opinnot/opiskelukaytannot/etiikka/index.html.
Pro gradu -tutkielman alkuperäisyys tarkistetaan Turnitinilla (ks. http://www.uta.fi/opiskelu/opinnot/opiskelukaytannot/etiikka/turnitin.html). Turnitinia voidaan hyödyntää jo seminaarissa seminaaripapereiden laadinnan yhteydessä siten, kuin seminaarin vetäjän kanssa erikseen sovitaan.

Raija Huhtanen, Vastaava opettaja
raija.huhtanen[ät]uta.fi
Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
jukka.viljanen[ät]staff.uta.fi
Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja
pauli.rautiainen[ät]tuni.fi
Ida Koivisto, Vastaava opettaja
Opetus
1.9.2016 – 31.5.2017
Itsenäinen työskentely
Seminaari 30 tuntia
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pro gradu -tutkielma laaditaan graduryhmässä, joka on välitöntä jatkoa seminaarityöskentelylle (HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso). Työskentelyn kesto on kaksi periodia. Graduryhmään osallistuminen edellyttää opiskelijan sitoutumista ryhmän aikatauluihin samoin kuin valmiutta käyttää riittävästi aikaa paitsi ryhmätyöhön myös itsenäiseen työskentelyyn opintojakson aikana.

Ryhmässä opiskelijat jatkavat ryhmän vetäjän johdolla pro gradu -tutkielmiensa laadintaa siitä, mihin ne ovat HALJUS22 -jakson seminaarissa jääneet. Opiskelijat laativat graduihinsa liittyviä kirjallisia esityksiä siten, kuin ryhmässä kulloinkin sovitaan (esim. kaksi n. 15-20 sivun pituista osiota pro gradusta). Esitykset käsitellään ryhmän yhteisissä tapaamisissa. Ryhmätyöskentelyn lopuksi opiskelijat esittelevät ryhmässä valmiin gradunsa tai graduksi tarkoitetun käsikirjoituksensa. Tavoitteena on, että pro gradut valmistuvat seminaarin loppuun mennessä tai välittömästi sen jälkeen.


Julkisen talousjohtamisen opintosuunta [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lotta-Maria Sinervo, Vastaava opettaja
lotta-maria.sinervo[ät]tuni.fi
Opetus
16.9.2016 – 21.10.2016
Luento-opetus
Pe 16.9.2016 - 21.10.2016 viikoittain klo 12-15, Päätalo A4
Poikkeukset:
21.10.2016 klo 12 –15 , Pinni A3111
Ti 20.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo A32
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eija Vinnari, Vastaava opettaja
eija.vinnari[ät]tuni.fi
Jarmo Vakkuri, Vastaava opettaja
jarmo.vakkuri[ät]tuni.fi
Lasse Oulasvirta, Vastaava opettaja
lasse.oulasvirta[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2016 – 12.9.2016
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Ma 5.9.2016 - 12.9.2016 viikoittain klo 14-16, Linna K110, Tämän jälkeen pienryhmät kokoontuvat sovitusti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Arto Haveri, Vastaava opettaja
arto.haveri[ät]staff.uta.fi
Markku Sotarauta, Vastaava opettaja
markku.sotarauta[ät]staff.uta.fi
Opetus
12.9.2016 – 12.12.2016
Pienryhmäopetus 48 tuntia
Arto Haverin ryhmä
Ma 12.9.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 13.15-16, PinniA 3020
Markku Sotaraudan ryhmä
To 22.9.2016 - 20.4.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Pinni A5025
Itsenäinen työskentely 40 tuntia
Seminaari 10 tuntia
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi

Syksyn 2016 erikoiskurssi toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin Oma Tesoma -hankkeen kanssa.

Kehityshankkeessa painottuvat erityisesti alueen asuinolot ja viihtyisä ympäristö, asukkaiden osallistuminen ja aktiivisuus, asukkaiden hyvinvointi sekä tilojen uudenlainen käyttö.

Kurssia varten on määritelty kolme alustavaa tehtävää, joihin kurssilla toteutettavat työt linkittyvät

1. Millaisia ovat hyvinvointipalveluita käyttävien asiakkaiden tarpeet ja miten tarpeisiin tällä hetkellä vastataan?

2. Miten yrityksen ja järjestöt voivat toimia kunnan kumppaneina asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamisessa?

3. Miten palvelujen vaikuttavuutta voidaan arvioida palveluntuottajien ja asukkaiden ja asiakkaiden näkökulmista?

Kurssi alkaa 16.9.2016! Kaupungin kanssa on sovittu ensimmäinen yhteinen tapaaminen 3.10 klo 13 - 16!

Ilmoittautuminen ensimmäisellä kerralla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu ensimmäisellä opetuskerralla!

Sanna Tuurnas, Vastaava opettaja
sanna.tuurnas[ät]tuni.fi
Opetus
16.9.2016 – 16.12.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Pe 16.9.2016 klo 9-12, Linna K112
Pe 23.9.2016 - 16.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna K108
Ryhmätyöskentely 24 tuntia
Seminaari 4 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Harjoitustöiden toteutuksessa hyödynnetään opiskelijoiden aikaisemmissa
vaiheissa saavutettuja tutkimuksellisia taitoja sekä sovelletaan
tutkimusmenetelmiä käytännön työssä. Tämän vuoksi edeltävinä opintoina vaaditaan tutkimuspraktikumia.

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouni Häkli, Vastaava opettaja
Pekka Jokinen, Vastaava opettaja
Opetus
8.9.2016 – 23.2.2017
Seminaari 40 tuntia
To 8.9.2016 - 23.2.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni A 3020
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi

Syyslukukauden Ympäristöpolitiikan vaikutuskeinot -kurssilla (Halyas11) on teemana virtavesien ja vaelluskalojen suojelu. Kurssin runkona ovat luennot, jotka sisältävät sekä vierailuluentoja että yliopistolla järjestettävän kahden kansainvälisen seminaarin keynote-luennot. Kurssisuorituksena luennoille osallistuminen sekä ryhmätyö jossa kerätään tutkimusaineistoa (haastattelu- ja/tai asiakirja-aineistoa) ja analysoidaan sitä kurssiteeman toimijaverkoston ja vaikutuskeinojen hahmottamiseksi. Kurssiin kuuluu myös puronkunnostusekskursio jonakin syyskuun viikonloppuna Ylöjärvellä (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Nina Nygren, Vastaava opettaja
nina.nygren[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2016 – 21.10.2016
Luento-opetus
Ma 5.9.2016 - 17.10.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3103
Pe 9.9.2016 - 21.10.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A 3103
Ryhmätyöskentely
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Tampereen yliopiston kirjallisuus­tieteen sekä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen tutkinto-ohjelmat jär­jestävät yhdessä Tampereen tek­nillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa maisterivaiheen opiskelijoille monitieteisen viiden opintopisteen laajuisen kurssin ”Kaupunki kertomuksena”. Kurssilla tutkitaan kaupun­kia kertomuksena eri tieteenalojen näkökulmasta. Erityi­senä teemana on ”kaksi kaupunkia”, muina tieteenalarajoja yhdistävinä teemoina mm. metaforien kaupungit, kaupunki ja vallan retoriikka, narratiivit suunnittelussa, sekä kaupungin utopiat. Kurssilla perehdytään erilaisiin aineistoihin, joita voidaan käyttää monitieteellisessä kaupunkitutkimuksessa – kaunokirjallisista teksteistä kaavoitusdokumentteihin. Kurssi koostuu pääosin luennoista (klo 10-12) sekä luentojen sisältöihin pureutuvista työpajoista (12-14).

Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen, tehtävien suorittaminen ja kurssipäiväkirjan kirjoittaminen. Kurssi arvioidaan hyväk­sytty/hylätty -periaatteella.

Kurssin lopuksi tehdään (vapaaehtoinen) exsursio Jyväskylään (30.11-1.12.2016)

Arkkitehtuurin opiskelijat suoritta­vat kurssin Yhdyskuntasuunnitte­lun jatkokurssi B -nimellä (ARK-54050). Kirjallisuustieteen opiskelijat suorittavat kurssin jaksokoodilla KIRA3C2 (korvaavia jaksoja: KIRKTTS2B1, KIRSKIS1A, KIRSKIS5B).

Lisätietoja antavat Markus Laine (markus.laine@uta.fi), Juho Rajaniemi (juho.rajaniemi@tut.fi) ja Minna Chudoba (minna.chudoba@tut.fi) ja Lieven Ameel (lieven.ameel@uta.fi).

Huom. kurssin opetuspaikka on vaihtelevasti TTY:lla ja TaY:lla:

7.9. TaY, Linna K108

14.9 TaY, Linna K108

21.9. TaY, Linna K108

28.9. TTY

5.10. TTY

12.10. TaY, Linna K108

19.10. ei opetusta

26.10. TaY, Linna K108

2.11. TaY, Linna K108

9.11. TTY

16.11. TaY, Linna K108

23.11. TTY

30.11. TaY, Linna K108

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markus Laine, Vastaava opettaja
markus.laine[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus
Ke 7.9.2016 - 30.11.2016 viikoittain klo 10-14, ei opetusta 19.10. Katso opetuspaikat yleiskuvauksesta.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Järjestetään yhteistyössä TTY:n arkkitehtuurin laitoksen ja TaY:n kirjallisuustieteen kanssa.

Syventävät opinnot [I Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Englanninkieliset luennot 12 h.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Eija Vinnari, Teacher responsible
eija.vinnari[ät]tuni.fi
Teaching
13-Sep-2016 – 18-Oct-2016
Lectures
Tue 13-Sep-2016 - 18-Oct-2016 weekly at 10-12, Main building A05
Independent work
Exercises
Periods: I
Language of instruction: English
Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Julkisoikeuden opintosuunta [II Periodi]

Opintojakso muodostuu kahdesta luentosarjasta (lainvalmistelu / lainsäädännön vaikutusten arviointi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riku Neuvonen, Vastaava opettaja
Riku.Neuvonen[ät]uta.fi
Anna Kork, Vastaava opettaja
anna.kork[ät]tuni.fi
Sonya Walkila, Opettaja
Veli-Pekka Hautamäki, Opettaja
Tuula Lybeck, Opettaja
Opetus
4.11.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Vaikutusten arviointi (Kork)
To 1.12.2016 klo 12.15-15.45, Päätalo LS A4
To 8.12.2016 klo 12.15-15.45, Virta LS 109
Johdatus lainvalmisteluun
Pe 4.11.2016 klo 12.15-15.45, Pinni LS1081, Riku Neuvonen
To 10.11.2016 klo 12.15-15.45, Päätalo LS A4, Veli-Pekka Hautamäki
To 17.11.2016 klo 12.15-15.45, Päätalo LS A4, Tuula Lybeck
To 24.11.2016 klo 12.15-15.45, Päätalo LS A4, Sonya Walkila
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Julkisen talousjohtamisen opintosuunta [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lasse Oulasvirta, Vastaava opettaja
lasse.oulasvirta[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 30.11.2016
Luento-opetus
Ma 24.10.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 10-12, Linna K113
Ke 26.10.2016 - 30.11.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo A32
Harjoitukset
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jarmo Vakkuri, Vastaava opettaja
jarmo.vakkuri[ät]tuni.fi
Opetus
1.11.2016 – 29.11.2016
Luento-opetus
Ti 1.11.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12-16, Virta 120
Poikkeukset:
22.11.2016 klo 12 –16 , Virta 114
Ryhmätyöskentely
Seminaari
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jarmo Vakkuri, Teacher responsible
jarmo.vakkuri[ät]tuni.fi
Teaching
3-Nov-2016 – 17-Nov-2016
Lectures
Thu 3-Nov-2016 at 12-16, Virta 109
Thu 10-Nov-2016 - 17-Nov-2016 weekly at 12-16, Virta 120
Periods: II
Language of instruction: English
Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Arto Haveri, Vastaava opettaja
arto.haveri[ät]staff.uta.fi
Arto Haveri, Vastaava opettaja
arto.haveri[ät]tuni.fi
Opetus
26.10.2016 – 7.12.2016
Lukupiiri 20 tuntia
Lukupiiri
Ke 26.10.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 9.15-12.00, PinniA 3020
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään paikkatiedon hallinnan (aineiston keruu, analyysi, visualisointi, tulkinta ja arviointi) perusteisiin ja ajankohtaisiin teemoihin.

Opetus koostuu luennoista, mikroharjoituksista ja paikkatietoaineistoihin perustuvan tutkimusprosessin läpiviemisestä. Harjoitustyössä mahdollisuus erikoistua määrälliseen (esim. alueelliset tilastotietokannat) tai laadulliseen (esim. kokemuksellinen, konstruktivistinen) tutkimusstrategiaan.

Edeltävät pakolliset opinnot: HALTVA12 Tutkimuspraktikum.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ville Viljanen, Vastaava opettaja
ville-matti.viljanen[ät]tuni.fi
Opetus
25.10.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus
Ti 25.10.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 9-12, ensimmäinen kerta: Päätalo C1, luennot ja ryhmäohjaukset ja harjoitukset tiistaisin klo 9-12
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso on kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuuntien yhteinen. Opiskelija voi valita, kumman opintosuunnan opintoihin jakso sisällytetään. Valinta ilmoitetaan opintojakson vastaavalle opettajalle opintojakson aikana.

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markus Laine, Vastaava opettaja
markus.laine[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 9.12.2016
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 24.10.2016 klo 13.15-15.00, PÄÄT E 221
Ma 31.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 13.15-15.00, Linna rh K106
Poikkeukset:
7.11.2016 , EI OPETUSTA
Lukupiiri 16 tuntia
Pe 28.10.2016 - 16.12.2016 viikoittain klo 13.15-15.00, Linna rh K106
Poikkeukset:
11.11.2016 , EI OPETUSTA
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

luennot, lukupiiri ja essee

Kurssilla perehdytään paikkatiedon hallinnan (aineiston keruu, analyysi, visualisointi, tulkinta ja arviointi) perusteisiin ja ajankohtaisiin teemoihin.

Opetus koostuu luennoista, mikroharjoituksista ja paikkatietoaineistoihin perustuvan tutkimusprosessin läpiviemisestä. Harjoitustyössä mahdollisuus erikoistua määrälliseen (esim. alueelliset tilastotietokannat) tai laadulliseen (esim. kokemuksellinen, konstruktivistinen) tutkimusstrategiaan.

Edeltävät pakolliset opinnot: HALTVA12 Tutkimuspraktikum.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille seuraavan sivun kautta:

Ville Viljanen, Vastaava opettaja
ville-matti.viljanen[ät]tuni.fi
Opetus
25.10.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus
Ti 25.10.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 9-12, ensimmäinen kerta: Päätalo C1, luennot ja ryhmäohjaukset ja harjoitukset tiistaisin klo 9-12
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso on kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuuntien yhteinen. Opiskelija voi valita, kumman opintosuunnan opintoihin jakso sisällytetään. Valinta ilmoitetaan opintojakson vastaavalle opettajalle opintojakson aikana.

Syventävät opinnot [II Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jarmo Vakkuri, Teacher responsible
jarmo.vakkuri[ät]tuni.fi
Teaching
3-Nov-2016 – 17-Nov-2016
Lectures
Thu 3-Nov-2016 at 12-16, Virta 109
Thu 10-Nov-2016 - 17-Nov-2016 weekly at 12-16, Virta 120
Periods: II
Language of instruction: English
Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Hallintotieteen opintosuunta [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Elias Pekkola, Vastaava opettaja
elias.pekkola[ät]tuni.fi
Opetus
16.1.2017 – 27.3.2017
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ma 16.1.2017 klo 14-17, Päät A2a
Ryhmätyöskentely 50 tuntia + 50 tuntia Verkossa
Seminaari 8 tuntia
Seminaari
Ma 20.3.2017 klo 8-16
Ti 21.3.2017 klo 8-16
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jan-Erik Johanson, Vastaava opettaja
jan-erik.johanson[ät]tuni.fi
Opetus
24.1.2017 – 21.2.2017
Luento-opetus 22 tuntia
Opetus
Ti 24.1.2017 - 14.2.2017 viikoittain klo 12-16, Päät A3
Poikkeukset:
21.2.2017 klo 12 –16 , paikka ilmoitetaan myöhemmin
Itsenäinen työskentely 20 tuntia Verkossa
Seminaari 10 tuntia
Kirjatentti 4 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Vuokko Kohtamäki, Teacher responsible
vuokko.kohtamaki[ät]tuni.fi
Teaching
9-Mar-2017 – 13-Apr-2017
Lectures 20 hours
Lectures 20 h
Thu 9-Mar-2017 - 20-Apr-2017 weekly at 9.00-13.00, Päät A3, EI OPETUSTA 13.4.
Independent work
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

The course includes a written asignment

Julkisoikeuden opintosuunta [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
jukka.viljanen[ät]tuni.fi
Heta Heiskanen, Opettaja
heta.heiskanen[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 27.2.2017
Pienryhmäopetus 15 tuntia
Johdatusluennot
Ma 9.1.2017 - 23.1.2017 viikoittain klo 14-17, Pinni A3107
Tutkimusklinikka vko 6
Ti 7.2.2017 klo 9-16, Pinni A 2057, Ryhmät varaavat puolen tunnin ajan
Seminaari
Ma 27.2.2017 klo 12-17, Pinni A3111
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi suoritetaan pienryhmissä tehtävän esseen, aktiivisen seminaariosallistumisen, itsenäisesti tehtävän moodletentin ja tapausanalyysin yhdistelmällä. Järjestettävällä opetusklinikalla ohjataan esseen tekemistä. Esseen tekemiseen annetaan kirjallisuuslista.

Keväällä 2017 opintojakso koostuu luennoista ja esseeohjausvalmennuksesta (10 t), luento- ja kirjallisuustentistä sekä esseeseminaarista (n. 20 t). Seminaarissa käsitellään opiskelijoiden laatimat esseet. Kurssin pääteemana v. 2017 on kunnallisen päätöksenteko- ja viranomaistoiminnan sekä erityisesti julkisten palvelujen järjestämistehtävän kannalta keskeisten palvelun tuottamistapojen (ml. kuntayhtiö- ja ostopalveluperustainen tuottaminen) juridinen problematiikka. Tarkastelu keskittyy julkisen ja yksityisen palvelutuotannon rajapinnan oikeudellisten kysymysten (mm. oikeuden ja poliittisen tavoitteenasetannan suhde sekä kunnallisen ja maakunnallisen itsehallinnon asema) tutkimiseen. Teemaa voidaan lähestyä sekä yksilö- että yhteisönäkökulmasta.  

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Asko Uoti, Vastaava opettaja
asko.uoti[ät]tuni.fi
Opetus
14.2.2017 – 11.5.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Luento-opetus
Ti 14.2.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B4116
To 16.2.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B4115
Luentotentit
Ti 28.2.2017 klo 14-16, Pinni B4116
Ti 14.3.2017 klo 16-20, Päätalo D10a+b, yleinen tentti, ilm. nettiopsussa
Ti 25.4.2017 klo 16-20, Päätalo D10a+b, yleinen tentti, ilm. nettiopsussa
Ma 15.5.2017 klo 16-18, Pinni B3107, ilmoittautuminen opettajalle väh. viikkoa ennen tenttiä sähköpostitse
Seminaari 22 tuntia
Esseeseminaari (mitoitus osallistujamäärän mukaan)
Ti 11.4.2017 klo 14-18, Pinni B3117
To 20.4.2017 klo 14-18, Pinni B3107,
To 27.4.2017 klo 14-18, Pinni B4113
To 4.5.2017 - 11.5.2017 viikoittain klo 14-18, Pinni B3107
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Julkisen talousjohtamisen opintosuunta [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jarmo Vakkuri, Vastaava opettaja
jarmo.vakkuri[ät]tuni.fi
Opetus
17.1.2017 – 15.2.2017
Luento-opetus
Ti 17.1.2017 klo 12-16, Linna K110
Ti 24.1.2017 klo 12-16, Linna K110
Ke 25.1.2017 klo 12-14, Linna K110
Ti 31.1.2017 klo 12-14, Linna K110
Ti 14.2.2017 klo 12-16, Linna K108
Ke 15.2.2017 klo 12-16, Linna K110
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta [III Periodi]

Opintojakson pyrkimyksenä on hahmottaa globalisaation vaikutusta alueyhteisöjen kehittämiseen ja luoda yleiskuvaa kuntien ja alueiden roolista globaalin hallinnan kentällä. Jaksolla tarkastellaan kuntien ja alueiden kansainvälisiä hallintasuhteita sekä kilpailu- että yhteistyöstrategioiden kannalta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja
kuaran[ät]uta.fi
Opetus
17.1.2017 – 21.2.2017
Luento-opetus 15 tuntia
HALKAS13 luento
Ti 17.1.2017 - 7.2.2017 viikoittain klo 9.15-11.45, Linna K110
Ti 14.2.2017 klo 9.15-11.45, Päät D12
Ti 21.2.2017 klo 9.15-11.45, Linna K110
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Itsenäinen työskentely 6 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Ilari Karppi, Teacher responsible
Teaching
13-Jan-2017 – 3-Mar-2017
Lectures 18 hours
HALKAS14 - Lectures
Fri 13-Jan-2017 - 3-Mar-2017 weekly at 9.15-11.45, Pinni A3103
Independent work 10 hours
Seminar 4 hours
Periods: III
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Markku Sotarauta, Teacher responsible
markku.sotarauta[ät]tuni.fi
Teaching
19-Jan-2017 – 11-May-2017
Lectures 20 hours
Lectures
Thu 19-Jan-2017 - 11-May-2017 weekly at 10.00-12.00, Linna K108, to 13.4. EI OPETUSTA
Group work
Seminar 12 hours
Exam
Independent work 40 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouni Häkli, Vastaava opettaja
jouni.hakli[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2017 – 23.2.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 11.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K108
Seminaari 12 tuntia
To 12.1.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni A3103
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

oppimispäiväkirja ja teoriaekskursio

Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Julkisoikeuden opintosuunta [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jani Wacker, Vastaava opettaja
jani.wacker[ät]tuni.fi
Opetus
6.3.2017 – 28.5.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Ke 8.3.2017 - 15.3.2017 viikoittain klo 12-15, Väinö Linna
Pe 10.3.2017 - 17.3.2017 viikoittain klo 9-12, Linna K103
To 30.3.2017 klo 10-12, Linna K103, Tentti
Uusintatentit
Ti 25.4.2017 klo 16-20, päätalo ls. D10a+b, Ilmoittauduttava NettiOpsussa
Ma 8.5.2017 klo 8-12, päätalo ls. D10a+b, Ilmoittauduttava NettiOpsussa
Ti 13.6.2017 klo 16-20, päätalo ls. D10a+b, Ilmoittauduttava NettiOpsussa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM: Kirjallisen harjoitustehtävän hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä tenttiin osallistumiselle.

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eija Vinnari, Vastaava opettaja
eija.vinnari[ät]tuni.fi
Opetus
7.3.2017 – 4.5.2017
Luento-opetus
Ti 7.3.2017 - 2.5.2017 viikoittain klo 10-12, Paavo Koli
To 9.3.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 10-12, Paavo Koli
Pienryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Laurila Hannu, Vastaava opettaja
Markku Konttinen, Muu henkilö
markku.konttinen[ät]tuni.fi
Opetus
10.3.2017 – 21.4.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Pe 10.3.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 8-12, Pinni A1081
Poikkeukset:
24.3.2017 klo 8 –12 , Päät D10b
31.3.2017 klo 8 –12 , Pinni Paavo Koli
Pe 21.4.2017 klo 8-12, Pinni A1081
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentotentti pe 28.4.2017 klo 8-12 Pinni ls. A1081

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta [IV Periodi]

Kurssilla tarkastelemme omaa kirjoittajan laatuamme, tieteellisten tekstien ominaispiirteitä ja monia kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä monipuolisia työskentelymenetelmiä käyttäen. Jäsennämme tutkielman kirjoitusprosessia ja madallamme kynnystä kirjoittamaan ryhtymiselle. Kurssi sisältää sekä tunnilla että kotona tehtäviä kirjoitusharjoituksia – ota mukaasi kynä ja lehtiö. Lukupiirityöskentelyssä keskustelemme luettavista artikkeleista. Kirjoittamistyöpaja toimii tasavertaisen vuorovaikutuksen tilana, jossa harjaannumme myös erilaisiin palautteen antamisen tapoihin. Kurssin tarkemmista sisällöistä voidaan sopia osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Minna Santaoja, Vastaava opettaja
Opetus
10.3.2017 – 19.5.2017
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Pe 10.3.2017 - 19.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A 5023
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kahden viikon mittainen intensiivikurssi Hiedanrannan alueella yhteistyössä Aalto-yliopiston Situated Urban –kurssin kanssa, joka huipentuu Space Invaders tapahtumaan 17.-21.5. Hiedanrannassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi toteutetaan mikäli opiskelijoita ilmoittautuu vähintään 8. Ilmoittautumiset Mikko Kyrönviidalle 18.4. mennessä sähköpostitse.

Lisätietoja: Mikko Kyrönviita, mikko.kyronviita@uta.fi

Helena Leino, Vastaava opettaja
helena.leino[ät]tuni.fi
Mikko Kyrönviita, Vastaava opettaja
Opetus
8.5.2017 – 21.5.2017
Luento-opetus 40 tuntia
Ma 8.5.2017 klo 11-17, Opetuspäivät: 8.5., 10.5., 15.5., 17.5., 18.6., 19.5, 20.5. Lähikontaktipäiviä ei ole useita, mutta osa kestää koko päivän (ma 8.5. klo 11-17, ke.17.5. klo 11-19, pe 19.5. ja la 20.5. 12-19) tai sijoittuu ilta-aikaan (10.5.).
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssisuoritus: osallistuminen alustuksiin ja luennoille ja alueen tutustumiskävelyihin, osallistuminen väliaikaistoimintaan tai oman väliaikaistoimintaidean kehittäminen. Osallistuminen Space Invaders –tapahtumaviikonloppuun (yleisönä tai tapahtuman toteuttajana halutessaan).