x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Alla on kuvattu CBDA-maisteriohjelman opetusohjelma lukuvuodelle 2016-2017. Tutkintorakenne ja -vaatimukset on kuvattu opinto-oppaassa. Kurssien vastuuopettajat on listattu tutkinto-ohjelman sivulla.

Tätä listausta täydentää maisteriohjelmaan kuuluvien yleisten opintojen opetusohjelma.

Tilastotieteen maisteriopintoja (opinto-opas 2012-2015) suorittavat opiskelijat valitsevat opintonsa tästä uuden maisteriohjelman mukaisesta opetusohjelmasta (MTT-alkuiset opintojaksokoodit). Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa opetussuunnitelmasta ja erillisestä vastaavuustaulukosta.

Epäselvissä kysymyksissä suositellaan ottamaan yhteyttä HOPS-opettajaan tai opintokoordinaattoriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tampere3-ristiinopiskelusta, TaY:n opiskelijat

Ristiinopiskeluun liittyvät ohjeet on koottu yksikön ohjesivulle ja ristiinopiskelupalveluun.

Tampere3-ristiinopiskelusta, muut T3-opiskelijat

Noudata oman organisaatiosi ja ristiinopiskelupalvelun ohjeita.

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Muut ja valinnaiset opinnot

TIETA17 Introduction to Big Data Processing 5 op (Opetuskieli: englanti)
ITIS16 Information practices literature 5–20 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

MTTTS11 Master's Seminar and Thesis 40 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS12 Introduction to Bayesian Analysis 1 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS16 Learning from Multiple Sources 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Muut ja valinnaiset opinnot

TIETA17 Introduction to Big Data Processing 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS16 Tietokäytäntöjen kirjallisuusopinnot 5–20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS16 Information practices literature 5–20 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

MTTTS11 Master's Seminar and Thesis 40 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTS16 Learning from Multiple Sources 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTS1 Spatial Data-analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS42 Databases and Information Retrieval Integration 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Muut ja valinnaiset opinnot

ITIS16 Tietokäytäntöjen kirjallisuusopinnot 5–20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS16 Information practices literature 5–20 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

MTTTS11 Master's Seminar and Thesis 40 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTS17 Dimensionality Reduction and Visualization 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS01 Algorithms 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS07 Neurocomputing 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS43 Recommender Systems 10 op (Opetuskieli: englanti)

Työpaja

Statistics workshop   (Opetuskieli: englanti)
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Muut ja valinnaiset opinnot

ITIS16 Tietokäytäntöjen kirjallisuusopinnot 5–20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS16 Information practices literature 5–20 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS05 Digital Image Processing - Self-studying 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

MTTTS11 Master's Seminar and Thesis 40 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTS15 Statistical Modeling 2 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS17 Dimensionality Reduction and Visualization 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS43 Recommender Systems 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Työpaja

Statistics workshop   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta