x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman sivut http://www.uta.fi/sis/tie/
Jaksojen vastuuopettajat: http://www.uta.fi/sis/tie/opetusohjelma/vastuuopet.html
Opintoneuvonnan yhteystiedot: http://www.uta.fi/sis/tie/neuvonta/
Opintojen suunnittelun ohjeet: http://www.uta.fi/sis/tie/neuvonta/hops.html

Alla olevassa opetusohjelmassa on tietojenkäsittelyopin maisteriopintojen syventävät opinnot. Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin, organisaatioiden tietojärjestelmien sekä tietokantojen ja tiedonhaun suositukset voi tarkistaa 2015-2018 opinto-oppaasta. Tarkista tarvittaessa vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet.

Ilmoittautuminen tietojenkäsittelytieteiden kursseille:

Ilmoittautumisaika periodille I: ma 1.8.-to 25.8.2016
Ilmoittautumisaika periodille II: ma 19.9. -su 16.10.2016
Ilmoittautumisaika periodille III: ma 28.11.-su 1.1.2017
Ilmoittautumisaika periodille IV: ma 30.1.-su 26.2.2017

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsussa. Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Ilmoittautuminen tenttiin

Tentti-ilmoittautuminen tulee tehdä NettiOpsussa vähintään 7 vrk ennen tenttiä. Tarkista luentotentin ilmoittautumiskäytäntö kurssin opettajalta.

Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot mm. tutkinto-ohjelman sivulla.

Palaute: Opintojaksoista voi antaa palautetta kurssipalautelomakkeella.

Katso maisteriopintojen esittelytilaisuuksien ajat kandidaatin tutkinnon opetusohjelmasta

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Valmistumisen aikataulut yksikön sivulla.

Syventävät opinnot

TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti 5–10 op

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Syventävät opinnot

TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS40 Managing e-commerce, Consumers and Community Perspective 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS14 Introduction to Formal Specification 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS17 Requirements Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Practice (Fall term) 7 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti)

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot

TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIEA4 Project Work (Fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
SISYA200 Innovation Project (Fall term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA0 Harjoittelu 2–10 op
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Syventävät opinnot

TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS40 Managing e-commerce, Consumers and Community Perspective 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Ruohonen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Mäkinen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Junkkari/Iltaneni) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS25 Tietostrategian kirjatentti 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS14 Introduction to Formal Specification 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Practice (Fall term) 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS42 Databases and Information Retrieval Integration 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS35 Laadullinen tutkimus - menetelmät ja prosessi 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS33 Development 2.0: the Post-2015 (Millenium Development Goals) Agenda, Fall 2016 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot

TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Fall term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Syventävät opinnot

TIETS41 Managing industrial e-business and B2B 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS21 Graduseminaari (Ruohonen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Mäkinen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Junkkari/Iltaneni) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS25 Tietostrategian kirjatentti 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS13 Advanced Functional Programming 10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Practice (Spring term) 7 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS01 Algorithms 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS07 Neurocomputing 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS43 Recommender Systems 10 op (Opetuskieli: englanti)

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot

TIEA4 Project Work (Fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Spring) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
SISYA200 Innovation Project (Spring term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Syventävät opinnot

TIETS09 Algorithmic Problem Solving 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS21 Graduseminaari (Ruohonen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Mäkinen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Junkkari/Iltaneni) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS25 Tietostrategian kirjatentti 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS13 Advanced Functional Programming 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Practice (Spring term) 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS43 Recommender Systems 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS34 Seminaari - Futuricen lean service creation workshop 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot

TIEA4 Project Work (Spring) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Spring term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Summer 2017) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)