x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman sivut http://www.uta.fi/sis/tie/
Jaksojen vastuuopettajat: http://www.uta.fi/sis/tie/opetusohjelma/vastuuopet.html
Opintoneuvonnan yhteystiedot: http://www.uta.fi/sis/tie/neuvonta/
Opintojen suunnittelun ohjeet: http://www.uta.fi/sis/tie/neuvonta/hops.html

Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt näet opinto-oppaasta. Tarkista tarvittaessa vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet.

Ilmoittautuminen tietojenkäsittelytieteiden kursseille:

Ilmoittautumisaika periodille I: ma 1.8.-to 25.8.2016
Ilmoittautumisaika periodille II: ma 19.9. -su 16.10.2016
Ilmoittautumisaika periodille III: ma 28.11.-su 1.1.2017
Ilmoittautumisaika periodille IV: ma 30.1.-su 26.2.2017

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsun kautta. Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Ilmoittautuminen tenttiin

Tentti-ilmoittautuminen tulee tehdä NettiOpsussa vähintään 7 vrk ennen tenttiä. Tarkista luentotentin ilmoittautumiskäytäntö kurssin opettajalta.

Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot mm. tutkinto-ohjelman sivulla.

Kieliopinnot: Kielikeskuksen opetusohjelmassa kohdassa "Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, kieli- ja viestintäopinnot" sekä yliopiston yhteiset kurssit kunkin kielen kohdalla.

Syventävät opinnot löydät maisteriopintojen opetusohjelmista.

Ohjeita Tampere3-ristiinopiskeluun löydät yksikön valinnaisten opintojen ohjesivulta.

Palaute: Opintojaksoista voi antaa palautetta kurssipalautelomakkeella.

Kokonaismerkinnät: Tietojenkäsittelytieteiden kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö/laajuus).

Vapaaehtoiset opinnot

Tietotekniikan alkeiden esittely yliopiston ulkopuolella (erilaisissa kouluissa, järjestöissä, yhdistyksissä tai kansalais- ja työväenopistoissa).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse opettajalle, joka ohjeistaa tarkemmin.

Timo Poranen, Vastaava opettaja
timo.poranen[ät]tuni.fi
Opetus
1.8.2016 – 31.7.2017
Luento-opetus
Ti 11.10.2016 klo 14-15, Pinni B, Simspace
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sisältö

Opiskelija

 • esittelee tietojenkäsittelytieteiden alkeita erilaisille kohderyhmille
 • neuvoo työvälineiden ja sovellusten käytössä
 • perehdyttää tietotekniikan käyttöön ja tietotekniikan vaikutuksiin aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten käyttäjäryhmien kanssa
 • tekee kirjallisen raportin

Jakso kuuluu informaatiotieteiden yksikön vapaaehtoisiin opintoihin ja on tarkoitettu vain informaatiotieteiden yksikön tutkinto-opiskeljoille.


Yhteiset opinnot
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisohjeet tulevat uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
15.8.2016 – 26.8.2016
Luento-opetus
Aloitus ma 15.8. klo 8 Päätalon ls D10ab
Harjoitukset
Useita mikroluokkaharjoitusryhmiä, ohjeet kurssin sivulla
Itsenäinen työskentely
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautumisohjeet ja aikataulu lähtetetään uusille opiskelijoille.


Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot
Markku Turunen, Teacher responsible
markku.turunen[ät]tuni.fi
Sumita Sharma, Teacher responsible
Teaching
8-Aug-2016 – 19-Aug-2016
Lectures
Exercises
Periods:
Language of instruction: English
Further information:

The course is part of University of Tampere Summer School 2016.
Please see the teaching timetable and lecture rooms (PDF) at: http://www.uta.fi/admissions/summer_school/courses.html.


Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Esittelytilaisuudet [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Vapaaehtoinen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kati Iltanen, Vastaava opettaja
kati.iltanen[ät]tuni.fi
Mikko Ruohonen, Vastaava opettaja
mikko.ruohonen[ät]tuni.fi
Marko Junkkari, Vastaava opettaja
marko.junkkari[ät]tuni.fi
Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja
Opetus
29.8.2016 – 29.8.2016
Luento-opetus
Ma 29.8.2016 klo 12-14, Pinni B SimSpace
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

This info is in Finnish.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Vapaaehtoinen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markku Turunen, Vastaava opettaja
markku.turunen[ät]tuni.fi
Jaakko Hakulinen, Vastaava opettaja
jaakko.hakulinen[ät]tuni.fi
Päivi Majaranta, Vastaava opettaja
paivi.majaranta[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 29.8.2016
Luento-opetus
Ma 29.8.2016 klo 14-16, Pinni B SimSpace
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Info for Finnish students starting in this MSc program or considering it.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

vapaaehtoinen ilmoittautuminen NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Zheying Zhang, Vastaava opettaja
zheying.zhang[ät]tuni.fi
Opetus
30.8.2016 – 30.8.2016
Luento-opetus
Ti 30.8.2016 klo 12-14, PInni B0016
Periodit: I
Opetuskieli: englanti

Info for Finnish students starting in this MSc program or considering it.

Esitysmateriaalit, ks. http://www.uta.fi/sis/en/studies/study_counselling/cbda_presentation_english_2016_08_24.pdf

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

vapaaehtoinen ilmoittautuminen NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Martti Juhola, Vastaava opettaja
martti.juhola[ät]tuni.fi
Jaakko Peltonen, Vastaava opettaja
jaakko.peltonen[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 29.8.2016
Luento-opetus
Ma 29.8.2016 klo 10-12, Pinni B0020
Periodit: I
Opetuskieli: englanti
Yhteiset opinnot [I Periodi]

Opintojen aloitus, Orientoivat 1

 • ma 22.8.2016
 • ti 23.8.2016
 • ke 24.8.2016
 • to 25.8.2016 (kielikeskus)

Orientoivat 2

 • maanantai 12.9. Päätalo D10a klo 14.15-15.15, LTL, EDU, JKK (Tähän voi osallistua, ellei tiistain aika sovi)
 • tiistai 13.9. Päätalo D10a klo 14.15-15.15, SIS, CMT, YKY.

Orientoivat 3

 • pe 11.11. klo 14-16 (Päätalo D11).

  Tilaisuuden aiheissa painottuvat oppiminen, opiskelutaidot, kansainvälistyminen sekä työelämänäkökulma opinnoissa. Alkuorientaation opintopistesuoritukset kirjataan tilaisuuden jälkeen.

Tarkat ajankohdat ja tiedot voi tarkistaa hyväksymiskirjeen mukana lähetettävästä materiaalista tai yksikön verkkosivujen kautta.

Opetus
22.8.2016 – 15.11.2016
Luento-opetus
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osa orientoivien tilaisuuksista on yksikön yhteisiä ja osa tutkinto-ohjelmakohtaisia.

Tutkinto-ohjelman 1.-3. vuoden opiskelijoille. Tapaamiset opettajatuutorin ja oman ryhmän kanssa erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Opintojakson esittely uusille opiskelijolle orientoivien opintojen yhteydessä elokuussa.

Pentti Hietala, Vastaava opettaja
Opetus
22.8.2016 – 22.8.2016
Luento-opetus
Orientoivien opintojen tutkinto-ohjelmankohtainen tilaisuus, jossa HOPS-jakson esittely
Ti 23.8.2016 klo 12-16, Pinni B1100
Periodit: I II III IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/opetut/
Opetuskieli: suomi

Kurssin suoritus painottuu käytännön harjoitusten tekemiseen, jotka voi halutessaan (starttiluennoille osallistuttuaan) tehdä ja palauttaa omatoimisesti verkon kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ks. kurssin kotisivu

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2016 – 25.11.2016
Luento-opetus
Kaikille pakollinen aloitusluento
Ti 13.9.2016 klo 8-12, Päätalo D10a+b
Ti 20.9.2016 - 15.11.2016 viikoittain klo 8-10, PInni ls B1096
Harjoitukset
Useita mikroluokkaharjoitusryhmiä, ohjeet kurssin sivulla
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi

Kurssi kuuluu

 • tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin ja
 • syksyllä 2015 ja sen jälkeen informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelmassa aloittaneiden yhteisiin opintoihin.
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2016 – 16.12.2016
Luento-opetus
Pe 2.9.2016 klo 9-11, Pinni B1100
Pe 9.9.2016 - 11.11.2016 viikoittain klo 9-11, Pinni B1096
Pe 18.11.2016 klo 9-11, Pinni B1097
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/jtt/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tentti sähköisessä tenttipalvelussa. Tarkemmat ohjeet kerrotaan luennolla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssin kotisivulla julkaistulla lomakkeella.

Raija Leppälä, Vastaava opettaja
Raija.Leppala[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2016 – 4.11.2016
Luento-opetus
To 8.9.2016 - 13.10.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo A1
Poikkeukset:
8.9.2016 , Päätalo D10a, aloitusluento
Ti 13.9.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo A1
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ke 21.9.2016 - 19.10.2016 viikoittain klo 8.30-10, Päätalo C6
Ryhmä 2
Ke 21.9.2016 - 19.10.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo C6
Ryhmä 3
Ke 21.9.2016 - 19.10.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo C6
Ryhmä 4
Ke 21.9.2016 - 19.10.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo C8
Ryhmä 5
Ke 21.9.2016 - 19.10.2016 viikoittain klo 14-16, Päätalo C6
Ryhmä 6
To 22.9.2016 - 20.10.2016 viikoittain klo 8.30-10, Päätalo C6
Ryhmä 7
To 22.9.2016 - 20.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Ryhmä 8
To 22.9.2016 - 20.10.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo C6
Poikkeukset:
20.10.2016 , Päätalo A32
Ryhmä 9
To 22.9.2016 - 20.10.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni A3111
Ryhmä 10
Pe 23.9.2016 - 21.10.2016 viikoittain klo 8.30-10, Pinni A3111
Ryhmä 11
Pe 23.9.2016 - 21.10.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Pienryhmäopetus
SPSS-harjoitukset, useita ryhmiä (ks. kurssisivu)
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso toteutetaan tämän kurssin lisäksi avoimena yliopisto-opetuksena (iltaryhmä, periodi II) ja päiväopetuksena keväällä 2017.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Liity kurssin Moodle-alueelle.

Ari Virtanen, Vastaava opettaja
ari.virtanen[ät]tuni.fi
Raine Rönnholm, Opettaja
Raine.Ronnholm[ät]uta.fi
Opetus
30.8.2016 – 20.10.2016
Luento-opetus
Ti 30.8.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 14-16, Päätalo D11
Poikkeukset:
30.8.2016 , Päätalo A1, aloitusluento
6.9.2016 , avajaiset, ei opetusta
To 1.9.2016 - 6.10.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo D11
Harjoitukset
To 1.9.2016 - 13.10.2016 viikoittain klo 14-16, Päätalo D11
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa [I Periodi]

Katso kaikki kieliopinnot kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Opiskelijoilla on etusija oman yksikkönsä kieliryhmiin vaihtoehtona yliopiston yhteiset ryhmät. Joihinkin ryhmiin voi osallistua myös muiden alojen opiskeljoita, jos tilaa on, ryhmän opettaja antaa lisätietoja.

Kielikeskus, Vastaava opettaja
Opetus
1.8.2016 – 31.5.2017
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen NettiOpsussa ja harjoitusryhmiin ilmoittautuminen kurssin kotisivun ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jorma Laurikkala, Vastaava opettaja
jorma.laurikkala[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 23.10.2016
Luento-opetus
Ma 29.8.2016 klo 10-12, Päätalo ls A1
Ke 31.8.2016 - 5.10.2016 viikoittain klo 8-10, Linna, Väinö Linna-sali
Ma 5.9.2016 - 3.10.2016 viikoittain klo 10-12, PInni B1100
Poikkeukset:
26.9.2016 klo 10 –12 , Linna, Väinö Linna-sali
Luentotentti
Ke 26.10.2016 klo 9-12, Ls A1
Harjoitukset
mikroluokkaharj. R1
Ma 5.9.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 12-14, Linna ML51
mikroluokkaharj. R2
Ti 6.9.2016, Aloitus eri pv: TO 8.9.
Poikkeukset:
8.9.2016 klo 8 –10 , Linna ML51
Ti 13.9.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 12-14, Linna ML51
mikroluokkaharj. R3
Ti 6.9.2016, Aloitus eri pv: TO 8.9.
Poikkeukset:
8.9.2016 klo 12 –14 , Linna ML51
Ti 13.9.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 14-16, Linna ML51
mikroluokkaharj. R4
Ti 6.9.2016, Aloitus eri pv: TO 8.9.
Poikkeukset:
8.9.2016 klo 16 –18 , Linna ML51
Ti 13.9.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 16-18, Linna ML51
Ohjatut mikroharjoitukset
Ke 7.9.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084
Luentosaliharjoitukset
Pe 9.9.2016 klo 14-16, PInni B1083
To 15.9.2016 - 13.10.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B0020
Periodit: I
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/laki1/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Näyttökoemahdollisuus 2.9. (ei avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille), katso näyttökokeiden infosivu ja tarkemmat ohjeet kurssin kotisivulta.

Tentti II periodin alussa, muuten opetus I-periodin aikana.

Jorma Laurikkala, Vastaava opettaja
jorma.laurikkala[ät]tuni.fi
Opetus
2.9.2016 – 2.9.2016
Kirjatentti
Pe 2.9.2016 klo 12-15, PinniB0016
Periodit: I
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/laki/
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen NettiOpsussa ja
harjoitusryhmiin ilmoittautuminen kurssin kotisivun ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saila Ovaska, Vastaava opettaja
saila.ovaska[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 23.10.2016
Luento-opetus
Ma 29.8.2016 klo 14-16, Linna, Väinö Linna-sali
Ke 31.8.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna-sali
Ma 5.9.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 14-17, Linna, Väinö Linna-sali
Tentti
Ma 17.10.2016 klo 15-18, Päätalo ls A1
Harjoitukset
Harjoitusryhmä 1
Ke 7.9.2016 klo 14-16, Aloitus poikkeuksellisesti ke, PInni B2077
Ti 13.9.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 8-10, Pinni B0016
Harjoitusryhmä 2
To 8.9.2016 klo 8-10, Aloitus poikkeuksellisesti torstaina, Pinni B0016
Ti 13.9.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni B3109
Harjoitusryhmä 3
Ke 7.9.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni B3110
Harjoitusryhmä 4
To 8.9.2016 - 13.10.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B4116
Harjoitusryhmä 5
Pe 9.9.2016 - 14.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B3109
Harjoitusryhmä 6
Pe 9.9.2016 - 14.10.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B3109
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille NettiOpsussa ja harjoitusryhmiin kurssin kotisivun kautta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kati Iltanen, Vastaava opettaja
kati.iltanen[ät]tuni.fi
Opetus
20.9.2016 – 30.12.2016
Luento-opetus
Ti 20.9.2016 klo 10-12, Pinni ls B1100
To 22.9.2016 klo 8-10, Pinni ls B1097
Ti 27.9.2016 - 8.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni ls B1096
To 27.10.2016 klo 8-10, Pinni ls B1097
Harjoitukset
Mikroluokkaharj. R1
To 22.9.2016 - 3.11.2016 viikoittain klo 12-14, Linna ML51, Ei tapaamista 13.10.
Mikroluokkaharj. R2
To 22.9.2016 - 3.11.2016 viikoittain klo 14-16, Linna ML51, Ei tapaamista 13.10.
Mikroluokkaharj. R3
Ma 26.9.2016 - 7.11.2016 viikoittain klo 8-10, Linna ML51, Ei tapaamista 17.10.
Harjoitustyön ohjausta, vaihtoehtoisia aikoja
Ma 14.11.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 14-16, Linna ML51
Harjoitustyön ohjausta
Ti 15.11.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB ML40
Harjoitustyön ohjausta
Ke 16.11.2016 - 30.11.2016 viikoittain klo 14-16, Linna ML51
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tkp/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Näyttökoe syksyn alussa (ei avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille), katso näyttökokeiden infosivu ja tarkemmat ohjeet kurssin kotisivulta.

Kati Iltanen, Vastaava opettaja
kati.iltanen[ät]tuni.fi
Opetus
9.9.2016 – 9.9.2016
Kirjatentti
Pe 9.9.2016 klo 12-15, Pinni B0020
Periodit: I
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tkp/
Opetuskieli: suomi
Tarja Tiainen, Vastaava opettaja
tarja.tiainen[ät]tuni.fi
Opetus
26.8.2016 – 26.8.2016
Kirjatentti
Pe 26.8.2016 klo 10-13, Pinni ls B1097
Toinen näyttökoe marraskuussa 2016
Periodit: I
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tsp/
Opetuskieli: suomi
Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot [I Periodi]

Edeltävät opinnot: TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet tai vastaavat ohjelmointitaidot.

Harjoitustyön palautus tammikuu 2017.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen harjoitusryhmiin kurssin kotisivun kautta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Martti Juhola, Vastaava opettaja
martti.juhola[ät]tuni.fi
Henry Joutsijoki, Opettaja
Opetus
29.8.2016 – 31.12.2016
Luento-opetus 50 tuntia
Ke 7.9.2016 - 23.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni ls B1097, Huom. Aloitus päätalolla ls D11!
Poikkeukset:
7.9.2016 klo 10 –12 , PÄÄTALO ls D11
To 8.9.2016 klo 10-12, Pätalo ls D11
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni ls B1097
Poikkeukset:
20.9.2016 klo 10 –12 , Pinni B1096
25.10.2016 klo 10 –12 , Pinni B3107
Harjoitukset 26 tuntia
Harjoitusryhmä 1
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Ke 7.12.2016 klo 12-14, Pinni B0020, ti 6.12. korvaava harjoitus
Harjoitusryhmä 2
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 14-16, PInni B0016
Ke 7.12.2016 klo 14-16, Pinni B0020, ti 6.12. korvaava harjoitus
Harjoitusryhmä 3
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni B0016
Ke 7.12.2016 klo 16-18, Pinni B0020, ti 6.12. korvaava harjoitus
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tira/
Opetuskieli: suomi

Recommended preceding studies: TIEPT Basic Studies in Computer Sciences, TIEA2.1 Introduction to Object-Oriented Programming, TIETA8 Software Engineering, TIETA12 WWW Programming, TIEVS81 Usability Evaluation Methods, TIEVA38 Graphical User Interface Design Project

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Timo Poranen, Teacher responsible
timo.poranen[ät]tuni.fi
Teaching
9-Sep-2016 – 15-Jan-2017
Lectures
Fri 9-Sep-2016 - 16-Sep-2016 weekly at 10-12, Main Building LSA3
Group work
Periods: I II III
Language of instruction: English

Preceding studies: About 50 ECTS in computer sciences.

Enrolment for University Studies

Enroll on course in NettiOpsu and to the Projects in the Demolan page http://tampere.demola.net/

Enrolment time has expired
Timo Poranen, Teacher responsible
timo.poranen[ät]tuni.fi
Teaching
7-Sep-2016 – 31-Dec-2016
Lectures
Start up lecture
Wed 7-Sep-2016 at 12-14, Pinni B SimSpace
Periods: I II
Language of instruction: English

Kontaktiopetus periodissa I.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

eLomakkeella kurssin kotisivun kautta.

Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja
Opetus
29.8.2016 – 20.12.2016
Luento-opetus 14 tuntia
Ma 29.8.2016 - 26.9.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B2077
Ke 31.8.2016 - 28.9.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B2077
Poikkeukset:
7.9.2016 klo 9 –11 , PInni B2078
Yksilöopetus
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tutk/
Opetuskieli: suomi

Edeltäviksi opinnoiksi, suositellaan vahvasti:

 • TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I,
 • TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II ja
 • TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet

tai vastaavat ohjelmointitaidot.

Heikki Hyyrö, Vastaava opettaja
heikki.hyyro[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 21.10.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 29.8.2016 - 17.10.2016 viikoittain klo 14-16, Aloitus B3107, muut kerrat Pinni B0016
Pe 2.9.2016 - 21.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B4115
Harjoitukset 16 tuntia
Ma 5.9.2016 klo 16-18, PInni B1084
Ti 13.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 14-17, Pinni B1084
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

The course will require, in the order of importance (most important first), the following:

 • Satisfactory programming skills (including object-oriented programming). E.g. the introductory Java-based programming courses TIEP1 High Level Programming I and TIEP5 High Level Programming II.
 • Basics of databases. E.g. the course TIEP3 Databases.
 • Basics of statistics. E.g. the course MTTP1 Introduction to Statistics.
Enrolment for University Studies

Priority is given to 1) the students in the Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics and 2) students in the degree programmes in Computer Sciences and Mathematics and Statistics.

Enrolment time has expired
Heikki Hyyrö, Teacher responsible
heikki.hyyro[ät]tuni.fi
Teaching
29-Aug-2016 – 20-Dec-2016
Lectures
Wed 31-Aug-2016 - 19-Oct-2016 weekly at 14-16, Main Building LSA3
Exercises
Wed 7-Sep-2016 - 21-Sep-2016 weekly at 16-18, Pinni B0016
Wed 5-Oct-2016 - 26-Oct-2016 weekly at 16-18, Pinni B0016
Exceptions:
26-Oct-2016 at 16 –18 , Pinni B0039
Thu 6-Oct-2016 - 27-Oct-2016 weekly at 14-16, Pinni B0016
Fri 7-Oct-2016 - 28-Oct-2016 weekly, Pinni B0016
Periods: I II
Language of instruction: English

Edeltävät opinnot, suositellaan TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja Tiainen, Vastaava opettaja
tarja.tiainen[ät]tuni.fi
Opetus
8.9.2016 – 21.10.2016
Luento-opetus
To 8.9.2016 - 20.10.2016 viikoittain klo 14-16, PInni B1096
Harjoitukset
Ti 27.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B2077
Ti 27.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B2077
Ti 27.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni B2077
Ke 28.9.2016 - 19.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B2077
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennoitu aikaisemmin nimellä Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto II.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pentti Hietala, Vastaava opettaja
Opetus
29.8.2016 – 20.12.2016
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 29.8.2016 - 26.9.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B4116; 12.9. alkaen PInni B1083
To 1.9.2016 - 29.9.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B3109, to 8.9. alkaen Pinni B2077
seminaari
Ma 14.11.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B1083
To 17.11.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B2077
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Päivi Majaranta, Teacher responsible
paivi.majaranta[ät]tuni.fi
Teaching
29-Aug-2016 – 18-Dec-2016
Lectures
Mon 29-Aug-2016 at 12-14, Pinni B3107
Mon 5-Sep-2016 - 10-Oct-2016 weekly at 12-14, Pinni A1081
Mon 12-Dec-2016 at 12-14, Pinni A1081
Exercises
Group1
Fri 16-Sep-2016 - 21-Oct-2016 weekly at 10-12, Pinni B0016
Group2
Fri 16-Sep-2016 - 21-Oct-2016 weekly at 12-14, Pinni B0016
Periods: I II
Language of instruction: English

See instructions on the course page http://www.uta.fi/sis/tie/se/index.html

Enrolment for University Studies

See instructions on course homepage.

Erkki Mäkinen, Teacher responsible
Teaching
1-Aug-2016 – 31-Jul-2017
Periods: I II III IV
Language of instruction: English

Katso suoritusohjeet kurssin kotisivulta.

Mikko Ruohonen, Vastaava opettaja
mikko.ruohonen[ät]tuni.fi
Opetus
1.8.2016 – 31.7.2017
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Toisten opiskelijoiden perehdyttäminen opintojaksojen sisältöön ohjaamalla erilaisia harjoitustehtäviä ja -töitä.

Opintojakson aikana opiskelija:

 • valvoo vertaisohjaustilanteissa työskentelyä
 • neuvoo erilaisissa ongelmatilanteissa
 • neuvoo työtapojen ja työkalujen käytössä
 • pitää opetustuokioita opinnoissa käytettävien työkalun käytöstä
 • tekee kirjallisen raportin
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittatuuminen sähköpostitse vastuuopettajalle, joka lisää opiskelijat kurssin Moodle-alueelle.

Timo Poranen, Vastaava opettaja
timo.poranen[ät]tuni.fi
Opetus
1.8.2016 – 31.7.2017
Luento-opetus
Ti 11.10.2016 klo 13-14, Pinni B, Simspace
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jakso on vain tietojenkäsittelytieteiden, matematiikan ja tilastotieteen sekä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-opiskelijoille. Opiskelijan tulee olla etukäteen yhteydessä vastuuopettajaan. Opintopisteet voi saada, kun toimittaa ohjeiden mukaan laaditun raportin.

Timo Poranen, Teacher responsible
timo.poranen[ät]tuni.fi
Teaching
1-Aug-2016 – 31-Jul-2017
Lectures
Intro session / participant meeting
Tue 11-Oct-2016 at 13-14, Pinni B, Simspace
Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Yhteiset opinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Koskinen (luennot) , Vastaava opettaja
Korhonen Mikko (harjoitukset, ryhmät 1 ja 2), Opettaja
Koivusalo Katriina (harjoitukset, ryhmä 3), Opettaja
Vattulainen Tuuli (harjoitukset, ryhmä 4), Opettaja
Opetus
24.10.2016 – 12.12.2016
Luento-opetus
Ma 24.10.2016 klo 16.00-16.30, Pinni B, ls B1097, Kanslerinrinne 1, Alkuinfo avoimen yliopiston opiskelijoille
Ma 24.10.2016 klo 16.30-19.45, Pinni B, ls B1097, Kanslerinrinne 1
Ma 31.10.2016 klo 16.30-19.45, Pinni B, ls B1097, Kanslerinrinne 1
Ma 7.11.2016 klo 16.30-19.45, Pinni B, ls B1097, Kanslerinrinne 1
Pe 18.11.2016 klo 16.30-19.45, Linna, luokka K103, Kalevantie 5
Ma 21.11.2016 klo 16.30-19.45, Pinni B, ls B1097, Kanslerinrinne 1
Harjoitukset
Harjoitusten ryhmäjako tehdään opintojakson Moodle-alueella
Ryhmä 1
Ti 1.11.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 16.30-18.00, Pinni B, ls B3118, Kanslerinrinne 1, Laskuharjoitukset
Ti 8.11.2016 klo 18.15-19.45, Pinni B, ML40, Kanslerinrinne 1, SPSS-harjoitukset
Ti 22.11.2016 klo 18.15-19.45, Pinni B, ML40, Kanslerinrinne 1, SPSS-harjoitukset
Ti 29.11.2016 klo 18.15-19.45, Pinni B, ML40, Kanslerinrinne 1, SPSS-harjoitukset
Ryhmä 2
Ke 2.11.2016 - 30.11.2016 viikoittain klo 16.30-18.00, Pinni B, ls B3117, Kanslerinrinne 1, Laskuharjoitukset
Ke 9.11.2016 klo 18.15-19.45, Pinni B, ML40, Kanslerinrinne 1, SPSS-harjoitukset
Ke 23.11.2016 klo 18.15-19.45, Pinni B, ML40, Kanslerinrinne 1, SPSS-harjoitukset
Ke 30.11.2016 klo 18.15-19.45, Pinni B, ML40, Kanslerinrinne 1, SPSS-harjoitukset
Ryhmä 3
To 3.11.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 16.30-18.00, Pinni B, ls B3117, Kanslerinrinne 1, Laskuharjoitukset
To 10.11.2016 klo 18.15-19.45, Pinni B, ML40, Kanslerinrinne 1, SPSS-harjoitukset
To 24.11.2016 klo 18.15-19.45, Pinni B, ML40, Kanslerinrinne 1, SPSS-harjoitukset
To 1.12.2016 klo 18.15-19.45, Pinni B, ML40, Kanslerinrinne 1, SPSS-harjoitukset
Ryhmä 4
Ke 2.11.2016 - 30.11.2016 viikoittain klo 16.30-18.00, Pinni, ls B1097, Kanslerinrinne 1, Laskuharjoitukset
Ke 9.11.2016 klo 18.15-19.45, Linna ML51, käynti Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ke 23.11.2016 klo 18.15-19.45, Linna ML51, käynti Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ke 30.11.2016 klo 18.15-19.45, Linna ML51, käynti Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
TENTIT:
Ma 12.12.2016 klo 17.00-20.00, Päätalo, ls A1, Kalevantie 4, ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen
Poikkeukset:
, HUOM! Tenttitilan muutos. Voit osallistua tähän tenttiin, jos olet tehnyt vähintään 30% laskuharjoituksista ja jättänyt harjoitustyön ennen tenttiä tarkastettavaksi (tai se on hyväksytty aiemmin).
To 2.2.2017 klo 16-20, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, uusintatentti, Tenttiin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http//www.uta.fi/opiskelu/nettirekka. Tampereen läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsussa
To 16.3.2017 klo 16-20, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, uusintatentti, Tenttiin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http//www.uta.fi/opiskelu/nettirekka. Tampereen läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsussa
To 8.6.2017 klo 16-20, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, kesätentti, Tenttiin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http//www.uta.fi/opiskelu/nettirekka. Tampereen läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsussa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoiden kiintiö iltaryhmään on 50, tutkinto-opiskelijoiden kiintiö 45.

Tutkinto-opiskelijat: Huomaattehan, että opintojakso toteutetaan tämän kurssin lisäksi päiväopetuksena periodissa I ja keväällä 2017.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Harjoitusryhmiin on ennakkoilmoittautuminen kurssin kotisivun kautta.

Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot [II Periodi]

Edeltävät opinnot:
TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I tai vastaavat tiedot

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jorma Laurikkala, Vastaava opettaja
jorma.laurikkala[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 31.12.2016
Luento-opetus
Ma 24.10.2016 klo 10-12, Pinni B1100
Ma 31.10.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
Harjoitukset
Mikroluokkaharj. R1
Ma 31.10.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 12-14, Linna ML51
Mikroluokkaharj. R2
Ti 1.11.2016 - 6.12.2016 viikoittain klo 12-14, Linna ML51, 6.12. tilalla korvaava kerta ma 5.12.
Poikkeukset:
5.12.2016 klo 10 –12 , Pinni B ML B1084
Mikroluokkaharj. R3
Ti 1.11.2016 - 6.12.2016 viikoittain klo 14-16, Linna ML51, 6.12. tilalla korvaava kerta ilmoitetaan myöhemmin
Mikroluokkaharj. R4
Ti 1.11.2016 - 6.12.2016 viikoittain klo 16-18, Linna ML51, 6.12. tilalla korvaava kerta ilmoitetaan myöhemmin
Ohjatut mikroharjoitukset
Ke 2.11.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 12-14, Linna ML51
Luentosaliharjoitukset
To 3.11.2016 - 8.12.2016 viikoittain klo 14-16, 3.11. Pinni B ML40, 10.11. alkaen Pinni B1083
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/laki2/
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Näyttökokeeseen ilmoittautuminen NettiOpsun tentti-ilmoittautumisen kautta.

Tarja Tiainen, Vastaava opettaja
tarja.tiainen[ät]tuni.fi
Opetus
2.12.2016 – 2.12.2016
Kirjatentti
Pe 2.12.2016 klo 9-12, Pinni ls B2077
Periodit: II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tsp/
Opetuskieli: suomi
Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot [II Periodi]

Kontaktiopetus periodissa II.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Elomakkeella toteutuksen kotisivun kautta

Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja
Opetus
24.10.2016 – 5.3.2017
Luento-opetus 14 tuntia
Ma 24.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B2077, Ajat tarkentuvat kurssin alettua
Ke 26.10.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B2077
Yksilöopetus
Periodit: II III
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tutk/
Opetuskieli: suomi

Edeltäviksi opinnoiksi, suositellaan:

 • TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I
 • TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II
 • TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet
 • TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C

tai vastaavat ohjelmointitaidot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittatutuminen WETO-järjestelmässä, ks. ohje kurssin kotisivulta.

Heikki Hyyrö, Vastaava opettaja
heikki.hyyro[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 31.12.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 24.10.2016 klo 14-16, Päätalo C8
Pe 28.10.2016 - 2.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B0016
Ma 31.10.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 14-16, PInni B0016
Harjoitukset 16 tuntia
Ti 1.11.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 14-17, Pinni B ML1084
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Vapaaehtoiset opinnot [III Periodi]

Tietotekniikan alkeiden esittely yliopiston ulkopuolella (erilaisissa kouluissa, järjestöissä, yhdistyksissä tai kansalais- ja työväenopistoissa).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse opettajalle, joka ohjeistaa tarkemmin.

Timo Poranen, Vastaava opettaja
timo.poranen[ät]tuni.fi
Opetus
17.1.2017 – 17.1.2017
Luento-opetus
Ti 17.1.2017 klo 14-15, Pinni B, Simspace
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sisältö

Opiskelija

 • esittelee tietojenkäsittelytieteiden alkeita erilaisille kohderyhmille
 • neuvoo työvälineiden ja sovellusten käytössä
 • perehdyttää tietotekniikan käyttöön ja tietotekniikan vaikutuksiin aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten käyttäjäryhmien kanssa
 • tekee kirjallisen raportin

Jakso kuuluu informaatiotieteiden yksikön vapaaehtoisiin opintoihin ja on tarkoitettu vain informaatiotieteiden yksikön tutkinto-opiskeljoille.

Yhteiset opinnot [III Periodi]

Tiedonhankintataidot I sisältää 4 tuntia lähiopetusta ja lisäksi verkko-opiskelua ja verkkotehtäviä.

Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Lisätiedot opintojakson kotisivulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tälle kevään kurssille mahtuu 200 opiskelijaa, joista 50 varataan SIS:n opiskelijoille.

Harjoitusyhmän valinta tehdään kurssisivulla julkaistavien ohjeiden mukaisesti (vain kurssille valitut).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Seppo Saloranta, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2017 – 28.4.2017
Luento-opetus
Ma 16.1.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 10-12, Päätalo A1
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ti 24.1.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 8-10, Linna ML51
Ryhmä 2
Ti 24.1.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 10-12, Linna ML51
Ryhmä 3
Ke 25.1.2017 - 19.4.2017 viikoittain klo 8-10, Linna ML51
Ryhmä 4
Ke 25.1.2017 - 19.4.2017 viikoittain klo 10-12, Linna ML51
Ryhmä 5
To 26.1.2017 - 20.4.2017 viikoittain klo 8-10, Linna ML51
Ryhmä 6
To 26.1.2017 - 20.4.2017 viikoittain klo 10-12, Linna ML51
Ryhmä 7
Pe 27.1.2017 - 21.4.2017 viikoittain klo 8-10, Linna ML51
Ryhmä 8
Pe 27.1.2017 - 21.4.2017 viikoittain klo 10-12, Linna ML51
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ei opetusta 27.2.-3.3. eikä pääsiäislomalla 12.-18.4.

Huomaathan, että opintojakso toteutetaan tämän kurssin lisäksi päiväopetuksena periodissa I ja avoimena yliopisto-opetuksena periodissa II (iltaryhmä).

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot [III Periodi]

Järjestetty aiemmin nimellä Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto I

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille NettiOpsun kautta ja harjoitusryhmiin kurssin kotisivun ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja Tiainen, Vastaava opettaja
tarja.tiainen[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2017 – 6.3.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
Harjoitukset
Vaihtoehtoisia harjoitusryhmiä
Ti 31.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B1083
Ti 31.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni ls A3103
Ti 31.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B1083
Ti 31.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B1083
Ke 1.2.2017 - 1.3.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B1083
Ke 1.2.2017 - 1.3.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B1083
Kirjatentti
Tentti on vaihtoehtoinen tapa suorittaa kurssi.
To 4.5.2017 klo 12-15, Pinni B4113
Periodit: III
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tsp/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Näyttökokeet 26.8. ja 2.12.2016 (ei avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille), katso näyttökokeiden infosivu ja tarkemmat ohjeet kurssin kotisivulta.

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot [III Periodi]

Taustatiedoksi edellytetään TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaa (tai vastaavat tiedot).

Suoraan maisteriohjelmaan valitut voivat suorittaa tämän sijaan jakson TIEVA36 Principles of Usability, User Experience and User Interfaces 5 op

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille NettiOpsun kautta ja harjoitusryhmiin kurssin kotisivun ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saila Ovaska, Vastaava opettaja
saila.ovaska[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 15.5.2017
Luento-opetus 26 tuntia
Aloitusluento
Ma 9.1.2017 klo 14-16, Pinni B1100
Ke 11.1.2017 - 19.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1097
Tentti
Ke 26.4.2017 klo 9-12, Päätalo ls A1
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Ryhmä 1
Ti 17.1.2017 - 4.4.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B1083
Ke 18.1.2017 - 5.4.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B1083
To 19.1.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B1083
To 19.1.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1083
Pe 20.1.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B0016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat jakson 10 opintopisteen laajuisena.

Luennot ja harjoitukset periodissa III, harjoitustyön palautus periodissa IV.

Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan vahvasti: TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II tai vastaavat tiedot ja taidot.

Huom. Suoritus vanhasta 5 opintopisteen laajuisesta jaksosta TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet riittää tietojenkäsittelytieteiden kandidaatin tutkintoon eikä sitä tarvitse täydentää. Katso tarkemmin ennen syksyä 2015 aloittaneiden ohje LuK-tutkinnon muutokset.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille NettiOpsun kautta ja harjoitusryhmiin kurssin kotisivun ohjeiden mukaisesti.

Taustatiedoksi edellytetään: TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I suoritus ja TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II suoritus tai mukana kurssilla (tai vastaavat tiedot)

Ellei edeltävyyksiä ole opintosuoritusrekisterissä, kerro ne ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jorma Laurikkala, Vastaava opettaja
jorma.laurikkala[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 31.5.2017
Luento-opetus
Ti 10.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
Ke 11.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
Tentti
Ke 15.3.2017 klo 12-15, Päätalo ls A1
Harjoitukset
Ohjatut mikroharjoitukset
Pe 13.1.2017 - 24.2.2017 viikoittain klo 8.30-10, Pinni B ML B1084
Mikroluokkaharjoitukset
Ti 17.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B ML B1084
Mikroluokkaharjoitukset
Ke 18.1.2017 - 1.3.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B ML B1084
Luentosaliharjoitukset
To 19.1.2017 - 2.3.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B1083
Itsenäinen työskentely
Harjoitustyön palautus periodissa IV
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Läpäisyyn vaaditaan tietty määrä hyväksytysti ratkaistuja harjoitustehtäviä ja hyväksytty tentti, 10 op suorituksessa lisäksi hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.

Recommended preceding studies: TIEPT Basic Studies in Computer Sciences, TIEA2.1 Introduction to Object-Oriented Programming, TIETA8 Software Engineering, TIETA12 WWW Programming, TIEVS81 Usability Evaluation Methods, TIEVA38 Graphical User Interface Design Project

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Timo Poranen, Teacher responsible
timo.poranen[ät]tuni.fi
Teaching
13-Jan-2017 – 31-May-2017
Lectures
Start up lectures together with TIETS19
Fri 13-Jan-2017 at 12-14, Pinni B0016
Fri 20-Jan-2017 at 12-14, Main building lr A2B
Group work
Periods: III IV
Language of instruction: English

Preceding studies: About 50 ECTS in computer sciences.

Enrolment for University Studies

See instructions on course web page

Timo Poranen, Teacher responsible
timo.poranen[ät]tuni.fi
Teaching
11-Jan-2017 – 31-May-2017
Lectures 2 hours
Start up lecture
Wed 11-Jan-2017 at 12-14, Pinni B, Simspace
Group work
Periods: III IV
Language of instruction: English
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun ohjeiden mukaisesti.

Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2017 – 31.5.2017
Luento-opetus 14 tuntia
Ma 9.1.2017 - 13.2.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni ls B2077
Ke 11.1.2017 - 15.2.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni ls B2077
Periodit: III IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tutk/
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Junkkari, Vastaava opettaja
marko.junkkari[ät]tuni.fi
Kati Iltanen, Vastaava opettaja
kati.iltanen[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 31.5.2017
Luento-opetus
Ma 9.1.2017 - 6.3.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni A1081, Huom. Viimeinen kerta 6.3.
Poikkeukset:
9.1.2016 , Linna K103
Ke 11.1.2017 - 1.3.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni A1081, Huom. ei luentoa 1.3.
Tentti
Ma 13.3.2017 klo 14-17, Pinni B1100
Harjoitukset
Ti 17.1.2017 - 7.3.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni ls B0039, huom. poikkeus viikolla 7
Poikkeukset:
16.2.2017 klo 12 –14 , Pinni B0039, tiistain 14.2. hajoitukset torstaina 12-14
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Huom. edeltävinä opintoina tulisi olla:

 • TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I,
 • TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II,
 • TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet,
 • TIEP3 Tietokantojen perusteet,
 • TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin
 • TAI vastaavat tiedot.

TIETA7 Tietokantaohjelmointi on mahdollista tehdä samana keväänä.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kati Iltanen, Vastaava opettaja
kati.iltanen[ät]tuni.fi
Antti Sand, Vastaava opettaja
antti.sand[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 19.5.2017
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 9.1.2017 - 20.3.2017 viikoittain klo 12-14, Aloitus päätalo ls A4, 16.1. alkaen päätalon ls A2B
Harjoitukset 16 tuntia
To 19.1.2017 - 30.3.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B0016
Itsenäinen työskentely
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa ja harjoitusryhmään kurssin kotisivun kautta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pentti Hietala, Vastaava opettaja
tuntiopettaja, Opettaja
Opetus
9.1.2017 – 30.4.2017
Luento-opetus 48 tuntia
Ma 9.1.2017 - 3.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B3107
Poikkeukset:
20.3.2017 klo 10 –12 , Pinni B0016
27.3.2017 klo 10 –12 , Pinni B0016
To 12.1.2017 - 30.3.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B3107
Pienryhmäopetus 36 tuntia
Ryhmä1
Ti 17.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B0020
Ryhmä2
Ti 17.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B0020
Ryhmä3
Ti 17.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B0020
Lisäryhmät
Ti 14.2.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B1076 ja B2035
Lisäryhmät
Ti 14.2.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B1076 ja B2035
Lisäryhmät
Ti 14.2.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B1076 ja B2035
Periodit: III IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tao/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Taustatiedoksi suositellaan: TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I, TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan, TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II (tai vastaavat tiedot).

Mikroluokkaharjoituksia MLB1084

10.3.2017 klo 10-12 ja 12-14
14.3.2017 klo 10-12 ja 12-14
17.3.2017 klo 10-12 ja 12-14
24.3.2017 klo 10-12 ja 12-14

Teaching is in periods III-IV.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Päivi Majaranta, Teacher responsible
paivi.majaranta[ät]tuni.fi
Teaching
9-Jan-2017 – 30-Apr-2017
Lectures
Tue 10-Jan-2017 - 28-Feb-2017 weekly at 14-16, Pinni B0016
Exercises
Group1
Wed 25-Jan-2017 - 29-Mar-2017 weekly at 12-14, Pinni B0016
Group2
Thu 26-Jan-2017 - 30-Mar-2017 weekly at 12-14, Pinni B0016
Periods: III IV
Language of instruction: English

Toisten opiskelijoiden perehdyttäminen opintojaksojen sisältöön ohjaamalla erilaisia harjoitustehtäviä ja -töitä.

Opintojakson aikana opiskelija:

 • valvoo vertaisohjaustilanteissa työskentelyä
 • neuvoo erilaisissa ongelmatilanteissa
 • neuvoo työtapojen ja työkalujen käytössä
 • pitää opetustuokioita opinnoissa käytettävien työkalun käytöstä
 • tekee kirjallisen raportin
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittatuuminen sähköpostitse vastuuopettajalle, joka lisää opiskelijat kurssin Moodle-alueelle.

Timo Poranen, Vastaava opettaja
timo.poranen[ät]tuni.fi
Opetus
17.1.2017 – 17.1.2017
Luento-opetus
Ti 17.1.2017 klo 13-14, Pinni B, Simspace
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jakso on vain tietojenkäsittelytieteiden, matematiikan ja tilastotieteen sekä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-opiskelijoille. Opiskelijan tulee olla etukäteen yhteydessä vastuuopettajaan. Opintopisteet voi saada, kun toimittaa ohjeiden mukaan laaditun raportin.

Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Yhteiset opinnot [IV Periodi]

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun kautta

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Juhani Linna, Vastaava opettaja
juhani.linna[ät]tuni.fi
Opetus
5.3.2017 – 12.5.2017
Luento-opetus
Ke 8.3.2017 klo 12-16, Pinni B1100, Aloitusluento
Ke 15.3.2017 - 5.4.2017 viikoittain klo 12.15-14, PinniB3107
Harjoitukset
Ryhmäharjoitukset
Ma 13.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Pinni B ML B1084
Ryhmäharjoitukset
To 16.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Pinni B ML B1084
Yksilöharjoitusten hidas läpikäynti
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, TietoPinni ML8
Yksilöharjoitusten hidas läpikäynt
Ma 13.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, TietoPinni ML8
Mikroluokkatuki yksilöharjoituksiin
Pe 10.3.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 10-16, TietoPinni ML8
Mikroluokkatuki yksilöharjoituksiin
Ti 14.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 10-16, TietoPinni ML8
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot [IV Periodi]
Jorma Laurikkala, Vastaava opettaja
jorma.laurikkala[ät]tuni.fi
Opetus
27.1.2017 – 27.1.2017
Kirjatentti
Pe 27.1.2017 klo 12-15, PinniB0020
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/laki/
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaudu näyttökokeeseen viimeistään 31.5. E-lomakkeella.

Kati Iltanen, Vastaava opettaja
kati.iltanen[ät]tuni.fi
Opetus
13.6.2016 – 13.6.2016
Kirjatentti
Ti 13.6.2017 klo 16-19, Pinni ML B1084
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tkp/
Opetuskieli: suomi
Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot [IV Periodi]

Edeltävät opinnot:

 • ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet
 • TIEY4 Tietotekniikkataidot
 • TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I

tai vastaavat tiedot

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsu JA eLomake http://bit.ly/jwt2017

Valinnan kriteerikurssit: TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I (+ TIEP5 ja TIEA2.1 mielellään ainakin käynnissä) + ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
6.3.2017 – 31.5.2017
Luento-opetus
Ti 7.3.2017 - 9.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1097
To 9.3.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B1096
Poikkeukset:
27.4.2017 klo 12 –14 , Pinni B1097, Huom. poikkeuksellisesti B1097
Harjoitukset
Ryhmä 1
Pe 17.3.2017 - 24.3.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B ML40
Pe 31.3.2017 klo 10-12, Linna ML50
Pe 7.4.2017 - 5.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1084
Poikkeukset:
14.4.2017 , Ei harjoituksia, pääsiäinen
Ryhmä 2
Ma 20.3.2017 - 8.5.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B ML B1084, Ei ma 17.4. ja 1.5.
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

8.3. Avaus ja johdanto kurssiin, prof. Mikko Ruohonen, TaY

15.3. Tietotekniikka ja etiikka, Tutkijatohtori Kai Kimppa, Turun yliopisto

22.3. Paljastavatko Suomi24-keskustelut kansakunnan mielenliikkeet?,  Prof. Jaakko Suominen, Turun yliopisto

29.3. IT-barometri ja tietohallinnon johtaminen Suomessa, Erikoistutkija, executive in residence Tomi Dahlberg

5.4. ICT4D (ICT for Development) 2.0 (in english), tutkija Nicholas Mavengere, TaY

12.4. Hyvää pääsiäislomaa,  Ei opetusta

19.4.  IoT (internet of things) ja 5G, Senior internal consultant Matti Keskinen, Nokia Oyj

26.4. Kyberturva (teema vahvistamatta)

3.5. Startup- ja venture-liiketoiminta ICT-toimialalla, Toimitusjohtaja Petri Niemi, G2Invest

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Ruohonen, Vastaava opettaja
mikko.ruohonen[ät]tuni.fi
Opetus
5.3.2017 – 27.5.2017
Luento-opetus
Ke 8.3.2017 - 3.5.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni A, Paavo Koli -sali, Ei luentoa pääsiäisenä 12.4.
Poikkeukset:
3.5.2017 klo 14 –16 , Paavo Kolissa tämäkin :)
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, oppimispäiväkirja ja kirjallinen työ valitusta aineistosta.

Prerequisites: TIEA1 or TIEVA36 recommended. TIEA2.1 Introduction to Object-Oriented Programming or equivalent knowledge required.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jaakko Hakulinen, Teacher responsible
jaakko.hakulinen[ät]tuni.fi
Teaching
6-Mar-2017 – 30-Jun-2017
Lectures
Mon 6-Mar-2017 - 8-May-2017 weekly at 14-16, 6.3. Pinni B3116, others Pinni B0016
Tue 7-Mar-2017 - 2-May-2017 weekly at 14-16, Pinni B0016
Exercises
Thu 16-Mar-2017 - 11-May-2017 weekly at 12-14, 16.3. in Linna ML50 other meetings in Pinni ML40
Thu 16-Mar-2017 - 11-May-2017 weekly at 14-16, 16.3. in Linna ML50 other meetings in Pinni ML40
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Optional project work can be done during summer 2017.

Project Work course can be studied during summer 2017 by participating in a Smart Campus project.

More information on summer projects will be published on the Smart Campus website in May.

Enrolment for University Studies

* Hae projekteihin viimeistään 22.5.
* Apply for projects no later than 22.5.

Timo Poranen, Teacher responsible
timo.poranen[ät]tuni.fi
Teaching
22-May-2017 – 31-Jul-2017
Lectures
Group work
Periods: IV
Language of instruction: English

A software competition for student teams of 1 – 3 participants. In Spring 2017, the competition theme is public transport. Further information given at the kick-off workshop.

ECTS credits can be used in studies in computer sciences. Check the details with your study advisor.

Enrolment for University Studies

Enrol (by April 10th) by registering to the kick-off workshop via

Markku Turunen, Teacher responsible
markku.turunen[ät]tuni.fi
Juhani Linna, Teacher responsible
juhani.linna[ät]tuni.fi
Teaching
12-Apr-2017 – 31-May-2017
Lectures
Kick-off workshop
Wed 12-Apr-2017 at 13.00-16.00, Pinni B, SimSpace
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Rear more about the Competition

Developer Workshop is part of  Living Lab Bus -project (pdf)