x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman sivut http://www.uta.fi/sis/tie/
Jaksojen vastuuopettajat: http://www.uta.fi/sis/tie/opetusohjelma/vastuuopet.html
Opintoneuvonnan yhteystiedot: http://www.uta.fi/sis/tie/neuvonta/
Opintojen suunnittelun ohjeet: http://www.uta.fi/sis/tie/neuvonta/hops.html

Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt näet opinto-oppaasta. Tarkista tarvittaessa vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet.

Ilmoittautuminen tietojenkäsittelytieteiden kursseille:

Ilmoittautumisaika periodille I: ma 1.8.-to 25.8.2016
Ilmoittautumisaika periodille II: ma 19.9. -su 16.10.2016
Ilmoittautumisaika periodille III: ma 28.11.-su 1.1.2017
Ilmoittautumisaika periodille IV: ma 30.1.-su 26.2.2017

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsun kautta. Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Ilmoittautuminen tenttiin

Tentti-ilmoittautuminen tulee tehdä NettiOpsussa vähintään 7 vrk ennen tenttiä. Tarkista luentotentin ilmoittautumiskäytäntö kurssin opettajalta.

Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot mm. tutkinto-ohjelman sivulla.

Kieliopinnot: Kielikeskuksen opetusohjelmassa kohdassa "Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, kieli- ja viestintäopinnot" sekä yliopiston yhteiset kurssit kunkin kielen kohdalla.

Syventävät opinnot löydät maisteriopintojen opetusohjelmista.

Ohjeita Tampere3-ristiinopiskeluun löydät yksikön valinnaisten opintojen ohjesivulta.

Palaute: Opintojaksoista voi antaa palautetta kurssipalautelomakkeella.

Kokonaismerkinnät: Tietojenkäsittelytieteiden kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö/laajuus).

Vapaaehtoiset opinnot

Yhteiset opinnot

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEVS81 Usability Evaluation Methods (UTA Summer School) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIEA4 Project Work (Fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
SISYA200 Innovation Project (Fall term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA17 Introduction to Big Data Processing 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS81 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA18 Student supervision in computer sciences 1–3 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Yhteiset opinnot

SISYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Fall term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA5 Tutkielmakurssi (periodi I) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA17 Introduction to Big Data Processing 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA34 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS81 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Student supervision in computer sciences 1–3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Vapaaehtoiset opinnot

Yhteiset opinnot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
TIEA4 Project Work (Fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Spring) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
SISYA200 Innovation Project (Spring term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA5 Tutkielmakurssi (periodi II) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op
TIETA12 WWW-ohjelmointi 10 op
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 5–10 op
TIEVA38 Graphical User Interface Design Project 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Student supervision in computer sciences 1–3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Yhteiset opinnot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Spring) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Spring term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA5 Tutkielmakurssi (periodi III) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA12 WWW-ohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA38 Graphical User Interface Design Project 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA31 Principles of Programming Graphical User Interfaces 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Student supervision in computer sciences 1–3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Summer 2017) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS50 Student Software Competition (Spring 2017) 1–5 op (Opetuskieli: englanti)