x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Alla on julkaistu matematiikan maisteriopintojen opetusohjelma, jossa ei ole eritelty opintosuuntia. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta. Opintojaksojen vastuuopettajat on julkaistu tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Kaikki opintojaksot eivät käy kaikkien opintosuuntien syventäviksi opinnoiksi (esim. Automaatit I-II ja Algoritmit eivät kuulu aineenopettajasuunnan kurssivalikoimaan).

Myös ennen syksyä 2015 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet on kuvattu kurssien kuvaustiedoissa ja vastaavuustaulukossa.

Ilmoittautuminen

Matematiikan ja tilastotieteen kursseille ilmoittaudutaan kurssin tiedoissa mainitulla tavalla. Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Kokonaismerkinnät

Matematiikan ja tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Tampere3-ristiinopiskelusta, TaY:n opiskelijat

Opetusohjelmaan on poimittu muutamia Tampereen teknillisen yliopiston järjestämiä yhteistyökursseja (ristiinopiskelutarjontaa, MAT-koodit), joille hakeudutaan ristiinopiskelupalvelun kautta. Lisätiedot yksikön ohjesivulla.

Ristiinopiskelupalvelussa listattujen TTY:n matematiikan kurssien vastaavuudet suhteessa TaY:n matematiikan opintoihin on listattu vastaavuustaulukossa.

Tampere3-ristiinopiskelusta, muut T3-opiskelijat

Noudata oman organisaatiosi ja ristiinopiskelupalvelun ohjeita. Ristiinopiskelupalvelussa ja tässä opetusohjelmassa listatuille TaY:n matematiikan kursseille varataan muutamia paikkoja muiden T3-korkeakoulujen opiskelijoille.

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS1 Algebra 2 10 op
MTTMS5 Kompleksianalyysi 10 op
MTTS1 IF-Logic 5 op (Opetuskieli: englanti)
MAT-63856 Advanced Applied Logics 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS1 Algebra 2 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS5 Kompleksianalyysi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS11 Opettajasuunnan seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS3 Geometria 10 op
MTTMS8 Matemaattinen logiikka 10 op
TIETS01 Algorithms 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS3 Geometria 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS8 Matemaattinen logiikka 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS12 Johdatus laskennalliseen algebralliseen geometriaan 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta