x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Alla on julkaistu matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta. Opintojaksojen vastuuopettajat on julkaistu tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Myös ennen syksyä 2015 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet on kuvattu kurssien kuvaustiedoissa ja vastaavuustaulukossa.

Ilmoittautuminen

Matematiikan ja tilastotieteen kursseille ilmoittaudutaan kurssin tiedoissa mainitulla tavalla. Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Kokonaismerkinnät

Matematiikan ja tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Tampere3-ristiinopiskelusta, TaY:n opiskelijat

Opetusohjelmaan on poimittu muutamia Tampereen teknillisen yliopiston järjestämiä yhteistyökursseja (ristiinopiskelutarjontaa, MAT-koodit), joille hakeudutaan ristiinopiskelupalvelun kautta. Lisätiedot yksikön ohjesivulla.

Ristiinopiskelupalvelussa listattujen TTY:n matematiikan kurssien vastaavuudet suhteessa TaY:n matematiikan opintoihin on listattu vastaavuustaulukossa.

Tampere3-ristiinopiskelusta, muut T3-opiskelijat

Noudata oman organisaatiosi ja ristiinopiskelupalvelun ohjeita. Ristiinopiskelupalvelussa ja tässä opetusohjelmassa listatuille TaY:n matematiikan kursseille varataan muutamia paikkoja muiden T3-korkeakoulujen opiskelijoille. Poikkeuksena MTTMA3B Algebra 1B, jonne paikkoja varataan enemmän ja erityisesti TTY:n matematiikan opiskelijoille.

Yhteiset opinnot

Harjoittelu

Harjoittelu 2–10 op

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Yhteiset opinnot

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTMP1A Johdatus analyysiin 5 op
MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMP4 Algebra 1A 5 op

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1C Analyysi C 5 op
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2 5 op
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (matematiikka) - seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työpaja

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Yhteiset opinnot

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1A Analyysi A 5 op
MTTTA4 Statistical Inference 1 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työpaja

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta
Statistics workshop   (Opetuskieli: englanti)
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Yhteiset opinnot

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1B Analyysi B 5 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op
MTTMA15 Matemaattiset ohjelmistot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MAT-60300 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA6 Regression Analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTA11 Tilastolliset ohjelmistot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työpaja

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta
Tilastotieteen työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta
Statistics workshop   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta