x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
CAST (Tilastotieteen keskus)

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Alla on julkaistu CAST:n kokoama kvantitatiivisten menetelmäopintojen tarjonta lukuvuodelle 2015-2016.

Tarjonta on koottu yliopiston tutkinto-ohjelmien ja CAST:n opetustarjonnasta. Kurssien järjestelyistä vastaa opetuksen järjestävä tutkinto-ohjelma tai yksikkö.

Listatuilla kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia tai -suosituksia, jotka on kuvattu opetussuunnitelmassa, ja joihin tulee tutustua etukäteen. Kursseille ilmoittaudutaan opetusohjelmatiedoissa mainitulla tavalla. Kunkin kurssin hyväksyttävyys omaan tutkinto-ohjelmaan on syytä tarkistaa omasta yksiköstä tai HOPS-ohjaajalta. 

Lisätietoa CAST:n kvantitatiivisiin menetelmiin liittyvistä tapahtumista: http://www.uta.fi/cast/education.html

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)
HEAAC04 Basic Biostatistics 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIOMJ016 Biostatistics and Computing 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS12 Introduction to Bayesian Analysis 1 5 op (Opetuskieli: englanti)
QSR02 Game Theory (UTA Summer School) 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS16 Learning from Multiple Sources 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS11 Master's Seminar and Thesis 40 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4470 Systems biology methods 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Vieraalla kielellä annettava opetus

BTK0021 Statistics in Biomedicine 5 op (Opetuskieli: englanti)

Maisteriopinnot

TERHOI4 Tilastollisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Työ Euroopassa 5 op
PSYS7 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTS18 Time Series Analysis 1 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS16 Learning from Multiple Sources 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTS11 Master's Seminar and Thesis 40 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Maisteriopinnot

KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op
PSYS7 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTTS13 Introduction to Bayesian Analysis 2 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS11 Data Mining 5 op (Opetuskieli: englanti)
QSR04/NAM-VII Statistical Analysis for social science 5 op (Opetuskieli: englanti)
QSR05/NAM-VII Spatial Regression Analysis and Spatial Econometrics 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS17 Dimensionality Reduction and Visualization 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS11 Master's Seminar and Thesis 40 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4440 Biological data analysis with R 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Kandidaattiopinnot

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALTVA12 Tutkimuspraktikum 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Näyttökoe 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FONEP3 Fonetiikan tutkimusmenetelmät - transkriptioharjoitukset 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Maisteriopinnot

KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS36 Rahoitusekonometria 5 op
SOSM5.1 Gradu-kvantimetodikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS7 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HEAAE03 Biostatistics 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS21 Statistical Inference 2 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS39 Machine Learning Algorithms 5 op (Opetuskieli: englanti)
QSR05/NAM-VII Spatial Regression Analysis and Spatial Econometrics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTS17 Dimensionality Reduction and Visualization 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTS11 Master's Seminar and Thesis 40 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS53 Experimental Research in Interactive Technology 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4450 High-throughput data analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)