x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Bioteknologian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO4230 Phylogenetics 4 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4240 Structural bioinformatics 3–6 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4721 Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4722 Machine Learning 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4708 SGN-41006 Signal Interpretation Methods 4 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4723 Data Structures and Algorithms 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4712 SGN-84007 Introduction to Matlab 1 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4715 TIE-02206 Basic Course on Programming 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4702 SGN-11006 Basic Course in Signal Processing 5 op (Opetuskieli: englanti)

Molekyylibiologian syventävät opinnot

BIO4661 Tilastollinen data-analyysi 3–5 op
BTK4032 Tutkimusprojekti 8 op

Valinnaiset opinnot

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Bioinformatiikan syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2200 Introduction to computational biology 3 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4470 Systems biology methods 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4380 Bioinformatics Project 3–6 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4395 Bioinformatics work course 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4460 Journal club 2 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4716 SGN-53007 Computational Diagnostics 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4704 SGN-52406 Models of Gene Networks 3 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4030 M.Sc. Thesis seminar 2 op (Opetuskieli: englanti)

Molekyylibiologian syventävät opinnot

BTK4030 Tutkielmaseminaari 2 op

Soluteknologian syventävät opinnot

BTK4400 Kudosbiologia 6 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

BTK4660 Cell Technology 4 op (Opetuskieli: englanti)

Valinnaiset opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2240 Molecular biology 5–9 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Bioinformatiikan syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO4380 Bioinformatics Project 3–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2085 Bioinformatics tools (autumn 2015) 3 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4395 Bioinformatics work course 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4460 Journal club 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4030 M.Sc. Thesis seminar 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Molekyylibiologian syventävät opinnot

BTK4030 Tutkielmaseminaari 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

BTK4300 Genes and Genomes 10 op (Opetuskieli: englanti)

Soluteknologian syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

BTK4665 Embryology 4 op (Opetuskieli: englanti)
BTK4661 Cell Technology Laboratory Course 3 op (Opetuskieli: englanti)

Valinnaiset opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2240 Molecular biology 5–9 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK4501 Advanced immunology 3 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Bioinformatiikan syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO4440 Biological data analysis with R 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4380 Bioinformatics Project 3–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4420 Programming and algorithms for bioinformatics 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2450 Advanced bioinformatics tools 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4460 Journal club 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4705 SGN-52606 Processing of Biosignals 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4030 M.Sc. Thesis seminar 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Molekyylibiologian syventävät opinnot

BTK4030 Tutkielmaseminaari 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

BTK4311 Gene Expression 10 op (Opetuskieli: englanti)

Valinnaiset opinnot

BTK4320 Proteiiniteknologia 7 op
BTK4463 ELT-73256 Biodegradable Polymers Laboratory Course 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK4090 Advanced microscopy 3 op
BTK4663 In vitro models 4 op
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Bioinformatiikan syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO4450 High-throughput data analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4380 Bioinformatics Project 3–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4420 Programming and algorithms for bioinformatics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2085 Bioinformatics tools (spring 2016) 3 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2450 Advanced bioinformatics tools 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4460 Journal club 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4030 M.Sc. Thesis seminar 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK1061 Basic concepts of genetics - Data analysis 2 op (Opetuskieli: englanti)

Molekyylibiologian syventävät opinnot

BTK4030 Tutkielmaseminaari 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Soluteknologian syventävät opinnot

Valinnaiset opinnot

BTK4410 Cancer Biology 4 op
BTK4090 Advanced microscopy 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta