x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Bioteknologian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Valinnaiset opinnot

BTK1085 Projektiharjoittelu 5–8 op

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KKRUBMT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op (Opetuskieli: ruotsi)

Perusopinnot

BTK2045 Biokemian menetelmät 3 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2200 Introduction to computational biology 3 op (Opetuskieli: englanti)

Kemian opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Yhteiset opinnot

KKSUBMT Tieteellinen kirjoittaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

BTK0021 Statistics in Biomedicine 5 op (Opetuskieli: englanti)
KKRUBMT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

Aineopinnot

BTK2020 Biomolekyylit 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK2036 Biokemian työt 5 op
BTK2051 Molekulaarinen solubiologia 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK1053 Soluviljely 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2085 Bioinformatics tools (autumn 2015) 3 op (Opetuskieli: englanti)

Kemian opinnot

Valinnaiset opinnot

BTK1075 ELT-61106 Human Anatomy and Physiology 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTKOHJ01 TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin (syksy 2015) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTKOHJ02 TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Yhteiset opinnot

BTK0030 Tutkimuksen perusteet ja etiikka 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

BTK5001 Vieraan kielen taito, perustaso 3 op (Opetuskieli: englanti)
BTK5003 Vieraan kielen taito, jatkotaso 3 op (Opetuskieli: englanti)

Perusopinnot

Aineopinnot

BTK2040 Molekyylibiologia 5 op
BTK2025 Aineenvaihdunta 8 op
BTK1053 Soluviljely 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK2070 Rakennebiologia 5 op

Kemian opinnot

Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Yhteiset opinnot

BTK0002 Opintojen suunnittelu - HOPS2 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

BTK5001 Vieraan kielen taito, perustaso 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

BTK5557 ELT-70100 Kudosteknologian perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

BTK1061 Basic concepts of genetics - Lectures 3 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

BTK2040 Molekyylibiologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK2025 Aineenvaihdunta 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2085 Bioinformatics tools (spring 2016) 3 op (Opetuskieli: englanti)
BTK2223 Basics of immunology 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kemian opinnot

Valinnaiset opinnot

BTK2056 Solubiologian työt 5 op
BTKOHJ01 TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin (kevät 2016) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

BTK1061 Basic concepts of genetics - Data analysis 2 op (Opetuskieli: englanti)