x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)
Periodi (31.8.2015 - 18.10.2015)
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma [I Periodi]

Seminaari kokoontuu lukuvuoden aikana neljä kertaa. Kokoontumiset ovat perjantaisin klo 10 - 16

9.10. 2015 Linna 5014 Toimijaksi kasva(tta)minen ohjelmoidussa yhteiskunnassa vetäjinä Minna Saariketo ja Seija Ridell

10:00-11:30

Mikko Meriläinen, Helsingin yliopisto (kasvatustiede): Pelikasvatus

Juho Karvinen, Tampereen yliopisto (pelitutkimus): Ongelmapelaaminen, moraalipuhe ja digitaalisten pelien kotoutuminen

12:30–15.45

Anna-Marie Tuikka, Turun yliopisto (tietojärjestelmätiede): Kehitysvammaisten lasten vanhempien osallistaminen sähköisten hyvinvointipalvelujen suunnitteluun

Niina Uusitalo, Tampereen yliopisto (CMT, mediakasvatus): Medialukutaidot hallinnan muodostelmissa

Tomi Dufva, Aalto-yliopisto (kuvataidekasvatus): Koodin metaforat -Ohjelmoinnin opetuksen ja merkityksen tarkastelua eri perspektiiveistä

Minna Saariketo, Tampereen yliopisto (CMT, mediatutkimus): Koodauksesta kansalaistaito? Koodaustaidon julkinen määrittely yhteiskunnallisena kamppailuna

 

27.11.2015 Tila, teknologia, valta, Linna 5014

10.15-15

Turo-Kimmo Lehtonen & Olli Pyyhtinen (YKY, sosiologia): Jätteiden vallassa

Jenni Partanen (TTY)Kompleksisuus ja kaupunkisuunnittelun ideaalit

Virve Peteri (YKY, sosiologia)Jälkiteollinen toimistotila

Esa Sirkkunen (CMT)Kytkettynä verkkoon. Otteita rakenteiden ja toiminnan dynamiikasta internettutkimuksessa

 

5.2.2016 Tieteentutkimus, tieteen- ja teknologianhistoria, Linna 5014

10.15-12

Inari Aaltojärvi (TTY): Sosiologina monitieteisessä, ruokavalintoja tutkivassa tutkimusryhmässä

Marianne Lempinen (TY) The challenge of interdisciplinary communication in academic institutions (peruuntui)

13.00-15.45

Pia Vuolanto (TaY, Tasti) & Anne Laiho (TY, kasvatustieteet): Rajat terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden välillä: esimerkkinä hoitotiede ja sukupuolentutkimus

Janne Korhonen (Aalto) Kuinka teknologia rajaa käsityksemme mahdollisuuksista, ja kuinka mahdollisuudet rajaavat käsitystämme teknologioista

Petri Paju (TY) Tampereen teknillinen seura kaupungin neuvonantajana, verkoston punojana ja tekniikan levittäjänä 

 

22.4.2016 Lisääntyminen, tiede, teknologia, Linna 5014. Riikka Homanen koordinoi

Kieli: englanti

10.15-12

YKY:n vieraileva professori Christabelle Sethna, Ottawan Yliopisto (Gender Studies ja Faculty of Health Sciences): Low technologies in the history of abortion

Sari Irni, Turun yliopisto (sukupuolentutkimus, tutkijakollegium): Therapeutic amenorrhea for disabled women in the 1960s Finland and onwards

13-16

Tiia Sudenkaarne,  Turun yliopisto (Filosofia): Under Construction: Queer Bioethical Inquiries into Finnish Reproduction and Family Politics

Susanna Mikkola, Tampereen yliopisto (sosiologia): Fertility tourism - how do people make the choices? 

Kaisa Kivipuro, Helsingin yliopisto (sosiologia): Gestational surrogacy and boundaries of normal parenthood

 

Marja Vehviläinen, Vastaava opettaja
Marja.Vehvilainen[ät]uta.fi
Oili-Helena Ylijoki, Vastaava opettaja
Oili-Helena.Ylijoki[ät]uta.fi
Virve Peteri, Opettaja
Virve.Peteri[ät]uta.fi
Seija Ridell, Opettaja
Seija.Ridell[ät]uta.fi
Sanna Talja, Opettaja
Sanna.K.Talja[ät]uta.fi
Opetus
9.10.2015 – 22.4.2016
Seminaari
Seminaari
Pe 9.10.2015 klo 10-16, Linna 5014
Pe 27.11.2015 klo 10-16, Linna 5014
Pe 5.2.2016 klo 10-16, Linna 5014
Pe 22.4.2016 klo 10-16, Linna 5014
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opinnäytetyön tekijät voivat perehtyä tutkimusalaan osallistumalla seminaariin ja laatimalla siitä esseen tai oppimispäiväkirjan ja myös esitellä seminaarissa omaa tutkimustaan. Tapaamisiin valmistaudutaan lukemalla esittäjien paperit ja miettimällä kysymyksiä jokaiselle esittäjälle.

TAPRIn temaattisen tohtoriseminaarin ensimmäinen kokoontuminen

torstaina 27 elokuuta 2015 kello 13-16

TAY, Päätalo, E-siipi, kokoushuone E 113b, Kalevantie 4, FI-33100 Tampere

Melasuo Tuomo, Vastaava opettaja
tuomo.melasuo[ät]uta.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

PERLA toteuttaa lapsuuden, nuoruuden ja perheen teemoja käsittelevän monitieteisen ja kaikille avoimen tutkimusseminaarin. Seminaari tukee lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuksen kysymyksiä tarkastelevien tutkimuspapereiden edistymistä kollegiaalisen keskustelun ja rakentavan palautteen avulla. Käsiteltävät paperit voivat olla tutkimussuunnitelmia, väitöskirjan lukuja, artikkelikäsikirjoituksia tai muita työn alla olevia tutkimuspapereita. Seminaarissa voi myös esitellä uusia tutkimushankkeita ja julkaisuja.

Seminaari kokoontuu perjantaisin klo 12-14 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen 5. kerroksen kokoushuoneessa 5101.Seminaarin toiminta organisoidaan teemojen kautta. Kutakin tapaamiskertaa varten sovitaan teema, johon seminaarissa pidetyt esitykset kytkeytyvät (esim. lapset ja ansiotyö jne.).  Seminaarin vetäjinä toimivat Päivi Honkatukia, Ritva Nätkin ja Katja Repo. Koordinaattorina toimii tutkija Eija Eronen. Käsiteltävät paperit löytyvät moodlesta esitysviikon maanantaina. Jos haluat liittyä seminaarin moodlealustalle, laita yhteystietosi s-postiin perla@uta.fi

Seminaari on avoin ja sinne ovat tervetulleita kaikki lapsuuden, nuoruuden ja perheen teemoista kiinnostuneet − opiskelijoista tutkijoihin ja opettajiin.

Jatko-opiskelijat saavat seminaarista opintopisteitä sopimuksen mukaan. Jatko-opiskelijat ja pro gradu -tutkielmaa tekevät opiskelijat voivat erillisen sopimuksen mukaan suorittaa lukuvuoden kestävän seminaarin myös osana Lapsuus, perhe ja elämänkulku-teemakokonaisuutta tai opinnäytetyötä tukevina opintoina.

OHJELMA KEVÄT 2016

 

26.2 klo 12–14, Linna 5101: KONFLIKTIT JA NEUVOTTELUT LASTEN JA NUORTEN ARJESSA

12.15–13.00 Katri Tukiainen: Lapsisotilaana Itä-Kongossa – ikuisuusongelmako?

13.00–13.45 Marja Peltola: Sukupolvien väliset neuvottelut nuorten seurustelusuhteista monikulttuurisessa Suomessa

11.3. klo 10.30-14.00, Linna 5014:SEMINAARI VAMMAISTEN LASTEN PERHEIDEN ARJESTA JA AMMATILLISESTA KOHTAAMISESTA

Seminaari toteutetaan yhteistyössä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS) ja Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmän (SPARG) kanssa.

10.30–10.35 Katja Repo: Tilaisuuden avaus

10.35–11.30 Larissa Franz-Koivisto: Vammaisen maahanmuuttajataustaisen lapsen ja hänen perheensä kotouttamisen tuki

11.30–12.00 Tarja Keltto: Kiikku® - vauvaperhetyömenetelmän esittely

12.00–12.30 Kahvitarjoilu

12.30–14.00 Kirsi Pauliina Kallio: Myönteinen tunnistaminen ammatillisissa käytännöissä

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumista oheisella e-lomakkeella 7.3.2016 mennessä:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/14366/lomake.html

6.4. klo 9.30-12.30 An open research seminar on young people, networks and transitions, University of Tampere, Main building C 8

9.30–10.20 Ewa Krzaklewska (Jagiellonian University in Krakow, Poland): When did I become adult? Young Poles' biographical accounts on transitions to adulthood

10.20–11.10 Aurélie Mary (University of Tampere): Cooperation between youth researchers and youth workers to ease the school-to-work process

11.10–12.00 Lina Van Aerschot (University of Tampere): Social networks as a means for inclusion for young people in a segregated neighborhood

12.00–12.30 Päivi Honkatukia & Arseniy Svyvarenko (University of Tampere): Digital Youth in the Media City. Conducting Urban Ethnography in the Streets and Stations of Helsinki and St Petersburg

 

 

Katja Repo, Vastaava opettaja
Katja.Repo[ät]uta.fi
Ritva Nätkin, Vastaava opettaja
Ritva.Natkin[ät]uta.fi
Päivi Honkatukia, Vastaava opettaja
Paivi.Honkatukia[ät]uta.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiologian yleisen jatkokoulutusseminaarin ensimmäinen istunto on tiistaina 29.9.2015 klo 16.15. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Seminaari on avoin kaikille sosiologian jatko-opiskelijoille. Ota yhteyttä kurssin vetäjään, mikäli et ole saanut kutsuviestiä ja haluaisit osallistua seminaariin.

Ensimmäisellä kerralla käydään läpi yleisiä asioita jatko-opinnoista, seminaarin työtapoja ja sen tulevaa ohjelmaa.

Turo-Kimmo Lehtonen, Vastaava opettaja
Turo-Kimmo.Lehtonen[ät]uta.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Datasessiossa analysoidaan jatko-opiskelijoiden omia  nauhoitettuja ja litteroituja tutkimusaineistoja keskustelunanalyysin,  jäsenkategoria-analyysin ja multimodaalisen analyysin välinein.  Lisäksi perehdytään ajankohtaiseen  kirjallisuuteen ja keskusteluihin.

Aineistojen esittämisaikataulu kootaan ensimmäisellä  kokoontumiskerralla. Ehdotuksia luettaviksi artikkeleiksi otetaan  vastaan koko seminaarin ajan.

Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
Johanna.Ruusuvuori[ät]uta.fi
Aija Logren, Yhteyshenkilö
Aija.Logren[ät]uta.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ajankohta: joka toinen maanantai klo 13-15. Ensimmäinen kokoontuminen 5.10.2015, Linna huone 5038-39. Sovitaan syksyn aikatauluista.
 
Kohderyhmä: jatko-opiskelijat, tutkijat ja maisteriopiskelijat, jotka 
käyttävät tutkimuksessaan nauhoitettuja aineistoja.

Sukupuolentutkimuksen tutkijaseminaari kokoontuu tiistaisin klo 14-16 Paitsi 8.12) Linna 5038-39 seuraavasti:

8.9 (Sanna Kivimäki)

22.9 (Sanna Rikala, Minna Nikunen ja Päivi Korvajärvi)

6.10 (Hanna-Mari Ikonen)

20.10 (Tuija Koivunen) 

27.10 (Raisa Jurva ja Hanna Ojala) 

17.11 (Arto Jokinen)

24.11 (Jiri Nieminen) 

1.12 (Riikka Homanen)

8.12  (Reetta Kangastie) HUOM. poikkeuksellisesti klo 16-18 ja

15.12 (Päivi Korvajärvi)

Päivi Korvajärvi, Vastaava opettaja
Paivi.Korvajarvi[ät]uta.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

The course introduces to the principles and trends of international publishing. Focus will be in journal article publishing. The course includes lectures and seminar part. Part A & B are in English only if there are non-Finnish speakers present.

Place: Linna 5016 

Part A LECTURES

16.9. (12–16) Starting points, indexes and impacts (Atte Oksanen)

23.9. (13–16) Experiences, advices and Narratives

Guest: Mikko Aaltonen (University of Helsinki, Institute of Criminology and Legal Policy)
Guest: Ville Kivimäki (University of Tampere)
Guest: Johanna Ruusuvuori (University of Tampere)

Part B IDEAS

21.10. (12–16). Participants represent their article ideas or abstracts. 

Guest: Ville Kivimäki (University of Tampere, history) 

Part C SEMINAR

18.1. (12–16)

19.1. (9–14)

Participants present their article drafts comments from fellow-students, teachers and international guests.

Guest: Prof. Sebastian Tutenges (Aarhus University)
Guest: Prof. Sveinung Sandberg (University of Oslo)
Guest: Prof. Jukka Törrönen, University of Stockholm)
Guest: Ville Kivimäki (University of Tampere, history)

 

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Atte Oksanen, Teacher responsible
Atte.Oksanen[ät]uta.fi
Teaching
16-Sep-2015 – 19-Jan-2016
Periods: I II III
Language of instruction: English
Further information:

15–20 students are selected to the course.

The seminar offers the students a possibility to present their PhD proposals and chapters on their ongoing PhD project.

The date for the first meeting in mid-September will be announced later.

Tarja Väyrynen, Teacher responsible
Tarja.Vayrynen[ät]uta.fi
Periods: I II III IV
Language of instruction: English

Inaugural session of TAPRI Thematic Doctoral Seminar will take place

Thursday 27 August 2015 from13h00 to 16h00

UTA, Main Building, E-wing, Meeting room E 113b, Kalevantie 4, FI-33100 Tampere

Melasuo Tuomo, Teacher responsible
tuomo.melasuo[ät]uta.fi
Periods: I II III IV
Language of instruction: English

Monday 5. 10., 13-16 o’clock 5016

Sandra Nasser-el-Dine

Tiina Järvi

 

Friday 11.12. 10-13 o’clock 5028

Arvi Pihlman

Jaanika Kingumets

Anna Linna

Laura Huttunen, Teacher responsible
Laura.Huttunen[ät]uta.fi
Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Periodi (19.10.2015 - 20.12.2015)
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma [II Periodi]

Kurssilla käydään läpi pitkittäisaineistojen analysoimisen perusperiaatteita ja perehdytään muutamiin pitkittäisaineistoihin soveltuviin analyysimenetelmiin, kuten trajektorianalyysi, sekvenssianalyysi ja difference in difference.

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, harjoituksista ja analyysien demoamisesta. Kurssi järjestetään mikroluokassa, joka ilmoitetaan myöhemmin.

Kurssi toteutetaan kaksipäiväisenä intensiivikurssina 11.-12.11 klo 9.30-16.00.

Kurssin voi suorittaa tekemällä harjoitustyön, jossa sovelletaan jotain kurssilla opeteltua menetelmää. Opetukseen voi myös osallistua ilman suoritusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
Noora.Ellonen[ät]uta.fi
Opetus
11.11.2015 – 12.11.2015
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Kurssi antaa yleiskuvan erilaisista vuorovaikutusaineistojen tutkimustavoista. Näitä ovat esimerkiksi diskursiivinen analyysi, keskustelunanalyysi, kategoria-analyysi, etnometodologinen työn tutkimus, multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi, kvantitatiivinen vuorovaikutusanalyysi, teoriaperustaiset vuorovaikutusanalyysit sekä kokeellinen vuorovaikutuksen tutkimus.

Kurssi koostuu luennoista (osin vierailevat luennoitsijat) ja niihin perustuvista analyysitehtävistä sekä kurssikirjallisuuteen perehtymisestä. Kurssilla analysoidaan vuorovaikutusaineistoa useasta eri näkökulmasta ja tarkastellaan, millaista tietoa milläkin menetelmällä on mahdollista saada. Lisäksi perehdytään eri menetelmien yhdistämismahdollisuuksiin.

The course gives an overview of different approaches in analyzing social interaction. These include quantitative approaches (such as theory-driven analyses of interaction, coding interaction process and outcome, experimental research on interaction), qualitative approaches (such as conversation analysis, membership categorization analysis), and approaches that combine qualitative and quantitative approaches. The course consists of visiting lectures of experts of presented methodologies, reading assignments and analytic exercises.

The course agenda:

23.10.  Introduction (Prof. Johanna Ruusuvuori, University of Tampere)

30.10.  Conversation analysis (Prof. Johanna Ruusuvuori, University of Tampere)

6.11.   Membership categorization analysis   (Docent Pirjo Nikander, University of Tampere)

13.11.   Coding interaction, Interaction process and outcome (Prof. Gerry Humphris, University of St. Andrews, UK)

20.11.   Theory-driven analysis of early interaction (Prof. Airi Hautamäki, University of Helsinki)

27.11.   Experimental research on interaction (Prof. Jari Hietanen, University of Tampere)

4.12.    Diagnostic observation of autistic interaction (Post Doctoral Researcher Anneli Kylliäinen, University of Tampere)

11.12.  Combining qualitative and experimental research on interaction (Prof. Anssi Peräkylä, University     
                    of Helsinki) 

18.12.   Summary

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
Johanna.Ruusuvuori[ät]uta.fi
Opetus
23.10.2015 – 18.12.2015
Seminaari
Pe 23.10.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 12-14, Linna 5016
Poikkeukset:
13.11.2015 klo 12 –14 , paikka poikkeuksellisesti Linna K106
Luento-opetus 18 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: englanti
Lisätiedot:

In case there are students attending who do not speak Finnish, the lectures are given in English. The seminar is aimed at post graduate students and master's students.

Seminaari on suunnattu maisteri- ja jatko-opiskelijoille.

Kurssi korvaa Ammatillinen vuorovaikutus -teeman yhden opintojakson, sekä aineopintojen opintojakson 6.2.3. Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri

Periodi (7.3.2016 - 29.5.2016)
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma [IV Periodi]

Kaksipäiväisen intensiivikurssin ensimmäisenä päivänä (3.5.) opetellaan toistettujen poikkileikkausaineistojen trendianalyysiä. Kurssin toisena päivänä (4.5) tutustutan elämäntapahtumien vaikutusten analysointiin pitkittäisaineistolla. Kurssin opettajina toimivat Tomi Oinas Jyväskylän yliopistosta ja Mikko Aaltonen Helsingin yliopistosta.

Kurssin ensimmäinen päivä toteutetaan SPSS ohjelmalla ja sisältää itse harjoittelua. Kurssin toinen päivä toteutetaan Statalla eikä sisällä harjoittelua. Kurssi suoritetaan harjoitustyöllä, jossa sovelletaan jotain kurssilla opetettua menetelmää. Harjoitustyön voi tehdä omalla aineistolla ja itse valitsemallaan kurssilla opetetulla menetelmällä tai valmiiksi annetulla harjoitusaineistolla erikseen määritellyllä tehtävänannolla.

Kurssi on tarkoitettu jatko-opiskelijoille sekä maisteriopiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
Noora.Ellonen[ät]uta.fi
Opetus
3.5.2016 – 4.5.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin alustava ohjelma

3.5. Toistettujen poikkileikkausaineistojen trendianalyysi

(Tomi Oinas, Jyväskylän yliopisto)

9.30 – 12.00 toistettujen poikkileikkausaineistojen analyysi

12.00–13.00 Lounas

13.00-16.00 Trendianalyysi

             

4.5. Elämäntapahtumien vaikutusten analyysi pitkittäisaineistolla

(Mikko Aaltonen, Helsingin yliopisto)

9.00 -11.30 regressiomallit yksilötasoisten paneeliaineistojen analyysiin

11.30-12.30 Lounas

12.30-15.30 empiirisiä esimerkkejä elämäntapahtumien vaikutusten analyysista

Kurssi pidetään Linnan mikroluokassa 51.

Kurssin koordinaattorina toimii Noora Ellonen (noora.ellonen@uta.fi)

Kurssilla käydään läpi Stata-ohjelmiston perusteet, aineiston muokkauksesta kuvaileviin analyyseihin ja monimuuttujamenetelmiin. Lisäksi opiskellaan esimerkkien kautta Statan graafisten työkalujen käyttöä. 

Kurssilla ei siis perehdytä varsinaisten tutkimusmenetelmien opiskeluun, vaan Statan käytön opiskeluun. Kurssi järjestetään yhden päivän intensiivikurssina 24.5. klo 9-16.30 Linnan mikroluokassa 51.

Opintopisteiden saaminen edellyttää osallistumista opetukseen ja kurssilla annetun harjoitustyön tekoa.  

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
Noora.Ellonen[ät]uta.fi
Opetus
24.5.2016 – 24.5.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin koordinaattorina toimii Noora Ellonen (noora.ellonen@uta.fi)

Kurssin opettajana toimii Mikko Aaltonen Helsingin yliopistosta.