x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)
Periodi (31.8.2015 - 18.10.2015)
Perusopinnot [I Periodi]
Risto Kunelius, Vastaava opettaja
Miia Toivo, Opettaja
Miia.Toivo[ät]uta.fi
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ma klo 14-18, 31.8. - 12.10., juhlasali (Päätalo)

 • Aloitusluento: ke 16.9.2015 klo 9:15-10. Luentosali D 10 a, yliopiston päätalo (kaikille yhteinen)
 • Harjoitusryhmät: viikot 39-41 Opetusluokka: Linna-rakennus, kirjaston opetusluokka 3021, 3. krs. (yhteen ryhmään mahtuu max 22 osallistujaa) 
 • ma 10-12; 12-14,
 • ti 10-12; 12-14, 14-16; 16-18
 • ke 08-10: 10-12, 14-16
 • to 10-12; 12-14; 14-16;
 • pe 10-12

http://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/yky/tiedonhankinnanperusteet.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika on to 3.9.2015 klo 09.00 - to 17.9.2015 klo 16.00. Ilmoittautuminen harjoitusryhmään kurssisivujen kautta:

Janika Asplund, Vastaava opettaja
Janika.Asplund[ät]uta.fi
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

YKYYHT4A JOHDATUS ETIIKKAAN-LUENTOKURSSIN OHJELMA

 

4.9. Johdatus etiikkaan, etiikan peruskäsitteitä

11.9. Hyve-etiikka (Platon, Aristoteles, MacIntyre, Taylor)

18.9. Etiikka elämäntaitona (epikurolaiset, stoalaiset) ja kristillinen etiikka

25.9. Eettiset tunteet ja sisäinen arvotaju (Spinoza),  sentimentalismi (Smith) ja utilitarismi (Bentham, Mill)

2.10. Järkeen perustuva normatiivinen etiikka (Kant, Rawls, Habermas)

9.10. Yksilön arvotajuun perustuva etiikka (Kierkegaard, Nietszche, Heidegger, Sartre)

16.10. EI LUENTOA

23.10. Kohtaamisetiikka (Buber ja Levinas)

30.10. Etiikan luonne sosiobiologian (Wilson) ja psykologian (Kohlberg) näkökulmista

6.11. Etiikan luonne analyyttisen filosofian (Moore, Ayer, Hare) ja  sosiaalisen konstruktivismin (Berger, Luckmann) näkökulmista

13.11. Oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset koskien sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia, eri kulttuurien kohtaamista, taloudellista tasa-arvoa (Beauvoir, Butler, Spivak, Korten)

20.11. Ympäristöetiikka ja eläinten oikeudet (Leopold, Naess, Singer)

27.11.  Soveltava etiikka ja kertaus kurssin sisältöön

4.12.    Luentotentti, klo 9.00.-11.00., Pinni B1100

18.12. Uusintatentti, klo 9.00.-11.00., Pinni B 1100

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Opettaja
Marika.Enwald[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2015 – 27.11.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 4.9.2015 - 27.11.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni B1100
Poikkeukset:
25.9.2015 klo 9 –11 , Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

YKYYHT4a kurssin vastuuopettaja FT Petri Räsänen e.petri.rasanen@uta.fi, ottaa vastaan kirjatentit ja korvaavuushakemukset.

Periodi (19.10.2015 - 20.12.2015)
Perusopinnot [II Periodi]

Verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisesti opiskellen Moodle-verkko -oppimisympäristössä. Kurssi perustuu luentotallenteisiin, niihin liittyvään kirjallisuuteen ja viikoittaisiin tehtäviin. Lopputehtävänä kirjoitetaan essee.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Toivo, Vastaava opettaja
Risto Kunelius, Opettaja
Opetus
19.10.2015 – 30.11.2015
Luento-opetus 28 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu Moodle-verkko -oppimisympäristössä.

Alustavaa tietoa kurssin toteutuksesta: Kurssi etenee viikoittain siten, että aina kunkin viikon aikana seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet (yhteensä seitsemän viikkoa).  Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Verkkkokurssi järjestetään syyslukukaudella 2015, 19.10.2015 alkaen

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Verkkokurssi on ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoille. Läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden kiintiö kurssille on 50. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta.

Tutkinto-opiskelijat valitaan kokonaisopintopistemäärän perusteella. Ryhmään otetaan myös opiskelijoita, joiden opintojen etenemiseen tutkinto-ohjelmassa toteutettava kontaktiopetus soveltuu huonosti ja joiden opintojen vaihe puoltaa kurssin pikaista suorittamista. Tällaisessa tapauksessa NettiOpsu-ilmoittautumisen lisäksi laita perustelut valinnallesi osoitteeseen ulla.lassila (at)uta.fi

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
Jenni-Mari.Rasanen[ät]uta.fi
Ulla Lassila, Yhteyshenkilö
ulla.lassila[ät]uta.fi
Opetus
19.10.2015 – 20.12.2015
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssin luennot järjestetään maanantaisin klo 14-18 ajalla 19.10-7.12 oheisen ohjelman mukaisesti. Luennot järjestetään luentosalissa D10a. Poikkeuksena ensimmäinen luento 19.10, joka järjestetään päätalon juhlasalissa. 

19.10. Johdatus yhteiskunnan mittaamiseen (Noora Ellonen)

26.10 Mielipidetutkimukset yhteiskunnassa - miten gallupeja tehdään ja käytetään? (Juho Rahkonen)

2.11. Mitä minusta tiedetään? Viranomaisrekisterit yhteiskuntatutkimuksessa ja – tilastoissa (Mikko Aaltonen)

9.11 Tilastojen yhteiskunta (Jussi Melkas ja Jussi Simpura)

16.11 Ihmisen mittaaminen – psykologinen näkökulma (Kaisa Kirves)

23.11 Talouden numerot (Elina Tuominen)

30.11 Numerotiedon visuaalinen esittäminen (Vesa Kuusela)

7.12 Luentokuulustelu klo 14–16

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
Noora.Ellonen[ät]uta.fi
Opetus
19.10.2015 – 7.12.2015
Luento-opetus 28 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (11.1.2016 - 6.3.2016)
Perusopinnot [III Periodi]

Kurssin suorittamiseen sisältyy 1) luentojen seuraaminen, 2) luentoihin liittyvien oheisartikkelien tai muun materiaalin läpikäynti, 3) luentoja ja artikkeleita/oheismateriaalia käsittelevät ryhmäkeskustelut ja niiden raportointi Moodlessa. Luentoihin ja ryhmäkeskusteluihin osallistuminen ovat keskeinen osa opiskelijoilta kurssilla edellytettyä työtä. Luennoista tehdään myös tallenteet, jotka ovat katsottavissa Moodle-alustalla 2 viikon ajan. Katsomalla luennot Moodlesta luennoilta voi olla pois enintään kaksi luentokertaa.

Luennot ovat maanantaisin 11.1.-22.2.16 klo 14.15-16.45 (Päätalo D10A). Ryhmäkeskustelut luentojen jälkeen klo 16.45-18 tai muuna ryhmän sopimana aikana.

Luentorunko:

11.1.2016 Johdatus kurssin teemoihin

 • Kurssin ohjelma, suorittaminen ja käytännön asiat
 • Suvi Raitakari: Toiminta, tulkinta ja tieto – näkökulmana toiseuden ja erojen tutkimus

18.1.2016 Sukupuoli, seksuaalisuus

 • Hanna Ojala: Biologian sosiaaliset tulkinnat haastattelupuheessa: Miehet ja eturauhassyöpä
 • Tuula Juvonen: Heteronormatiivisuuden rakentaminen tutkimuksessa

25.1.2016 Lapset ja nuoret

 • Mari Korpela: Lasten etnografinen tutkimus: Länsimaalaiset lapset Intian Goalla, eliittiä vai marginaalissa, tuttuja vai vieraita?
 • Päivi Honkatukia: Monikulttuurisuuteen liittyvät jännitteet nuorisotutkimuksen kohteena. Miten tutkia kysymystä kunniaan liittyvästä väkivallasta?

1.2.2016 Aikuisuus ja vanhuus

 • Riikka Haahtela: Asunnottomat naiset palvelujärjestelmässä - erilaisia lähestymistapoja
 • Heli Valokivi:  Vanhukset hyvinvointipalvelujen kentillä – tutkimassa oman elämän osallisuutta ja vastuuta

8.2.2016 Mielenterveys

 • Suvi Raitakari: Yhteiskunnallisesti määritelty mielenterveys/sairaus: asiantuntija- ja kokemustiedon yhteensovittamisen jännitteet
 • Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

15.2.2016 Rikollisuus, päihteet

 • Timo Harrikari: Kriminaalihuollosta rikosseuraamuksiin – rikollisuutta koskevan sosiaalityön keskeisiä muutoksia 1960-luvulta nykypäivään
 • Harri Sarpavaara: Päihdeongelmaisten rikoksentekijöiden muutosmotivaation tutkiminen  

22.2.2016 Etnisyys ja kansalaisuus  

 • Marko Juntunen: Etnisyys antropologisen tutkimuksen kohteena
 • Helena Oikarinen-Jabai: Somalitaustaiset nuoret kuulumisiaan määrittelemässä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
Jenni-Mari.Rasanen[ät]uta.fi
Sinikka Forsman, Opettaja
Sinikka.Forsman[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2016 – 22.2.2016
Luento-opetus 21 tuntia
Ryhmätyöskentely 8 tuntia
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmätehtävät  ja niiden raportointi Moodlessa.

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
E.Petri.Rasanen[ät]uta.fi
Opetus
15.1.2016 – 29.4.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 15.1.2016 - 15.4.2016 viikoittain klo 9-11, Linna, Väinö Linna -sali
Poikkeukset:
18.1.2016 klo 10 –12 , Pinni B1100
4.3.2016 , Ei opetusta
18.3.2016 klo 9 –11 , Päätalo A1
Pe 22.4.2016 klo 9-11, Päätalo A1, Tentti
Pe 29.4.2016 klo 9-11, Pinni B1100, Tentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi sisältää videoituja luentoja, oheismateriaalia ja tehtäviä. Kurssin suorittaminen edellyttää materiaaliin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan. Kurssiin sisältyy myös sähköisesti suoritettava kertauskuulustelu.

Kurssi järjestetään ajalla 18.1.-7.3.2016. Kurssille ilmoittaudutaan joulukuun 2015 aikana.

HUOM! Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. Ensisijaisesti kurssille pääsevät ne opiskelijat, joille verkkototeutus on ainoa suoritusvaihtoehto. Tutkinto-opiskelijoita kehotetaan osallistumaan kurssin lähiopetukseen syksyn 2015 aikana.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
Noora.Ellonen[ät]uta.fi
Opetus
18.1.2016 – 7.3.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.3.2016 - 29.5.2016)
Perusopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
Mervi.Kaarninen[ät]uta.fi
Marko Tikka, Vastaava opettaja
Marko.Tikka[ät]uta.fi
Ulla Aatsinki, Vastaava opettaja
Ulla.Aatsinki[ät]uta.fi
Jouni Keskinen, Tukihenkilö
Jouni.M.Keskinen[ät]uta.fi
Opetus
7.3.2016 – 9.5.2016
Luento-opetus 32 tuntia
Ma 7.3.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 14-18, Päätalo D10A
Ma 9.5.2016 klo 14-16, Päätalo D10A, Tentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi