x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT 2015-2016 Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen. 

PERUSOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Suvi Raitakari

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus 2 op, Satu Ylinen

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus 3 op, Kirsi Günther

STYP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus 3 op, Anna Metteri

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus 2 op, Jenni-Mari Räsänen

STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op, Katja Kuusisto

AINEOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Katja Kuusisto

STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op, Sinikka Forsman

STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op, Kaisa Haapakoski

STYA3A1 Asiakastyön teoriat 2 op, Vera Virolainen

STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op, Katja Kuusisto

STYA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö 5 op, Anna Metteri

STYA9 Vanhuus ja gerontologinen sosiaalityö 5 op, Satu Ylinen

Opiskeluvalmiudet

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Opiskeluvalmiudet

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, verkkokurssi (Tampere, Pori) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

STYP5 Finnish Social Welfare and Social Work 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STYA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA3B1 Taitoseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - Seminaari ja tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Avoin yliopisto-opetus

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, verkkokurssi (Tampere, Pori) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Yksikön yhteiset opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

STYP3B Social Work in Different Social Contexts 2 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

STYA1A2 Sosiaalioikeus II 2 op
STYA3B1 Taitoseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - Seminaari ja tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

STYP3B Social Work in Different Social Contexts 2 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Opiskeluvalmiudet

Yksikön yhteiset opinnot

YKYYHT4B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYYHT5 Verkostoitunut maailma 5 op

Perusopinnot

Aineopinnot

STYA3B1 Taitoseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - Seminaari ja tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Avoin yliopisto-opetus

STYA3B1 Taitoseminaari (Seinäjoki) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatin tutkielma/ vauhditusseminaari (Seinäjoki) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta