x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT 2015-2016 Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen. 

PERUSOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Suvi Raitakari

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus 2 op, Satu Ylinen

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus 3 op, Kirsi Günther

STYP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus 3 op, Anna Metteri

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus 2 op, Jenni-Mari Räsänen

STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op, Katja Kuusisto

AINEOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Katja Kuusisto

STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op, Sinikka Forsman

STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op, Kaisa Haapakoski

STYA3A1 Asiakastyön teoriat 2 op, Vera Virolainen

STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op, Katja Kuusisto

STYA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö 5 op, Anna Metteri

STYA9 Vanhuus ja gerontologinen sosiaalityö 5 op, Satu Ylinen

Opiskeluvalmiudet
Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
17.8.2015 – 28.8.2015
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautumisohjeet lähtetetään uusille opiskelijoille.


Periodi (31.8.2015 - 18.10.2015)
Opiskeluvalmiudet [I Periodi]

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman orientaatio kaikille uusille opiskelijoille ti 1.9.klo 13.15-16.00, Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa.

Opetus
1.9.2015 – 1.9.2015
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Luentosarjassa käsitellään tärkeitä yliopisto-opiskeluun ja oppimiseen liittyviä teemakokonaisuuksia ja se on tarkoitettu syksyllä 2015 sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa opintonsa aloittaville uusille opiskelijoille.

Ke 2.9 klo 9.15-13 (Linna K103)

9.15-10.30 HOPS ja opintojen suunnittelu

10.45-11.45 Oppimisympäristöt ja opiskelukäytännöt sosiaalityössä

12.00-13.00 Tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen

Opetus
2.9.2015 – 2.9.2015
Luento-opetus
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ks. kurssin kotisivu

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
8.9.2015 – 18.12.2015
Luento-opetus
Aloitusluento
Ti 8.9.2015 klo 9-12, Päätalo D10a+b
Ti 15.9.2015 - 17.11.2015 viikoittain klo 9-10, Pinni B1096
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]
Risto Kunelius, Vastaava opettaja
Miia Toivo, Opettaja
Miia.Toivo[ät]uta.fi
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ma klo 14-18, 31.8. - 12.10., juhlasali (Päätalo)

 • Aloitusluento: ke 16.9.2015 klo 9:15-10. Luentosali D 10 a, yliopiston päätalo (kaikille yhteinen)
 • Harjoitusryhmät: viikot 39-41 Opetusluokka: Linna-rakennus, kirjaston opetusluokka 3021, 3. krs. (yhteen ryhmään mahtuu max 22 osallistujaa) 
 • ma 10-12; 12-14,
 • ti 10-12; 12-14, 14-16; 16-18
 • ke 08-10: 10-12, 14-16
 • to 10-12; 12-14; 14-16;
 • pe 10-12

http://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/yky/tiedonhankinnanperusteet.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika on to 3.9.2015 klo 09.00 - to 17.9.2015 klo 16.00. Ilmoittautuminen harjoitusryhmään kurssisivujen kautta:

Janika Asplund, Vastaava opettaja
janika.asplund[ät]tuni.fi
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

YKYYHT4A JOHDATUS ETIIKKAAN-LUENTOKURSSIN OHJELMA

 

4.9. Johdatus etiikkaan, etiikan peruskäsitteitä

11.9. Hyve-etiikka (Platon, Aristoteles, MacIntyre, Taylor)

18.9. Etiikka elämäntaitona (epikurolaiset, stoalaiset) ja kristillinen etiikka

25.9. Eettiset tunteet ja sisäinen arvotaju (Spinoza),  sentimentalismi (Smith) ja utilitarismi (Bentham, Mill)

2.10. Järkeen perustuva normatiivinen etiikka (Kant, Rawls, Habermas)

9.10. Yksilön arvotajuun perustuva etiikka (Kierkegaard, Nietszche, Heidegger, Sartre)

16.10. EI LUENTOA

23.10. Kohtaamisetiikka (Buber ja Levinas)

30.10. Etiikan luonne sosiobiologian (Wilson) ja psykologian (Kohlberg) näkökulmista

6.11. Etiikan luonne analyyttisen filosofian (Moore, Ayer, Hare) ja  sosiaalisen konstruktivismin (Berger, Luckmann) näkökulmista

13.11. Oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset koskien sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia, eri kulttuurien kohtaamista, taloudellista tasa-arvoa (Beauvoir, Butler, Spivak, Korten)

20.11. Ympäristöetiikka ja eläinten oikeudet (Leopold, Naess, Singer)

27.11.  Soveltava etiikka ja kertaus kurssin sisältöön

4.12.    Luentotentti, klo 9.00.-11.00., Pinni B1100

18.12. Uusintatentti, klo 9.00.-11.00., Pinni B 1100

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Opettaja
Marika.Enwald[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2015 – 27.11.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 4.9.2015 - 27.11.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni B1100
Poikkeukset:
25.9.2015 klo 9 –11 , Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

YKYYHT4a kurssin vastuuopettaja FT Petri Räsänen e.petri.rasanen@uta.fi, ottaa vastaan kirjatentit ja korvaavuushakemukset.

Perusopinnot [I Periodi]

Luentosarjan alustava rakenne (muutokset mahdollisia)

TEEMA I: Sosiaalityön professio, sen tehtävät ja paikka palvelujärjestelmässä

9.9 Suvi Raitakari: Alkuorientaatio + Ammatillisen käytännön ja profession juuret
16.9 Suvi Raitakari: Sosiaalityön työalueet ja asiakasprosessit sekä paikka palvelujärjestelmässä
23.9 Suvi Raitakari & Riikka Haahtela: Mitä kaikkea ja miten sosiaalityöntekijä tekee työkseen?

TEEMA II: Sosiaalityön oppialana ja tutkimuksena

30.9 Tarja Pösö: Sosiaalityö koulutuksen ja tutkimuksen kohteena

TEEMA III: Sosiaalityö eetoksena ja arvoperustaisena toimintana

7.10 Timo Harrikari: Sosiaalityön eetos
14.10 Laura Kalliomaa-Puha: Sosiaalioikeus – Mitä se on ja mihin sitä tarvitaan?

TEEMA IV: Sosiaalityön muuttuvat suhteet, toimintaympäristöt ja ongelmamäärittelyt

21.10 Arja Jokinen: Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa läsnäolevat ulottuvuudet
28.10 Hannele Forsberg: Muuttuva perhe ja muuttuva toimintaympäristö

TEEMA VI: Sosiaalityön monet kontekstit sekä erojen ja samanlaisuuksien dilemmat

04.11 Anna Metteri: Globaali sosiaalityö ja sosiaalityö eri maissa
11.11 Leena Autonen-Vaaraniemi: sukupuoli sosiaalityössä

TEEMA V: Asiakkaan asema ja asiakaslähtöisyys

18.11 Suvi Raitakari & Kokemusasiantuntija: Asiakaslähtöisyyden monet merkitykset
25.11 Suvi Raitakari & opiskelijat: Loppuseminaari

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jaksolle ilmoittautuminen e-lomakkeella 17.9 asti (huom! opetus alkaa 9.9)

Suvi Raitakari, Vastaava opettaja
suvi.raitakari[ät]tuni.fi
Opetus
9.9.2015 – 25.11.2015
Luento-opetus
Ke 9.9.2015 - 25.11.2015 viikoittain klo 16-18, Linna ls K103
Poikkeukset:
9.9.2015 , Väinö Linna -sali
21.10.2015 , Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot pakolliset sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

 

Sinikka Forsman, Vastaava opettaja
sinikka.forsman[ät]tuni.fi
Opetus
10.9.2015 – 10.12.2015
Luento-opetus
Informaatioluento
To 10.9.2015 klo 13-16, Päätalo ls A4
Luentojen tapaamiskerrat TaY:ssa
To 22.10.2015 klo 13-16, Päätalo ls A4, tieteellinen kirjoittaminen, vain TaY:n opiskelijoille
To 12.11.2015 klo 13-16, Linna ls K103
To 26.11.2015 klo 13-16, Päätalo ls A4, keskustelu vapaaehtoistyön kokemuksista, vain TaY:n opiskelijoille
To 10.12.2015 klo 13-16, Linna ls K103
Luentojen tapaamiskerrat Tamkissa
To 5.11.2015 klo 13-16
To 19.11.2015 klo 13-16
To 3.12.2015 klo 13-16
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen, vapaaehtoistyön käytännön jakso ja kurssiin liittyvä tieteelliseen kirjoittamiseen harjaannuttava essee

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampereen ryhmä:
Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan 10 tutkinto-opiskelijaa, joilla on erityiset perustelut suorittaa kurssi verkko-opintoina. Ilmoittautuminen kurssille perusteluineen 15.9.15 mennessä sähköpostiosoitteeseen satu.ylinen(at)uta.fi.

Porin ryhmä: Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen 15.9. mennessä sähköpostiosoitteeseen riikka.korkiamaki(at) uta.fi

Satu Ylinen, Opettaja
Satu.Ylinen[ät]uta.fi
Riikka Korkiamäki, Opettaja
riikka.korkiamaki[ät]tuni.fi
Opetus
21.9.2015 – 18.12.2015
Luento-opetus
Verkkokurssin aloituskokoontuminen Tampereella
Ti 22.9.2015 klo 16.00-19, Linnan seminaarihuone 6017, Kalevantie 5, 6.kerros
Verkkokurssin aloituskokoontuminen Porissa
Ke 23.9.2015 klo 16-19, Luokka 107
Verkkokurssin aloituskokoontuminen Seinäjoella/ SEINÄJOEN OPETUS PERUTTU
To 24.9.2015 klo 16.00-19, luokka 301A, luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Aloituskokoontuminen. Opintojakso toteutetaan verkkokurssina, joka pohjautuu luentovideoihin. Suoritustapana oppimispäiväkirja.

HUOM!!!! Sosiaalityön peruskurssien verkkokurssien aloituskokoontumisten alussa (klo 16-n. klo 17) on alkuinfot Tampereella ja Porissa, jossa käydään läpi perusopintojen suoritukseen liittyviä asioita ja avoimen yliopiston opiskelukäytänteitä (tämä osuus ei koske siis tutkinto-opiskelijoita)

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Course contents:

 • The history, development and present situation of Finnish social welfare system
 • Social welfare services
 • Social work and social work methods in different contexts
 • Social problems and future challenges for service development

Teaching methods:

 • Orientative lectures (15 hours + seminar 12 hours)
 • Course assignments (individual and group assignments)
 • Study visits (5-6 different social work/service fields) in small groups
 • Seminar with a presentation
 • Virtual learning space Moodle is used for discussions and background material

Language: The course is entirely in English.

Year of study: Free

This course is available also for exchange students.

Teaching places:

University of Tampere, Linna building, classroom 6017 (6th floor)

TAMK University of Applied Sciences, Classroom H4-26, Department of Social Services and Wellbeing, Kuntokatu 3

Lecturers Marjo Harju and Jenni-Mari Räsänen

Teaching Lectures and study visits 25 h

Seminar 12 h

Enrolment for University Studies

The course can accommodate 30 students. If more students want to attend, priority is given to students in social work and socionom programs and the order of enrolment so that those first enrolled have the priority. Enrolment ends on 4th September.

Jenni-Mari Räsänen, Teacher responsible
jenni-mari.rasanen[ät]tuni.fi
Marjo Harju, Teacher responsible
marjo.harju(at)tamk.fi
Teaching
10-Sep-2015 – 22-Oct-2015
Lectures
Thu 10-Sep-2015 - 8-Oct-2015 weekly at 9-12, Linna 6017 & TAMK H4-26
Seminar
Thu 15-Oct-2015 at 9-12, UTA, Linna Building 6017
Thu 22-Oct-2015 at 9-15, TAMK, H0-29
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Content and tentative program:

Orientative lectures and classroom work (mornings at 9-12) Classrooms 6017 & H4-26 & excursions (usually afternoons at 13-15) 

Thu 10.9. 8.30-15, UTA, classroom 6017
Introduction & main characters of Finnish social welfare
Excursion: Children's day care (in small groups)

Thu 17.9. 9-15, UTA, Classroom 6017
A short history of Finnish social work 
Excursion: The Finnish Labour museum Werstas 

Thu 24.9. 9-15, TAMK, Classroom H4-26  
Social work and work methods in different contexts
Excursion: already in the morning, at 10-11 
Services for the elderly & mental disabilities

Thu 1.10. 9-15, TAMK, Classroom H4-26
Social problems and future challenges
Excursion: Sociocultural work with girls/boys/men/women (in small groups)

Thu 8.10. 9-15, UTA, Classroom 6017 
Summaries of the articles, reflections and discussion (Task 3) 
Excursion:
Social Stand-By Services (already at 29.9.!) & Detoxification Unit (to be confirmed)

Seminars
15.10. 9-15, UTA, 6017
22.10. 9-15,TAMK, H4-26

Tasks

 1. Differences and similarities between the system in Finland and in your country (in small groups), 2-4 pages
 2. What did you learn in the places you visited? The most important findings (two students together), 2-4 pages
 3. Reading articles and course materials, summarizing and introducing them to others (in small groups)
 4. Essay on a specific theme, 5-6 pages and presentation in the seminar                     
Aineopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jaksolle on ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella 13.8.-3.9.2015. Ilmoittautuminen päättyy to 3.9.2015 klo 12.00.

Laura Kalliomaa-Puha, Vastaava opettaja
laura.kalliomaa-puha[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2015 – 23.11.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 7.9.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 10-12, Linna ls K103
Ke 9.9.2015 - 14.10.2015 viikoittain klo 12-14, Linna ls K103
Poikkeukset:
9.9.2015 , Väinö Linna -sali
Tentti
Ma 26.10.2015 klo 16-18, Väinö Linna -sali
Uusintatentti
Ma 23.11.2015 klo 16-18, Väinö Linna -sali
Harjoitukset 12 tuntia
Harjoitusten ajankohtavaihtoehdot löydät ilmoittautumislomakkeesta.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt (oikeustapausharjoitukset) ja tentti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Seminaariryhmiin on ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella 27.5.-3.9.2015. Ilmoittautuminen päättyy 3.9.2015 klo 12.00.

Huom! Ryhmään 5 ilmoittautuvien opiskelijan tulee toimittaa todistus tutkinnosta tai työkokemuksesta koordinaattorille 3.9.2015 mennessä.

Ryhmäjaot vahvistetaan viimeistään 4.9. aamusta ja niistä tiedotetaan sosiaalityön tutkinto-ohjelman kotisivuilla, ajankohtaista -palstalla.

Ryhmäjaoista ei tule erillistä ilmoitusta opiskelijan sähköpostiosoitteeseen.

Leena Autonen-Vaaraniemi, Vastaava opettaja
Leena.Autonen-Vaaraniemi[ät]uta.fi
Anna Metteri, Opettaja
anna.metteri[ät]tuni.fi
Aino Ritala-Koskinen, Opettaja
aino.ritala-koskinen[ät]tuni.fi
Susanna Palomäki, Opettaja
Anni Vanhala, Opettaja
Opetus
8.9.2015 – 10.12.2015
Seminaari 44 tuntia
Ryhmä 1: Metteri
Ti 8.9.2015 - 24.11.2015 viikoittain klo 9-13, Linna 6031-6032
Ryhmä 2: Vanhala
Ti 8.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 13-16, Linna 6031-6032
Ryhmä 3: Palomäki
To 10.9.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 9-12, Linna 6031-6032
Ryhmä 4: Autonen-Vaaraniemi
To 10.9.2015 - 26.11.2015 viikoittain klo 12-16, Linna 6031-6032
Ryhmä 5: Ritala-Koskinen. Ryhmä on tarkoitettu sosionomi-amk tutkinnon suorittaneille tai vähintään 1 v. sosiaalityön kokemusta omaaville. Opetus (24 h) kevätlukukaudella.
To 21.1.2016 klo 9-11, Linna 6032
To 28.1.2016 klo 9-13, Linna 6032
To 18.2.2016 klo 9-13, Linna 6032
To 3.3.2016 klo 9-13, Linna 6032
To 17.3.2016 klo 9-13, Linna 6032
To 7.4.2016 klo 9-13, Linna 6032
To 21.4.2016 klo 9-12, Linna 6032
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari ja ammatillisen kasvun portfolio

Tutustumispäivä käytännön opetuspaikkaan tammikuussa, orientaatioseminaari helmikuussa, käytännön opetusta 9 viikkoa, oheistehtävät ja seminaarit yliopistolla. Käytännön opetus on kokopäivätyötä neljännellä periodilla, mikä rajoittaa osallistumista muuhun opetukseen.

Sosiaalityön käytännön opetuksen orientaatioseminaari 2016

OHJELMA ma 8.2.2016
Tampereen yliopisto, päätalo ls D10B, Kalevantie 4

9.00-9.20 Käytännön opetus ja ohjaus osana sosiaalityön opintoja, päivän pj. sosiaalityön ma. yliopistonlehtori Leena Autonen-Vaaraniemi

9.20-9.30 Ajatuksia ja odotuksia käytännön opetuksen jakson edellä, opiskelija Reetta Väisänen

9.30-9.40 Kokemuksia käytännön opetuksesta, opiskelija Arja Heikkilä

9.40-10.00 Kokemuksia opiskelijan ohjauksesta, käytännön opettaja Pirjo Auvinen, Tays

10.00-10.45 Kahvitarjoilu

10.45-11.30 Motivoiva kohtaaminen, YTM, sosiaaliterapeutti, kouluttaja Jukka Oksanen, A-klinikkasäätiö

11.30-12.00 Informaatio käytännön opetuksen järjestelyistä, ryhmiin jako, Ilona Siivonen

12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00-15.00 Ohjelma jatkuu ryhmissä

Leena Autonen-Vaaraniemi, Vastaava opettaja
Leena.Autonen-Vaaraniemi[ät]uta.fi
Anna Metteri, Opettaja
anna.metteri[ät]tuni.fi
Riitta Laakso, Opettaja
Sinikka Forsman, Opettaja
sinikka.forsman[ät]tuni.fi
Vera Virolainen, Opettaja
vera.virolainen[ät]tuni.fi
Opetus
16.9.2015 –
Seminaari 20 tuntia
Informaatioseminaari
Ke 16.9.2015 klo 16-18, Pinni B 3116
Orientaatioseminaari
Ma 8.2.2016 klo 9-12, Päätalo D10B, ohjelma jatkuu ryhmissä. Ryhmäjako sama kuin syksyn Taitoseminaari-opetuksessa.
Ryhmä 1: Anna Metteri
Ma 8.2.2016 klo 13-15, Päätalo A4
Ryhmä 2: Riitta Laakso
Ma 8.2.2016 klo 13-15, Päätalo A2A
Ryhmä 3: Sinikka Forsman
Ma 8.2.2016 klo 13-15, Päätalo C6
Ryhmä 4: Leena Autonen-Vaaraniemi
Ma 8.2.2016 klo 13-15, Päätalo A3
Ryhmä 6: Vera Virolainen
Ma 8.2.2016 klo 13-15, Päätalo A21
Periodit: I III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari ja käytännön opetus sosiaalityön organisaatiossa pätevän sosiaalityöntekijän ohjauksessa. Käytännön opetus suoritetaan 7.3.-6.5.2016.

Rikostaustaote

Opiskelijan tulee toimittaa rikostaustaote ennen käytännön opetuksen alkamista. Ks. tarkemmat tiedot yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kotisivuilta.

Luentojen ohjelma slk 2015:

8.9. Johdatus kurssille (Olli Pyyhtinen)

15.9. Johdatus laadulliseen tutkimukseen (Turo-Kimmo Lehtonen)

22.9 Haastattelututkimus (Matti Hyvärinen)

29.9. Teemahaastattelu (Tuija Koivunen)

6.10. Etnografia (Susanne Dahlgren)

13.10. ei luentoa

20.10. Etnometodologia ja vuorovaikutuksen tutkimus (Hanna Rautajoki)

27.10. Kertomuksen analyysi (Matti Hyvärinen)

3.11. Visuaalinen sosiologia (Eeva Luhtakallio)

10.11. Feministinen muistelutyö (Tuija Koivunen)

17.11. Jäsenkategoria-analyysi (Hanna Rautajoki)

1.12. Aistietnografia (Meri Kytö)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua

Olli Pyyhtinen, Vastaava opettaja
olli.pyyhtinen[ät]tuni.fi
Opetus
8.9.2015 – 1.12.2015
Luento-opetus
Ti 8.9.2015 - 1.12.2015 viikoittain klo 14-16, Väinö Linna -sali, Huom! Ajalla 20.10.-3.11. paikka poikkeuksellisesti Linna K103
Harjoitukset
harjoitusryhmät perjantaisin, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina, poikkeuksena kurssin aloituskerta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille on kiintiö tutkinto-opiskelijoille. Ennakkoilmoittautuminen kurssille 24.6.-30.8.2015.

Katja Kuusisto, Vastaava opettaja
katja.kuusisto[ät]tuni.fi
Opetus
Luento-opetus
Aloituskokoontuminen Tampereella
Ke 9.9.2015 klo 14-16, Linna 6017, aloituskokoontuminen, jonka jälkeen kurssi jatkuu verkko-opetuksena
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja harjoitukset

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jaksolle on ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella 17.6.-2.9.2015. Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2015 klo 12.00.

Katja Kuusisto, Vastaava opettaja
katja.kuusisto[ät]tuni.fi
Jenni-Mari Räsänen, Opettaja
Jenni-Mari.Rasanen[ät]uta.fi
Sirpa Saario, Opettaja
Sirpa.Saario[ät]uta.fi
Riikka Haahtela, Opettaja
Riikka.Haahtela[ät]uta.fi
Opetus
Seminaari 36 tuntia
Kandidaatin tutkielmaseminaarin infotilaisuus
To 10.9.2015 klo 14-16, Päätalo ls A3, tilaisuus tarkoitettu kaikille kandidaatin tutkielmaseminaarin lukuvuonna 2015-2016 osallistuville
Ryhmä 1: Kuusisto (I-II periodit)
To 17.9.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 9-12, Linna 6018
Ryhmä 2: Haahtela (I-III periodit)
To 17.9.2015 klo 9-12, Pinni B rh 4118, syyslukukauden ensimmäinen tapaaminen
To 14.1.2016 - 18.2.2016 viikoittain klo 9-12, Linna 6037, kevätlukukauden tapaamiset
Ryhmä 3: Saario (II-IV periodit)
To 22.10.2015 klo 13-16, Linna 6034, syyslukukauden ensimmäinen tapaaminen
To 21.1.2016 klo 13-16, Linna 6037, kevätlukukauden ensimmäinen tapaaminen
Ryhmä 4: Räsänen (III-IV periodit)
To 7.1.2016 - 12.5.2016 viikoittain klo 13-16, Linna 6018
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Avoin yliopisto-opetus [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampereen ryhmä:
Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan 10 tutkinto-opiskelijaa, joilla on erityiset perustelut suorittaa kurssi verkko-opintoina. Ilmoittautuminen kurssille perusteluineen 15.9.15 mennessä sähköpostiosoitteeseen satu.ylinen(at)uta.fi.

Porin ryhmä: Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen 15.9. mennessä sähköpostiosoitteeseen riikka.korkiamaki(at) uta.fi

Satu Ylinen, Opettaja
Satu.Ylinen[ät]uta.fi
Riikka Korkiamäki, Opettaja
riikka.korkiamaki[ät]tuni.fi
Opetus
21.9.2015 – 18.12.2015
Luento-opetus
Verkkokurssin aloituskokoontuminen Tampereella
Ti 22.9.2015 klo 16.00-19, Linnan seminaarihuone 6017, Kalevantie 5, 6.kerros
Verkkokurssin aloituskokoontuminen Porissa
Ke 23.9.2015 klo 16-19, Luokka 107
Verkkokurssin aloituskokoontuminen Seinäjoella/ SEINÄJOEN OPETUS PERUTTU
To 24.9.2015 klo 16.00-19, luokka 301A, luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Aloituskokoontuminen. Opintojakso toteutetaan verkkokurssina, joka pohjautuu luentovideoihin. Suoritustapana oppimispäiväkirja.

HUOM!!!! Sosiaalityön peruskurssien verkkokurssien aloituskokoontumisten alussa (klo 16-n. klo 17) on alkuinfot Tampereella ja Porissa, jossa käydään läpi perusopintojen suoritukseen liittyviä asioita ja avoimen yliopiston opiskelukäytänteitä (tämä osuus ei koske siis tutkinto-opiskelijoita)

Luentosarjan alustava rakenne (muutokset mahdollisia)

TEEMA I: Sosiaalityön professio, sen tehtävät ja paikka palvelujärjestelmässä

9.9 Suvi Raitakari: Alkuorientaatio + Ammatillisen käytännön ja profession juuret
16.9 Suvi Raitakari: Sosiaalityön työalueet ja asiakasprosessit sekä paikka palvelujärjestelmässä
23.9 Suvi Raitakari & Riikka Haahtela: Mitä kaikkea ja miten sosiaalityöntekijä tekee työkseen?

TEEMA II: Sosiaalityön oppialana ja tutkimuksena

30.9 Tarja Pösö: Sosiaalityö koulutuksen ja tutkimuksen kohteena

TEEMA III: Sosiaalityö eetoksena ja arvoperustaisena toimintana

7.10 Timo Harrikari: Sosiaalityön eetos
14.10 Laura Kalliomaa-Puha: Sosiaalioikeus – Mitä se on ja mihin sitä tarvitaan?

TEEMA IV: Sosiaalityön muuttuvat suhteet, toimintaympäristöt ja ongelmamäärittelyt

21.10 Arja Jokinen: Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa läsnäolevat ulottuvuudet
28.10 Hannele Forsberg: Muuttuva perhe ja muuttuva toimintaympäristö

TEEMA VI: Sosiaalityön monet kontekstit sekä erojen ja samanlaisuuksien dilemmat

04.11 Anna Metteri: Globaali sosiaalityö ja sosiaalityö eri maissa
11.11 Leena Autonen-Vaaraniemi: sukupuoli sosiaalityössä

TEEMA V: Asiakkaan asema ja asiakaslähtöisyys

18.11 Suvi Raitakari & Kokemusasiantuntija: Asiakaslähtöisyyden monet merkitykset
25.11 Suvi Raitakari & opiskelijat: Loppuseminaari

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jaksolle ilmoittautuminen e-lomakkeella 17.9 asti (huom! opetus alkaa 9.9)

Suvi Raitakari, Vastaava opettaja
suvi.raitakari[ät]tuni.fi
Opetus
9.9.2015 – 25.11.2015
Luento-opetus
Ke 9.9.2015 - 25.11.2015 viikoittain klo 16-18, Linna ls K103
Poikkeukset:
9.9.2015 , Väinö Linna -sali
21.10.2015 , Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot pakolliset sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

 

Satu Ylinen (ryhmä 1), Opettaja
Tarja Vierula (ryhmä 2), Opettaja
Opetus
Seminaari
Seminaariryhmä 1 (Satu Ylinen)
Pe 4.9.2015 klo 16.30-20.30, Linna seminaarihuone 6017
La 5.9.2015 klo 9.00-14.30, Linna seminaarihuone 6017
Pe 18.9.2015 klo 16.30-20.30, Linna seminaarihuone 6017
La 19.9.2015 klo 9.00-14.30, Linna seminaarihuone 6017
Seminaariryhmä 2 (Tarja Vierula)
Ti 25.8.2015 klo 16.15-18.00, Linnan seminaarihuone 6018
Ti 15.9.2015 klo 16.15-19.00, Linna seminaarihuone 6018
Ti 6.10.2015 klo 16.15-18.00, Linna seminaarihuone 6018
Ti 3.11.2015 klo 16.15-19.00, Linna seminaarihuone 6018
Ti 10.11.2015 klo 16.15-19.45, Linna seminaarihuone 6018
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Keväällä 2014 aineopintokokonaisuuden aloittaneelle ryhmälle

Periodi (19.10.2015 - 20.12.2015)
Perusopinnot [II Periodi]

Verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu Moodle-verkko -oppimisympäristössä.

Alustavaa tietoa kurssin toteutuksesta: Kurssi etenee viikoittain siten, että aina kunkin viikon aikana seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet (yhteensä seitsemän viikkoa).  Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Verkkkokurssi järjestetään syyslukukaudella 2015, 19.10.2015 alkaen

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Verkkokurssi on ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoille. Läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden kiintiö kurssille on 50. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta.

Tutkinto-opiskelijat valitaan kokonaisopintopistemäärän perusteella. Ryhmään otetaan myös opiskelijoita, joiden opintojen etenemiseen tutkinto-ohjelmassa toteutettava kontaktiopetus soveltuu huonosti ja joiden opintojen vaihe puoltaa kurssin pikaista suorittamista. Tällaisessa tapauksessa NettiOpsu-ilmoittautumisen lisäksi laita perustelut valinnallesi osoitteeseen ulla.lassila (at)uta.fi

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
jenni-mari.rasanen[ät]tuni.fi
Ulla Lassila, Yhteyshenkilö
ulla.lassila[ät]uta.fi
Opetus
19.10.2015 – 20.12.2015
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saija Alatupa, Vastaava opettaja
Saija.Alatupa[ät]uta.fi
Susanna Palomäki, Opettaja
Opetus
23.10.2015 – 4.12.2015
Luento-opetus
Pe 23.10.2015 - 4.12.2015 viikoittain klo 12-15, Väinö Linna -sali
Poikkeukset:
23.10.2015 , Päätalo ls D11
13.11.2015 , Linna ls K103
20.11.2015 , Päätalo ls D11
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, osallistuminen opetukseen, essee.

Opiskelijat laativat ryhmäesseen luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta.

 

Avoin yliopisto-opetus [II Periodi]

Verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu Moodle-verkko -oppimisympäristössä.

Alustavaa tietoa kurssin toteutuksesta: Kurssi etenee viikoittain siten, että aina kunkin viikon aikana seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet (yhteensä seitsemän viikkoa).  Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Verkkkokurssi järjestetään syyslukukaudella 2015, 19.10.2015 alkaen

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Verkkokurssi on ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoille. Läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden kiintiö kurssille on 50. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta.

Tutkinto-opiskelijat valitaan kokonaisopintopistemäärän perusteella. Ryhmään otetaan myös opiskelijoita, joiden opintojen etenemiseen tutkinto-ohjelmassa toteutettava kontaktiopetus soveltuu huonosti ja joiden opintojen vaihe puoltaa kurssin pikaista suorittamista. Tällaisessa tapauksessa NettiOpsu-ilmoittautumisen lisäksi laita perustelut valinnallesi osoitteeseen ulla.lassila (at)uta.fi

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
jenni-mari.rasanen[ät]tuni.fi
Ulla Lassila, Yhteyshenkilö
ulla.lassila[ät]uta.fi
Opetus
19.10.2015 – 20.12.2015
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (11.1.2016 - 6.3.2016)
Yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]
Petri Räsänen, Vastaava opettaja
petri.rasanen[ät]tuni.fi
Opetus
15.1.2016 – 29.4.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 15.1.2016 - 15.4.2016 viikoittain klo 9-11, Linna, Väinö Linna -sali
Poikkeukset:
18.1.2016 klo 10 –12 , Pinni B1100
4.3.2016 , Ei opetusta
18.3.2016 klo 9 –11 , Päätalo A1
Pe 22.4.2016 klo 9-11, Päätalo A1, Tentti
Pe 29.4.2016 klo 9-11, Pinni B1100, Tentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [III Periodi]

Kurssin suorittamiseen sisältyy 1) luentojen seuraaminen, 2) luentoihin liittyvien oheisartikkelien tai muun materiaalin läpikäynti, 3) luentoja ja artikkeleita/oheismateriaalia käsittelevät ryhmäkeskustelut ja niiden raportointi Moodlessa. Luentoihin ja ryhmäkeskusteluihin osallistuminen ovat keskeinen osa opiskelijoilta kurssilla edellytettyä työtä. Luennoista tehdään myös tallenteet, jotka ovat katsottavissa Moodle-alustalla 2 viikon ajan. Katsomalla luennot Moodlesta luennoilta voi olla pois enintään kaksi luentokertaa.

Luennot ovat maanantaisin 11.1.-22.2.16 klo 14.15-16.45 (Päätalo D10A). Ryhmäkeskustelut luentojen jälkeen klo 16.45-18 tai muuna ryhmän sopimana aikana.

Luentorunko:

11.1.2016 Johdatus kurssin teemoihin

 • Kurssin ohjelma, suorittaminen ja käytännön asiat
 • Suvi Raitakari: Toiminta, tulkinta ja tieto – näkökulmana toiseuden ja erojen tutkimus

18.1.2016 Sukupuoli, seksuaalisuus

 • Hanna Ojala: Biologian sosiaaliset tulkinnat haastattelupuheessa: Miehet ja eturauhassyöpä
 • Tuula Juvonen: Heteronormatiivisuuden rakentaminen tutkimuksessa

25.1.2016 Lapset ja nuoret

 • Mari Korpela: Lasten etnografinen tutkimus: Länsimaalaiset lapset Intian Goalla, eliittiä vai marginaalissa, tuttuja vai vieraita?
 • Päivi Honkatukia: Monikulttuurisuuteen liittyvät jännitteet nuorisotutkimuksen kohteena. Miten tutkia kysymystä kunniaan liittyvästä väkivallasta?

1.2.2016 Aikuisuus ja vanhuus

 • Riikka Haahtela: Asunnottomat naiset palvelujärjestelmässä - erilaisia lähestymistapoja
 • Heli Valokivi:  Vanhukset hyvinvointipalvelujen kentillä – tutkimassa oman elämän osallisuutta ja vastuuta

8.2.2016 Mielenterveys

 • Suvi Raitakari: Yhteiskunnallisesti määritelty mielenterveys/sairaus: asiantuntija- ja kokemustiedon yhteensovittamisen jännitteet
 • Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

15.2.2016 Rikollisuus, päihteet

 • Timo Harrikari: Kriminaalihuollosta rikosseuraamuksiin – rikollisuutta koskevan sosiaalityön keskeisiä muutoksia 1960-luvulta nykypäivään
 • Harri Sarpavaara: Päihdeongelmaisten rikoksentekijöiden muutosmotivaation tutkiminen  

22.2.2016 Etnisyys ja kansalaisuus  

 • Marko Juntunen: Etnisyys antropologisen tutkimuksen kohteena
 • Helena Oikarinen-Jabai: Somalitaustaiset nuoret kuulumisiaan määrittelemässä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
jenni-mari.rasanen[ät]tuni.fi
Sinikka Forsman, Opettaja
sinikka.forsman[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2016 – 22.2.2016
Luento-opetus 21 tuntia
Ryhmätyöskentely 8 tuntia
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmätehtävät  ja niiden raportointi Moodlessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampere: Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan enintään 5 tutkinto-opiskelijaa. Tutkinto-opiskelijoista etusijalla ne, joiden opintojen vaihe puoltaa kurssin pikaista suorittamista. Ilmoittautuminen kurssille perusteluineen sähköpostilla osoitteeseen sinikka.forsman@uta.fi 20.12.15 mennessä


Pori: Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan myös sivuaineopiskelijoita ja ristiinopiskelijoita. Ilmoittautuminen kurssille perusteluineen sähköpostilla osoitteeseen tuija.eronen@uta.fi 20.12.15 mennessä

Sinikka Forsman, Opettaja
sinikka.forsman[ät]tuni.fi
Kaisa Haapakoski, Opettaja
Opetus
12.1.2016 – 20.5.2016
Pienryhmäopetus
Aloitustapaaminen Porin opiskelijoilla
Ti 12.1.2016 klo 15-18, luokka 386, Aloituskokoontuminen,
Tieteellinen kirjoittaminen, Pori
Ti 26.1.2016 klo 15-18, TaY:n Porin yksikkö Porin yo-keskus luokka 107
Kontaktiopetus Tampereen opiskelijoilla:
Ti 12.1.2016 klo 16-19, Linnan seminaarihuone 6017, Kalevantie 5, 6.kerros, Aloituskokoontuminen
Ti 26.1.2016 klo 16-19, Linnan seminaarihuone 6017, Kalevantie 5, 6.kerros, Tieteellinen kirjoittaminen
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistuminen verkko-opetukseen, vapaaehtoistyön käytännön jakso ja kurssiin liittyvä tieteelliseen kirjoittamiseen harjaannuttava essee.

Kurssi sisältää kaksi pakollista lähiopetustapaamista (12.1. ja 26.1.)

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Sirpa Saario, Teacher responsible
sirpa.saario[ät]tuni.fi
Teaching
25-Jan-2016 – 1-Mar-2016
Lectures
Mon 25-Jan-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Monday
Tue 26-Jan-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Tuesday
Mon 1-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Monday
Tue 2-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Tuesday
Wed 3-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Wednesday
Mon 8-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Monday
Wed 10-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Wednesday
Mon 15-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Monday
Wed 17-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Wednesday
Mon 22-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Monday
Tue 23-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Tuesday
Wed 24-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Wednesday
Mon 29-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Monday
Tue 1-Mar-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Tuesday
Periods: III
Language of instruction: English
Aineopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen luennoille ja oikeustapausharjoituksiin:
Jaksolle on ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella 4.12.2015 - 7.1.2016. Ilmoittautuminen päättyy 7.1. kello 14.

Laura Kalliomaa-Puha, Vastaava opettaja
laura.kalliomaa-puha[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2016 – 17.2.2016
Luento-opetus
Ma 11.1.2016 - 25.1.2016 viikoittain klo 14-16, Linna ls K103
Ke 13.1.2016 - 27.1.2016 viikoittain klo 14-16, Linna ls K103
Ma 15.2.2016 klo 14-16, Linna ls K103
Ke 17.2.2016 klo 14-16, Linna ls K103
Harjoitukset
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt (oikeustapausharjoitukset) ja tentti.

Tämä kirjallisuuskuulustelulle vaihtoehtoinen suoritustapa koostuu: luentosarjasta, luentojen alkaessa erikseen ilmoitettavasta kirjallisuudesta ja esseestä.

Kurssin ohjelma:

14.1.2016 (12.15-13.45) Johdanto kurssille ja virittäytyminen kurssiin!
14.1.2016 (14.15-15.45) Pikassos esittäytyy ja esittelee sosiaali- ja terveysalan hankkeitaan

21.1.2016
(12.15-13.45) Nordman Terttu: Sote-mallin johtaminen ja haasteet
21.1.2016 (14.15-15.30) Päivänen Maria: Tilaaja-Tuottaja mallin muutokset

28.1.2016 (12.15-13.45) Saukko Päivi: Kunnallisen sosiaalityön johtaminen
28.1.2016 (14.15-15.45) Asko Uoti: Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen lainsäädännön näkökulmasta

4.2.2016 (12.15-13.45) Irene Roivainen: Kunnallinen päätöksentekojärjestelmä
4.2.2016 (14.15-15.45) Harri Jokiranta: Sote-uudistus

18.2.2016 (12.15-13.45) Riikka Haahtela: Sosiaalityön hallinto ja soteen tähtäävät paikalliset hankkeet kunnan näkökulmasta
18.2.2016 (14.15-15.45) Niiranen Taina: Osallistava johtaminen

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen NettiOpsun kautta lisätään myöhemmin.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riikka Haahtela, Vastaava opettaja
Sinikka Forsman, Vastaava opettaja
sinikka.forsman[ät]tuni.fi
Opetus
14.1.2016 – 25.2.2016
Luento-opetus
To 14.1.2016 - 25.2.2016 viikoittain klo 12-16, Pinni B1100, ei luentokertaa 11.2
Poikkeukset:
18.2.2016 , Päätalo D10B
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentomateriaali ja erikseen ilmoitettava kirjallisuus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeella auki ajalla: 16.11.2015 klo 12:00 - 20.12.2015 klo 18:00 Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti avoimia yliopisto-opintoja tekeville, sosiaalityön tutkinto-opiskelijoille kurssille pieni kiintiö (alustavasti 5 hlö).

Kirsi Günther, Vastaava opettaja
kirsi.gunther[ät]tuni.fi
Kirsi Hasanen, Opettaja
kirsi.hasanen[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2016 – 8.4.2016
Luento-opetus
Aloituskokoontuminen Tampereella
Ma 11.1.2016 klo 14-16, Linna 5026
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Luennot alkava 12.1. klo 14. Linnan salissa K103. Harjoitukset alkavat torstaina 28.1./perjantaina 29.1.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta 1-16.12.2015. Ilmoittautumislinkki sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opetusohjelmassa:

Noora Ellonen, Vastaava opettaja
noora.ellonen[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2016 – 22.4.2016
Luento-opetus
Luennot
Ti 12.1.2016 - 22.3.2016 viikoittain klo 14-16
Harjoitukset
Harjoitusryhmät
To 21.1.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 8-10
To 21.1.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 10-12
To 21.1.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 12-14
To 21.1.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 14-16
Pe 22.1.2016 - 22.4.2016 viikoittain klo 8-10
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja harjoitukset

Kurssi (5 op) suoritetaan osallistumalla opetukseen, perehtymällä opettajan ja vierailijoiden osoittamaan oheismateriaaliin ja kirjoittamalla kurssin kokonaisuudesta (luennoista ja oheismateriaalista) oppimispäiväkirjan , joka tulee palauttaa 15.3.2016 mennessä kurssilla käytössä olevan oppimisalustan kautta.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempia sosiaalityön opintoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos kurssille joudutaan tekemään karsintaa, ovat etusijalla sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijat.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja Pösö, Vastaava opettaja
tarja.poso[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2016 – 23.2.2016
Luento-opetus
Ti 12.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 9-12, Linna K113
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Sosnet verkkokurssit [III Periodi]

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 1.-17.12.2015.

Irene Roivainen, Vastaava opettaja
Satu Ranta-Tyrkkö, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2016 – 18.3.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaa perusopintojen jaksot STYP3A Yhteisölliset voimavarat 3 op ja STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo 2 op.

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 1.-17.12.2015.

Johanna Kiili/ Jyväskylän yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2016 – 18.3.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 1.-17.12.2015.

Leena Leinonen/Itä-Suomen yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2016 – 18.3.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 1.-17.12.2015.

Leo Nyqvist/Turun yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2016 – 18.3.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaa 5 op valinnaisista opinnoista.

Avoin yliopisto-opetus [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampere: Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan enintään 5 tutkinto-opiskelijaa. Tutkinto-opiskelijoista etusijalla ne, joiden opintojen vaihe puoltaa kurssin pikaista suorittamista. Ilmoittautuminen kurssille perusteluineen sähköpostilla osoitteeseen sinikka.forsman@uta.fi 20.12.15 mennessä


Pori: Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan myös sivuaineopiskelijoita ja ristiinopiskelijoita. Ilmoittautuminen kurssille perusteluineen sähköpostilla osoitteeseen tuija.eronen@uta.fi 20.12.15 mennessä

Sinikka Forsman, Opettaja
sinikka.forsman[ät]tuni.fi
Kaisa Haapakoski, Opettaja
Opetus
12.1.2016 – 20.5.2016
Pienryhmäopetus
Aloitustapaaminen Porin opiskelijoilla
Ti 12.1.2016 klo 15-18, luokka 386, Aloituskokoontuminen,
Tieteellinen kirjoittaminen, Pori
Ti 26.1.2016 klo 15-18, TaY:n Porin yksikkö Porin yo-keskus luokka 107
Kontaktiopetus Tampereen opiskelijoilla:
Ti 12.1.2016 klo 16-19, Linnan seminaarihuone 6017, Kalevantie 5, 6.kerros, Aloituskokoontuminen
Ti 26.1.2016 klo 16-19, Linnan seminaarihuone 6017, Kalevantie 5, 6.kerros, Tieteellinen kirjoittaminen
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistuminen verkko-opetukseen, vapaaehtoistyön käytännön jakso ja kurssiin liittyvä tieteelliseen kirjoittamiseen harjaannuttava essee.

Kurssi sisältää kaksi pakollista lähiopetustapaamista (12.1. ja 26.1.)

Ylinen Satu, Opettaja
Opetus
13.1.2016 –
Luento-opetus
Asiakastyön menetelmät, luennot
Ke 13.1.2016 klo 16.15-19.15, luokka 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu(orientaatio aineopintoihin ja asiakastyön menetelmät -jakson aloitus)
Pe 19.2.2016 klo 16.15-20.30, luokka 303A, Luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
La 20.2.2016 klo 9-14.15, luokka 303A
Pe 11.3.2016 klo 16.15-20.30, luokka 133Y
La 12.3.2016 klo 9-14.15, luokka 133Y
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, osallistuminen opetukseen, essee.

Opiskelijat laativat ryhmäesseen luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta.

 

Ylinen Satu, Opettaja
Opetus
14.4.2016 –
Seminaari
To 14.4.2016 klo 16.15-19.15, luokka 133Y, Luokka 133Y , joka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu.
Pe 15.4.2016 klo 16.15-20.30, luokka 133Y
La 16.4.2016 klo 9-13.30, luokka 133Y
Pe 13.5.2016 klo 16.15-20.30, luokka 133Y
La 14.5.2016 klo 9-13.30, luokka 133Y
Pe 20.5.2016 klo 16.15-20.30, luokka 133Y
La 21.5.2016 klo 9-13.30, luokka 133Y
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari ja ammatillisen kasvun portfolio

Kirsi Günther (Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät), Opettaja
Katja Kuusisto (Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät), Opettaja
Opetus
Luento-opetus
Pakollinen aloituskokoontuminen Seinäjoella
To 14.1.2016 klo 14.00-16, luokka 102A, Luokka 102A , joka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

14.1.2016 klo 14-16 on sekä jaksojen STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät että STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -jakson aloituskokoontumiset.

STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät -jakson verkkokurssi järjestetään 11.1.-8.4.2016

STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -jakso järjestetään syksyllä 2016

Satu Ylinen, Vastaava opettaja
satu.ylinen[ät]tuni.fi
Opetus
Seminaari
Pe 29.1.2016 klo 17-19, luokka 331Y (=atk-luokka), Luokka 331Y sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32 D
La 30.1.2016 klo 10-13, luokka 101A, joka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu.
Pe 26.2.2016 klo 16-19, luokka 101A
La 27.2.2016 klo 10-13, luokka 101A
Pe 8.4.2016 klo 16-19, Sonjan työpaikka
La 9.4.2016 klo 10-13, Sonjan työpaikka
Ke 1.6.2016 klo 16-19, luokka 101A
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Sirpa Saario, Teacher responsible
sirpa.saario[ät]tuni.fi
Teaching
25-Jan-2016 – 1-Mar-2016
Lectures
Mon 25-Jan-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Monday
Tue 26-Jan-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Tuesday
Mon 1-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Monday
Tue 2-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Tuesday
Wed 3-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Wednesday
Mon 8-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Monday
Wed 10-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Wednesday
Mon 15-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Monday
Wed 17-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Wednesday
Mon 22-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Monday
Tue 23-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Tuesday
Wed 24-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Wednesday
Mon 29-Feb-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Monday
Tue 1-Mar-2016 at 12.15-13.45, Linna Building 6017, Tuesday
Periods: III
Language of instruction: English
Periodi (7.3.2016 - 29.5.2016)
Opiskeluvalmiudet [IV Periodi]

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun kautta

Juhani Linna, Vastaava opettaja
juhani.linna[ät]tuni.fi
Opetus
9.3.2016 – 29.4.2016
Luento-opetus
Ke 9.3.2016 klo 12-16, Aloitusluento, Pinni B1100
Seuraavat luentokerrat
Ke 16.3.2016 - 13.4.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Harjoitukset
Useita mikroluokkaharjoitusryhmiä
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Yksikön yhteiset opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
mervi.kaarninen[ät]tuni.fi
Marko Tikka, Vastaava opettaja
marko.tikka[ät]tuni.fi
Ulla Aatsinki, Vastaava opettaja
ulla.aatsinki[ät]tuni.fi
Jouni Keskinen, Tukihenkilö
jouni.keskinen[ät]tuni.fi
Opetus
7.3.2016 – 9.5.2016
Luento-opetus 32 tuntia
Ma 7.3.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 14-18, Päätalo D10A
Ma 9.5.2016 klo 14-16, Päätalo D10A, Tentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Sosnet verkkokurssit [IV Periodi]

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 15.2.-4.3.2016.

Marja Väänänen-Fomin/Itä-Suomen yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
21.3.2016 – 20.5.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 15.2.-4.3.2016.

Sari Rissanen/Itä-Suomen yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
30.3.2016 – 29.5.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaa 5 op valinnaisista opinnoista.