x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2015-2016 

Ammatillinen vuorovaikutus (vastuuhenkilö: Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka)

SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Johanna Ruusuvuori (periodi I), Eero Suoninen (periodit II-IV)

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiia Vaajala (kirjatentti alkaen 1.6.2016)

LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus: Leena Rantala (kirjatentti)

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta (vastuu: (slk) Raija-Leena Punamäki, (klk) Samuli Kangaslampi)

SOS10.10.1 Hyvinvoinnin aatteellista taustaa ja erityiskysymyksiä (essee-suoritukset): Markus Kaakinen

Hyvinvointipalvelut (vastuu: Satu Kalliola)

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros: Satu Kalliola

SOP03.2 Kunnalliset toimijat hyvinvointipalvelujen tuottajina ja hallinnonuudistusten kohteena: Ossi Eskelinen

SOP03.3 Toimeentuloturva ja palvelujen liikkuvuus: Satu Kalliola

SOP03.4 Korkeasti koulutettujen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys: Ossi Eskelinen

SOS03.1 Palvelut elämänkaaressa: Ritva Nätkin

SOP03.5 Arviointitutkimus: Ossi Eskelinen

SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä: Satu Kalliola

Lapsuus, perhe ja elämänkulku (vastuuhenkilö: Katja Repo)

SOS04.1 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä: Katja Repo (sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, sosiaalipolitiikka)

SOS04.2 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä: Kirsi Peltonen (psykologian tutkinto-ohjelma)

SOS04.3 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja: Eija Eronen (PERLA)

SOS04.4 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt: Tarja Kukkonen (logopedian tutkinto-ohjelma)

Moniammatillinen johtaminen (vastuuhenkilö: Liisa Häikiö)

SOS05.1 Moniammatilliset johtamisopinnot: Aino Ritala-Koskinen (sosiaalityö) & Ritva Nätkin (sosiaalitieteet slk 2015)

Muuttoliike ja monikulttuurisuus (vastuuhenkilö: Laura Huttunen)

SOS06.1 Muuttoliikkeen tutkimuksen nykykeskustelut: ei järjestetä lkv. 2015-2016, suoritusvaihtoehtona ei kirjatenttiä tai esseetä

SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Susanne Dahlgren

SOS06.2 Monikulttuurisuus: Arvi Pihlman (sp. pihlman.arvi.s (ät) student.uta.fi)

SOS06.3 Politiikantutkimus ja liikkuvuus: Eeva Puumala

SOS06.4 Perhe, sukulaisuus ja kulttuurinen konteksti: Sandra Nasser-El-Dine (sp. nasser.el-dine.sandra.h (ät) student.uta.fi)

SOS09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset: Marja Vehviläinen

Nuoret ja nuorisotyö (vastuuhenkilö:

SOS.6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Päivi Honkatukia

SOS07.1 Nuorisotyön asiantuntijuuden erityiskysymyksiä

  1. Asiantuntijuus ja nuorisotyön kehittäminen: Juha Nieminen
  2. Nuoret ja kansalaisuus: Miia Lähde

SOS07.2 Nuorisotyön harjoittelu: Miia Lähde

SOS07.3 Erot ja eriarvoisuus nuorten kohtaamisessa

  1. Erityisnuorisotyö: Miia Lähde
  2. Nuorten alakuluttuurit: Miia Lähde

SOS07.4 Nuorisotutkimuksen klassikot: Päivi Honkatukia

SOS07.5 Global Youth Work and Youth Research: Juha Nieminen

 

Politiikka ja hallinta (vastuuhenkilö: Liisa Häikiö)

SOS08.1 Politiikan ja hallinnan ajankohtaiset kysymykset: Eeva Luhtakallio

SOS08.2 Politiikan ja hallinnan tutkimuksen lähestymistavat: Liisa Häikiö

SOS08.3 Hallinnan ja politiikan käytännöt: kurssin opettaja

 

Ruumiillisuus ja sukupuoli (vastuuhenkilö: Päivi Korvajärvi)

SOS09.1 Sukupuolen ja ruumiillisuuden tutkimuksen nykykeskustelut: Päivi Korvajärvi

SOS09.2 Feministisen ajattelun suuntaukset: Päivi Korvajärvi

SOS09.3 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus: Päivi Korvajärvi

SOS09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset: Marja Vehviläinen

SOS09.5 Miehet ja maskuliinisuudet: Hanna Ojala

SOS09.6 Ruumiillisuuden ja sukupuolentutkimuksen alat: kurssin opettaja

 

Tiede ja teknologia (vastuuhenkilö: Marja Vehviläinen)

SOS10.1 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen nykykeskustelut: Oili-Helena Ylijoki (opetus, ei kirjatenttiä)

SOS10.2 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa: Turo-Kimmo Lehtonen (kirjatentti), Reetta Muhonen (opetus)

SOS10.3 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen teoriat ja käsitteet: Olli Pyyhtinen

SOS10.4 Tieteen ja teknologian historia: Timo Vilén

SOS10.5 Tiede ja teknologia –tutkimusseminaari: Marja Vehviläinen, Virve Peteri, Oili-Helena Ylijoki

SOS10.6 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen erityisalat:  kurssin opettaja

Työelämän tutkimus (vastuuhenkilö: Jouko Nätti)

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Jouko Nätti

SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi (Porin yksikkö)

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiina Mälkiä (kirjatentti)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen: Sirpa Syvänen (kirjatentti)

Yhteiskuntateoria (vastuu: filosofian tutkinto-ohjelma)

SOST10.1 Yhteiskuntateoria: keskeiset käsitteet ja nykyvirtaukset: Olli Pyyhtinen

FILT10 Teoreettisen yhteiskuntatutkimuksen työseminaari: Arto Laitinen

FILA9 Yhteiskuntafilosofia: Arto Laitinen

FILS1E Etiikka ja yhteiskuntafilosofia: Arto Laitinen

SOSM6.4 Feministisen ajattelun traditiot: Päivi Korvajärvi

SOST10.2 Sosiaalipsykologian klassikot (essee): Johanna Ruusuvuori (periodit I-II), Eerika Finell (periodit II-IV)

SOST10.3 Sosiologian klassikot: Harri Melin

SOST10.4 Feministisen ajattelun klassikot: Päivi Korvajärvi

SOST10.5 Sosiaaliantropologian klassikot: Laura Huttunen

POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan: Mikko Lahtinen

POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot: Mikko Lahtinen

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Nuoret ja nuorisotyö

SOS04.2 Perheen säröt 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

Hyvinvointipalvelut

SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat 5 op

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

Tiede ja teknologia

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

SOS06.2 Monikulttuurisuus 5 op

Ammatillinen vuorovaikutus

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Nuoret ja nuorisotyö

SOS04.2 Perheen säröt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän tutkimus

SOSM5.1 Työ Euroopassa 5 op
SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiskuntateoria

SOST10.1 Yhteiskuntateoria: keskeiset käsitteet ja nykyvirtaukset 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOST10.2 Missä mennään Mead? - seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOST10.4 Feministisen ajattelun historia ja klassikot (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 Seminar in theoretical social research: Max Weber, Economy and Society 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Hyvinvointipalvelut

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOP03.5 Arviointitutkimus 5 op

Tiede ja teknologia

SOS10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Lapsuus, perhe ja elämänkulku

SOS04.2 Perheen säröt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Ruumillisuus ja sukupuoli

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

SOS06.2 Monikulttuurisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Nuoret ja nuorisotyö

SOS07.2 Nuorisotyön harjoittelu 10 op

Työelämän tutkimus

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Bourdieu 3–5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia

SOS10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA6/SOS10.6 Tila, teknologia ja toiminta 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

RUST4/VENS16 From Pioneers to Pussy Riot: Gender in the Soviet Union and Russia 5 op (Opetuskieli: englanti)

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

Vieraalla kielellä annettava opetus

Politiikka ja hallinta

Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Nuoret ja nuorisotyö

SOS6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS07.2 Nuorisotyön harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS07.3 Erityisnuorisotyö 5 op

Työelämän tutkimus

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.1.3 Universal Basic Income: New Avenues in Social Welfare Policy 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yhteiskuntateoria

FILA9 Institutionaalinen taloustiede ja politiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Yhteiskunnallinen luontosuhde marxismissa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA51/52/S24 Montesquieun ja Marxin momentit 5–10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Bourdieu 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tiede ja teknologia

SOS10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.1 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen nykykeskustelut - Luennot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA6/SOS10.6 Tila, teknologia ja toiminta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS04.2 Youth Transition to Adulthood 5 op (Opetuskieli: englanti)

Ruumillisuus ja sukupuoli

SOS09.3 Feministisiä näkökulmia heteroseksuaalisuuteen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS09.5 Miten miehiä ja maskuliinisuuksia tutkitaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLKVA41 Feminist Perspectives on Global Politics 5 op (Opetuskieli: englanti)
RUST4/VENS16 From Pioneers to Pussy Riot: Gender in the Soviet Union and Russia 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Ammatillinen vuorovaikutus

STYS3B2 Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus - Sosnet-verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.2.3 Perheen vuorovaikutus 5 op
STYS1B2 Sosiaalityö ja muuttuvat halinnan käytännöt -luentoseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LOGP3 Viestintää tukevat keinot asiakas-työntekijä-suhteessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Moniammatillinen johtaminen