x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2015-2016 

Opintokokonaisuusmerkintä syventävistä opinnoista opintosuunnittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta)
Katja Repo/sosiaalipolitiikka
Johanna Ruusuvuori/sosiaalipsykologia
Turo-Kimmo Lehtonen/sosiologia
Päivi Korvajärvi/sukupuolentutkimus
Laura Huttunen/sosiaaliantropologia

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä (koordinaattori Jouko Nätti)

SOSM2 Tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: tutkielman ohjaaja

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Hanna Ojala

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi: Laura Huttunen

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu: Satu Ojala

SOSM6.2 Sosiaalipsykologinen ajattelu II: Eerika Finell

SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Turo-Kimmo Lehtonen (opetus klk 2016), tutkielman ohjaaja (essee-suoritukset)

SOSM6.4 Feministisen ajattelun traditiot: Päivi Korvajärvi

SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu: Laura Huttunen

SOSM6.6 Nuorisokysymyksen teoriahistoria: Päivi Honkatukia

Periodi (31.8.2015 - 18.10.2015)
Opiskeluvalmiudet [I Periodi]
sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opettajat, Muu henkilö
Opetus
2.9.2015 – 2.9.2015
Luento-opetus
orientaatiotilaisuus
Ke 2.9.2015 klo 14-16, Linna 5026
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkielmaseminaarit [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Jouko.Natti[ät]uta.fi
Laura Huttunen, Opettaja
laura.huttunen[ät]tuni.fi
Pasi Pyöriä, Opettaja
Pasi.Pyoria[ät]uta.fi
Marja Vehviläinen, Opettaja
marja.vehvilainen[ät]tuni.fi
Semi Purhonen, Opettaja
semi.purhonen[ät]tuni.fi
Atte Oksanen, Opettaja
atte.oksanen[ät]tuni.fi
Eerika Finell, Opettaja
eerika.finell[ät]tuni.fi
Eero Suoninen, Opettaja
eero.suoninen[ät]tuni.fi
Katja Repo, Opettaja
katja.repo[ät]tuni.fi
Opetus
8.9.2015 – 11.12.2015
Luento-opetus 4 tuntia
Yhteinen luento (2 t)
Ti 8.9.2015 klo 10-12, PinniB1097
Kirjaston tiedonhakukoulutus (2 t)
Ti 15.9.2015 klo 16.16-18.00, Linaa 3022
Ke 16.9.2015 klo 12.15-14.00, Linna 3022
Pe 18.9.2015 klo 9.15-11.00, Linna 3022
Pe 18.9.2015 klo 12.15-14.00, Linna 3022
Seminaari 20 tuntia
Opintosuuntien seminaariryhmien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin
Ti 15.9.2015 klo 10.15-12.00, Linna 5038-39, Sukupuolentutkimuksen ryhmän ensimmäinen kokoontuminen
Sosiaalipolitiikan ryhmä
Ke 16.9.2015 klo 12.15-13.45, Linna 4026
Ke 30.9.2015 klo 12.15-13.45, Linna 4026
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma
Ti 22.9.2015 klo 11-13, Linna 5101
Ti 29.9.2015 klo 10-12, Linna 5101
Sosiaalipsykologian ryhmä (yhteiset ajat)
Ti 15.9.2015 klo 12.15-13.45, Linna 5014
Ti 22.9.2015 klo 12.15-13.45, Linna 5014
Sosiologian ryhmä
To 17.9.2015 klo 14.15-15.45, Linna 6018
To 24.9.2015 klo 14.15-15.45, Linna 4026
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaariin sisältyy orientoiva osuus, tutkielman ideapaperi ja hyväksytty tutkimussuunnitelma. Seminaari edellyttää aktiivista osallistumista ja muiden opiskelijoiden työpapereiden kommentoimista.

Olli Pyyhtinen, Vastaava opettaja
olli.pyyhtinen[ät]tuni.fi
Johanna Ruusuvuori, Opettaja
johanna.ruusuvuori[ät]tuni.fi
Laura Huttunen, Opettaja
Laura.Huttunen[ät]uta.fi
Atte Oksanen, Opettaja
atte.oksanen[ät]tuni.fi
Päivi Korvajärvi, Opettaja
paivi.korvajarvi[ät]tuni.fi
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkimus- ja asiantuntijataidot [I Periodi]

Opintojakso koostuu:

- Valmennusseminaarista (lukuvuonna 2015-2016 pe 22.1.2016 klo 10-14, ks. tarkempi ohjelma alla)

- Työelämäjaksosta (3 kk), joka voi koostua työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä tai projektityöstä

- Harjoitteluraportista

- Harjoittelun jälkeisestä palauteseminaarista. Palauteseminaareja järjestetään syys- ja kevätlukukausilla noin kerran kuussa. Seminaareihin ilmoittaudutaan kurssin moodlessa.

*

Valmennusseminaarin 22.1.2016 ohjelma

Paikka: PinniA, Paavo Koli -sali

10.15 - 10.45 Asiantuntijuus, työelämävalmiudet ja harjoittelun raportoiminen (Hanna Ojala)
10.45 – 11.30 Harjoittelun käytännöt (Johanna Elo)
11.30 – 12.30 Tauko

12.30 – 13.15 Harjoittelupaikka haussa: osaamisen tunnistaminen, työnhaun viestintä ja työelämäseurantojen tietopohja tukena (Terhi Erkkilä ja Reeta Lehmusoksa, TaY, Työelämäpalvelut)

13.15 – 14.00 Opiskelijoiden kokemuksia harjoittelusta: Tampereen kaupunki (Tuuli Turja) & Simpukka ry (Hanna-Leena Ristimäki)

*

Työharjoittelun hallinnollisista kysymyksistä (tiedotus, harjoittelusopimukset, harjoittelutuki) vastaa opintokoordinaattori Johanna Elo, ks. yhteystiedot täältä.

Vuoden 2016 harjoittelutuen haku on 1.-31.12.2015. Tarkemmat ohjeet viikolla 48 tutkinto-ohjelman sivuilla ja sos-opetus -sähköpostilistalla (ks. ohjeet listalle liittymisestä: http://www.uta.fi/yky/sos/kaytannot/index/sos_opetus_ohje.pdf )

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Harjoittelun valmennusseminaariin (22.1.2016 klo 10-14) ilmoittautuminen NettiOpsussa 11.-20.1.2016.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Ojala, Vastaava opettaja
hanna.ojala[ät]tuni.fi
Pasi Pyöriä, Opettaja
Opetus
22.1.2016 – 22.1.2016
Pienryhmäopetus
Palauteseminaari 1
To 10.9.2015 klo 10.00-14.00, Linna 5014
Palauteseminaari 2
To 1.10.2015 klo 10.00-14.00, Linna 5014
Palauteseminaari 3
To 22.10.2015 klo 10.00-14.00, Linna 5101
Palauteseminaari 4
To 5.11.2015 klo 9.00-13.00, Linna 5038-39
Palauteseminaari 5
To 10.12.2015 klo 10.00-14.00, Linna 5038-39
Palauteseminaari 6
To 11.2.2016 klo 10.00-14.00, Linna 5014
Palauteseminaari 7
To 21.4.2016 klo 10.00-14.00, Linna 5101
Seminaari
Valmennusseminaari vuonna 2016 harjoittelun tekeville
Pe 22.1.2016 klo 10.00-14.00, PinniA, Paavo Koli -sali
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Datasessiossa analysoidaan jatko-opiskelijoiden omia  nauhoitettuja ja litteroituja tutkimusaineistoja keskustelunanalyysin,  jäsenkategoria-analyysin ja multimodaalisen analyysin välinein.  Lisäksi perehdytään ajankohtaiseen  kirjallisuuteen ja keskusteluihin.

Aineistojen esittämisaikataulu kootaan ensimmäisellä  kokoontumiskerralla. Ehdotuksia luettaviksi artikkeleiksi otetaan  vastaan koko seminaarin ajan.

Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
johanna.ruusuvuori[ät]tuni.fi
Aija Logren, Yhteyshenkilö
aija.logren[ät]tuni.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ajankohta: joka toinen maanantai klo 13-15. Ensimmäinen kokoontuminen 5.10.2015, Linna huone 5038-39. Sovitaan syksyn aikatauluista.
 
Kohderyhmä: jatko-opiskelijat, tutkijat ja maisteriopiskelijat, jotka 
käyttävät tutkimuksessaan nauhoitettuja aineistoja.

Sosiaalitieteiden teoria III [I Periodi]

Kurssi rakentuu johdantoluennosta, tekstimateriaaliin perehtymisestä, ryhmäkeskusteluista ja loppuesseen kirjoittamisesta. Kurssilla perehdytään opettajan kanssa sovittaviin teoreettisiin teksteihin, joita työstetään ryhmässä sekä omakohtaisessa kirjallisessa työssä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Arvi Pihlman, Vastaava opettaja
arvi.pihlman[ät]tuni.fi
Opetus
17.9.2015 – 19.11.2015
Seminaari
To 17.9.2015 - 19.11.2015 viikoittain klo 10-12, Linna 5027
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:Periodi (19.10.2015 - 20.12.2015)
Tutkimus- ja asiantuntijataidot [II Periodi]

Kurssilla perehdytään erilaisten vuorovaikutus - ja tekstiaineistojen diskurssianalyyttiseen käsittelyyn. Kurssi koostuu luento-osuuksista, niihin liittyvästä seminaarityöskentelystä, pienistä lukutehtävistä ja harjoituksista sekä itsenäisesti (tai parin kanssa) toteutettavasta harjoitustyöstä. Kurssilla on myös ennakkotehtävä (joka ilmoitetaan kurssille hyväksytyille). Kurssin tarkat teemat määrittyvät osallistujien omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti – ne voivat liittyä esim. vuorovaikutuskäytänteisiin, kielen vakuuttavuuteen, kategorioiden käyttöön, valtaan, ideologioihin, emootioihin ja kognitioihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Opettaja
Marko.Salonen[ät]uta.fi
Eero Suoninen, Opettaja
eero.suoninen[ät]tuni.fi
Opetus
23.10.2015 – 11.12.2015
Luento-opetus 12 tuntia
Seminaari 10 tuntia
Luennot + seminaari
Pe 23.10.2015 - 11.12.2015 viikoittain klo 9-12
Itsenäinen työskentely 65 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Ryhmätyöskentely 20 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi sopii erityisesti opiskelijalle, joka soveltaa tai aikoo käyttää diskurssianalyysia omassa pro gradu -tutkimuksessaan. Kurssille otetaan 18 opiskelijaa. Etusijalla ovat sosiaalitieteiden maisterintutkinnon opiskelijat. Muutoin opiskelijoiden valinnassa noudatetaan normaalia jonolakia.

-->opiskelijavalinta tehty 6.10. Kurssille oli kova tunku, siksi kurssille valittiin opiskelijoita vähän ilmoitettua enemmän siten, että:

Hyväksyttiin: 1)sosiaalitieteiden maisteriopiskelijoista ne, joilla oli kanditutkielma tehtynä sekä 2) tohtoriopiskelijat.

Jonossa: 3) sosiaalitieteiden opiskelijoista ne, joilla kandi tekemättä.

Hyväksymättä: 4) muiden tutkinto-ohjelmien kandi/maisteriopiskelijat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Laura Huttunen, Vastaava opettaja
laura.huttunen[ät]tuni.fi
Opetus
19.10.2015 – 25.4.2016
Seminaari
Ma 19.10.2015 - 25.4.2016 viikoittain klo 14-16, Linna 5101
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssilla tehdään kirjallinen harjoitustyö.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaaliantropologian opiskelijoille ja muille sellaisille sosiaalitieteiden maisteriopintoja suorittaville, jotka ovat aloittamassa tai joilla on työn alla etnografisella tutkimusotteella toteutettava pro gradu -tutkielmahanke.

Opetus järjestetään ja kurssilla suoritettava kirjallisuus valitaan siten, että se kytkeytyy kiinteästi kurssilaisten omiin tutkimushankkeisiin.

Opiskelijoilta vaadittavat suoritukset: aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjalliset tehtävät ja muut harjoitustyöt.

Tässä kurssikokonaisuudessa käsitellään sitä, miten sosiaalipsykologisia teorioita voi hyödyntää ihmisten käyttäytymisen ymmärtämisessä ja vaikuttamistoimenpiteiden suunnittelussa. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on I jaksossa suoritettu "Hyvinvointiin vaikuttaminen: Teoriat"-kurssi. Tässä kurssin toisessa osassa havainnollistuu case-pohjaisessa työskentelyssä, miten yksilöiden ja ihmisryhmien käyttäytymisen muutosta voidaan tukea teoria- ja tutkimusnäyttöperustaisin toimenpitein ja miten toimenpiteitä arvioidaan. Caset pohjautuvat mm. terveyden edistämishankkeiden olemassaoleviin tai kehitteillä oleviin hankesuunnitelmiin, joiden kehittämiseen opiskelijaryhmät osallistuvat kurssin puitteissa.

Oppimistavoitteet: Opiskelija…

  • saa kokonaiskäsityksen intervention suunnittelun menetelmistä ja suunnitteluprosessin eri vaiheista, sisältäen tarvekartoituksen sekä kohderyhmän ja -käyttäytymisen analyysin, aiemman näytön kartoittamisen, toimenpiteiden ja vaikuttamiskanavien suunnittelun ja arvioinnin suunnittelun, ym.
  • osaa soveltaa interventiokehittämisen menetelmiä käytäntöön ja integroida tutkimusnäyttöpohjaa hankesuunnitteluun
  • osaa laatia käyttäytymiseen vaikuttamisen ohjelman hankesuunnitelman ja arviointisuunnitelman

Oppimismenetelmät: Ongelmalähtöinen oppiminen, pienryhmissä tehdään yhteistyötä terveyttä ja hyvinvointia edistävien hankkeiden kanssa.

Toteutus: lähiopetus toteutetaan ke klo 12-16. Opiskelijan toivotaan varaavan mahdollisuuksien mukaan ma klo 12-14 ryhmän yhteiseen työskentelyyn (tämän lisäksi itsenäistä työskentelyä).

Arviointi: Oppimispäiväkirjat/ryhmätyöskentelyraportit, lopputyö ja -esitelmä (ns. minihankesuunnitelma)

Korvaavuus: SOSM5.1 (maisteriopintojen menetelmäopintojakso), poikkeustapauksissa myös maisteriopintojen valinnaiset opinnot

Osallistumisen edellytys: Osallistunut kurssin ensimmäiseen osaan ”Hyvinvointiin vaikuttamisen teoriat”

Huom. Koska kurssi korvaa 5 op (1 op=n. 27 työtuntia), opiskelijoiden toivotaan varaavan riittävä määrä tunteja kalenteristaan kurssin suorittamiseen: lähiopetuksen osuus on 24 h, jolloin itsenäisen työskentelyn osuus (pienryhmässä ja yksin) on yhteensä noin 100 tuntia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Nelli Hankonen, Vastaava opettaja
Opetus
21.10.2015 – 29.2.2016
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Intensiivinen opetusvaihe on toinen periodi, jolle valtaosa lähiopetuksesta ajoittuu. Lopputyöt esitetään ja palautetaan yhdellä loppukurssikerralla, joka järjestetään helmikuussa. (Huom. muuta kontaktiopetusta ei siis ole III periodissa). Osa kurssikerroista jo II periodissa tulee olemaan pituudeltaan vain 2 tuntia ja osa kerroista jää väliin, jotta on aikaa omatoimiselle työskentelylle.

Lopullinen aikataulu sovitaan yhteisesti kurssin opiskelijoiden kanssa aloituskerralla 21.10.

Kurssilla käydään läpi pitkittäisaineistojen analysoimisen perusperiaatteita ja perehdytään muutamiin pitkittäisaineistoihin soveltuviin analyysimenetelmiin, kuten trajektorianalyysi, sekvenssianalyysi ja difference in difference.

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, harjoituksista ja analyysien demoamisesta. Kurssi järjestetään mikroluokassa, joka ilmoitetaan myöhemmin.

Kurssi toteutetaan kaksipäiväisenä intensiivikurssina 11.-12.11 klo 9.30-16.00.

Kurssin voi suorittaa tekemällä harjoitustyön, jossa sovelletaan jotain kurssilla opeteltua menetelmää. Opetukseen voi myös osallistua ilman suoritusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
noora.ellonen[ät]tuni.fi
Opetus
11.11.2015 – 12.11.2015
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla käsittelemme työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä: mittaamista, hyvinvointia työssä, työhön sitoutumista, työaikoja, työn ja perheen kytköksiä, työn epävarmuutta ja prekarisaatiota sekä ikäsyrjintää.

Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin ja tutkimustietoon. Samalla opiskelemme määrällisiä monimuuttujamenetelmiä ja SPSS -ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa. Kutakin teemaa analysoidaan eurooppalaisella työoloaineistolla.

Kurssin tavoitteena on vahvistaa monimuuttujamenetelmiin liittyvien perusteiden osaamista ja etenkin määrällisten tulosten tulkintaa, sekä tutustua vertailevaan työelämäntutkimukseen. 

Kurssilla on 8 opetuskertaa, jotka sisältävät temaattisen luennon, opetusta määrällisistä menetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Käsiteltäviä menetelmiä ovat muun muassa lineaarinen ja logistinen regressioanalyysi sekä kovarianssianalyysi. Opiskelijat tekevät myös maaryhmittäin jaetuissa pienryhmissä harjoitustehtäviä opeteltavista menetelmistä sekä maaryhmittäiset loppuseminaariesitykset.

Ennen kurssin aloituskertaa luetaan vertailevan tutkimuksen tematiikkaan johdatteleva artikkeli, joka jaetaan sähköisesti kurssille valituille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Aineistona käytämme laajaa eurooppalaista työoloaineistoa (EWCS) vuodelta 2010, lue lisää http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010/index.htm. Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen. Lisäksi kurssilla kartutetaan yhteiskuntatieteilijän työllistymisen kannalta tärkeää kvantitatiivisen analyysien osaamista.

Kurssille osallistujilla kannattaa olla SPSS:n perustaidot kuvailevista menetelmistä, kuten jakaumista, muuttujamuunnoksista ja ristiintaulukoinnista. Ensimmäisellä kerralla muistuttelemme kuitenkin näitä kuvailevia menetelmiä. Kurssin ideana on perehtyä tarkemmin monimuuttujamenetelmiin ja syventää opiskelijoiden osaamista määrällisissä menetelmissä.

KURSSIN OHJELMA:

20.10. Teema: kurssikäytännöt, työhön sitoutuminen; menetelmä: kuvailevien menetelmien kertausta (Katri-Maria Järvinen, Tiina Saari)

27.10. Teema: hyvinvoinnin mittaaminen ja kvantitatiiviset menetelmät; menetelmä: faktorianalyysi (Katri-Maria Järvinen)

3.11. Teema: ikäsyrjintä; menetelmä: logistinen regressioanalyysi (Niina Viitasalo)

10.11. Teema: työ ja perhe; menetelmä: varianssianalyysi (Miia Ojanen)

17.11. Teema: työajat; menetelmä: lineaarinen regressioanalyysi (Jouko Nätti) 

24.11. Teema: Mikä tekee prekaarin?; menetelmä: varianssianalyysi II (Satu Ojala)

1.12. Teema: vertaileva tutkimus; menetelmä: seminaariesitysten tekemistä (Jouko Nätti)

8.12. Loppuseminaari (paikalla kaikki opettajat)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssilla paikkoja, valitaan kurssille ensisijaisesti sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katri Järvinen, Vastaava opettaja
katri-maria.jarvinen[ät]uta.fi
Jouko Nätti, Satu Ojala, Miia Ojanen, Niina Viitasalo, Opettaja
Opetus
20.10.2015 – 8.12.2015
Luento-opetus
Luennot ja harjoitukset
Ti 20.10.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 9-12, PinniB ml. 9
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssilla paikkoja, valitaan kurssille ensisijaisesti sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijoita.

Kyseessä on monitieteinen kurssi, jossa tutkitaan haastattelun käyttöä tutkimuksessa; erilaisia haastattelun tavoitteita ja lajeja sekä erilaisten kohderyhmien (lapset, iäkkäät, asiantuntijat, marginaalit) kohtaamista.

Ohjelma:

Maanantaisin klo 12–14

Perjantaisin klo 10–12

 

ma 19.10. Matti Hyvärinen: Haastattelu tutkimuksessa ja yhteiskunnassa (Linna 5014)

pe 23.10. Tuija Koivunen: Teemahaastattelu (Linna K109)

ma 26.10. Ilkka Pietilä: Ryhmähaastattelu (Linna 5014)

pe 30.10. Piia Roos: Lapsen haastattelu (Linna K109)

ma 2.11. Kirsi Lumme-Sandt: Ikäihmisen haastattelu (Linna 5014)

pe 6.11. Tiina Vaittinen: Asiantuntijahaastattelu ja valta (Linna K109)

ma 9.11. Rosi Enroos: Haastattelut vankilassa (Linna 5014)

pe 13.11. Anitta Kynsilehto & Eeva Puumala: Turvapaikanhakijoiden ja paperittomien haastattelu (Linna 4013)

ma 16.11. Laura Huttunen: Haastattelu ja etnografinen ote (Linna 5014)

pe 20.11. Hanna-Mari Ikonen: Puhelinhaastattelu & Juho Karvinen: Verkkohaastattelu (Linna 5026)

ma 23.11. Pia Koivunen: Historiallinen muistitietohaastattelu (Linna 5014)

pe 27.11. Hannu Sinisalo: Videohaastattelu (Linna K109)

ma 30.11. Anna Liisa Aho: Kriisitilanteessa olevien haastattelu (Linna 5014)

pe 4.12. Jarkko Bamberg: Kävelyhaastattelu (Linna K109)

ma 7.12. Eero Suoninen: Haastattelun vuorovaikutus merkityksenantojen suuntaajana ja rakentajana (Linna 5014)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tuija Koivunen, Vastaava opettaja
tuija.koivunen[ät]tuni.fi
Kirsi Lumme-Sandt, Vastaava opettaja
kirsi.lumme-sandt[ät]tuni.fi
Pia Koivunen, Vastaava opettaja
Hannu Sinisalo, Vastaava opettaja
Matti Hyvärinen, Opettaja
matti.hyvarinen[ät]tuni.fi
Ilkka Pietilä, Opettaja
Piia Roos, Opettaja
Tiina Vaittinen, Opettaja
Laura Huttunen, Opettaja
Laura.Huttunen[ät]uta.fi
Hanna-Mari Ikonen, Opettaja
hanna-mari.ikonen[ät]tuni.fi
Juho Karvinen, Opettaja
juho.karvinen[ät]tuni.fi
Rosi Enroos, Opettaja
rosi.enroos[ät]tuni.fi
Jarkko Bamberg, Opettaja
Eero Suoninen, Opettaja
eero.suoninen[ät]tuni.fi
Opetus
19.10.2015 – 7.12.2015
Luento-opetus 30 tuntia
Haastattelukurssi
Ma 19.10.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 12.15-14.00, Perjantaisin 10-12
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssilla käydään läpi työelämän tutkimuksessa esiintyviä laadullisen tutkimuksen haasteita. Kurssi koostuu verkkoluennoista, oheiskirjallisuudesta, tehtävistä sekä aineistojen analyysiharjoituksesta. Verkkoluennoilla esitellään tutkimushankkeita ja tutkimusaineistoja, joissa tarkastellaan työelämän erilaisia vuorovaikutus-, työ- ja toimintakäytänteitä. Luennoilla esiteltävät tutkimusaineistot koostuvat työelämän erilaisilta kentiltä ja toimintatutkimuksessa kerätyistä etnografisesta havainnoinnista ja haastatteluista, sekä videonauhoituksien litteraatioista. Luennoilla tuodaan esiin tutkimusaineiston keräämiseen liittyviä metodologisia ongelmia ja erilaisia analyysitapoja.    Verkkokurssin harjoituksissa tutustutaan erilaisiin laadullisen aineiston keräämisen, analyysin ja tulkinnan tapoihin. Kurssiin kuuluu verkossa tapahtuvan keskustelun ja ryhmätöiden lisäksi analyysiharjoitus, joka toteutetaan yksilö- tai parityönä haastattelu- tai muun laadullisen aineiston pohjalta. Verkkokurssilla on valmiita laadullisia aineistoja, joita opiskelijat voivat käyttää. Analyysiharjoituksen voi myös tehdä opiskelijoiden keräämän laadullisen aineiston pohjalta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 40 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän, sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman maisterivaiheen sekä työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijat ovat etusijalla.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannele Palukka, Vastaava opettaja
Opetus
19.10.2015 – 20.12.2015
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Kurssi antaa yleiskuvan erilaisista vuorovaikutusaineistojen tutkimustavoista. Näitä ovat esimerkiksi diskursiivinen analyysi, keskustelunanalyysi, kategoria-analyysi, etnometodologinen työn tutkimus, multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi, kvantitatiivinen vuorovaikutusanalyysi, teoriaperustaiset vuorovaikutusanalyysit sekä kokeellinen vuorovaikutuksen tutkimus.

Kurssi koostuu luennoista (osin vierailevat luennoitsijat) ja niihin perustuvista analyysitehtävistä sekä kurssikirjallisuuteen perehtymisestä. Kurssilla analysoidaan vuorovaikutusaineistoa useasta eri näkökulmasta ja tarkastellaan, millaista tietoa milläkin menetelmällä on mahdollista saada. Lisäksi perehdytään eri menetelmien yhdistämismahdollisuuksiin.

The course gives an overview of different approaches in analyzing social interaction. These include quantitative approaches (such as theory-driven analyses of interaction, coding interaction process and outcome, experimental research on interaction), qualitative approaches (such as conversation analysis, membership categorization analysis), and approaches that combine qualitative and quantitative approaches. The course consists of visiting lectures of experts of presented methodologies, reading assignments and analytic exercises.

The course agenda:

23.10.  Introduction (Prof. Johanna Ruusuvuori, University of Tampere)

30.10.  Conversation analysis (Prof. Johanna Ruusuvuori, University of Tampere)

6.11.   Membership categorization analysis   (Docent Pirjo Nikander, University of Tampere)

13.11.   Coding interaction, Interaction process and outcome (Prof. Gerry Humphris, University of St. Andrews, UK)

20.11.   Theory-driven analysis of early interaction (Prof. Airi Hautamäki, University of Helsinki)

27.11.   Experimental research on interaction (Prof. Jari Hietanen, University of Tampere)

4.12.    Diagnostic observation of autistic interaction (Post Doctoral Researcher Anneli Kylliäinen, University of Tampere)

11.12.  Combining qualitative and experimental research on interaction (Prof. Anssi Peräkylä, University     
                    of Helsinki) 

18.12.   Summary

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
johanna.ruusuvuori[ät]tuni.fi
Opetus
23.10.2015 – 18.12.2015
Seminaari
Pe 23.10.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 12-14, Linna 5016
Poikkeukset:
13.11.2015 klo 12 –14 , paikka poikkeuksellisesti Linna K106
Luento-opetus 18 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: englanti
Lisätiedot:

In case there are students attending who do not speak Finnish, the lectures are given in English. The seminar is aimed at post graduate students and master's students.

Seminaari on suunnattu maisteri- ja jatko-opiskelijoille.

Kurssi korvaa Ammatillinen vuorovaikutus -teeman yhden opintojakson, sekä aineopintojen opintojakson 6.2.3. Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri

Periodi (11.1.2016 - 6.3.2016)
Tutkielmaseminaarit [III Periodi]
Tutkimus- ja asiantuntijataidot [III Periodi]

Kurssilla käsittelemme erilaisia ajankäyttöön liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä, kuten työnteon paikkojen moninaistumista, lasten mediakäyttöä, yhteiskuntaluokkien eroja ajankäytössä ja kehitystä kohti 24/7-yhteiskuntaa. Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin ja aikaisempaan tutkimukseen sekä opiskelemme yhdessä SPSS -ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa, mm. muuttujien muunnoksia, ristiintaulukointeja, kuvioiden tekemistä sekä perusmonimuuttujamenetelmiä. Kurssille osallistuminen edellyttää SPSS-perusteiden hallintaa.

Kurssi on lyhytkurssi (2 päivää, yhteensä 14 tuntia) sisältäen temaattisia luentoja ajasta ja ajankäytöstä ja opetusta tilastollisista analyysimenetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Aineistona käytämme uusinta Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimusta (2009–2010).  Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen. Lisäksi kurssilla kartutetaan yhteiskuntatieteilijän työllistymisen kannalta tärkeää kvantitatiivisen analyysien osaamista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Nätti, Vastaava opettaja
jouko.natti[ät]tuni.fi
Satu Ojala, Opettaja
satu.ojala[ät]tuni.fi
Katja Repo, Opettaja
katja.repo[ät]tuni.fi
Timo Anttila, Opettaja
Tomi Oinas, Opettaja
Hannu Pääkkönen, Opettaja
Opetus
10.2.2016 – 11.2.2016
Luento-opetus 14 tuntia
Luennot ja harjoitukset
Ke 10.2.2016 klo 9.30-16, Virta ml. 53
To 11.2.2016 klo 9.30-16, Virta ml. 53
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin suorittamisen edellytyksiä ovat aktiivinen läsnäolo, jaetun materiaalin lukeminen ja harjoitustyö, joka voi olla osa gradusta.

Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät (tai vastaavat aineopintotasoiset taidot)

Kurssille on ilmoittauduttava ennakolta.
Ilmoittautumisaika on 04.01. – 31.1.2016.  Päätös kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse
viimeistään 4.2.2016. Kurssi alkaa to 18.2.2016 ja päättyy 21.4.2016. Kurssille
voidaan ottaa 20 opiskelijaa.

Yleiskuvaus. Kurssin tavoitteena on tukea kvantitatiivisia menetelmiä käyttäviä gradun tekijöitä. Kurssin alussa kartoitamme gradutyön vaiheen, aineistot ja menetelmätarpeet. Kartoituksen pohjalta esittelemme ja harjoittelemme yhdessä yleisimpiä menetelmiä (esim. regressio- ja faktorianalyysi), minkä jälkeen annamme jossain määrin myös yksilöohjausta. Kurssi on tarkoitettu sosiaalitieteiden syventäviin opintoihin.

Sisältö: Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista mikroluokassa. Annettava opetus: Luennot ja harjoitukset (21 t) kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmistä sekä opiskelijan itsenäinen työskentely.

Kurssin suorittamisen edellytyksiä ovat aktiivinen läsnäolo, jaetun materiaalin lukeminen ja harjoitustyö, joka voi olla osa gradusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Jouko.Natti[ät]uta.fi
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
noora.ellonen[ät]tuni.fi
Katri-Maria Järvinen, Opettaja
Katri-Maria.Jarvinen[ät]uta.fi
Tiina Saari, Opettaja
tiina.saari[ät]tuni.fi
Opetus
18.2.2016 – 21.4.2016
Luento-opetus 21 tuntia
Luennot ja harjoitukset
To 18.2.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 9-12, Virta ml. 53
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot: Pakolliset: Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät (tai vastaavat aineopintotasoiset taidot)

 

Kurssille on ilmoittauduttava ennakolta Opsissa. Ilmoittautumisaika on 04.01. – 31.1.2016.  Päätös kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 4.2.2016. Kurssi alkaa to 18.2.2016 ja päättyy 21.4.2016. Kurssille voidaan ottaa 20 opiskelijaa.

Sosiaalitieteiden teoria III [III Periodi]

Luentosarja koostuu seitsemästä luennosta sekä neljästä pienryhmätapaamisesta. Luennoilla alan asiantuntijat esittelevät aiheen tärkeimpiä tutkimuksia ja avaintekstejä, joita opiskelijat ohjeistetusti käyvät yhdessä läpi pienryhmissä.

Luentojen ohjelma:

I        Johdanto luentosarjaan (Lehtonen)

II       Liberaali hallinta ja biovalta: Foucault (Lehtonen)

III     Riskiyhteiskunta: Beck ja Luhmann (Virtanen)

IV     Riski, yhteisvastuu ja vakuuttaminen: Ewald (Liukko)

V       Uusliberalismi: Wacquant, Peck, Collier (Lehtonen)

VI     Terveyden, ruumiin ja mielen hallinta: Mol (Hautamäki)

VII    Epävarma subjekti: Foucault (Lehtonen)

Pienryhmätekstit:         

I    Foucault x 2

II   Beck & Luhmann

III Ewald & Donzelot

IV Mol & Rose & Hautamäki

V   Lehtonen & Liukko

VI  Silvast & Virtanen

VII  MacKenzie x 2

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 20 sosiaalitieteiden opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Turo-Kimmo Lehtonen, Vastaava opettaja
turo-kimmo.lehtonen[ät]tuni.fi
Lotta Hautamäki, Jyri Liukko, Liina Sointu, Mikko J. Virtanen, Opettaja
Opetus
13.1.2016 – 24.2.2016
Luento-opetus 14 tuntia
Ke 13.1.2016 - 24.2.2016 viikoittain klo 12-14, Linna 5016
Ryhmätyöskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritustapa: osallistuminen seitsemälle luennolle ja neljään pienryhmätapaamiseen; kaksi miniesseetä annetuista aiheista

Kurssi on suunnattu sosiaalitieteiden maisteriopiskelijoille (ja jatko-opiskelijoille).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Häikiö, Vastaava opettaja
liisa.haikio[ät]tuni.fi
Antti Halmetoja, Vastaava opettaja
antti.halmetoja[ät]tuni.fi
Opetus
25.2.2016 – 20.5.2016
Seminaari
Ensimmäinen kokoontuminen
To 25.2.2016 klo 10-12, Linna K106
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin ensimmäinen tapaaminen on 25.2.2016 klo 10-12. Tapaamisessa sovitaan kurssin aikataulu ja ohjeistetaan kurssin työskentely.

Seminaari sisältää ryhmissä toteutettavaa itsenäistä työskentelyä lukupiirin tapaan ja neljä teoriailtapäivää periodissa IV (perjantaisin 12-15).

Periodi (7.3.2016 - 29.5.2016)
Tutkimus- ja asiantuntijataidot [IV Periodi]

Kaksipäiväisen intensiivikurssin ensimmäisenä päivänä (3.5.) opetellaan toistettujen poikkileikkausaineistojen trendianalyysiä. Kurssin toisena päivänä (4.5) tutustutan elämäntapahtumien vaikutusten analysointiin pitkittäisaineistolla. Kurssin opettajina toimivat Tomi Oinas Jyväskylän yliopistosta ja Mikko Aaltonen Helsingin yliopistosta.

Kurssin ensimmäinen päivä toteutetaan SPSS ohjelmalla ja sisältää itse harjoittelua. Kurssin toinen päivä toteutetaan Statalla eikä sisällä harjoittelua. Kurssi suoritetaan harjoitustyöllä, jossa sovelletaan jotain kurssilla opetettua menetelmää. Harjoitustyön voi tehdä omalla aineistolla ja itse valitsemallaan kurssilla opetetulla menetelmällä tai valmiiksi annetulla harjoitusaineistolla erikseen määritellyllä tehtävänannolla.

Kurssi on tarkoitettu jatko-opiskelijoille sekä maisteriopiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
noora.ellonen[ät]tuni.fi
Opetus
3.5.2016 – 4.5.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin alustava ohjelma

3.5. Toistettujen poikkileikkausaineistojen trendianalyysi

(Tomi Oinas, Jyväskylän yliopisto)

9.30 – 12.00 toistettujen poikkileikkausaineistojen analyysi

12.00–13.00 Lounas

13.00-16.00 Trendianalyysi

             

4.5. Elämäntapahtumien vaikutusten analyysi pitkittäisaineistolla

(Mikko Aaltonen, Helsingin yliopisto)

9.00 -11.30 regressiomallit yksilötasoisten paneeliaineistojen analyysiin

11.30-12.30 Lounas

12.30-15.30 empiirisiä esimerkkejä elämäntapahtumien vaikutusten analyysista

Kurssi pidetään Linnan mikroluokassa 51.

Kurssin koordinaattorina toimii Noora Ellonen (noora.ellonen@uta.fi)