x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma                           

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2015-2016 

Perusopinnot

opintokokonaisuusmerkintä: sosopintopalvelut@uta.fi

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin: Turo-Kimmo Lehtonen
YKYY2: Yhteiskunnan mittaaminen: Noora Ellonen
SOS3  Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen: Virve Peteri (koordinaattori)

SOS4   Sosiaalitieteiden alat I:
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka: Tapio Rissanen (verkkokurssi slk 2015), Ritva Nätkin (opetus klk 2016), Olli Karsio (kirjatentti)
SOS4.2 Sosiaalipsykologia: Marko Salonen (verkkokurssi slk 2015), Eero Suoninen (opetus klk 2016), Tiia Vaajala (kirjatentti, sp. etunimi.sukunimi@uta.fi)
SOS4.3 Sosiologia: Turo-Kimmo Lehtonen (opetus klk 2016)
SOS4.4 Sukupuolentutkimus: Hanna Ojala
SOS4.5 Sosiaaliantropologia: Susanne Dahlgren
SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus: Miia Lähde

Aineopinnot

Opintokokonaisuusmerkinnät, aloittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta)
Ritva Nätkin/sosiaalipolitiikka
Atte Oksanen/sosiaalipsykologia
Olli Pyyhtinen/sosiologia
Marja Vehviläinen/sukupuolentutkimus
Susanne Dahlgren/sosiaaliantropologia
Juha Nieminen/nuorisotyö ja nuorisotutkimus

SOS5a Sosiaalitieteiden teoria I, kirjatentti: Olli Pyyhtinen
SOS5b Sosiaalitieteiden teoria I, luennot: Olli Pyyhtinen

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II:

SOS6.1 Sosiaalipolitiikka
SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt: Antti Halmetoja (opetus klk 2016), Liisa Häikiö (kirjatentti)
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat: Katja Repo (opetus slk 2015), Lina Van Aerschot (kirjatentti)

SOS6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.2  Sosiaalipsykologia
SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I: Sanna Raudaskoski
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti: Atte Oksanen
SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Johanna Ruusuvuori (periodi I), Eero Suoninen (periodit II-IV)
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet: Eerika Finell

SOS6.3 Sosiologia
SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu: Matilda Hellman
SOS6.3.2 Valta, toiminta ja rakenteet: Harri Melin

SOS6.3.3 Sosiologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.4 Sukupuolentutkimus

SOS6.4.1 Feministinen teoria ja metodologia: Marja Vehviläinen
SOS6.4.2 Sukupuoli, ruumiillisuus ja seksuaalisuus: Marja Vehviläinen
SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus: Hanna Ojala
SOS6.4.4 Feministinen tietäminen: Marja Vehviläinen

SOS6.5 Sosiaaliantropologia
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet: Susanne Dahlgren
SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Susanne Dahlgren

SOS6.5.3 Sosiaaliantropologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja


SOS6.6  Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
SOS6.6.1 Nuorisotyön toimintaympäristöt, työmuodot ja menetelmät: Juha Nieminen
SOS6.6.2 Nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teoreettisia suuntauksia: Juha Nieminen
SOS6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Päivi Honkatukia
SOS6.6.4 Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus: Helena Saarnisto

SOS7  Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät
:

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät: Olli Pyyhtinen (koordinaattori)
SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Noora Ellonen (koordinaattori)

SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II: seminaarin vetäjä
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari: seminaarin vetäjä (koordinaattorit Ritva Nätkin ja Pasi Pyöriä)

Opiskeluvalmiudet
Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Opetus
17.8.2015 – 28.8.2015
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautumisohjeet lähtetetään uusille opiskelijoille.


Periodi (31.8.2015 - 18.10.2015)
Opiskeluvalmiudet [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ks. kurssin kotisivu

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2015 – 18.12.2015
Luento-opetus
Aloitusluento
Ti 8.9.2015 klo 9-12, Päätalo D10a+b
Ti 15.9.2015 - 17.11.2015 viikoittain klo 9-10, Pinni B1096
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi

Kaikille YKY:n uusille opiskelijoille yhteiset tilaisuudet

Ma 31.8. klo 9.15-11, päätalo ls. D10a

 • Tutkintoni ja opiskelun käytännön asiat

Ma 19.10. klo 8.15-10, päätalo ls. D10a

 • Opintojen suunnittelu, HOPS
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opettajat, Muu henkilö
Opetus
1.9.2015 – 1.9.2015
Luento-opetus
esittelytilaisuus
Ti 1.9.2015 klo 10.15-12, Linna ls. K103
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman uusille opiskelijoille.

Ohjelma

9.15-9.45 Asiantuntijuus ja yliopisto-opinnot /Katja Repo

9.45-10.15 Opiskelun eettiset näkökohdat /Virve Peteri

10.15-10.30 tauko

10.30-11.00 Kansainvälisyys opinnoissa / Anna Wansén-Kaseva

11.00-11.30 Sosiaalitieteiden opintojen suorittaminen /Johanna Elo

Opintojen ohjaus ja HOPS /Johanna Elo

11.30-12.00 kysymyksiä ja vastauksia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opettajat, Vastaava opettaja
Johanna Elo, Yhteyshenkilö
Johanna.Elo[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Pe 4.9.2015 klo 9.15-12, Linna ls. K103
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Infotilaisuudessa kerrotaan toisen vuoden opiskelijoille ajankohtaisista asioista, kuten esim. sosiaalitieteiden aineopinnoista ja opintosuuntiin hakeutumisesta.

sosiaalitieteiden opettajat, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2015 – 2.9.2015
Luento-opetus
info-tilaisuus
Ke 2.9.2015 klo 10.15-12, päätalo ls. A3
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]
Risto Kunelius, Vastaava opettaja
Miia Toivo, Opettaja
Miia.Toivo[ät]uta.fi
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ma klo 14-18, 31.8. - 12.10., juhlasali (Päätalo)

YKYYHT4A JOHDATUS ETIIKKAAN-LUENTOKURSSIN OHJELMA

 

4.9. Johdatus etiikkaan, etiikan peruskäsitteitä

11.9. Hyve-etiikka (Platon, Aristoteles, MacIntyre, Taylor)

18.9. Etiikka elämäntaitona (epikurolaiset, stoalaiset) ja kristillinen etiikka

25.9. Eettiset tunteet ja sisäinen arvotaju (Spinoza),  sentimentalismi (Smith) ja utilitarismi (Bentham, Mill)

2.10. Järkeen perustuva normatiivinen etiikka (Kant, Rawls, Habermas)

9.10. Yksilön arvotajuun perustuva etiikka (Kierkegaard, Nietszche, Heidegger, Sartre)

16.10. EI LUENTOA

23.10. Kohtaamisetiikka (Buber ja Levinas)

30.10. Etiikan luonne sosiobiologian (Wilson) ja psykologian (Kohlberg) näkökulmista

6.11. Etiikan luonne analyyttisen filosofian (Moore, Ayer, Hare) ja  sosiaalisen konstruktivismin (Berger, Luckmann) näkökulmista

13.11. Oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset koskien sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia, eri kulttuurien kohtaamista, taloudellista tasa-arvoa (Beauvoir, Butler, Spivak, Korten)

20.11. Ympäristöetiikka ja eläinten oikeudet (Leopold, Naess, Singer)

27.11.  Soveltava etiikka ja kertaus kurssin sisältöön

4.12.    Luentotentti, klo 9.00.-11.00., Pinni B1100

18.12. Uusintatentti, klo 9.00.-11.00., Pinni B 1100

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Opettaja
Marika.Enwald[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2015 – 27.11.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 4.9.2015 - 27.11.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni B1100
Poikkeukset:
25.9.2015 klo 9 –11 , Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

YKYYHT4a kurssin vastuuopettaja FT Petri Räsänen e.petri.rasanen@uta.fi, ottaa vastaan kirjatentit ja korvaavuushakemukset.

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Turo-Kimmo Lehtonen, Vastaava opettaja
Turo-Kimmo.Lehtonen[ät]uta.fi
Aino Alatalo, Yhteyshenkilö
Alatalo.Aino.I[ät]student.uta.fi
Opetus
8.9.2015 – 10.12.2015
Luento-opetus
Ti 8.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 16-18, Väinö Linna -sali
To 10.9.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 16-18, Väinö Linna -sali
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja tekemällä niiden pohjalta tentti, essee tai luentopäiväkirja (tarkemmat ohjeet annetaan luennoilla).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Virve Peteri, Vastaava opettaja
Virve.Peteri[ät]uta.fi
Sanna Raudaskoski, Opettaja
sanna.raudaskoski[ät]uta.fi
Jaana Kuusipalo, Opettaja
Jaana.Kuusipalo[ät]uta.fi
Hanna Ojala, Opettaja
Hanna.L.Ojala[ät]uta.fi
Hanna Rautajoki, Opettaja
Hanna.Rautajoki[ät]uta.fi
Liisa Häikiö, Opettaja
Liisa.Haikio[ät]uta.fi
Matilda Hellman, Opettaja
Matilda.Hellman[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2015 – 5.5.2016
Seminaari
Seminaariryhmien tilat: Linna 5014, Linna 5016, Linna 4026, Linna 5026, Linna 5101 (huom! 8.10. ja 10.12. Linna 5027), Linna 5028
To 17.9.2015 - 28.4.2016 viikoittain klo 14-16
Seminaariryhmien tilat klk 2016: Linna 5014, Linna 5016, Linna 4026, Linna 5026, Linna 5101 (paitsi 14.4.2016 Linna 5027), Linna 5028
Luento-opetus
Yhteiset luennot
To 10.9.2015 klo 14-16, Väinö Linna -sali
To 1.10.2015 klo 14-16, Väinö Linna -sali
To 29.10.2015 - 5.11.2015 viikoittain klo 14-16, Linna ls. K103
Yhteiset kokoontumiset klk 2016
To 14.1.2016 - 21.1.2016 viikoittain klo 14-16, Linna K103
To 4.2.2016 klo 14-16, Linna K103
To 10.3.2016 klo 13-16, PinniB 1096
To 28.4.2016 klo 14-16, Linna K103
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on on tarkoitettu kaikille sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman 1. vuoden opiskelijoille. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella kurssia suositellaan myös niille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet perusopinnot esimerkiksi avoimessa yliopistossa. Palautteen mukaan kurssilla on opittu lähteiden käyttöä, tiedonhakua, oman tieteellisen tekstin kirjoittamista, toimimista yliopistossa sekä tutustuttu toisiin opiskelijoihin.

Sosiaalitieteiden alat I [I Periodi]

Jaksossa tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin tarkastella ihmistä sosiaalisessa maailmassa. Jakson keskeisiä teemoja ovat sosiaalinen vaikuttaminen, vuorovaikutus, minuus, ryhmät sekä yhteisöllisyys.

Kurssi on verkkokurssi ja se on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan etäopintoina. Kurssi koostuu video- ja verkkomateriaalista sekä oheiskirjallisuudesta, joiden pohjalta kurssilla tehdään teematehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
Marko.Salonen[ät]uta.fi
Aku Kallio, Tuutori
aku.kallio[ät]uta.fi
Opetus
2.9.2015 – 15.12.2015
Luento-opetus 2 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Kurssin aloitus
Ke 2.9.2015 klo 16-18, Väinö Linna -sali
Ryhmätyöskentely 30 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 40 tuntia + 40 tuntia Verkossa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Aloitustapaaminen ke 2.9. klo 16-18, sen jälkeen kurssi jatkuu verkkoympäristössä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Susanne Dahlgren, Vastaava opettaja
Susanne.Dahlgren[ät]uta.fi
Opetus
13.10.2015 – 8.12.2015
Luento-opetus
Ti 13.10.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 12-14, Linna K103
Poikkeukset:
17.11.2015 klo 12 –14 , paikka poikkeuksellisesti Paavo Koli -sali, Pinni A
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Opintojaksolla käsitellään nuorisotyön, nuorisopolitiikan ja nuorisotutkimuksen kehitystä ja keskeisiä käsitteitä sekä erilaisia tapoja tutkia nuoruutta.

Kurssi koostuu luennoista sekä oheiskirjallisuudesta, joiden pohjalta kurssilla tehdään teematehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä. Lisäksi kirjoitetaan oppimispäiväkirja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Lähde, Vastaava opettaja
Miia.Lahde[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2015 – 12.10.2015
Luento-opetus 15 tuntia
Ma 7.9.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 10-13, Linna 5026
Poikkeukset:
28.9.2015 , ei opetusta
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kurssin ohjelma

Verkkokurssialoitus ke 9.9. verkossa.

6 opetuspakettia, jotka kukin ovat avoinna 2 viikon ajan paketin suorittamista varten:

I Sosiaalipolitiikan lähtökohtia

II Sosiaalipolitiikan pitkä lapiolinja

III Perhepolitiikka

IV Sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion markkinoistuminen

V Globaali sosiaalipolitiikka

VI Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla

Verkko-opetusta, verkkokeskusteluja ja itsenäistä työskentelyä 20 t / opetuspaketti

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tapio Rissanen, Vastaava opettaja
tapio.rissanen[ät]uta.fi
Olli Karsio, Vastaava opettaja
Satu Ojala, Vastaava opettaja
Mikko Perkiö, Vastaava opettaja
Ritva Nätkin, Opettaja
Opetus
9.9.2015 – 9.12.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Webcourse for exchange students and all interested in basic introductory knowledge.

The course is organized by HILMA Network for Gender Studies. For further information and enrolment, please see: http://www.hilmaverkosto.fi/opetus/introduction-to-gender-studies-5-ects

Enrolment for University Studies

Applications to course in September.

Hanna Ylöstalo (University of Turku), Teacher responsible
Katri Otonkorpi-Lehtoranta (University of Tampere), Teacher responsible
Teaching
5-Oct-2015 – 27-Nov-2015
Periods: I II
Language of instruction: English
SOSIAALITIETEIDEN AINEOPINNOT [I Periodi]

Lukuvuonna 2015-2016 osa kandidaattiseminaariryhmistä on koko lukuvuoden ja osa yhden lukukauden mittaisia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Huom!

Kevätlukukauden 2016 seminaariryhmässä on vielä tilaa. Voit ilmoittautua ryhmään 11.12.2015 mennessä s-postitse Tiina Mälkiälle (sp. etunimi.sukunimi@uta.fi).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ritva Nätkin, Vastaava opettaja
Ritva.Natkin[ät]uta.fi
Pasi Pyöriä, Opettaja
Pasi.Pyoria[ät]uta.fi
Noora Ellonen, Opettaja
Noora.Ellonen[ät]uta.fi
Sanna Raudaskoski, Opettaja
Sanna.Raudaskoski[ät]uta.fi
Tiina Mälkiä, Opettaja
Susanne Dahlgren, Opettaja
Susanne.Dahlgren[ät]uta.fi
Matilda Hellman, Opettaja
Opetus
10.9.2015 – 19.5.2016
Seminaari
aloitustapaaminen
To 10.9.2015 klo 10-12, päätalo ls. A3
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kandidaattiseminaarien kokoontumiset torstaisin ryhmästä riippuen joko klo 10-12 tai 12-14. Seminaarin yhteydessä suoritetaan opintojakso SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II.

Sosiaalitieteiden alat II, ks. myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat! [I Periodi]

Kurssilla kokeillaan, koetellaan ja koetaan sosiaalipsykologiaa. Opetusajankohtia on kaksi ja opiskelija valitsee näistä jomman kumman - opetusajankohtaa ei voi vaihtaa sen jälkeen kun sen on valinnut. Ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen on osallistuttava. Jos ei tuolloin ole paikalla, siirretään opintopaikka jonossa seuraavana olevalle opiskelijalle.

RYHMÄ 1

Tiistaisin klo 10-12, lisäksi ke 21.10. klo 10-12. Ensimmäinen kerta LINNA 4013

RYHMÄ 2

Tiistaisin klo 16-18, lisäksi ke 21.10. klo 10-12. Ensimmäinen kerta LINNA 5014

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
Marko.Salonen[ät]uta.fi
Sanna Raudaskoski, Opettaja
Sanna.Raudaskoski[ät]uta.fi
Atte Oksanen, Opettaja
Atte.Oksanen[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2015 – 15.12.2015
Seminaari 12 tuntia
Aamuryhmä
Ti 8.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 10-12, Linna 4013
Iltaryhmä
Ti 8.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 16-18, Linna 5014
Itsenäinen työskentely 40 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Ryhmätyöskentely 40 tuntia
Luento-opetus 12 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

* Kurssille tulevilta opiskelijoilta edellytetään SOS4.2. Sosiaalipsykologia -jakson suoritusta tai aiempien tutkimusohjelmien perusopintotasoisten sosiaalipsykologian kurssien käymistä.

* Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoista etusijalla ovat kanditutkintoa tekevät opiskelijat.

* Valinnaisina opintoina tai avoimen yliopiston opintoina kurssia suorittavia opiskelijoita valitaan vähintään 5.

* Kohtaa 6.2.1 voi suorittaa vain LÄHIOPETUKSENA tai TENTTINÄ - ei lukupiirillä

George Herbert Mead, jota on kutsuttu mm. pasifistiksi, (eko)feministiksi, sosiologiksi, evolutionistiksi, pragmatistiksi, filosofiksi, neurotieteilijäksi ja sotaintoilijaksi, on myös tullut kuuluisaksi sosiaalipsykologian klassikkona. Miksi ihmeessä? Oletko itse koskaan lukenut Meadia ja selvittänyt mistä oikein on kyse ja mitä tämän klassikon ajattelulla oikein voisi tehdä? Millaisia aineksia Meadiltä voisi saada minuuden, intersubjektiivisuuden, toiminnan, tietoisuuden ja yksilön kulttuurisuuden tutkimiseksi?

Tässä lukuseminaarissa keskustellaan Meadin klassikkokirjan Mind, Self & Society sisällöstä. Seminaarin tukena käytetään myös muita Meadin alkuperäistekstejä, tuoreita Mead-kommentaareja sekä esimerkkejä siitä, mitä Meadin teorioilla empiirisesti voisi tehdä - vaikkei meadiläistä tutkimusta erään tunnetun väitteen mukaan voi edes empiirisesti tehdä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
Marko.Salonen[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2015 – 10.12.2015
Seminaari 24 tuntia
Missä Mead
To 10.9.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 16-19, Linna 5014
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 60 tuntia + 30 tuntia Verkossa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin otetaan 15 opiskelijaa. Etusijalla ovat sosiaalipsykologian maisterivaiheen opiskelijat.

Opetustila: LINNA 5014

Opiskelumuodot:

Luennot, ryhmätyöt ja lyhyt essee

Suoritusmuoto:

Opiskelija osallistuu kurssin luennoille, ryhmätyöskentelyyn sekä ryhmässä tehtävän esityksen valmisteluun + esittämiseen. Tämän lisäksi on lyhyt kirjallinen työ.

Kurssin teemoja:

Hyvinvointi, universalismi, perhepolitiikka, markkinoistuminen, tasa-arvopolitiikka, talous, työpolitiikka, vanhuspolitiikka, ympäristöpolitiikka

Kurssilla syvennytään sosiaalipolitiikan eri osa-alueisiin, jotka ylläpitävät ja lisäävät hyvinvointia. Lisäksi pohditaan sosiaalipolitiikkaa kokonaisuuteena, sen roolia yhteiskunnassa ja sen suhdetta muihin yhteiskunnan osa-alueisiin. Aktiivisella pohdiskelulla kokonaisuudesta pyritään välttämään se, etteivät käsiteltävät osa-alueet vaikuttaisi toisistaan irrallisilta. Pauli Niemelän toimittama kirja ”Hyvinvoinnin politiikat” toimii kurssin pääasiallisena taustalukemistona. Kurssin ensimmäisen puoliskon luennot käsittelevät Niemelän kirjassakin käsiteltyjä teemoja. Lisäksi opiskelijoiden ryhmätöiden aiheet valikoidaan kirjassa käsiteltyihin teemoihin nojaten. Edelleen kurssin lopuksi palautettavan lyhyen esseen suositellaan keskustelevan jonkun kirjan luvun kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katja Repo, Vastaava opettaja
Katja.Repo[ät]uta.fi
Antti Halmetoja, Opettaja
Opetus
8.9.2015 – 1.12.2015
Luento-opetus
Ti 8.9.2015 - 1.12.2015 viikoittain klo 10-12, Linna 5014
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

2. vuoden opiskelijoille.

Tiistaisin klo 10-12 (max 35 opisk.)

Opetuksen ajankohdat:

ti 6.10 klo 10 - 12 (2 h)

ti 13.10. ei opetusta

ti 20.10. klo 9 - 12 (3h 3 X 45min)

ti 27.10. klo 9 - 12 (3h 3 X 45min)

ti 3.11. klo 9 - 12 (3h 3 X 45min)

ti 10.11. klo 9 - 12 (3h 3 X 45min)

ti 17.11. klo 9 - 12 (3h 3 X 45min)

ti 24.11. ei opetusta

ti 1.12. klo 9 - 12 (3h 3 X 45min)

ti 8.12. klo 9 - 12 (3h 3 X 45min)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille voidaan ottaa enintään 35 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän, sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat ovat etusijalla.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eerika Finell, Vastaava opettaja
Eerika.Finell[ät]uta.fi
Opetus
6.10.2015 – 8.12.2015
Seminaari
Työpaja
Ti 6.10.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 9-12, Linna 5026, 1.12. ja 8.12. paikka poikkeuksellisesti päätalo ls.
Poikkeukset:
6.10.2015 klo 10 –12
13.10.2015 , ei opetusta
24.11.2015 , ei opetusta
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Seminaarissa (ohjattu lukupiiri) luetaan sukupuolentutkimukseen ja erityisesti feministiseen teoriaan liittyviä tieteellisiä artikkeleja ja keskustellaan niistä. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat keskustelupöytäkirjoja ja lyhyitä papereita valitsemistaan aiheista. 

Ryhmään hyväksytyt saavat lisätietoja käsiteltävistä artikkeleista moodlessa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
Jaana.Kuusipalo[ät]uta.fi
Opetus
18.9.2015 – 4.12.2015
Lukupiiri
Ensimmäinen kokoontuminen
Pe 18.9.2015 klo 12-14, Linna 5026
Pe 25.9.2015 - 4.12.2015 viikoittain klo 12-15, Linna 5016 (ajalla 25.9.-16.10.), Linna 6018 (23.10.-4.12.)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on suunnattu 2.-3. vuoden opiskelijoille.

Kurssin järjestävät sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma ja Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine. Kurssin opettaja/suunnittelijatiimiin kuuluvat Nina Järviö, Hanna Etholen, Anni Rintala ja Aino-Maija Hiltunen

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen voi tulla työksi.

Aikataulu:

20.8.-2.9 haku kurssille

7.9. ilmoitetaan opiskelijoille, ketkä päässeet kurssille ja ketkä ovat varasijalla. Opiskelijoilla on viikkoa aikaa ottavatko paikan vastaan ilmaantumalla Moodleen ja esittäytymällä

21.9. etuverkko alkaa

8.-9.10. lähitapaaminen Helsingissä

12.10.-20.11. jälkiverkko, palaute ja arviointi.

Lähitapaamisen aikana vieraillaan STM:n Tasa-arvo-yksikössä (Tasy) ja kuullaan eri alojen asiantuntijoiden kokemuksia työstään tasa-arvon parissa. Lähitapaamiseen osallistuminen on erittäin toivottavaa. Pyrimme järjestämään ei-helsinkiläisille myös edullista majoitusta. Mikäli osallistut vain verkko-osioon tehtävineen, kurssin opintopistemäärä on 3 op.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku kurssille 20.8.-2.9.2015 e-lomakkeella

Nina Järviö, Hanna Etholen, Anni Rintala ja Aino-Maija Hiltunen (Helsingin yliopisto), Vastaava opettaja
Opetus
21.9.2015 – 20.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu ensi sijaisesti sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa opiskeleville ja perustutkintovaiheen sivuaineopiskelijoille. Kurssille voivat hakea Helsingin, Itä-Suomen, Lapin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin opiskelijat.

Huom! Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Tue 1.9.-13.10.2015 weekly at 12-14.

Programme

1.9 Introduction - Mapping Feminist Theory, Marja Vehviläinen

8.9 Gender and Academic Work, Rebecca Lund, Danish Pedagogical Unit, Copenhagen

15.9 Autonomy/Agency, Sumi Madhok, LSE

22.9 Rights/Human Rights, Sumi Madhok, LSE

29.9: Gender, Sexuality and Affect, Marjo Kolehmainen

6.10: Inclusive Masculinity Theory and Gendered Politics, Jiri Nieminen

13.10 Transfeminism - on the uneasy relationship between Feminist and Trans Studies, Luca Tainio

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Marja Vehviläinen, Teacher responsible
Marja.Vehvilainen[ät]uta.fi
Teaching
1-Sep-2015 – 13-Oct-2015
Lectures
Lectures
Tue 1-Sep-2015 - 13-Oct-2015 weekly at 12-14, 1.9.-29.9. Linna K103, 6.-13.10. Linna 5026
Lectures
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Modes of study: 1) Active participation in the lectures, and 2) a learning diary or an essay. The teaching material will be available in Moodle.

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät [I Periodi]

Luentojen ohjelma slk 2015:

8.9. Johdatus kurssille (Olli Pyyhtinen)

15.9. Johdatus laadulliseen tutkimukseen (Turo-Kimmo Lehtonen)

22.9 Haastattelututkimus (Matti Hyvärinen)

29.9. Teemahaastattelu (Tuija Koivunen)

6.10. Etnografia (Susanne Dahlgren)

13.10. ei luentoa

20.10. Etnometodologia ja vuorovaikutuksen tutkimus (Hanna Rautajoki)

27.10. Kertomuksen analyysi (Matti Hyvärinen)

3.11. Visuaalinen sosiologia (Eeva Luhtakallio)

10.11. Feministinen muistelutyö (Tuija Koivunen)

17.11. Jäsenkategoria-analyysi (Hanna Rautajoki)

1.12. Aistietnografia (Meri Kytö)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Olli Pyyhtinen, Vastaava opettaja
Olli.Pyyhtinen[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2015 – 1.12.2015
Luento-opetus
Ti 8.9.2015 - 1.12.2015 viikoittain klo 14-16, Väinö Linna -sali, Huom! Ajalla 20.10.-3.11. paikka poikkeuksellisesti Linna K103.
Harjoitukset
harjoitusryhmät perjantaisin, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina, poikkeuksena kurssin aloituskerta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi on ensisijaisesti avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille on kiintiö tutkinto-opiskelijoille. Ennakkoilmoittautuminen kurssille 24.6.-30.8.2015 e-lomakkeella.


Katja Kuusisto, Vastaava opettaja
Katja.N.Kuusisto[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Aloituskokoontuminen Tampereella
Ke 9.9.2015 klo 14-16, Linna 6017
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

luennot ja harjoitukset

Periodi (19.10.2015 - 20.12.2015)
Yksikön yhteiset opinnot [II Periodi]

Verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisesti opiskellen Moodle-verkko -oppimisympäristössä. Kurssi perustuu luentotallenteisiin, niihin liittyvään kirjallisuuteen ja viikoittaisiin tehtäviin. Lopputehtävänä kirjoitetaan essee.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Toivo, Vastaava opettaja
Risto Kunelius, Opettaja
Opetus
19.10.2015 – 30.11.2015
Luento-opetus 28 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu Moodle-verkko -oppimisympäristössä.

Alustavaa tietoa kurssin toteutuksesta: Kurssi etenee viikoittain siten, että aina kunkin viikon aikana seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet (yhteensä seitsemän viikkoa).  Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Verkkkokurssi järjestetään syyslukukaudella 2015, 19.10.2015 alkaen

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Verkkokurssi on ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoille. Läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden kiintiö kurssille on 50. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta.

Tutkinto-opiskelijat valitaan kokonaisopintopistemäärän perusteella. Ryhmään otetaan myös opiskelijoita, joiden opintojen etenemiseen tutkinto-ohjelmassa toteutettava kontaktiopetus soveltuu huonosti ja joiden opintojen vaihe puoltaa kurssin pikaista suorittamista. Tällaisessa tapauksessa NettiOpsu-ilmoittautumisen lisäksi laita perustelut valinnallesi osoitteeseen ulla.lassila (at)uta.fi

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
Jenni-Mari.Rasanen[ät]uta.fi
Ulla Lassila, Yhteyshenkilö
ulla.lassila[ät]uta.fi
Opetus
19.10.2015 – 20.12.2015
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssin luennot järjestetään maanantaisin klo 14-18 ajalla 19.10-7.12 oheisen ohjelman mukaisesti. Luennot järjestetään luentosalissa D10a. Poikkeuksena ensimmäinen luento 19.10, joka järjestetään päätalon juhlasalissa. 

19.10. Johdatus yhteiskunnan mittaamiseen (Noora Ellonen)

26.10 Mielipidetutkimukset yhteiskunnassa - miten gallupeja tehdään ja käytetään? (Juho Rahkonen)

2.11. Mitä minusta tiedetään? Viranomaisrekisterit yhteiskuntatutkimuksessa ja – tilastoissa (Mikko Aaltonen)

9.11 Tilastojen yhteiskunta (Jussi Melkas ja Jussi Simpura)

16.11 Ihmisen mittaaminen – psykologinen näkökulma (Kaisa Kirves)

23.11 Talouden numerot (Elina Tuominen)

30.11 Numerotiedon visuaalinen esittäminen (Vesa Kuusela)

7.12 Luentokuulustelu klo 14–16

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
Noora.Ellonen[ät]uta.fi
Opetus
19.10.2015 – 7.12.2015
Luento-opetus 28 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Sosiaalitieteiden alat I [II Periodi]

Kurssi koostuu luennoista (14 t), verkossa tapahtuvasta ryhmätyöskentelystä (10 t) ja itsenäisestä työskentelystä (lukemisto + oppimispäiväkirja).

Luentosarjan ohjelma:

27.10. Hanna Ojala: Johdatus kurssiin ja aloitusluento Sukupuolta tekemässä

3.11. Jaana Kuusipalo: Suomalaisen feminismin historia ja feministinen politiikka

10.11. Arto Jokinen: Maskuliinisuus ja väkivalta

17.11. Marika Haataja: Seksuaalisuuden muuttuvat mahdollisuudet

24.11. Päivi Korvajärvi: Työelämän sukupuolistavat käytännöt

1.12. Sanna Rikala: Sukupuoli, terveys ja hyvinvointi

8.12. Roosa Toriseva: Queer-näkökulmia sukupuolieron ylläpitämiseen

Verkko-osuuden teemat, työskentelytavat ja ryhmät esitellään ensimmäisellä luentokerralla 27.10. Kurssin suorittaminen edellyttää ensimmäiselle luentokerralle osallistumista (ei koske avoimen yliopiston kautta kurssia suorittavia)! Jos osallistut kurssille avoimen yliopiston kautta, saat ennen ensimmäistä luentoa erilliset ohjeet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Ojala, Vastaava opettaja
Hanna.L.Ojala[ät]uta.fi
Pieta Hyvärinen, Opettaja
Opetus
27.10.2015 – 8.12.2015
Luento-opetus 14 tuntia
Luennot
Ti 27.10.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 10-12, PinniB1100
Ryhmätyöskentely 10 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin suorittaminen edellyttää ensimmäiselle luentokerralle 27.10. osallistumista! Tämä ei koske avoimen yliopiston kautta kurssille osallistuvia. Avoimen yliopiston opiskelijoille toimitetaan erilliset ohjeet ennen ensimmäistä luentokertaa.

Sosiaalitieteiden alat II, ks. myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat! [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Nieminen, Vastaava opettaja
Juha.Nieminen[ät]uta.fi
Opetus
19.10.2015 – 23.11.2015
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 19.10.2015 - 23.11.2015 viikoittain klo 10-13, Linna 5026
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään erilaisten vuorovaikutus - ja tekstiaineistojen diskurssianalyyttiseen käsittelyyn. Kurssi koostuu luento-osuuksista, niihin liittyvästä seminaarityöskentelystä, pienistä lukutehtävistä ja harjoituksista sekä itsenäisesti (tai parin kanssa) toteutettavasta harjoitustyöstä. Kurssilla on myös ennakkotehtävä (joka ilmoitetaan kurssille hyväksytyille). Kurssin tarkat teemat määrittyvät osallistujien omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti – ne voivat liittyä esim. vuorovaikutuskäytänteisiin, kielen vakuuttavuuteen, kategorioiden käyttöön, valtaan, ideologioihin, emootioihin ja kognitioihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Opettaja
Marko.Salonen[ät]uta.fi
Eero Suoninen, Opettaja
Eero.Suoninen[ät]uta.fi
Opetus
23.10.2015 – 11.12.2015
Luento-opetus 12 tuntia
Seminaari 10 tuntia
Luennot + seminaari
Pe 23.10.2015 - 11.12.2015 viikoittain klo 9-12
Itsenäinen työskentely 65 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Ryhmätyöskentely 20 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi sopii erityisesti opiskelijalle, joka soveltaa tai aikoo käyttää diskurssianalyysia omassa pro gradu -tutkimuksessaan. Kurssille otetaan 18 opiskelijaa. Etusijalla ovat sosiaalitieteiden maisterintutkinnon opiskelijat. Muutoin opiskelijoiden valinnassa noudatetaan normaalia jonolakia.

-->opiskelijavalinta tehty 6.10. Kurssille oli kova tunku, siksi kurssille valittiin opiskelijoita vähän ilmoitettua enemmän siten, että:

Hyväksyttiin: 1)sosiaalitieteiden maisteriopiskelijoista ne, joilla oli kanditutkielma tehtynä sekä 2) tohtoriopiskelijat.

Jonossa: 3) sosiaalitieteiden opiskelijoista ne, joilla kandi tekemättä.

Hyväksymättä: 4) muiden tutkinto-ohjelmien kandi/maisteriopiskelijat.

Periodi (11.1.2016 - 6.3.2016)
Yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]

Kurssin suorittamiseen sisältyy 1) luentojen seuraaminen, 2) luentoihin liittyvien oheisartikkelien tai muun materiaalin läpikäynti, 3) luentoja ja artikkeleita/oheismateriaalia käsittelevät ryhmäkeskustelut ja niiden raportointi Moodlessa. Luentoihin ja ryhmäkeskusteluihin osallistuminen ovat keskeinen osa opiskelijoilta kurssilla edellytettyä työtä. Luennoista tehdään myös tallenteet, jotka ovat katsottavissa Moodle-alustalla 2 viikon ajan. Katsomalla luennot Moodlesta luennoilta voi olla pois enintään kaksi luentokertaa.

Luennot ovat maanantaisin 11.1.-22.2.16 klo 14.15-16.45 (Päätalo D10A). Ryhmäkeskustelut luentojen jälkeen klo 16.45-18 tai muuna ryhmän sopimana aikana.

Luentorunko:

11.1.2016 Johdatus kurssin teemoihin

 • Kurssin ohjelma, suorittaminen ja käytännön asiat
 • Suvi Raitakari: Toiminta, tulkinta ja tieto – näkökulmana toiseuden ja erojen tutkimus

18.1.2016 Sukupuoli, seksuaalisuus

 • Hanna Ojala: Biologian sosiaaliset tulkinnat haastattelupuheessa: Miehet ja eturauhassyöpä
 • Tuula Juvonen: Heteronormatiivisuuden rakentaminen tutkimuksessa

25.1.2016 Lapset ja nuoret

 • Mari Korpela: Lasten etnografinen tutkimus: Länsimaalaiset lapset Intian Goalla, eliittiä vai marginaalissa, tuttuja vai vieraita?
 • Päivi Honkatukia: Monikulttuurisuuteen liittyvät jännitteet nuorisotutkimuksen kohteena. Miten tutkia kysymystä kunniaan liittyvästä väkivallasta?

1.2.2016 Aikuisuus ja vanhuus

 • Riikka Haahtela: Asunnottomat naiset palvelujärjestelmässä - erilaisia lähestymistapoja
 • Heli Valokivi:  Vanhukset hyvinvointipalvelujen kentillä – tutkimassa oman elämän osallisuutta ja vastuuta

8.2.2016 Mielenterveys

 • Suvi Raitakari: Yhteiskunnallisesti määritelty mielenterveys/sairaus: asiantuntija- ja kokemustiedon yhteensovittamisen jännitteet
 • Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

15.2.2016 Rikollisuus, päihteet

 • Timo Harrikari: Kriminaalihuollosta rikosseuraamuksiin – rikollisuutta koskevan sosiaalityön keskeisiä muutoksia 1960-luvulta nykypäivään
 • Harri Sarpavaara: Päihdeongelmaisten rikoksentekijöiden muutosmotivaation tutkiminen  

22.2.2016 Etnisyys ja kansalaisuus  

 • Marko Juntunen: Etnisyys antropologisen tutkimuksen kohteena
 • Helena Oikarinen-Jabai: Somalitaustaiset nuoret kuulumisiaan määrittelemässä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
Jenni-Mari.Rasanen[ät]uta.fi
Sinikka Forsman, Opettaja
Sinikka.Forsman[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2016 – 22.2.2016
Luento-opetus 21 tuntia
Ryhmätyöskentely 8 tuntia
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmätehtävät  ja niiden raportointi Moodlessa.

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
E.Petri.Rasanen[ät]uta.fi
Opetus
15.1.2016 – 29.4.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 15.1.2016 - 15.4.2016 viikoittain klo 9-11, Linna, Väinö Linna -sali
Poikkeukset:
18.1.2016 klo 10 –12 , Pinni B1100
4.3.2016 , Ei opetusta
18.3.2016 klo 9 –11 , Päätalo A1
Pe 22.4.2016 klo 9-11, Päätalo A1, Tentti
Pe 29.4.2016 klo 9-11, Pinni B1100, Tentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT [III Periodi]

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin -kurssi

Kurssi toteutetaan monimuoto-opintoina (luennot, ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely). Verkkoluentoihin liittyvät keskustelu-, luku- ja kirjoitustehtävät tehdään Moodle-oppimisympäristössä.

Verkkoluennot: 28 tuntia

Kaikki luennot tallenteina kurssin Moodle-alustalla.

Ryhmätyöskentely: noin 15 tuntia.

Luentoihin liittyvät keskustelutehtävät tehdään pienryhmissä Moodle-oppimisympäristössä.

Itsenäinen työskentely: noin 90 tuntia.

-          Pienryhmäkeskusteluihin valmistautuminen.

-          Luentoaiheisiin liittyvien tieteellisten artikkeleiden lukeminen (6 artikkelia).

-          Artikkeleista kirjoitettava oppimispäiväkirja.

-          Vertaispalaute oppimispäiväkirjasta kerran kurssin aikana.

Aikataulu:

Kurssi etenee kahden viikon jaksoissa (poikkeuksena aloitus- ja päätösviikot). Keskustelu-, luku- ja kirjoitustehtävät on sidottu tähän aikatauluun. Opiskeluaika keskimäärin noin 8 tuntia viikossa (5 op = 135 tuntia).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
Marko.Salonen[ät]uta.fi
Aino Alatalo, Tuutori
Opetus
21.1.2016 – 28.4.2016
Luento-opetus 2 tuntia + 28 tuntia Verkossa
Kurssin aloitustapaaminen
To 21.1.2016 klo 16-18, Linna K103
Ryhmätyöskentely 15 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 90 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssialoitus 21.1.2016 klo 16-18, Linna K103.

Tuija Koivunen, Vastaava opettaja
Opetus
20.1.2016 – 11.5.2016
Ryhmätyöskentely 30 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 60 tuntia Verkossa
Luento-opetus 4 tuntia Verkossa
Seminaari 30 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Verkkokurssi, vain avoimen yliopiston opiskelijoille.

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi sisältää videoituja luentoja, oheismateriaalia ja tehtäviä. Kurssin suorittaminen edellyttää materiaaliin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan. Kurssiin sisältyy myös sähköisesti suoritettava kertauskuulustelu.

Kurssi järjestetään ajalla 18.1.-7.3.2016. Kurssille ilmoittaudutaan joulukuun 2015 aikana.

HUOM! Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. Ensisijaisesti kurssille pääsevät ne opiskelijat, joille verkkototeutus on ainoa suoritusvaihtoehto. Tutkinto-opiskelijoita kehotetaan osallistumaan kurssin lähiopetukseen syksyn 2015 aikana.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
Noora.Ellonen[ät]uta.fi
Opetus
18.1.2016 – 7.3.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Sosiaalitieteiden alat I [III Periodi]

Ohjelma

12.1.2016

Ritva Nätkin: Johdantoluento: sosiaalipolitiikan akateeminen historia (+ suoritusohjeet)

19.1.2016

Pertti Koistinen: Sosiaalipolitiikka - hyväntekeväisyyttä ja/vai hallintaa?

26.1.2016

Olli Karsio: Sosiaalipolitiikan markkinoistuminen

2.2.2016

Satu Ojala: Irtolaishuollosta aktivointiin: sosiaalipolitiikan pitkä lapiolinja

9.2.2016

Pertti Koistinen: Työ ja sosiaaliset oikeudet 

        

16.2.2016

Jouko Nätti: Työelämän muutos ja sosiaalipolitiikka

23.2.2016

Ritva Nätkin: Perhepolitiikan kehitys ja kansalaisjärjestöt hyvinvoinnin tuottajina

___

8.3.2016  

Katja Repo: Suomalainen lastenhoitopolitiikka

15.3.2016

Ritva Nätkin: Päihteet, sosiaaliset ongelmat ja riskiajattelu

22.3.2016

Mikko Perkiö: Globaali sosiaalinen kehitys

5.4.2016

Antti Halmetoja:  Perustulon universalismi

12.4.2016

Paneeli: useampi opettaja

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Ritva Nätkin, Vastaava opettaja
Ritva.Natkin[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2016 – 12.4.2016
Luento-opetus
Ti 12.1.2016 - 12.4.2016 viikoittain klo 12-14, Väinö Linna -sali
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Jaksossa tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin tarkastella ihmistä sosiaalisessa maailmassa. Jakson keskeisiä teemoja ovat sosiaalinen vaikuttaminen, vuorovaikutus, minuus, ryhmät sekä yhteisöllisyys.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eero Suoninen, Vastaava opettaja
Eero.Suoninen[ät]uta.fi
Eerika Finell, Vastaava opettaja
eerika.finell[ät]uta.fi
Aku Kallio, Tuutori
aku.kallio[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2016 – 1.3.2016
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
Ti 12.1.2016 - 1.3.2016 viikoittain klo 9-12, Väinö Linna -sali
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi sisältää luento-opetusta ja siihen liittyviä harjoituksia, kirjallisuuteen perehtymistä ja intensiivistä ryhmätyöskentelyä.

Suoritustavat

Viiden opintopisteen kurssi suoritetaan tiiviisti työskentelemällä yhden jakson aikana. Suoritus koostuu luennoille osallistumisesta, oheistehtävistä ja kahden arvioitavan esseen kirjoittamisesta. Luennoilla on pakollinen läsnäolo. Ensimmäisten luentojen jälkeen osallistujille annetaan pienet kotitehtävät, joilla on viikko palautusaikaa. Arvosteltavien esseiden palautuspäivät ovat 16.2. ja 4.3.

Luennot

ma 11.1. Sosiologia. Nyt!
Turo-Kimmo Lehtonen                             

ma 18.1.  Karl Marx ja Émile Durkheim
Turo-Kimmo Lehtonen                 

ma 25.1. Georg Simmel ja Max Weber             
Turo-Kimmo Lehtonen

to 28.1. Poliittinen sosiologia                               
Eeva Luhtakallio

ma 1.2. Taloussosiologia                                      
Turo-Kimmo Lehtonen

to 4.2. Maku ja sosiaalinen eriytyminen              
Semi Purhonen

ma 8.2.  Sosiologia ja lahja                                    
Olli Pyyhtinen

to 11.2. Työelämän tutkimus: Manuel Castellsin teoria jälkiteollisesta tietoyhteiskunnasta                                
Pasi Pyöriä

ma 15.2.  Sukupuolentutkimus ja sosiologia          
Päivi Korvajärvi

to 18.2. Foucault, valta ja hallinta                        
Turo-Kimmo Lehtonen

ma 22.2. 
Latour ja tieteen ja teknologian tutkimus
Turo-Kimmo Lehtonen

to 25.2.  Ylimäärä: sosiologian lahja, sosiologian jäte
Turo-Kimmo Lehtonen & Olli Pyyhtinen

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Turo-Kimmo Lehtonen, Vastaava opettaja
Turo-Kimmo.Lehtonen[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2016 – 25.2.2016
Luento-opetus
Luennot
Ma 11.1.2016 - 22.2.2016 viikoittain klo 12-14, Linna K103
Luennot
To 14.1.2016 - 25.2.2016 viikoittain klo 12-14, Linna K103
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
Antti.Saloniemi[ät]uta.fi
Opetus
8.2.2016 – 27.5.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi alkaa 8.2.2016 ja se pidetään kokonaan moodlessa, erillistä aloitustapaamista ei ole. Kurssin osallistujilta ei edellytetä aikaisempia sosiaalitieteiden opintoja.

SOSIAALITIETEIDEN AINEOPINNOT [III Periodi]

Luento-ohjelma

18.1. Olli Pyyhtinen: Aloitusluento

25.1. Laura Huttunen

1.2. Päivi Honkatukia

8.2. Olli Pyyhtinen: Luokittelut, rajat ja yhteiskunnallinen järjestys

15.2. Markus Kaakinen

22.2. Ritva Nätkin

29.2. Päivi Korvajärvi

Olli Pyyhtinen, Vastaava opettaja
Olli.Pyyhtinen[ät]uta.fi
Opetus
18.1.2016 – 29.2.2016
Luento-opetus
Ma 18.1.2016 - 29.2.2016 viikoittain klo 16-18, Linna K103
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot maanantaisin klo 16-18. Luennoista kirjoitetaan luento-/oppimispäiväkirja.

Sosiaalitieteiden alat II, ks. myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat! [III Periodi]
Juha Nieminen, Vastaava opettaja
Juha.Nieminen[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2016 – 15.2.2016
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 11.1.2016 - 15.2.2016 viikoittain klo 10-13, Pinni B 3107
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Susanne Dahlgren, Vastaava opettaja
Susanne.Dahlgren[ät]uta.fi
Opetus
20.1.2016 – 2.3.2016
Seminaari
Ke 20.1.2016 klo 14-16, Linna 5026
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssi koostuu luennoista, lukemistoista, aktiivisesta osallistumisesta luennoille ja lukemistoihin perustuvista tehtävistä viikoittain sekä esseestä. 

Ohjelma ti 12-14

Ti 12.1.2016 Marianne Liljeström (TY) Feministisen tutkimuksen aikajanat

Ti 19.1.2016 Sari Irni (TY, TaY) Materiaalisuus feministisessä teoriassa

Ti 26.1.2016 Suvi Keskinen (TY) Sukupuoli, rodullistaminen ja poliittinen aktivismi Pohjoismaissa

Ti 2.2.2016 Tarja Väyrynen (TaY) Kehon muisti ja agonistinen politiikka

Ti 9.2.2016 Suvi Salmenniemi (TY) Sukupuoli ja terapeuttiset teknologiat

Ti 16.2.2016 Hannele Harjunen (JY) Sukupuoli, lihavuus ja uusliberaalit ruumit

Ti 23.2.2016 Pirjo Markkola (TaY): Kielletyn hedelmän viehätys. Ruumiillisuuden moraalihistoriaa Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla

Ti 1.3.2016 Anu Koivunen (HY, SU): Seksi resurssina ja skandaalina: Jörn Donnerin elokuvat ja 1960-luvun muuttuva mediajulkisuus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Vehviläinen, Vastaava opettaja
Marja.Vehvilainen[ät]uta.fi
Päivi Korvajärvi, Vastaava opettaja
Paivi.Korvajarvi[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2016 – 1.3.2016
Luento-opetus
Ti 12.1.2016 - 1.3.2016 viikoittain klo 12-14, Linna K103
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Atte Oksanen, Vastaava opettaja
Atte.Oksanen[ät]uta.fi
Opetus
13.1.2016 – 18.3.2016
Seminaari 6 tuntia
Kurssin aloitus
Ke 13.1.2016 klo 10-13, päätalo ls. A3
Luentoseminaari
Pe 15.1.2016 - 18.3.2016 viikoittain klo 10-13, Atalpa ls. 140
Poikkeukset:
29.1.2016 , ei opetusta
5.2.2016 , ei opetusta
Luento-opetus 18 tuntia
Ryhmätyöskentely 31 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 31 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Opintojakso toteutetaan Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelman lähipäivien yhteydessä.

Kurssin ohjelma:

Pe 15.1.2016 klo 11.00-12.00
Johdanto
Päivi Honkatukia, YKY

Pe 15.1.2016 klo 13.00-15.45
Nuorisoryhmät tutkimuksen kohteena
Mikko Salasuo, Nuorisotutkimusverkosto &  Malin Fransberg, YKY

Pe 12.2.2016 klo 9.15-12
Nuorten osallisuus, toimijuus ja vaikuttaminen 
Liisa Häikiö & Yrjö Kallinen, YKY

To 10.3.2016 klo 10.15-12.45
Nuoret ja työelämä
Minna Nikunen, Tampereen yliopisto/YKY & Hanna Ylöstalo, YKY/Nuorisotutkimusverkosto

To 21.4.2016 klo 10.15-12.45
Nuoret, politiikka ja etniset suhteet
Kari Saari, Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Pe 13.5.2016 klo 13.00-15.45
Nuoret ja marginalisaatio
Elina Pekkarinen & Antti Kivijärvi, Nuorisotutkimusverkosto

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Honkatukia, Vastaava opettaja
Paivi.Honkatukia[ät]uta.fi
Opetus
15.1.2016 – 13.5.2016
Luento-opetus
Pe 15.1.2016 klo 11.00-16, Pinni ls B1097
Pe 12.2.2016 klo 9.15-12, Pinni ls B1097
To 10.3.2016 klo 10.15-14, Päätalo ls D11
To 21.4.2016 klo 10.15-14, Päätalo ls D11
Pe 13.5.2016 klo 13.00-16, Linna ls K103
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos kurssille joudutaan tekemään karsintaa, ovat etusijalla opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aiempia nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintoja.

Huom! Kirjallisuus suositellaan tentittäväksi ennen ryhmänohjauksen harjoituksia.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Nieminen, Vastaava opettaja
Juha.Nieminen[ät]uta.fi
Helena Saarnisto, Opettaja
Opetus
12.1.2016 – 23.2.2016
Harjoitukset 28 tuntia
Ti 12.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 16-20, Linna K109
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Opetus (paikka: Atalpa rh. 142)

Perjantai 15.1. klo 10-15

Perjantai 22.1. klo 10-15

Perjantai 29.1. klo 10-15

Perjantai 5.2. klo 10-15

Perjantai 4.3. klo 10-15

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Halmetoja, Vastaava opettaja
Opetus
15.1.2016 – 4.3.2016
Seminaari
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari 15.1. - 4.3. klo 10-15

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen Hilma-verkosto. Verkkokurssilla syvennytään keskeisimpiin feministisessä tutkimuksessa, kriittisessä miestutkimuksessa ja queertutkimuksessa käytettyihin tutkimusmenetelmiin sekä teoriassa kurssilukemistoon kuuluvia tekstejä lukemalla että käytännössä soveltamalla jotain tai joitain näistä tutkimusmenetelmistä omassa kurssin mittaan kirjoitettavassa pienessä tutkimustyössä tai laajemman tutkimustyön osassa. Lisäksi opiskelijat kommentoivat kurssin aikana muiden kurssilaisten tutkimusten katkelmia verkossa.

 

Kurssin tavoitteena on ensinnäkin perehdyttää osallistujat feministisessä tutkimuksessa, kriittisessä miestutkimuksessa ja queertutkimuksessa käytettyihin tutkimusmenetelmiin kuten feministiseen kielelliseen ja visuaaliseen analyysiin, feministiseen etnografiaan, tilastoihin tiedon tuotantona, queertutkimuksellisiin otteisiin sekä intersektionaalisuuteen. Toiseksi tavoitteenamme on tutkia: osallistujat alkavat kurssin aikana soveltaa jotain tai joitain näistä tutkimusmenetelmistä käytännössä omassa kurssin aikana kehkeytettävässä pienessä tutkimuksessa tai jo vireillä olevan tutkimuksen osassa, kuten esimerkiksi omassa kandintutkielmassaan, seminaarityössään tai pro gradussaan. Kevään aikana on tarkoitus pohtia myös aineistoihin, teoreettisiin konteksteihin, kirjoitustyyleihin, argumentaatioon, tutkimusetiikkaan, viitteiden merkitsemiseen, lähdeluettelon laatimiseen sekä tiedonhakuun liittyviä kysymyksiä. Ja neljäntenä päämääränämme kurssitaipaleillamme on harjaantua antamaan niin kiittävää kuin kriittistäkin palautetta muiden tutkimuksista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille mahtuu mukaan 16 osanottajaa. Ilmoittautuminen on käynnissä. Linkki e-hakulomakkeeseen löytyy Hilman nettisivuilta http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/

Eva Maria Korsisaari, Helsingin yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
8.2.2016 – 1.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen on käynnissä! Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

The course addresses modern global transformations of gender relations and family forms, and explores them anthropologically in the context of Russia and Russian-speaking diaspora in Europe. In this course, Russia is approached from the perspective of transnational anthropology, which challenges popular, political and academic rhetoric and imaginaries bounded by the logic of nation-states (which often obscures the complexity and richness of everyday lives). Transnational anthropology starts with the premise that any cultural and social phenomenon is in fact a result of combined effects of local processes, transnational cultural flows and people’s mobility, as well as international political re-configurations. The course will start with discussions of changing gender symbolism and relations from Soviet to contemporary Russia, and an overview of transnational linkages of Russian-speakers in Europe. We will explore how imaginations and practices linked to the iconic figure of the babushka (grandmother) have changed in the midst of post-socialist and transnational changes. We will further address the co-existence and interaction of modern and traditional, “nuclear” and “extended”, modes of family; and we will see how both modes are manifest and re-negotiated in Russian-Finnish transnational families. Finally, we will discuss Russian folk magic as well as Orthodox beliefs, practices and materiality as the means of family-making within and beyond Russia. In lectures and seminars, students will engage anthropologically with various types of sources, including people’s narratives, posters, animated movies, and icons.

Teacher responsible: Tatiana Tiaynen-Qadir

Visiting lecturers: Associate Professor Suvi Salmenniemi (University of Turku), Doctoral researcher Jaanika Kingumets (University of Tampere)                                                                              

Teaching: spring term 2016, 25.01.2016 – 3.03.2016, on Mondays and Thursdays, 10.00-12.00.

Lectures: 14 hours

Seminars: 6 hours

25.01. lecture (2 h): Introduction: Russia and Russian-speaking diasporas in Transnational Anthropology and Anthropology of Post-socialism  

28.01. lecture (2 h): From Soviet gender matrix to New Russia’s gender multiplication (Associate Professor Suvi Salmenniemi)

1.02. lecture (2 h): Babushka and transnational grandmothering between Russia and Finland

4.02. seminar (2 h): Russian masculinities and femininities across time: presentations and work with sources (narratives, animated movies, posters)   

8.02. lecture  (2 h): Changing family culture: nuclear, extended, translocal, and transnational families   

11.02.seminar  (2 h): Transnational family-making: presentations and work with sources (narratives)  

15.02.lecture (2 h): Women’s Everyday Religion: beliefs, practices and materiality 

18.02. seminar (2 h): Orthodox materiality and family-making:  presentations and work with sources (narratives, prayers, icons)

29.02. lecture (2 h): Re-negotiation of home among Soviet-era Russian speakers in Estonia (Doctoral researcher Jaanika Kingumets)

3.03. lecture (2 h): Concluding lecture and discussions about the course

The course consists of attending lectures, reading, and presenting at seminars. Writing an essay will be the primary means of assessment (graded on a scale of 1 to 5). Students are expected to make a presentation at one of the seminars, and to write an essay on the basis of that presentation, incorporating the comments and discussions at the seminar.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Tatiana Tiaynen-Qadir, Teacher responsible
Teaching
25-Jan-2016 – 3-Mar-2016
Lectures 14 hours
Lectures and seminar
Mon 25-Jan-2016 - 29-Feb-2016 weekly at 10-12, Linna 5026
Thu 28-Jan-2016 - 3-Mar-2016 weekly at 10-12, Linna 5026
Seminar 6 hours
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Students are expected to make a presentation at one of the seminars, and to write an essay on the basis of that presentation, incorporating the comments and discussions at the seminar.

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät [III Periodi]

Luennot alkava 12.1. klo 14. Linnan salissa K103. Harjoitukset alkavat torstaina 28.1./perjantaina 29.1.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
Noora.Ellonen[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2016 – 22.4.2016
Luento-opetus
Luennot
Ti 12.1.2016 - 22.3.2016 viikoittain klo 14-16, Linna K103
Harjoitukset
Harjoitusryhmät
To 21.1.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 8-10, Linna ml. 51
To 21.1.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 10-12, Linna ml. 51
To 21.1.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 12-14, Linna ml. 51
To 21.1.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 14-16, Linna ml. 51
Pe 22.1.2016 - 22.4.2016 viikoittain klo 8-10, Linna ml. 51
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja yhteen harjoitusryhmään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeella, joka on auki ajalla
16.11.2015 klo 12:00 - 20.12.2015 klo 18:00. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti avoimia yliopisto-opintoja tekeville, sosiaalitieteiden tutkinto-opiskelijoille kurssille pieni kiintiö (alustavasti 5 hlö).

Kirsi Günther, Vastaava opettaja
Kirsi.Gunther[ät]uta.fi
Kirsi Hasanen, Opettaja
Kirsi.Hasanen[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2016 – 8.4.2016
Luento-opetus
Aloitustapaaminen Tampereella
Ma 11.1.2016 klo 14-16, Linna 5026
Aloitustapaaminen Seinäjoella
To 14.1.2016 klo 14-16, Luokka 102A, Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.3.2016 - 29.5.2016)
Opiskeluvalmiudet [IV Periodi]

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun kautta

Juhani Linna, Vastaava opettaja
Juhani.Linna[ät]uta.fi
Opetus
9.3.2016 – 29.4.2016
Luento-opetus
Ke 9.3.2016 klo 12-16, Aloitusluento, Pinni B1100
Seuraavat luentokerrat
Ke 16.3.2016 - 13.4.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Harjoitukset
Useita mikroluokkaharjoitusryhmiä
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Yksikön yhteiset opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
Mervi.Kaarninen[ät]uta.fi
Marko Tikka, Vastaava opettaja
Marko.Tikka[ät]uta.fi
Ulla Aatsinki, Vastaava opettaja
Ulla.Aatsinki[ät]uta.fi
Jouni Keskinen, Tukihenkilö
Jouni.M.Keskinen[ät]uta.fi
Opetus
7.3.2016 – 9.5.2016
Luento-opetus 32 tuntia
Ma 7.3.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 14-18, Päätalo D10A
Ma 9.5.2016 klo 14-16, Päätalo D10A, Tentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Sosiaalitieteiden alat I [IV Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Programme

8.3.2016 at 12-16 Course Guidelines, Introduction to Gender 

15.3.3016 at 12-14 Lecture on Gender and Politics in Finland by Jaana Kuusipalo; 14-16 Seminar

22.3.2016 at 12-16 Student presentations on 'Gender in my country'

Break

5.4.2016 at 12-14 Lecture on Gender, Work and Organization by Rebecca Lund; 14-16 Seminar 

12.4.2015 at 12-14 Lecture on Gender and Religion by Susanne Dahlgren; 14-16 Seminar 

19.4.2016 at 12-14 Lecture on Reproductive Justice by Christabelle Sethna; 14-16 Seminar 

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Marja Vehviläinen, Teacher responsible
Marja.Vehvilainen[ät]uta.fi
Teaching
8-Mar-2016 – 19-Apr-2016
Lectures
lectures and seminar
Tue 8-Mar-2016 - 19-Apr-2016 weekly at 12-16, Atalpa 140
Exceptions:
12-Apr-2016 at 12 –16 , main building, A4
Periods: IV
Language of instruction: English
Sosiaalitieteiden alat II, ks. myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat! [IV Periodi]

Intensiivikurssi 1.-25.4.2016 (24 h). Kokoontumiset kaksi kertaa viikossa: maanantaisin klo 12-16 ja perjantaisin klo 12-14.

Kurssilla perehdytään tasa-arvoon liittyviin peruskysymyksiin (mm. tasa-arvolainsäädäntö, tasa-arvotoimijat ja tasa-arvon työkalut) sekä tutustutaan muutamaan tasa-arvon erityiskysymykseen (mm. työelämä, seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus). Kurssisuoritukseen sisältyvässä esseessä opiskelija laajentaa tietämystään perehtymällä yhteen tasa-arvon erityiskysymykseen.

Kurssi toteutetaan seminaariopetuksena, jossa keskeinen työskentelymuoto on lukemistojen pohjalta yhdessä tapahtuva keskustelu. Lisäksi kurssilla kokeillaan opiskelua toiminnallisiin menetelmiin perustuen ja kuullaan muutama asiantuntijaluento.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää:

- Aktiivista osallistumista seminaarikokoontumisiin

- Lukemistojen lukemista ja niistä keskustelemaan valmistautumista

- Oppimispäiväkirjan kirjoittamista kokoontumisiin liittyen

- Lyhyen esseen kirjoittamista opiskelijan itse valitsemasta tasa-arvon erityiskysymyksestä

Oppimispäiväkirjan ja esseen palautuspäivät ovat kurssin päättymisen jälkeen (oppimispvk pe 29.4. ja essee su 15.5.).

Koska kyseessä on intensiivikurssi (kokoontumiset 2 x viikossa), opiskelijalta vaaditaan edellytyksiä nopearytmiseen työskentelyyn, mm. kahden artikkelin lukeminen muutaman päivän sisällä. Kaikki kurssin materiaalit ja tehtävät ovat opiskelijan saatavilla kurssin alkaessa 1.4.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Ojala, Vastaava opettaja
Hanna.L.Ojala[ät]uta.fi
Opetus
1.4.2016 – 25.4.2016
Pienryhmäopetus 24 tuntia
Pe 1.4.2016 - 22.4.2016 viikoittain klo 12-14, Linna 5014
Ma 4.4.2016 - 25.4.2016 viikoittain klo 12-16, Linna 5014
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille otetaan maksimissaan 25 opiskelijaa.

Kurssi koostuu kahdesta osasta:

a) luentosarjasta (14 tuntia); laajuus 3 op (osallistujamäärää ei ole rajattu, vaan kaikki pääsevät mukaan)

b) lukupiiristä (10 tuntia) johon otetaan max 12 opiskelijaa; laajuus 2 op. Muut laativat esseen vapaavalintaisesta aiheesta, joka kuitenkin sovitaan erikseen kurssin opettajan kanssa.

Luentosarjalla käsitellään sosiologian klassikko ja filosofi Georg Simmelin (1858-1918) ajattelua ja tuotantoa. Simmelin keskeisiä käsitteitä, kysymyksiä ja teemoja tarkastellaan suhteessa niin aikalaiskesksuteluihin kuin omaan aikaamme ja nykysosiologiaan. Kurssilla kiinnostus on ennen kaikkea Simmelin nykyrelevanssissa: mitä annettavaa Simmelin ajatuksilla ja käsitteillä on oman maailmamme ja nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseen? Entä miten huomion kiinnittäminen tähän suhteelliseen marginaaliseen hahmoon voisi auttaa hahmottamaan sosiologisen kaanonin muodostumista ja ylimalkaan oppialajakojen rakentumista ja merkitystä tieteellisessä ajattelussa?

Lukupiirissä luetaan tekeillä olevan kirjan Simmelian Legacy: A Science of Relations käsikirjoitusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei ennakkoilmoittautumista.

Lukupiiriin ilmoittaudutaan 26.1. alkaen sähköpostilla kurssin vastaavalle opettajalle (ilmoittautuminen 29.2. saakka tai niin kauan kuin paikkoja on vapaana): olli.pyyhtinen(at)staff.uta.fi

Olli Pyyhtinen, Vastaava opettaja
Olli.Pyyhtinen[ät]uta.fi
Opetus
15.3.2016 – 26.4.2016
Luento-opetus
Ti 15.3.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 10-12, Linna 5014
Seminaari
Ti 15.3.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 14-16, Linna 5014
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla käsitellään perheen vuorovaikutuksen tutkimuksen metodologiaa ja analysointitapoja.  Se sisältää lyhyitä luentojaksoja aikaisemmasta tutkimuksesta ja keskeisistä tutkimussuuntauksista sekä niihin liittyviä artikkelitekstejä luettavaksi. Videoidun aineiston analysointia (joko annetun aineiston tai itse kerättävän aineiston) seminaarissa ja yksilötyöskentelynä. Kurssi sopii kaikille vuorovaikutuksen tutkimuksesta ja perhetematiikasta kiinnostuneille sekä sosiaalipsykologian maisteriopintoihin suuntautuville opiskelijoille. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa. Soveltuu erityisesti opiskelijoille, joilla on aikaisempaa tietoa kielenkäytön ja vuorovaikutuksen metodologiasta sekä sosiaalitieteistä. Ilmoittautuminen nettiopsun kautta viimeistään 29.2.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eero Suoninen, Vastaava opettaja
Eero.Suoninen[ät]uta.fi
Tiina Mälkiä, Opettaja
Opetus
8.3.2016 – 26.4.2016
Seminaari
Luentoseminaari
Ti 8.3.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 9-12, Linna 5026
Luento-opetus
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen Hilma-verkosto.Verkkokurssilla tutustutaan ikäkategorian analysointiin feministisessä tutkimuksessa. Tarkastelemme tekstien, kirjallisten töiden ja keskustelujen avulla iän ja sukupuolen yhteen kietoutuneita kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä vaikutuksia elettyihin todellisuuksiin eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä lapsuudesta vanhuuteen. Kurssin tavoite on lisätä ymmärrystä iästä kulttuurisena kategoriana ja tutkia sitä, miten ikä muokkaa sukupuolen kulttuurisia ja sosiaalisia sisältöjä.

Kurssi perehdyttää sukupuolen ja iän suhteeseen eri näkökulmista keskittyen esimerkiksi seksuaalisuuden ja luokan merkityksiin. Kurssin teemat ammentavat feministisen tutkimuksen lisäksi lapsuuden tutkimuksesta, tyttötutkimuksesta ja kriittisestä kulttuurigerontologiasta. Käsittelemme esimerkiksi keski-ikään liittyviä ikästereotypioita, lapsuuden heteronormatiivisuutta ja seksuaalisuuden kategorian rakentumista vanhuudessa.

Kurssi kestää 8 viikkoa ja se toteutetaan verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla. Kurssi suoritetaan lukemalla tekstit (saatavana pdf-tiedostoina tai linkkeinä), kirjoittamalla teksteistä lyhyitä kommentaareja, osallistumalla aktiivisesti verkkokeskusteluun sekä tuottamalla essee (noin 6 sivua) jostakin kurssin aihealueesta.

Kurssi on aineopintojen tasoinen ja sen korvaavuudesta tutkinnossa sovitaan oman yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Hilman verkkosivuilta löytyvällä e-lomakkeella 7.–22.3.2016 välisenä aikana. Opiskelijoille ilmoitetaan kurssille pääsemisestä 23.3. ja heidän tulee vahvistaa kurssipaikan vastaanottaminen viimeistään 30.3.

Hanna Ojala, Vastaava opettaja
Hanna.L.Ojala[ät]uta.fi
Karoliina Ojanen, Helsingin yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
4.4.2016 – 29.5.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Lisätietoja kurssista: Hilman verkkosivut http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/#kurssi1 ja kurssin opettajat KT Hanna Ojala (Hanna.L.Ojala[at]uta.fi) ja FT Karoliina Ojanen (karoliina.ojanen[at]helsinki.fi)

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen Hilma-verkosto.

Queer-näkökulma on normikriittinen suuntaus, joka pyrkii kyseenalaistamaan ja problematisoimaan erilaisia normatiivisuuden muotoja dekonstruoimalla  niiden diskursiivisen rakenteen. Kurssilla käsitellään queer-näkökulmaa sekä sen hyödyntämistä erilaisissa konteksteissa (ks. alla: Kurssin teemat).

Kurssi toteutetaan queer-pedagogisten lähestymistapojen avulla, jolloin tavoitteena on tiedon ja opetuksen itsestään selvinä pidettyjen ja yleistävien diskurssien outouttaminen eli erilaisten tieteeseen ja koulutukseen liittyvien normatiivisuuksien kyseenalaistaminen. Opiskelijoille tarjotaan välineitä tarkastella opetusta ja oppimista queer-näkökulmasta ja purkaa erilaisia normatiivisuuksia tieteessä ja tieteellisissä yhteisöissä. Lisäksi opiskelijoita rohkaistaan opetuksen ja oman oppimisen kriittiseen tarkasteluun kurssin eri vaiheissa.

Kurssin rakenteessa hyödynnetään ja kokeillaan sekä luodaan uusia ja erilaisia tapoja tehdä verkko-opetusta. Kurssin teemoihin johdatellaan lyhyillä puheenvuoroilla ja haastatteluilla, ja lisäksi opiskelijat perehtyvät kuhunkin teemaan liittyvään tieteelliseen lukemistoon ja muuhun aineistoon. Teemoista keskustellaan pienryhmissä opettajien ohjeiden ja kysymysten pohjalta. Kukin opiskelija rakentaa kurssin aikana opituista aiheista miellekartan, jossa erilliset teemat yhdistyvät verkottuneeksi kokonaisuudeksi. Kurssin päätteeksi opiskelijat kirjoittavat esseen valitsemastaan aiheesta.

Kurssin teemat:

Johdanto: Queer-tutkimusta queerpedagogiikan keinoin

Sukupuoliteoria

Sukupuolen moninaisuus

Seksuaalisuus ja sukulaisuus

Crip-teoria

Visuaalinen kulttuuri/Popkulttuuri

Queer-näkökulman sovelluksia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella Hilman nettisivujen kautta http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/#kurssi1

Pieta Hyvärinen, Vastaava opettaja
pieta.hyvarinen[ät]uta.fi
Roosa Toriseva, Vastaava opettaja
toriseva.roosa.j[ät]student.uta.fi
Opetus
7.3.2016 – 6.5.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.