x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma                           

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2015-2016 

Perusopinnot

opintokokonaisuusmerkintä: sosopintopalvelut@uta.fi

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin: Turo-Kimmo Lehtonen
YKYY2: Yhteiskunnan mittaaminen: Noora Ellonen
SOS3  Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen: Virve Peteri (koordinaattori)

SOS4   Sosiaalitieteiden alat I:
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka: Tapio Rissanen (verkkokurssi slk 2015), Ritva Nätkin (opetus klk 2016), Olli Karsio (kirjatentti)
SOS4.2 Sosiaalipsykologia: Marko Salonen (verkkokurssi slk 2015), Eero Suoninen (opetus klk 2016), Tiia Vaajala (kirjatentti, sp. etunimi.sukunimi@uta.fi)
SOS4.3 Sosiologia: Turo-Kimmo Lehtonen (opetus klk 2016)
SOS4.4 Sukupuolentutkimus: Hanna Ojala
SOS4.5 Sosiaaliantropologia: Susanne Dahlgren
SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus: Miia Lähde

Aineopinnot

Opintokokonaisuusmerkinnät, aloittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta)
Ritva Nätkin/sosiaalipolitiikka
Atte Oksanen/sosiaalipsykologia
Olli Pyyhtinen/sosiologia
Marja Vehviläinen/sukupuolentutkimus
Susanne Dahlgren/sosiaaliantropologia
Juha Nieminen/nuorisotyö ja nuorisotutkimus

SOS5a Sosiaalitieteiden teoria I, kirjatentti: Olli Pyyhtinen
SOS5b Sosiaalitieteiden teoria I, luennot: Olli Pyyhtinen

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II:

SOS6.1 Sosiaalipolitiikka
SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt: Antti Halmetoja (opetus klk 2016), Liisa Häikiö (kirjatentti)
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat: Katja Repo (opetus slk 2015), Lina Van Aerschot (kirjatentti)

SOS6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.2  Sosiaalipsykologia
SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I: Sanna Raudaskoski
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti: Atte Oksanen
SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Johanna Ruusuvuori (periodi I), Eero Suoninen (periodit II-IV)
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet: Eerika Finell

SOS6.3 Sosiologia
SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu: Matilda Hellman
SOS6.3.2 Valta, toiminta ja rakenteet: Harri Melin

SOS6.3.3 Sosiologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.4 Sukupuolentutkimus

SOS6.4.1 Feministinen teoria ja metodologia: Marja Vehviläinen
SOS6.4.2 Sukupuoli, ruumiillisuus ja seksuaalisuus: Marja Vehviläinen
SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus: Hanna Ojala
SOS6.4.4 Feministinen tietäminen: Marja Vehviläinen

SOS6.5 Sosiaaliantropologia
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet: Susanne Dahlgren
SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Susanne Dahlgren

SOS6.5.3 Sosiaaliantropologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja


SOS6.6  Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
SOS6.6.1 Nuorisotyön toimintaympäristöt, työmuodot ja menetelmät: Juha Nieminen
SOS6.6.2 Nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teoreettisia suuntauksia: Juha Nieminen
SOS6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Päivi Honkatukia
SOS6.6.4 Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus: Helena Saarnisto

SOS7  Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät
:

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät: Olli Pyyhtinen (koordinaattori)
SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Noora Ellonen (koordinaattori)

SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II: seminaarin vetäjä
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari: seminaarin vetäjä (koordinaattorit Ritva Nätkin ja Pasi Pyöriä)

Opiskeluvalmiudet

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Yksikön yhteiset opinnot

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS4.4 Introduction to Gender Studies (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti)

SOSIAALITIETEIDEN AINEOPINNOT

Sosiaalitieteiden alat II, ks. myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!

SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat 5 op
SOS6.4.4 Feministinen tietäminen 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.4.1 Feminist Theory 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Opiskeluvalmiudet

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin - Luennot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.2 Sosiaalipsykologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.4 Sukupuolentutkimus 5 op
SOS4.5 Sosiaaliantropologia - SOS4.5b Johdantoluennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS4.4 Introduction to Gender Studies (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

SOSIAALITIETEIDEN AINEOPINNOT

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat II, ks. myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!

SOST10.2 Missä mennään Mead? - seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet - Seminaari/työpaja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.4 Feministinen tietäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.3 Tasa-arvon edistäminen työnä 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Yksikön yhteiset opinnot

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.1 Sosiaalipolitiikka 5 op
SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op
SOS4.3 Sosiologia 5 op

SOSIAALITIETEIDEN AINEOPINNOT

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Opiskeluvalmiudet

Yksikön yhteiset opinnot

YKYYHT4B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYYHT5 Verkostoitunut maailma 5 op

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS3 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.1 Sosiaalipolitiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.3 Sosiologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSKV3/SOS4.4 Gender in Society 5 op (Opetuskieli: englanti)

SOSIAALITIETEIDEN AINEOPINNOT

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat II, ks. myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!

SOS6.2.3 Perheen vuorovaikutus 5 op
SOS6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.1 Feministinen metodologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta