x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Psykologian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Psykologia

Käyntiosoite: Kalevantie 5 (Linna)

Postiosoite: YKY, Psykologia, 33014 Tampereen yliopisto

Puhelin: 050 318 6699 tai 050 318 6618

sähköposti: psykologia@uta.fi

Kotisivu: http://www.uta.fi/yky/psy/index.html

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, paitsi jos toisin on mainittu.

___________________________________________________________________________

 

Professorit: Hietanen Jari, PhD (työstä vapaa), tehtävää hoitaa (slk) Myllyneva Aki, FM, PsM, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6083 ja (klk) Helminen Terhi, PsM, tavattavissa sopimuksen mukaan 050 318 6166; Kinnunen Ulla, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 040 190 1386, Linna 4060; Korpela Kalevi, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6130, Linna 4063; Mauno Saija (Psykonet 50 %), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6770, Linna 4042; Punamäki Raija-Leena, FT, (työstä vapaa klk), tehtävää hoitaa (klk) Kangaslampi Samuli, PsM, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 7738, Linna 4058; Tuomisto Martti, Med.dr. (Ph.D), tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 351 8137, Linna 4053.

Yliopistonlehtorit: Alatupa Saija (muut tiedot täydennetään myöhemmin); Jehkonen Mervi, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6099, Linna 4052; Kylliäinen Anneli, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6021, Linna 4041; Mäkikangas Anne, PsT, (työstä vapaa), tehtävää hoitaa Ruokolainen Mervi, FT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6064, Linna 4089; Raivola Petri (Psykonet 50 %), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6065, Linna 4040; Vierikko Elina (avoin yliopisto), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6237, Linna 4062.

Tutkijatohtori:  Peltola Mikko, PsT (työstä vapaa), tehtävää hoitaa Huhtala Mari, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 7109, Mari.Annele.Huhtala@uta.fi, Linna 4039

Tuntiopettajat: Tuntiopettajat ovat tavattavissa opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Dosentit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Astikainen Piia, FT; Hietanen Jari, PhD; Holma Juha, PsT; Jehkonen Mervi, PsT; Korpela Kalevi, PsT; Leppänen Jukka, PsT; Matikka Leena, PsT; Mäkikangas Anne, PsT; Nieminen Pirkko, PsT; Peltola Mikko, PsT; Peltonen Kirsi, PsT; Pesonen Anu-Katriina, PsT; Pirilä Silja, PsT; Rantanen Johanna, PsT; Stengård Eija, PsT; Tuomisto Martti T., med.dr.; Åstrand Kaisa, FT; Wallenius Marjut, PsT.

Opetus alkaa syyslukukaudella 31.8. ja kevätlukukaudella 11.1. ellei toisin ole mainittu. Ohjelman muutoksista ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tiedotustilaisuus uusille psykologian tutkinto-opiskelijoille intensiivipäivän yhteydessä pe 4.9., Linna 4013.

 

 

Tutkijakoulutus ja erikoispsykologikoulutus

Lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat ohjataan tutkimusryhmissä tai työn ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Tarkastustilaisuudet. Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen tarkastustilaisuuksista ilmoitetaan oppiaineen kotisivulla.

Erikoispsykologikoulutus järjestetään Psykonet-yhteistyönä. Koulutuksesta erikoisaloilla ilmoitetaan erikseen (tarkemmat tiedot Psykonetin ilmoitustaulun kurssikalenterista: http://www.psykonet.fi).

Muusta jatkokoulutukseen liittyvästä opetuksesta ilmoitetaan psykologian jatko-opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisellä sähköpostilistalla.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tohtorikoulutuskurssit: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/index.html

Valtakunnallinen psykologian tohtoriohjelma: http://www.dopsy.fi/

HOPS-vastuuhenkilöt (maisteriopinnot) sukunimen alkukirjaimen mukaan: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen (A - K), yliopistonlehtori Kirsi Peltonen (L - P) ja yliopistonlehtori Mervi Jehkonen (R - Ö).

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelman vastuuprofessori on Jari Hietanen.

 

 

 

Psykologian opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt lukuvuonna 2015-2016


Syventävät opinnot:
professori Raija-Leena Punamäki (slk), yliopisto-opettaja Samuli Kangaslampi (klk)

 

PSYS1 Työ- ja organisaatiopsykologia II: professori Ulla Kinnunen

PSYS2 Lasten arviointi: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen

PSYS3 Nuorten ja aikuisten mielenterveyden arviointi: yliopistonlehtori Saija Alatupa

PSYS4 Aikuisten neuropsykologinen tutkiminen: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS5 Psykologiset interventiot: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen, yliopistonlehtori Saija Alatupa

PSYS6A Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen

PSYS6B Aikuisten mielenterveysinterventiot: yliopistonlehtori Saija Alatupa, tutkijatohtori

PSYS6C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot: yliopistonlehtori Petri Raivola

PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS6E Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvat interventiot: professori Martti Tuomisto ja tutkijatohtori Kirsi Peltonen

PSYS7 Pro gradu -seminaari: professorit, lehtorit ja sopimuksen mukaan muut opettajat

PSYS8 Pro gradu -tutkielma: professorit, lehtorit ja sopimuksen mukaan muut opettajat

PSYS9 Lopputentti: professori Ulla Kinnunen, professori Kalevi Korpela, professori Raija-Leena Punamäki

PSYS10 Psykologiharjoittelu: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS11 Äkilliset traumaattiset kriisit ja niiden käsittely: tutkijatohtori Kirsi Peltonen

PSYS12 Moniammatilliset johtamisopinnot: professori Ulla Kinnunen

PSYS13 Lasten oikeuspsykologia: professori Raija-Leena Punamäki (slk), yliopisto-opettaja Samuli Kangaslampi (klk)

PSYS14 Ympäristö ja hyvinvointi: professori Kalevi Korpela

PSYS15 Kliininen neuropsykologia II: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS16 Kulttuuripsykologian perusteet: tohtorikoulutettava Saija Kuittinen

PSYS17 Muu valinnainen kurssi: professori Raija-Leena Punamäki (slk), yliopisto-opettaja Samuli Kangaslampi (klk)

 

Tutkinto-ohjelmavastaava: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

Ohjausvastaava: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

HOPS-vastuuhenkilöt (maisteriopinnot): yliopistonlehtori Mervi Jehkonen ja yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteismerkintä psykologian opinnoista: professori Ulla Kinnunen.

Kansainväliset asiat: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Opintorekisteriasiat: opintosihteeri Pertti Vuorilehmus, 050 318 6699

Syventävät opinnot

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Vieraalla kielellä annettava opetus

PSYS14 Environment and Well-Being 5 op (Opetuskieli: englanti)

Harjoittelu

PSYS10 Psykologiharjoittelu 30 op
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Syventävät opinnot

PSYS6E Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvat interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS5 Psykologiset interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS7 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6A Lasten ja nuorten neuropsykologien kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS1 Työ- ja organisaatiopsykologia II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS14 Ympäristö ja hyvinvointi / Environment and Well-Being 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6B Aikuisten mielenterveysinterventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

PSYS14 Environment and Well-Being 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu

PSYS10 Psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Syventävät opinnot

PSYS7 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6B Aikuisten mielenterveysinterventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu

PSYS10 Psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Syventävät opinnot

PSYS7 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS4 Aikuisten neuropsykologinen tutkiminen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6B Aikuisten mielenterveysinterventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS13 Lasten oikeuspsykologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu

PSYS10 Psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta