x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Psykologian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Psykologia

Käyntiosoite: Kalevantie 5 (Linna)

Postiosoite: YKY, Psykologia, 33014 Tampereen yliopisto

Puhelin: 050 318 6699 tai 050 318 6618

sähköposti: psykologia@uta.fi

Kotisivu: http://www.uta.fi/yky/psy/index.html

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, paitsi jos toisin on mainittu.

___________________________________________________________________________

 

Professorit: Hietanen Jari, PhD (työstä vapaa), tehtävää hoitaa (slk) Myllyneva Aki, FM, PsM, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6083 ja (klk) Helminen Terhi, PsM, tavattavissa sopimuksen mukaan 050 318 6166; Kinnunen Ulla, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 040 190 1386, Linna 4060; Korpela Kalevi, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6130, Linna 4063; Mauno Saija (Psykonet 50 %), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6770, Linna 4042; Punamäki Raija-Leena, FT, (työstä vapaa klk), tehtävää hoitaa (klk) Kangaslampi Samuli, PsM, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 7738, Linna 4058; Tuomisto Martti, Med.dr. (Ph.D), tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 351 8137, Linna 4053.

Yliopistonlehtorit: Alatupa Saija, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan; Jehkonen Mervi, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6099, Linna 4052; Kylliäinen Anneli, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6021, Linna 4041; Mäkikangas Anne, PsT, (työstä vapaa), tehtävää hoitaa Ruokolainen Mervi, FT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6064, Linna 4089; Raivola Petri (Psykonet 50 %), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6065, Linna 4040; Vierikko Elina (avoin yliopisto), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6237, Linna 4062.

Tutkijatohtori:  Peltola Mikko, PsT (työstä vapaa), tehtävää hoitaa Huhtala Mari, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 7109, Mari.Annele.Huhtala@uta.fi, Linna 4039

Tuntiopettajat: Tuntiopettajat ovat tavattavissa opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Dosentit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Astikainen Piia, FT; Hietanen Jari, PhD; Holma Juha, PsT; Jehkonen Mervi, PsT; Korpela Kalevi, PsT; Leppänen Jukka, PsT; Matikka Leena, PsT; Mäkikangas Anne, PsT; Nieminen Pirkko, PsT; Peltola Mikko, PsT; Peltonen Kirsi, PsT; Pesonen Anu-Katriina, PsT; Pirilä Silja, PsT; Rantanen Johanna, PsT; Stengård Eija, PsT; Tuomisto Martti T., med.dr.; Åstrand Kaisa, FT; Wallenius Marjut, PsT.

Opetus alkaa syyslukukaudella 31.8. ja kevätlukukaudella 11.1. ellei toisin ole mainittu. Ohjelman muutoksista ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tiedotustilaisuus uusille psykologian tutkinto-opiskelijoille intensiivipäivän yhteydessä pe 4.9., Linna 4013.

 

 

Tutkijakoulutus ja erikoispsykologikoulutus

Lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat ohjataan tutkimusryhmissä tai työn ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Tarkastustilaisuudet. Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen tarkastustilaisuuksista ilmoitetaan oppiaineen kotisivulla.

Erikoispsykologikoulutus järjestetään Psykonet-yhteistyönä. Koulutuksesta erikoisaloilla ilmoitetaan erikseen (tarkemmat tiedot Psykonetin ilmoitustaulun kurssikalenterista: http://www.psykonet.fi).

Muusta jatkokoulutukseen liittyvästä opetuksesta ilmoitetaan psykologian jatko-opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisellä sähköpostilistalla.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tohtorikoulutuskurssit: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/index.html

Valtakunnallinen psykologian tohtoriohjelma: http://www.dopsy.fi/

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelman vastuuprofessori on Jari Hietanen.

 

 

 

Psykologian opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt lukuvuonna 2015-2016


Perusopinnot:
professori Kalevi Korpela


PSYP0 Orientaatio psykologiaan: tutkijatohtori Mari Huhtala ja yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYP1 Kehityspsykologia I: tutkijatohtori Mari Huhtala

PSYP2 Kognitiivinen neurotiede I: yliopisto-opettaja Aki Myllyneva

PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I: professori Kalevi Korpela

PSYP5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia I: professori Raija-Leena Punamäki (slk), yliopisto-opettaja Samuli Kangaslampi (klk)

 

Aineopinnot: 


PSYA1 Kehityspsykologia II: tutkijatohtori Mari Huhtala

PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II: yliopisto-opettaja Terhi Helminen

PSYA3 Persoonallisuuspsykologia II: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYA4 Psykologian tutkimusmenetelmät II: kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimus: professori Kalevi Korpela

PSYA5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia II: professori Raija-Leena Punamäki (slk), yliopisto-opettaja Samuli Kangaslampi (klk)

PSYA6 Työ- ja organisaatiopsykologia I: professori Ulla Kinnunen (slk), tutkija Kaisa Perko (klk)

PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYA8 Asiakassuhde ja haastattelu: yliopistonlehtori Saija Alatupa

PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYA10 Testimenetelmien perusteet ja ammattietiikka: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen

PSYA11 Kandidaatin tutkielma: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

 

Tutkinto-ohjelmavastaava: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

Ohjausvastaava: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

HOPS-vastuuhenkilöt (kandidaattiohjelma): tutkijatohtori Mari Huhtala, yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen ja yliopistonlehtori Saija Alatupa. Vuonna 2015 aloittaneiden HOPS-ohjaus sukunimien mukaisesti: AHO - JÄR (Alatupa), KAL - MEL (Huhtala) ja MET - VEH (Ruokolainen)

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteismerkintä psykologian opinnoista: professori Ulla Kinnunen

Kansainväliset asiat: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Opintorekisteriasiat: opintosihteeri Pertti Vuorilehmus, 050 318 6699

 

ENGLANNINKIELISET OPINNOT
BASIC STUDIES IN PSYCHOLOGY

PSYINT1 Life-span developmental psychology I: postdoctoral researcher Mari Huhtala

PSYINT2 Cognitive neuroscience I: university lecturer Aki Myllyneva (periods I and II) and university lecturer Terhi Helminen (periods III and IV)

PSYINT3 Psychology of personality I: university lecturer Mervi Ruokolainen

PSYINT4 Psychological research methods I: professor Kalevi Korpela

PSYINT5 Psychology of health and mental health I: professor Raija-Leena Punamäki (periods I and II) and university lecturer Samuli Kangaslampi (periods III and IV)

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Perusopinnot

PSYP0 Orientaatio psykologiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA11 Kandidaatintutkielma - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Perusopinnot

PSYP0 Orientaatio psykologiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYA8 Asiakassuhde ja haastattelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA10 Testimenetelmien perusteet ja ammattietiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA11 Kandidaatintutkielma - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Aineopinnot

PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA10 Testimenetelmien perusteet ja ammattietiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA11 Kandidaatintutkielma - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta