x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Historian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Opintojaksojen vastuuopettajat, syksy 2015:

Perusopinnot
HISP1 Johdatus historiantutkimukseen: Ville Vuolanto (Avoin yliopisto Aino Katermaa)
HISP2 Euroopan muotoutuminen: Sini Kangas
HISP3 Uuden ajan alun murroksia: Miia Ijäs
HISP4 Modernisoituva yhteiskunta: Ulla Aatsinki
YKYYHT5 Verkostoitunut maailma: Mervi Kaarninen

Perusopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit Miia Ijäs, Mervi Kaarninen ja Marko Tikka. Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.

Aineopinnot
HISA1 Menetelmäopinnot
A1a Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka: Ville Vuolanto
A1b Valinnaiset menetelmäopinnot: Ville Vuolanto
HISA2 Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä
Sukupuoli ja perhe: Mervi Kaarninen
Talous ja teollisuus: Kari Teräs
Kriisit ja jälleenrakennus: Marko Tikka
Kulttuurien kohtaaminen: Sini Kangas
Uskonto, tiede ja maailmankuva: Miia Ijäs
Terveys ja ympäristö: Pirjo Markkola
Kaupunki: Marjaana Niemi
HISA3 Historian erityisala ja praktikum: Teemasta vastaava opettaja
HISA4: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma: kandidaattiseminaarista vastaava opettaja
 
Aineopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit Miia Ijäs, Mervi Kaarninen ja Marko Tikka. Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Aineopinnot

HISA3B Koulutus-teeman praktikum 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, kevät 2015-syksy 2015 (Hanska) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari kevät 2015-syksy 2015 (Kaarninen/Harjula) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari kevät 2015-syksy 2015 (Miettinen/Ijäs) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikin ja keskiajan ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Uuden ajan alun ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Lähihistorian ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Rasismin historia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Valokuvat kulttuurin kuvastimena (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Vieraalla kielellä annettava opetus

Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Perusopinnot

YKYYHT5 Verkostoitunut maailma 5 op

Aineopinnot

HISA2 "...tapahtui myös 'ei missään'..." 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA3B Monikulttuurisuus-erityisalan praktikum 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari kevät 2016-syksy 2016 (Kaarninen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari kevät 2016-syksy 2016 (Kangas) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari kevät 2016-syksy 2016 (Ijäs) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari kevät 2016-syksy 2016 (Aatsinki) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikin ja keskiajan ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Uuden ajan alun ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Lähihistorian ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Liikenteen kulttuurihistoriaa -verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Uusi sotahistoria -verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Ympäristöhistoria -verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS09.5 Miten miehiä ja maskuliinisuuksia tutkitaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HISA2 Finland, the world economy, and the Cold War (e-learning course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta