x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Filosofian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Perusopinnot

FILP1B Johdatus filosofian historiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP5A Tieto-oppi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP3A Argumentaatio 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

FILAPRO Proseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA10 Mielenfilosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA11 Ympäristöestetiikka 3 op
SOST10.1 Yhteiskuntateoria: keskeiset käsitteet ja nykyvirtaukset 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Perusopinnot

FILP2 Logiikka 5 op
FILP5B Metafysiikka 2 op
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Perusopinnot

FILP3B Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP2 Logiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP5B Metafysiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYYHT4B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

FILAK Kandidaattiseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA4A Tieteenfilosofia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA12 Kielifilosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Institutionaalinen taloustiede ja politiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Yhteiskunnallinen luontosuhde marxismissa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta