x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kansanterveystieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Vieraalla kielellä annettava opetus

HEAIH03 Health and Health Care in Disaster Situations 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Kansanterveystieteen yhteiset opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

HEAAC06 Perspectives to Public and International Health 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari 10 op

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERVAL1 Terveysteknologia 5 op
TERTIETO1 Terveystiedon perusteet 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERVAL4 Ageing as a Social Phenomenon 4–6 op (Opetuskieli: englanti)
BIOMJ016 Biostatistics and Computing 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Kansanterveystieteen yhteiset opinnot

TERKAN2 Kansanterveystieteen käsitteitä ja teoreettisia kysymyksiä 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HEAAC06 Perspectives to Public and International Health 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN9 Global Issues on Mental Health and Mental Health Services - Web course, Moodle 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimusmenetelmäopinnot

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERVAL1 Terveysteknologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO1 Terveystiedon perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt- Sähköinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus- Sähköinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL4 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä 4–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERVAL4 Ageing as a Social Phenomenon 4–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

HEAIH02 Human Mobility and Health 5 op (Opetuskieli: englanti)
TERKAN9 Global Issues on Mental Health and Mental Health Services - Web course, Moodle 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TERKAN10 Theories of Health Economics 5 op (Opetuskieli: englanti)
TERKAN11 Ageing of the Population 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tutkimusmenetelmäopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN13 Epidemiologic Research Methods 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt- Sähköinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus- Sähköinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL4 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä 4–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERVAL4 Ageing as a Social Phenomenon 4–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN6 Work and Health 5 op (Opetuskieli: englanti)
HEAIH02 Human Mobility and Health 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TERKAN8 Research on School-aged Children's Health and Wellbeing 5 op (Opetuskieli: englanti)
TERKAN9 Global Issues on Mental Health and Mental Health Services - Web course, Moodle 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TERKAN11 Ageing of the Population 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt- Sähköinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus- Sähköinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL4 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä 4–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERVAL4 Ageing as a Social Phenomenon 4–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta