x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Terveystieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA1 Epidemiologian perusteet 5 op

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP4 Väestön terveys 5 op

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY1 Orientoivat opinnot, HOPS 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden yhteiset aineopinnot

TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (hoitotiede), Seinäjoki 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen 5 op
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä, Seinäjoki 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä, Seinäjoki 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA2 Terveys, arki ja toimijuus - kirjatentti (sähköinen) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKANA4 The Application of Economics to Health Care 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet, Seinäjoki 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP3 Terve ja sairas ihminen 5 op

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA2 Terveys, arki ja toimijuus - kirjatentti (sähköinen) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY2 Johdanto terveysviestintään 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA5 Teoria perhehoitotieteessä, Seinäjoki 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA2 Terveys, arki ja toimijuus - kirjatentti (sähköinen) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta