x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kieli ja yhteiskunta -opintokokonaisuus

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Yleistä

Ranskan kielen ja yhteiskunnan opintokokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti muiden kuin Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille sekä niille Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille, jotka eivät tarvitse aineenopettajan pätevyyttä.

Edellytykset

Kokonaisuutta opiskelevilta vaaditaan vähintään lukion ranskan lyhyttä oppimäärää vastaavat tiedot. Opintojen aloittaminen edellyttää lähtötasokokeen menestyksellistä suorittamista. Ranskan kielen ja yhteiskunnan opintokokonaisuuden suorittaville yksikön yhteiset opinnot eivät ole pakollisia.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Yhteystiedot

Katso ajantasainen henkilökuntalistaus yksikön sivuilla.

Perustaso

RANP0 Lähtötasokoe   (Opetuskieli: ranska)

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Perustaso

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP2 Communication orale: Expression orale/Suullinen viestintä: Suullinen esitys 3 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska)

Jatkotaso

RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (groupe A)/Ranskan kielen tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA6 Littérature française II/Ranskan kirjallisuus II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Perustaso

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I/Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Perustaso

RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I/Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkotaso

RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (groupe B)/ Ranskan kielen tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA4 Le français dans le temps et dans l'espace/Ranskan kielen ajallinen ja alueellinen variaatio 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS3 Littérature et société françaises/Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta