x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, vapaaehtoiset opinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)
Periodi (31.8.2015 - 18.10.2015)
Syventävät opinnot [I Periodi]

Autoetnografiaan perehtyvä metodikurssi on tarkoitettu ensisijaisesti maisteriopintojen loppuvaiheen opiskelijoille mutta myös jatko-opiskelijat voivat osallistua sille. Kurssi on avoin opiskelijoille kaikista LTL:n tutkinto-ohjelmista.

Kurssilla tarkastellaan autoetnografian perusperiaatteita ja sen suhdetta etnografiaan sekä harjoitellaan autoetnografiseen tutkimukseen kuuluvia perustaitoja, kuten itsereflektiota ja sen yhdistämistä kulttuuriseen analyysiin. Kurssi koostuu luennoista, lukupiiristä sekä kirjoitus- ja kenttätyöharjoituksista.

Kurssille otetaan korkeintaan 10 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sari Hokkanen, Vastaava opettaja
Sari.Hokkanen[ät]uta.fi
Opetus
21.9.2015 – 9.11.2015
Pienryhmäopetus
Ma 21.9.2015 klo 14-16, Päätalo C2
Ma 28.9.2015 klo 12-16, Päätalo C2
Ma 12.10.2015 klo 12-16, Päätalo C2
Ma 2.11.2015 klo 12-16, Päätalo C2
Ma 9.11.2015 klo 14-16, Päätalo C2
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (19.10.2015 - 20.12.2015)
Syventävät opinnot [II Periodi]

KIELENOPETUS JA –OPPIMINEN TUTKIMUKSEN KOHTEENA

OSA 1 3 op

PE 27.11. 12-14 Laura Pihkala-Posti Kurssin aloitus, käsitellään jo osaa aiheista, kysely- ja haastattelututkimus ja niiden haasteet sekä yhdistelmät. Ajankohtaisia tutkimusaiheita lyhyesti.

KE 2.12. klo 18-20 Raquel Benmergui (englanti)  Toimintatutkimusta oman opetuksen kehittämisestä & taidelähtöisten metodien käytöstä kielen ja kulttuurienvälisen oppimisen tukena

PE 4.12. klo 12-14 Sanna Jaakola (saksa ja ranska) Esimerkki oppikirjatutkimuksesta: Sijamuotojen oppiminen kahden oppikirjasarjan käyttäjillä B3-saksan 2. kurssilla

MA 7.12. Klo 16-18 Katja Kemppainen (ranska ja espanja) Lukiokoulutuksen tutkintorakenteen vaikutukset abiturienttien suulliseen kielitaitoon ja oppimismotivaatioon. Arviointi ja motivaatio MA 7.12. klo 18-20 Raisa Harju-Autti Maahanmuuttajaoppilaat perusopetuksessa (englannin opettaminen monikielisissä alakouluissa ja vieraskielinen nuori lähikoulussa)

KE 9.12. 18-20 Niina Tolkki (englanti) Oppikirjavertailu: luku- ja kirjoitustaitoa harjoittavat tehtävät kolmessa eri toisen asteen englannin kirjassa

MA 14.12 klo 18-20 Maija Tervola (suomi/ S2)Erityisalan kielitaidon tutkimus ja testaus: Tutkimuskohteena maahanmuuttajataustaiset lääkärit.

TI 15.12 klo 16 – 18 Niina Lilja (suomi/S2), Kielen oppiminen sosiaalisena toimintana: näkökulmia oppimiseen ja opettamiseen, vaihtoehto  pe 11.12. (tai 9 - 11)

TO 17.12. 14-16 Mikael Uusi-Mäkelä (englanti) Digitaaliset pelit autenttisena ympäristönä kielitaidon harjoitteluun TO 17.12. 16-18 Taina Salonen (venäjä ja ruotsi) Sähköiset kokeet, blogien käyttö kieltenopetuksessa

PE 18.12. klo 12-14 Laura Pihkala-Posti

Multimodaaliset oppimisympäristöt, internetin autenttiset aineistot, kulttuurienvälinen kohtaaminen internetin tai projektien kautta, suullisen kielitaidon harjoittaminen nettisovellusten kautta, kyselyt ja haastattelut oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa, uuteen opetussuunnitelmaan  (mm. monilukutaitoon, kielitietoisuuteen) liittyvä tutkimus.  Jatkoa, näihin tarjolla vielä kevätlukukauden puolella, joilla voi korvata mahdollisen syksyn opetuskertojen osallistumisen mahdollisen vajaaluvun.

 

OSA 2

OPINTOPIIRIT AIHEPIIREITTÄIN KEVÄTLUKUKAUSI 2016 2 op, ohjaus Laura Pihkala-Posti

Laura Pihkala-Posti, Vastaava opettaja
Laura.Pihkala-Posti[ät]uta.fi
Opetus
27.11.2015 – 29.4.2016
Luento-opetus
Osa 1, 3 op. Opetus aina salissa Pinni B4116
Pe 27.11.2015 klo 12-14, Pinni B4116
Ke 2.12.2015 klo 18-20
Pe 4.12.2015 klo 12-14
Ma 7.12.2015 klo 16-20
Ke 9.12.2015 klo 18-20
Ma 14.12.2015 klo 18-20
Ti 15.12.2015 klo 16-18
To 17.12.2015 klo 14-18
Pe 18.12.2015 klo 12-14
Pienryhmäopetus
Osa 2, Opintopiirit aihepiireittäin kevätlukukaudella
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sopii pakolliseksi metodikurssiksi seuraavissa maisteriopinnoissa: saksan kieli ja kulttuuri, venäjän kieli ja kulttuuri, pohjoismaiset kielet. Tällöin kurssi rekisteröidään koodilla LTLY213 Valinnainen metodikurssi.

Periodi (11.1.2016 - 6.3.2016)
Syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Laura Pihkala-Posti, Vastaava opettaja
Laura.Pihkala-Posti[ät]uta.fi
Opetus
14.1.2016 – 28.4.2016
Luento-opetus
To 14.1.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni B4079
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.3.2016 - 29.5.2016)
Syventävät opinnot [IV Periodi]

Kurssilla perehdytään kirjallisuuden opetuskäyttöön ja sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin vieraan kielen näkökulmasta. Kurssi on kohdennettu kielten opettajiksi opiskeleville ja kielten oppimisen ja opetuksen sekä kirjallisuuden rajapinnasta kiinnostuneille. Kurssi koostuu kontaktiopetuksesta,  kurssilukemistosta, kurssin päätteeksi esitettävästä opetussovelluksesta ja kirjoitettavasta oppimistehtävästä. Kurssin tavoitteena on toimia teorian ja käytännön vuoropuheluna. Kurssilla vastataan kysymyksiin:

- Mitä kirjallisuudella tarkoitetaan?
- Miksi kirjallisuutta tulisi tuoda kieltenopetukseen?
- Keille kirjallisuutta voidaan tarjota?
- Miten kirjallisuutta voitaisiin hyödyntää kieltenopetuksessa?

Toteutustavat:                                              

Kurssi koostuu luento-osuuksista, kurssilukemistosta, yhteistoiminnallisista viikkoharjoituksista, esitelmästä ja kirjallisesta oppimistehtävästä.                                  

Vaadittavat opintosuoritukset:

Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, opetussovelluksen toteutus ja esittely kurssin päätteeksi, oppimistehtävän kirjoitus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Emilia Luukka, Vastaava opettaja
Emilia.Luukka[ät]uta.fi
Opetus
10.3.2016 – 28.4.2016
Pienryhmäopetus
To 10.3.2016 - 14.4.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3110
To 21.4.2016 klo 12.30-14.00, Lastenkirjainstituutin kirjasto
To 28.4.2016 klo 14-16, Pinni B 3110
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla käsitellään virolaista kirjallisuutta 1800-luvun loppupuolelta nykypäivään. Opetus on suomeksi.

Luennot järjestetään intensiivikurssina. Luentojen lisäksi opiskelijat lukevat virolaista kaunokirjallisuutta (viron opiskelijat alkukielellä, muut käännöksinä). Lista kirjallisuussuosituksista on lähetetty ilmoittautuneille.

Kurssin suoritukseen kuuluvat luennot ja luentotentti, kirjallisuuden lukeminen sekä essee. Tentti järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana ja esseestä saa tarkemmat ohjeet luennoilla.

Kurssi käy suoritukseksi seuraaviin opintojaksoihin:

- VIROP5 Johdatuskurssi virolaiseen kulttuuriin (oppaan 2012-2015 mukainen jakso, viron perusopintojen täydentäjille)
- VIROA6 Virolainen kirjallisuus II (oppaan 2012-2015 mukainen jakso, viron aineopintojen täydentäjille)
- LTLY212 Kirjallisuuden erikoiskurssi (yksikön vapaaehtoisia opintoja)
- KIRA3C1 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: kielialueet (kirjallisuustieteen aineopintoja)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mart Velsker (Tarton yliopisto), Vastaava opettaja
Kairi-Liis Rodima-Takala, Yhteyshenkilö
Kairi-Liis.Rodima-Takala[ät]uta.fi
Opetus
14.3.2016 – 18.3.2016
Luento-opetus
Ma 14.3.2016 klo 16-18, Pinni A3111
Ti 15.3.2016 klo 16-18, Pinni A3111
Ke 16.3.2016 klo 16-18, Pinni A3111
To 17.3.2016 klo 16-18, Linna K113
Pe 18.3.2016 klo 12-14, Pinni A3111
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi