x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kääntäjän suomen opinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Kääntäjän suomen opinnot koostuvat kahdesta opintokokonaisuudesta, joista toinen suoritetaan kandidaattiohjelmassa (Kääntäjän suomen opinnot I) ja toinen maisteriopinnoissa (Kääntäjän suomen opinnot II). Opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, jotka erikoistuvat kääntämiseen ja tulkkaukseen jossakin seuraavista tutkinto-ohjelmista:

Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen

Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen

Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen

Pohjoismaiset kielet

Ranskan kieli

Kurssien ilmoittautumisajat:

Ilmoittautumisaika 1. ja 2. periodissa alkaville kursseille on 17.-27.8.

Ilmoittautumisaika 3. periodissa alkaville kursseille on 7.-17.12.

Opetukseton viikko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnoissa ei järjestetä kontaktiopetusta viikolla 43 eli 19.-23.10.

Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuudesta vastaa lv. 2015-2016

lehtori Sirkku Latomaa

työhuone: Pinni B 4094, puh. 050 318 0736, s-posti: etunimi.sukunimi@uta.fi

vastaanotto lukukauden aikana: ti 11.30−12.30

Kääntäjän suomen opinnot II -opintokokonaisuudesta vastaa lv. 2015-2016

yliopisto-opettaja Eliisa Pitkäsalo

Kokonaismerkinnät opintokokonaisuuksista antaa opintokoordinaattori Aatu Lehtovaara.

Osan kokonaisuuksien opintojaksoista voi suorittaa myös itsenäisesti, joko tentteinä tai esseinä. Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta ja sähköisiin tentteihin sähköisessä tenttipalvelussa. Katso tarkemmat tiedot intrasta. (Jos et pääse tietoihin linkin kautta, katso ohjeet.)

Kurssien keskeyttäminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Ennakkotietoa opetusohjelmasta

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opintojen verkkosivuilla on nähtävissä tietoa opetuksen suunnittelusta.

Kesäopinnot

Opintojaksossa käsitellään suomen kielen rakennetta, kielenhuoltoa ja variaatiota kääntämisen näkökulmasta. Keskeisen osan muodostavat kieliopilliseen kuvaukseen liittyvät suomenkieliset käsitteet, joita kerrataan ja syvennetään opintojakson aikana. Opintojaksossa käsitellään suomen kielen rakenteiden merkityksiä ja käyttöä sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä. Lisäksi tarkastellaan rakenteiden yhteyttä tekstilajeihin ja sävyihin. Opintojaksossa tutustutaan tuoreeseen suomen kieltä koskevaan tutkimukseen ja pohditaan kääntäjän vastuuta suomen kielen kehittäjänä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi
Opetus
16.5.2016 – 30.6.2016
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Luennot
Itsenäinen työskentely 60 tuntia Verkossa
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena 16.5.-30.6.2016.


Periodi (31.8.2015 - 18.10.2015)
Kääntäjän suomen opinnot I [I Periodi]

Opintojaksossa käsitellään suomen kielen rakennetta, kielenhuoltoa ja variaatiota kääntämisen näkökulmasta. Keskeisen osan muodostavat kieliopilliseen kuvaukseen liittyvät suomenkieliset käsitteet, joita kerrataan ja syvennetään opintojakson aikana. Opintojaksossa käsitellään suomen kielen rakenteiden merkityksiä ja käyttöä sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä. Lisäksi tarkastellaan rakenteiden yhteyttä tekstilajeihin ja sävyihin. Opintojaksossa tutustutaan tuoreeseen suomen kieltä koskevaan tutkimukseen ja pohditaan kääntäjän vastuuta suomen kielen kehittäjänä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2015 – 15.12.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ti 8.9.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 16.00-17.30, B4113
Ryhmätyöskentely 4 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson itsenäinen suoritus perustuu kahteen osasuoritukseen: suomen kielen rakennetta koskevaan tenttiin (3 op) ja artikkelivalikoimaan pohjautuvaan tenttiin tai esseeseen (2 op). Huom. Tarkista tiedot tenttikirjallisuudesta Movikon intrasivuilta.

Tentti on suoritettavissa yleisenä tenttipäivänä (15.10., 10.12., 18.2., 14.4.) ja sähköisenä tenttinä koko lukukauden ajan. Tarkemmat ohjeet tenttiin valmistautumisesta ja ohjeet esseeseen saa opettajalta.

Kurssilla käsitellään kielenhuollon periaatteita ja normeja sekä tarkastellaan normien soveltamista erityyppisiin teksteihin. Lisäksi pohditaan vieraiden kielten vaikutteita ja niiden merkitystä kirjoitetussa kielessä. Kurssin työpajaosuudessa huolletaan opiskelijoiden käännöskursseilla tekemiä suomennoksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Riikka Hodges, Vastaava opettaja
hanna-riikka.hodges[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2015 – 14.12.2015
Luento-opetus 20 tuntia + 4 tuntia Verkossa
Luennot
Ma 7.9.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, B4113
Poikkeukset:
21.9.2015 klo 10.15 –11.45 , B4079
Ma 26.10.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni B 5005
Pienryhmäopetus 4 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentojen lisäksi jokainen opiskelija osallistuu yhteen työpajakertaan (4 t). Työpajojen ajankohdista sovitaan kurssin alussa.

Kurssi on tarkoitettu kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuville opiskelijoille.

Kurssin vaihtoehtona on tentti, jonka voi suorittaa yleisenä tenttipäivänä (17.9., 12.11., 21.2., 17.3., 12.5.). Tentin ottaa vastaan Sirkku Latomaa, ja häneltä saa tarkemmat ohjeet itsenäistä opiskelua varten.

Opintojaksossa käsitellään suomen kielen rakenteiden merkityksiä ja käyttöä sekä kielenhuollon normien soveltamista erityyppisiin teksteihin. Lisäksi tarkastellaan rakenteiden yhteyttä tekstilajeihin ja sävyihin sekä pohditaan vieraiden kielten vaikutteita ja niiden merkitystä kirjoitetussa kielessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi
Opetus
22.9.2015 – 17.11.2015
Luento-opetus 6 tuntia
Luento
Ti 22.9.2015 - 17.11.2015 kuukausittain klo 8.30-10.00, B4087
Itsenäinen työskentely 20 tuntia Verkossa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on opetussuunnitelman 2012-2015 mukainen, ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kurssilla on kolme tapaamiskertaa, ja väliaikoina työskennellään Moodle-alustalla.

Osasuoritus on tentittävissä sähköisesti koko lukuvuoden ajan.

Kääntäjän suomen opinnot II [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2015 – 26.11.2015
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
To 10.9.2015 - 19.11.2015 viikoittain klo 10-12, PinniB 4031
Poikkeukset:
26.11.2015 klo 9 –12 , Pinni B 4115
Ryhmä 2
Pe 11.9.2015 - 20.11.2015 viikoittain klo 10-12, PinniB 4031
Poikkeukset:
26.11.2015 klo 9 –12 , Pinni B 4115
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2015 – 17.12.2015
Pienryhmäopetus
To 10.9.2015 - 24.9.2015 viikoittain klo 14-16, PinniB 4034
Poikkeukset:
17.9.2015 klo 14 –16 , Tieto-Pinni ML8
To 5.11.2015 klo 14-17, Pinni B 4034
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
31.8.2015 – 5.10.2015
Pienryhmäopetus
Ma 31.8.2015 - 5.10.2015 viikoittain klo 14-17, Pinni B 4114
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
9.9.2015 – 16.12.2015
Luento-opetus
Ke 2.9.2015 - 30.9.2015 viikoittain klo 14-16, PinniB 3107
Poikkeukset:
23.9.2015 klo 14 –16 , Pinni B 4113
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 14-16, PinniB 3107
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (19.10.2015 - 20.12.2015)
Kääntäjän suomen opinnot I [II Periodi]

Kurssilla tarkastellaan tieteellistä tekstiä eri näkökulmista ja opiskellaan suomenkielisen tieteellisen tekstin keskeisiä konventioita. Seminaarissa käsitellään opiskelijoiden tekeillä olevia kandidaatintutkielmia ja tuetaan tutkielmien kirjoitusprosessia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi
Opetus
28.10.2015 – 16.3.2016
Seminaari 16 tuntia
Ryhmä 1 (intensiivi)
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 10-12, B5005
Ryhmä 2 (joka toinen viikko)
Ke 28.10.2015 - 9.3.2016 joka toinen viikko klo 12-14, B5005
Ryhmä 3 (joka toinen viikko)
Ke 4.11.2015 - 16.3.2016 joka toinen viikko klo 12-14, B5005
Itsenäinen työskentely 4 tuntia Verkossa
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi samaan aikaan kuin kandidaatintutkielmaseminaari.

Kurssin vaihtoehtona on tentti tai essee, jotka perustuvat kirjaan Kinnunen & Löytty (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Opettajalta saa ohjeet esseen kirjoittamiseen.

Periodi (11.1.2016 - 6.3.2016)
Kääntäjän suomen opinnot I [III Periodi]

Opintojaksossa käsitellään suomen kielen rakennetta, kielenhuoltoa ja variaatiota kääntämisen näkökulmasta. Keskeisen osan muodostavat kieliopilliseen kuvaukseen liittyvät suomenkieliset käsitteet, joita kerrataan ja syvennetään opintojakson aikana. Opintojaksossa käsitellään suomen kielen rakenteiden merkityksiä ja käyttöä sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä. Lisäksi tarkastellaan rakenteiden yhteyttä tekstilajeihin ja sävyihin. Opintojaksossa tutustutaan tuoreeseen suomen kieltä koskevaan tutkimukseen ja pohditaan kääntäjän vastuuta suomen kielen kehittäjänä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2016 – 11.4.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 11.1.2016 klo 10.15-11.45, Päätalo C8
Poikkeukset:
4.4.2016 klo 10 –12 , B4119
11.4.2016 klo 10 –12 , B4119
Ryhmätyöskentely 4 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ts. osa opetuksesta perustuu luentotallenteisiin.

Opintosuorituksen voi tehdä myös verkkokurssina (touko-kesäkuu) tai kokonaan itsenäisesti. Verkkokurssin ilmoittautumisaika on toukokuun alussa. Jos opintojakson tekee kokonaan itsenäisesti, siihen kuuluu kaksi osasuoritusta: suomen kielen rakennetta koskeva tentti (3 op) ja artikkelivalikoimaan pohjautuva tentti tai essee (2 op). Huom. Tarkista tiedot tenttikirjallisuudesta Movikon intrasivuilta.

Tentit ovat suoritettavissa yleisenä tenttipäivänä (18.2., 14.4.) ja sähköisenä tenttinä koko lukukauden ajan. Tarkemmat ohjeet tenttiin valmistautumisesta ja ohjeet esseeseen saa opettajalta.

Kurssilla käsitellään kielenhuollon periaatteita ja normeja sekä tarkastellaan normien soveltamista erityyppisiin teksteihin. Lisäksi pohditaan vieraiden kielten vaikutteita ja niiden merkitystä kirjoitetussa kielessä. Kurssin työpajaosuudessa huolletaan opiskelijoiden käännöskursseilla tekemiä suomennoksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2016 – 22.3.2016
Luento-opetus 20 tuntia + 4 tuntia Verkossa
Luennot
Ti 12.1.2016 klo 16.00-17.30, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Pienryhmäopetus 4 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ts. osa opetuksesta perustuu luentotallenteisiin.

Luentojen lisäksi jokainen opiskelija osallistuu yhteen työpajakertaan. Työpajojen ajankohdista sovitaan kurssin alussa.

Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti, ja sen voi tenttiä kevätlukukaudella seuraavina yleisinä tenttipäivinä: 21.1., 17.3. ja 12.5. Tarkemmat ohjeet tenttiin valmistautumista varten saa opettajalta.

Kurssilla tarkastellaan tieteellistä tekstiä eri näkökulmista ja opiskellaan suomenkielisen tieteellisen tekstin keskeisiä konventioita. Seminaarissa käsitellään opiskelijoiden tekeillä olevia kandidaatintutkielmia ja tuetaan tutkielmien kirjoitusprosessia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi
Opetus
13.1.2016 – 9.3.2016
Seminaari 16 tuntia
Ryhmä 4 (intensiivi)
Ke 13.1.2016 - 9.3.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B 5005
Ryhmä 5 (intensiivi)
Ke 13.1.2016 - 9.3.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B 5005
Itsenäinen työskentely 4 tuntia Verkossa
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi samaan aikaan kuin kandidaatintutkielmaseminaari.

Kurssin vaihtoehtona on tentti tai essee, jotka perustuvat kirjaan Kinnunen & Löytty (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Opettajalta saa ohjeet esseen kirjoittamiseen.

Opintojaksossa käsitellään suomen kielen rakenteiden merkityksiä ja käyttöä sekä kielenhuollon normien soveltamista erityyppisiin teksteihin. Lisäksi tarkastellaan rakenteiden yhteyttä tekstilajeihin ja sävyihin sekä pohditaan vieraiden kielten vaikutteita ja niiden merkitystä kirjoitetussa kielessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi
Opetus
18.1.2016 – 14.3.2016
Luento-opetus 6 tuntia
Luennot
Ma 18.1.2016 - 14.3.2016 kuukausittain klo 16.00-17.30, B3108
Itsenäinen työskentely 20 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on opetussuunnitelman 2012-2015 mukainen, ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kurssilla on kolme tapaamiskertaa (18.1., 15.2., 14.3.), ja väliaikoina työskennellään Moodle-alustalla.

Kurssi on tentittävissä yleisinä tenttipäivinä (18.2., 14.4.) ja sähköisesti koko lukukauden ajan (31.7. asti).

Kääntäjän suomen opinnot II [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
14.1.2016 – 17.3.2016
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
To 14.1.2016 - 18.2.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B 5005
To 17.3.2016 klo 10-13, Pinni B 4116
Ryhmä 2
To 14.1.2016 - 18.2.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4031
To 17.3.2016 klo 10-13, Pinni B 4116
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Verkko- ja ryhmätyöskentelyä välillä 11.2.-17.3.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
13.1.2016 – 27.4.2016
Pienryhmäopetus
Ke 13.1.2016 - 27.4.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo A35
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
26.2.2016 – 29.4.2016
Pienryhmäopetus
Pe 26.2.2016 klo 8-12, Pinni B 4119
Pe 11.3.2016 klo 8-12, Pinni B 4119
Pe 1.4.2016 klo 9-12, Pinni B 5005
Pe 8.4.2016 klo 8-12, Tulkkauskurssilaisten mukana kentällä
Pe 22.4.2016 klo 8-12, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Pe 29.4.2016 klo 8-12, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.3.2016 - 29.5.2016)
Kääntäjän suomen opinnot II [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
10.3.2016 – 12.5.2016
Pienryhmäopetus
To 10.3.2016 klo 14-16, Tieto-Pinni ML7
To 17.3.2016 klo 14-16, Tieto-Pinni ML7
To 31.3.2016 klo 14-16, Pinni B 4114
To 7.4.2016 klo 14-16, Pinni B 4114
To 12.5.2016 klo 12-15, Pinni B 4034
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi