x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Espanjan kieli

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Espanjan kielen opetus jatkuu 11.4.2016 opetusohjelman mukaisesti.

ESPFA5 Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden tuntemus -kurssi on peruttu klk 2016!

Ilmoittautuminen

Kaikielle syksyn kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Periodi (31.8.2015 - 18.10.2015)
Perusopinnot [I Periodi]

Lähtötasokokeessa mitataan opiskelijan kykyä ymmärtää kirjoitettua espanjan kieltä ja hänen omaa kirjallisen viestinnän taitoaan. Koe on yksikielinen ja se koostuu tekstin ymmärtämisosiosta, jota kommentoidaan espanjaksi, sanastoharjoituksista
(sananmuodostusta, semantiikkaa ja morfosyntaksia) sekä espanjan kielen tuottamista testaavista kirjoitustehtävistä.

Enrolment for University Studies

sähköpostitse:
fernandez.santisteban@uta.fi

Teaching
27-Aug-2014 – 27-Aug-2014
Exam 2 hours
tasokoe 27.8.2015 12-14
Wed 27-Aug-2014 at 12.00-14.00, Pinni B3107
Periods: I
Language of instruction: Spanish
Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
José Márquez, Teacher responsible
Teaching
10-Sep-2015 – 10-Dec-2015
Lectures 28 hours
Thu 10-Sep-2015 - 10-Dec-2015 weekly at 12.00-14.00, Pinni A3103
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö. Opiskelija voidaan vapauttaa kurssin ensimmäisestä periodista, jos hän osoittaa omaavansa tarvittavan kielitaidon; hänen on kuitenkin osallistuttava toiseen periodiin.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä.

Enrolment time has expired
José Santisteban, Teacher responsible
Teaching
2-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Lectures 28 hours
Ymmärtäminen
Wed 21-Oct-2015 - 9-Dec-2015 weekly at 12.00-14.00, Pinni B4116
Ääntäminen
Wed 2-Sep-2015 - 7-Oct-2015 weekly at 12.00-14.00, Pinni B4123, I periodi kielistudiossa: Ääntäminen. II periodi Tekstin ymmärtäminen
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen ääntämisharjoituksiin ja ääntämiskoe. Osallistuminen opetukseen, kirjalliset harjoitukset ja kirjallinen kielitaitokoe.

Kurssilla käännetään yleisluontoisia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
José Santisteban, Teacher responsible
Teaching
31-Aug-2015 – 7-Dec-2015
Lectures 28 hours
Mon 31-Aug-2015 - 7-Dec-2015 weekly at 12.00-14.00, Pinni B4116
Periods: I II
Language of instruction: Spanish

Perehtyminen espanjan kielen normatiiviseen kielioppiin, erityisesti morfologiaan.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
José Santisteban, Teacher responsible
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Lectures 28 hours
Tue 1-Sep-2015 - 8-Dec-2015 weekly at 14.00-16.00, Pinni B4116
Periods: I II
Language of instruction: Spanish

Kurssilla tutustutaan Espanjan kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin aina 1900-lukuun asti sekä perehdytään viiteen kaunokirjalliseen teokseen

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
José Santisteban, Teacher responsible
Teaching
31-Aug-2015 – 7-Dec-2015
Lectures 28 hours
Mon 31-Aug-2015 - 7-Dec-2015 weekly at 10.00-12.00, Pinni B4118
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee luetusta kirjasta tai kirjallinen koe.

Kurssilla tutustutaan Espanjan historiaan ja kulttuuriin

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
José Santisteban, Teacher responsible
Teaching
2-Sep-2015 – 7-Oct-2015
Lectures 14 hours
Wed 2-Sep-2015 - 7-Oct-2015 weekly at 14.00-16.00, Pinni B4119
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee historiallisesta aiheesta tai kirjallinen koe. Luentokurssi ja esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta historian tai kulttuurin aiheesta.

Kurssilla tutustutaan espanjalaisen Amerikan kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
José Márquez, Teacher responsible
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Lectures 28 hours
Tue 1-Sep-2015 - 8-Dec-2015 weekly at 12.00-14.00, D13 PÄÄTALO Huomioi poikkeukset!
Exceptions:
8-Sep-2015 at 12.00 –14.00 , B4118 PINNI B
22-Sep-2015 at 12.00 –14.00 , LS C5 PÄÄTALO
10-Nov-2015 at 12.00 –14.00 , LS C5 PÄÄTALO
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Periodi (19.10.2015 - 20.12.2015)
Perusopinnot [II Periodi]

Espanjalaisen Amerikan historian ja kulttuurin tuntemus.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
José Santisteban, Teacher responsible
Teaching
21-Oct-2015 – 9-Dec-2015
Lectures 14 hours
Wed 21-Oct-2015 - 9-Dec-2015 weekly at 14.00-16.00, Pinni B3112
Periods: II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee valitusta aiheesta tai kirjallinen koe. Luentokurssi ja esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta historian tai kulttuurin aiheesta.

Periodi (11.1.2016 - 6.3.2016)
Aineopinnot [III Periodi]

Keskustelu sovituista aiheista ja eri aiheiden esittäminen. Ohjattu keskustelu. Kirjoitetun kielen tuottamisen harjoituskurssi. Esitettyjen tekstien tarkastaminen sisällön ja kieliasun kannalta.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jose Marquez-Garrido, Teacher responsible
Teaching
14-Jan-2016 – 21-Apr-2016
Group work 28 hours
Thu 14-Jan-2016 - 21-Apr-2016 weekly at 12.00-14.00, Pinni B3112
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla käsitellään verbien aikamuotojen käyttöä erilaisissa lauseissa ja perehdytään syntaksiin ja vaikeisiin rakenteisiin.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban Fernández, Teacher responsible
Teaching
12-Jan-2016 – 19-Apr-2016
Lectures 28 hours
Tue 12-Jan-2016 - 19-Apr-2016 weekly at 14.00-16.00, Pinni B3111
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla käännetään vaativia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi tavoitteena tuottaa sanastollisesti ja kieliopillisesti korrektia kieltä.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban Fernández, Teacher responsible
Teaching
11-Jan-2016 – 18-Apr-2016
Lectures 28 hours
Mon 11-Jan-2016 - 18-Apr-2016 weekly at 12.00-14.00, Pinni A2089
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla tutustutaan Espanjan 1900-luvun kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehdytään kahteen kaunokirjalliseen teokseen.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban Fernández, Teacher responsible
Teaching
11-Jan-2016 – 18-Apr-2016
Lectures 28 hours
Mon 11-Jan-2016 - 18-Apr-2016 weekly at 10.00-12.00, Pinni B3117
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban Fernández, Teacher responsible
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Lectures 28 hours
Wed 13-Jan-2016 - 20-Apr-2016 weekly at 12.00-14.00, Pinni B4116
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssi, johon kuuluu esseen kirjoittaminen jostakin yhteiskunnallisesta tai historiallisesta aiheesta.

Perehdytään espanjalaisen Amerikan kirjallisuuden historiaan, varsinkin nykyhistoriaan (1900-luku) ja analysoidaan merkittävimpiä teoksia.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jose Marquez-Garrido, Teacher responsible
Teaching
12-Jan-2016 – 19-Apr-2016
Lectures 28 hours
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään espanjalaisen Amerikan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jose Marquez-Garrido, Teacher responsible
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Lectures 28 hours
Wed 13-Jan-2016 - 20-Apr-2016 weekly at 14.00-16.00, Pinni B3117
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssiin osallistuminen ja essee valitusta aiheesta, tai kertauskuulustelu.

Espanjan kielen kehityksen historia ja nykyisten kielialueiden taustat ja erityispirteet.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban Fernández, Teacher responsible
Teaching
14-Jan-2016 – 21-Apr-2016
Lectures 28 hours
Thu 14-Jan-2016 - 21-Apr-2016 weekly at 10.00-12.00, Pinni B3117
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään espanjan nykykielen rakenteeseen ja puhutun kielen ominaisuuksiin eri kielialueilla.

Espanjan kielen opetus vieraana kielenä, materiaalit ja erityisongelmat.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban Fernández, Teacher responsible
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Lectures 28 hours
Wed 13-Jan-2016 - 20-Apr-2016 weekly at 10.00-12.00, Pinni B4116
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja esse tai kirjallinen koe.