x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Valinnaisten opintojen lähtötasokoe

Englannin kielen kirjallisuuden ja kääntämisen valinnaisiin opintoihin valitaan opiskelijat lähtötasokokeen perusteella.

Lähtötasokoe järjestetään perjantaina 21.8. klo 10-12 Päätalon salissa A1. Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua. Kokeessa valitaan valinnaisia opintoja suorittamaan enintään 25 opiskelijaa.

Uusien opiskelijoiden infotilaisuus

Tutkinto-ohjelman uusille opiskelijoille pidetään info- ja tervetulotilaisuus maanantaina 31.8. klo 15-18 (paikka ilmoitetaan myöhemmin).

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsun kautta. Ilmoittautumiseen kannattaa käyttää opetusohjelmassa kurssin tiedoista löytyvää ilmoittautumispainiketta, sillä mahdollisista ilmoittautumiseen liittyvistä poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Ilmoittautumisajat

Ilmoittautumisaika I. periodissa alkaville kursseille 17.-27.8.

Ilmoittautumisaika II. periodissa alkaville kursseille 5.-15.10.

Ilmoittautumisaika III. periodissa alkaville kursseille 7.-17.12.

Ilmoittautumisaika IV. periodissa alkaville kursseille 22.2.-3.3.

HUOM! Englannin kielen ja kirjallisuuden syventävien opintojen teemakursseille (ent. Options) on edellä mainituista poikkeavat ilmoittautumisajat. Teemakurssien ilmoittautumisesta on tarkempaa tietoa maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Vaihtoehtoiset suoritusmuodot

Lisätietoa kirjatenteistä ja muista vaihtoehtoisista suoritusmuodoista.

Luku- ja tutkimusviikot

Englannin tutkinto-ohjelma ei järjestä kontaktiopetusta viikolla 43 eli 19.-23.10.2015 eikä viikolla 9 eli 29.2.-4.3.2016.

Kurssien keskeyttäminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Ennakkotietoa opetusohjelmasta

Tutkinto-ohjelman verkkosivuilla on nähtävissä tietoa opetuksen suunnittelusta.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Perusopinnot

ENGP1 Structure of English I - Grammar I 3 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP1 Structure of English I - Phonology and Pronunciation 2 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP2 Writing the Nation 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP9 Translators’ Cultural Competencies - 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

ENGA1 Seminar, Bachelor's Thesis and Maturity Test - Seminar 4 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA4 Structure of English III: Grammar and Context 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA5 Linguistics II: Meaning and Discourse 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA8 Romanticism and Its Legacy 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA11 Translation II Finnish–English 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op
ENGA13 Business Writing 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA20 Presentation Skills 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Perusopinnot

ENGP1 Structure of English I - Grammar I 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP1 Structure of English I - Phonology and Pronunciation 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP2 Writing the Nation 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP3 Translation and Academic Writing - Introduction to Academic Writing 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP9 Translators’ Cultural Competencies - 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ENGA1 Seminar, Bachelor's Thesis and Maturity Test - Seminar 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA1 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte - Seminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA4 Structure of English III: Grammar and Context 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA5 Linguistics II: Meaning and Discourse 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA8 Romanticism and Its Legacy 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA11 Translation II Finnish–English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA10 Käännösviestintä II englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA13 Business Writing 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA20 Presentation Skills 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

LTLY16 Basics of Information Literacy 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Perusopinnot

ENGP4 Structure of English II - Grammar II 3 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP5 Linguistics I: Introduction to Basic Concepts 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP6 Literature and Society in Early Modern Britain 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP8 Communication Skills in English - Academic Writing II 3 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP8 Communication Skills in English - Speaking Practice 2 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

ENGA1 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte - Seminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA1 Seminar, Bachelor's Thesis and Maturity Test - Seminar 4 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA6 Variety in Present-day English 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA7 Postcolonial Literature 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA9 Literature and Change after 1900 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA11 Translation II (Finnish–English) 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op
ENGA13 Business Writing 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Perusopinnot

ENGP4 Structure of English II - Grammar II 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP4 Structure of English II - Phonology and Pronunciation II 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP5 Linguistics I: Introduction to Basic Concepts 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP6 Literature and Society in Early Modern Britain 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP8 Communication Skills in English - Academic Writing II 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP8 Communication Skills in English - Speaking Practice 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ENGA1 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte - Seminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA1 Seminar, Bachelor's Thesis and Maturity Test - Seminar 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA6 Variety in Present-day English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA7 Postcolonial Literature 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA9 Literature and Change after 1900 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA11 Translation II (Finnish–English) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA10 Käännösviestintä II englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA13 Business Writing 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA3 Käännösteoria käytännön käännöstyössä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSUHUK Tieteellinen kirjoittaminen / LTL/Kirjallisuuden opiskelijoille 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta