x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot on valinnainen opintokokonaisuus, joka sijoittuu maisterintutkintoon. Opintokokonaisuuden laajuus on 40 op. Näiden opintojen lisäksi englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opiskelija voi suorittaa tutkielmaseminaarin (TECHS9) teknisessä viestinnässä ja laatia tutkielmansa teknisen viestinnän alalta. Seminaari kuitenkin sidotaan kyseisen tutkinto-ohjelman tutkielmaopintoihin, johon myös opiskelijan pro gradu -tutkielma sijoittuu. Muiden kuin englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden osalta tutkielmaseminaariin osallistumisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot voi aloittaa joka toinen vuosi. Opintoihin valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa joka toinen kevät järjestettävässä erillisessä haussa. Seuraava haku on keväällä 2016. Edellytyksenä opintoihin valitsemiseksi on, että opiskelija on kirjoilla Tampereen yliopistossa ja hän on suorittanut perus- ja aineopinnot englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa tai vastaavassa. Etusija on HuK-tutkinnon suorittaneilla.

Lukuvuonna 2015-2016 teknisen viestinnän opinnoista voivat opintokokonaisuuteen aiemmin valitut suorittaa kolme opintojaksoa: TECHS7 Työharjoittelun, TECHS8 Teknisen viestinnän kirjatentin ja TECHS9 Tutkielmaseminaarin:

  • Työharjoittelusta kirjoitettavan raportin ohjeet.
  • Kirjatentti suoritetaan sähköisenä tenttinä, ja tentittävä kirjallisuus löytyy opintokokonaisuuden kotisivulta. Tentin voi suorittaa koko lukuvuoden ajan ja myös kesätenttinä.
  • Tutkielmaseminaarin tiedot löytyvät normaalista opetusohjelmasta.

Kokonaismerkinnöistä ja muista opintokokonaisuuteen liittyvistä asioista vastaa teknisen viestinnän lehtori Tytti Suojanen.

Periodi (31.8.2015 - 18.10.2015)
Syventävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tytti Suojanen, Vastaava opettaja
Tytti.Suojanen[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2015 – 17.5.2016
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Ti 8.9.2015 - 17.5.2016 joka toinen viikko klo 12.15-13.45, Syyslukukausi: PinniB 4119, kevätlukukausi Päätalo A35
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaariin ei tarvitse ilmoittautua Nettiopsussa.