x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

http://www.uta.fi/ltl/ven

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Venaja

Kurssi-ilmoittautumiset

Kevätlukukauden 2016 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa ti 1.12. klo 6.01 - su 13.12. klo 23.59 välisenä aikana.

Syyslukukauden 2015 kursseille ilmoittauduttiin NettiOpsussa pe 21.8. klo 6.01 - to 27.8. klo 23.59 välisenä aikana.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Kirjatentit

Tietyt venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opintojaksot/osasuoritukset voi suorittaa myös kirjatenttinä. Katso lista tentaattoreista sekä tenttimateriaaleista tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Luku- ja tutkimusviikko

Venäjän tutkinto-ohjelma ei järjestä kontaktiopetusta viikoilla 43 ja 9.

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Syventävät opinnot

RUST1/VENS20 Russians on Europe: Travel, Displacement, and Cultural Encounters 5 op (Opetuskieli: englanti)
VENS4 Seminaari II 7 op
VENS4 Seminaari II: Tieteellisen tekstin tuottaminen 3 op (Opetuskieli: venäjä)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Syventävät opinnot

VENS1 Kirjallinen ja suullinen viestintä III/Pis'mennaja i razgovornaja praktika 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS2 Tekstin ymmärtäminen III 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS8 Tyylioppi/Stilistika 5 op (Opetuskieli: venäjä)
RUST1/VENS20 Russians on Europe: Travel, Displacement, and Cultural Encounters 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS4 Seminaari II 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Syventävät opinnot

VENS1 Kirjallinen ja suullinen viestintä III/Pis'mennaja i razgovornaja praktika 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS2 Tekstin ymmärtäminen III 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS11 Sosiolingvistiikka/Sociolingvistika 5 op (Opetuskieli: venäjä)
RUST4/VENS16 From Pioneers to Pussy Riot: Gender in the Soviet Union and Russia 5 op (Opetuskieli: englanti)
VENS4 Seminaari II 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS20/KIRA3C2 Venäläinen dystopia 1920-luvulta 2000-luvulle 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Syventävät opinnot

VENS3 Venäjän kulttuuri/Kul'tura Rossii 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VENS7 Aspekti- ja liikeverbiteoria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RUST4/VENS16 From Pioneers to Pussy Riot: Gender in the Soviet Union and Russia 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS4 Seminaari II 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta