x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

http://www.uta.fi/ltl/ven

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Venaja

Uudet opiskelijat

 • Uusien opiskelijoiden tervetuliais- ja infotilaisuus järjestetään tiistaina 25.8.2015 klo 14-16 tilassa PinniB 4087 (tulkkausstudio). Tervetuloa!
 • Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen lähtötasokoe järjestetään torstaina 27.8.2015 klo 10-12. Kokeen perusteella suositellaan mahdollisesti osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op). Lue kokeesta tarkemmin opetusohjelman kohdasta VENP0 Lähtötasokoe!

Venäjä valinnaisina opintoina

 • Venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina opiskelemaan haluavien on osallistuttava lähtötasokokeeseen 27.8.2015 klo 10-12. Lue tarkemmat ohjeet opetusohjelman kohdasta VENP0 Lähtötasokoe!

Kurssi-ilmoittautuminen

 • Kevätlukukauden 2016 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa ti 1.12. klo 6.01 - su 13.12. klo 23.59 välisenä aikana.

 • Syyslukukauden 2015 kursseille ilmoittauduttiin NettiOpsussa seuraavasti:

  Perusopinnot pe 21.8. klo 6.01-pe 28.8. klo 23.59 välisenä aikana
  Aineopinnot pe 21.8. klo 6.01 - to 27.8. klo 23.59 välisenä aikana

 • Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset opinnot.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Kirjatentit

Kieli- ja viestintäopinnot

 • Erityisesti kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille tarkoitettujen kieli- ja viestintäopintojen aikataulut löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta. Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Luku- ja tutkimusviikko

Venäjän tutkinto-ohjelma ei järjestä kontaktiopetusta viikoilla 43 ja 9.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Perusopinnot

VENP0 Lähtötasokoe   (Opetuskieli: venäjä)

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Yleiset valmiudet

Täydentävät opinnot

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Yksikön yhteiset opinnot

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät opinnot

VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

VENP1 Kielioppi I (suomenkieliset opiskelijat) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP1 Kielioppi I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3 Suullinen viestintä I - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen - Johdatus käännösprosessiin 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Suullinen viestintä 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Kirjallinen viestintä 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6 Venäjän kielen rakenne - Morfologia 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6/VENK3 Venäjän kielen rakenne - Tekstin ymmärtäminen II 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia/Istorija russkoj literatury XIX i XX vekov 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA16 Kääntäminen äidinkieleen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA9 Käännöstaidon kehitysharjoituksia - Tekstianalyysi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA10 Konsekutiivitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Täydentävät opinnot

VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Suullinen viestintä 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Kirjallinen viestintä 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA8 Kirjallisuuden analyysi/Analiz hudožestvennoj literatury 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA16 Kääntäminen äidinkieleen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA9 Käännöstaidon kehitysharjoituksia - Tekstianalyysi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA10 Konsekutiivitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA14 Nyky-Venäjä venäjänkielisessä mediassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Yleiset valmiudet

Yksikön yhteiset opinnot

Täydentävät opinnot

VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

VENP2 Kielioppi II (suomenkieliset opiskelijat) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP2 Kielioppi II (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3 Suullinen viestintä I - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen - Johdatus käännösprosessiin 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5/VENK2 Näkökulmia kääntämiseen - Tekstin ymmärtäminen 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA10 Konsekutiivitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA14 Nyky-Venäjä venäjänkielisessä mediassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta