x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat yksikön yhteystietosivulla.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Mahdolliset opetustauot ovat kurssikohtaisia.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Kokonaisuuksien vastuuhenkilö
Syventävien opintojen vastuuhenkilö on professori Anneli Pajunen. Kokonaismerkinnän saa täyttämällä kokonaismerkintälomakkeen ja palauttamalla sen opintokoordinaattorille tai vastaanottoaikana professorille.

Tutkintorakenne
Alla olevassa opetusohjelmassa on suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2015-2018 opinto-oppaasta.

Erikoistumiskokonaisuudet
Syventävien opintojen sisällä tarjolla olevissa erikoistumisopinnoissa on kaksi sellaista kokonaisuutta, joista voi saada erillisen merkinnän: suomi toisena ja vieraana kielenä sekä työelämäviestintä ja kielikonsultointi. Molemmista kokonaisuuksista voi suorittaa 25 op. Jos opiskelija suorittaa niistä vähintään 20 op, hän saa erikoistumisestaan merkinnän myös tutkintotodistukseen. Suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuuden voi suorittaa kokonaan lukuvuoden 2015-2016 aikana. Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuus on suunniteltu opetettavaksi kokonaan kalenterivuoden 2016 aikana.

Syventävien erikoiskursseille ovat etusijalla ne, jotka eivät vielä ole suorittaneet erikoistumisopintoja. Opintokokonaisuuksia voivat suorittaa myös muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat.

Vanhat opiskelijat
Kaikki opetus järjestetään voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista.

Ilmoittautuminen
Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ilmoittautumisen ongelmatilanteissa ota yhteys kurssin opettajaan. Opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot tulee olla rekisterissä ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy suomen kielen kandidaattiohjelman kohdalta.

Jaksojen suorittaminen itsenäisesti
Osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti portfolioina, esseinä tai kirjallisina tentteinä. Ks. yksikön yleiset tenttipäivät.

Tentittävä kirjallisuus sekä muut itsenäisten suoritustapojen ohjeet ovat tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Jaksojen vastuuhenkilöt:

Syventävät opinnot:
SUOS1 Suomi ja maailman kielet, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus, essee, Niina Lilja, HUOM. ei suositella suoritettavaksi kevätlukukaudella 2016 (Niina Liljan tutkimusvapaa)
SUOV3 Suomen kielen rakenne S2-näkökulmasta, essee, Niina Lilja (syksy) / Saija Merke (kevät)
SUOV4 Vuorovaikutus ja tekstit S2-näkökulmasta, essee, Niina Lilja (syksy) / Saija Merke (kevät)
SUOV5 Harjoittelu, Niina Lilja
SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I, kirjallinen tentti, Suvi Honkanen
SUOT4 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso II, essee, Suvi Honkanen
SUOT5 Harjoittelu, Suvi Honkanen
SUOO1 Lapsen kielenomaksuminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO2 Lukeminen ja luetun ymmärtäminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO3 Kirjoittaminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO4 Äidinkielen osaamisen arviointi, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO5 Pedagoginen kielitieto, portfolio, Niina Lilja, HUOM. ei suositella suoritettavaksi kevätlukukaudella 2016 (Niina Liljan tutkimusvapaa)
SUOK1 Kielenmuutos ja sen tutkiminen, kirjallinen tentti, Liisa Mustanoja
SUOK2 Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, kirjallinen tentti, Liisa Mustanoja
SUOK3 Variaationtutkimuksen teoreettisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Liisa Mustanoja
SUOK4 Variaationtutkimuksen metodologisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Liisa Mustanoja
SUOK5 Sukukieli, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Eliisa Pitkäsalo. Tentittävissä kevätlukukaudella 2016, 3 op:n aiemman opetussuunnitelman uralilaiskielen suoritusta korvaava tentti 1.11. alkaen. (ks. siirtymäsäännöt)
SUOR1 Merkityksen erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Antti Leino
SUOR2 Syntaksin erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Antti Leino
SUOR3 Morfologian erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Markus Hamunen
SUOR4 Nimistöntutkimus, kirjallinen tentti, Antti Leino
SUOR5 Sanastontutkimus, kirjallinen tentti, Antti Leino
SUOR6 Diskurssintutkimus, portfolio, Suvi Honkanen
SUOR7 Keskusteluntutkimus, portfolio, Niina Lilja (syksy) / Saija Merke (kevät)
SUOS7 Teoriakirjallisuus, kirjallinen tentti, sovitaan graduohjaajan kanssa.
SUOS8 Työelämäopinnot, Suvi Honkanen. Katso kaikki suoritusvaihtoehdot verkkosivulta.

 

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Syventävät opinnot

SUOS4 Seminaari 5 op
SUOA6/A7/R6 Diskurssintutkimus 5 op
SUOR1/A6/A7 Semantiikan analyysikurssi 5 op

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Syventävät opinnot

SUOS2 Johdatus seminaarityöskentelyyn 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/A7/R6 Diskurssintutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR1/A6/A7 Semantiikan analyysikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssi (avoin yliopisto) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Syventävät opinnot

SUOS1 Suomi ja maailman kielet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta