x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

http://www.uta.fi/ltl/ran

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Ranska

Uudet opiskelijat

Ranskan kielen opetus alkaa syyslukukaudella maanantaina 7.9. 2015.

Tiedotustilaisuus uusille ja vanhoille opiskelijoille järjestetään maanantaina 31.8. 2015 klo 14-16 salissa PinniB 4075. Tilaisuuden jälkeen pidetään vapaamuotoinen tutustumistilaisuus uusille opiskelijoille. Tervetuloa!

Kurssi-ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2016 kursseille alkaa ti 1.12. klo 6.01 ja päättyy su 13.12. klo 23.59. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Ilmoittautuminen syksyn 2015 kursseille alkoi ma 24.8. klo 6.01 ja päättyi pe 28.8. klo 23.59. Kursseille ilmoittauduttiin sähköisesti NettiOpsun kautta.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Lähtötasokoe

Ranskan kieltä valinnaisina opintoina opiskelemaan pyrkivien on osallistuttava lähtötasokokeeseen, joka järjestetään tiistaina 25.8.2015. Kokeeseen ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään sunnuntaina 23.8.2015. Katso tarkemmat tiedot kohdasta RANP0 Lähtötasokoe.

Lähtötasokoe sisältää kaksi osiota: 1) kielioppiosio; 2) kirjallinen esitys. Molemmista osioista on saatava hyväksytty suoritus.

Lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta opiskelija, joka

a) on suorittanut hyväksyttävästi ranskan kielen valintakokeen tai lähtötasokokeen jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa

TAI

b) on suorittanut ranskan kielen perusopintoja jossakin suomalaisessa yliopistossa

TAI

c) on suorittanut ranskan kielen opintoja jossakin ulkomaalaisessa yliopistossa (jolloin hakemus tulee perustella osoittamalla ulkomailla suoritettujen opintojen sisältö ja taso).

Hakemus toimitetaan sähköpostitse tutkinto-ohjelman professorille ennen lähtötasokoepäivää.

Valinnaisina opintoina ranskaa opiskelemaan otetaan noin 15-20 opiskelijaa.

Tenttiminen

Ranskan kielen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteisinä tenttipäivinä.

Tarkemmat tiedot löytyvät tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Kieli- ja viestintäopinnot

Erityisesti kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille tarkoitettujen kieli- ja viestintäopintojen aikataulut löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Opetusvapaat viikot

Ranskan kielen tutkinto-ohjelmassa ei järjestetä opetusta viikoilla 43 ja 9.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Perusopinnot

RANP0 Lähtötasokoe   (Opetuskieli: ranska)

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Yleiset valmiudet

Yksikön yhteiset opinnot

Aineopinnot

RANA1 Syntaxe du français/Ranskan syntaksi 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANA6 Littérature française II/Ranskan kirjallisuus II 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANA7 Seminaari I 10 op (Opetuskieli: ranska)
RANAV4 Sociolinguistique/Sosiolingvistiikka 5 op (Opetuskieli: ranska)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Perusopinnot

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP2 Communication orale: Expression orale/Suullinen viestintä: Suullinen esitys 3 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANA1 Syntaxe du français/Ranskan syntaksi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (groupe A)/Ranskan kielen tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA6 Littérature française II/Ranskan kirjallisuus II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA7 Seminaari I 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANAV4 Sociolinguistique/Sosiolingvistiikka 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Perusopinnot

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I/Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Yleiset valmiudet

Yksikön yhteiset opinnot

Perusopinnot

RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I/Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (groupe B)/ Ranskan kielen tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA4 Le français dans le temps et dans l'espace/Ranskan kielen ajallinen ja alueellinen variaatio 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA7 Seminaari I 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANAV2 Linguistique contrastive/Kontrastiivinen kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta