x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät yksikön yhteystietosivulta.

Alla on julkaistu Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy opetusohjelmasta kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Mahdolliset opetustauot ovat kurssikohtaisia.

Kaikki opetus järjestetään voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa vastaavuustaulukosta

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa

Suurimman osan opintojaksoista (paitsi seminaarit) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.

Tenttien vastaanottajat ja opintojaksojen vastuuhenkilöt

KTTS1 Tutkielmaan johdattavat opinnot: Leena Eilittä
KTTS2A1 Kirjallisuuden narratologia: Teemu Ikonen
KTTS2A2 Elämä ja kertomus: Lieven Ameel
KTTS2A3 Kirjallisuusfilosofia, kieli ja tulkinta: Teemu Ikonen
KTTS2A4 Intermediaalisuus: Leena Eilittä
KTTS2A5 Kulttuurinen tekstintutkimus: Lieven Ameel
KTTS2B Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja: Leena Eilittä
S3–S7: Leena Eilittä

Syventävien opintojen kokonaismerkinnät: professori Leena Eilittä

Kokonaismerkinnän saa vastaanottoaikaan esittämällä opintorekisteriotteen tai lähettämällä vastuuhenkilölle sähköpostin, johon kokonaisuuteen kuuluvat jaksot on listattu.

Periodi (31.8.2015 - 18.10.2015)
Syventävät opinnot [I Periodi]

Western Cultures have increasingly become autobiographical cultures. Never before have so many (auto)biographies and other texts of life-writing been written and produced in a wide spectrum of literary, documentary, and performative genres and media – traditional and digital. Never before have so many people been concerned with remembering their individual past and its impact on the present. And never before have practices of autobiography been so intimately connected with the idea of self-exploration and, in fact, of self-construction. Today, autobiographical identity construction is considered to be a common and elementary “practice of the self.” Drawing on research in a number of disciplines concerned with the autobiographical process – from psychology and neuroscience to literary and narrative theory, the social sciences and philosophy – this course explores these phenomena and the cultural field in which it has become an anchor for the modern and post-modern self.

Contact studies 24h, independent studies 121h, introduction to themes and presentations and discussion in classroom sessions, thematic groupwork and reports, individual blogs, all supported by a Moodle platform.

Min-max number of students: 10-25

Hanna Meretoja, Teacher responsible
Jens Brockmeier, Teacher responsible
Matti Hyvärinen, Teacher responsible
Teaching
17-Aug-2015 – 21-Aug-2015
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

The course is part of University of Tampere Summer School 2015.
Please see the teaching timetable and lecture rooms (PDF) at: http://www.uta.fi/admissions/summer_school/courses.html.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Leena Eilittä, Vastaava opettaja
Opetus
10.9.2015 – 17.12.2015
Seminaari
To 10.9.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni B4031
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Leena Eilittä, Vastaava opettaja
Opetus
8.9.2015 – 15.12.2015
Seminaari
Ti 8.9.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 16-18, Pinni B4031
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
7.9.2015 – 7.12.2015
Luento-opetus
Ma 7.9.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 12-14, Linna K109
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Raipola, Vastaava opettaja
Juha.Raipola[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2015 – 8.12.2015
Luento-opetus
Ti 8.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 12-14, Päätalo D12, paitsi 8.12. Atalpa 142
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Luennot ja oheiskirjallisuus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Turunen, Vastaava opettaja
Opetus
10.9.2015 – 3.12.2015
Luento-opetus
To 10.9.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 16-18, Pinni B3116
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssi on luento- ja harjoituskurssin työskentelymuotoja yhdistävä johdatus fantasia- ja tieteisfiktioon, ja se koostuu kuuden kerran luento-osuudesta ja kuuden kerran työpajaosuudesta.

Luento-osuudessa käsitellään fantasia- ja tieteisfiktion historiallisia kehityslinjoja, lajityypillisiä piirteitä sekä teoriaa 1800-luvulta nykypäivään. Työpajaosuudessa nämä sidotaan nykykulttuurin kontekstiin ja analysoidaan yksittäisiä tekstejä tai teoksia esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: Mistä fantasia- ja tieteisfiktion tunnistaa (paitsi kaunokirjallisuudessa, myös elokuvissa, peleissä, tv-sarjoissa)? Kuinka fantasia- ja tieteisfiktio ovat kirjallisina ja kulttuurisina ilmiöinä muotoutuneet, ja millaisia muutoksia ne ovat käyneet ja parhaillaan käyvät läpi? Miksi luemme fantasia- ja tieteisfiktiota, ja miksi ne ovat nyt niin valtavan suosittuja?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Riikka Roine, Vastaava opettaja
Opetus
7.9.2015 – 7.12.2015
Luento-opetus
Ma 7.9.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 16-18, Linna K108
Harjoitukset
Ma 2.11.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 16-18, Linna K108
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 9.9. mennessä sähköpostitse Samuli Björniselle: Samuli.Bjorninen@staff.uta.fi.

Samuli Björninen, Vastaava opettaja
Samuli.Bjorninen[ät]uta.fi
Opetus
16.9.2015 –
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Keskiviikkoisin klo 16-18, alkaen 16.9. Suoritus opintopassiin.

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [I Periodi]
Taru Naskali, Opettaja
Opetus
14.9.2015 – 2.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tarkoitettu ensisijaisesti avoimen opiskelijoille, tutkinto-opiskelijoita jos mahtuu.

Kurssille otetaan 40 opiskelijaa (avoimen ilmoittautumiseen 40 varapaikkaa).

Periodi (19.10.2015 - 20.12.2015)
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua.

Ira Virtanen, Vastaava opettaja
ira.virtanen[ät]uta.fi
Opetus
20.10.2015 – 18.11.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 20.10.2015 klo 12-14, Juhlasali
Ke 21.10.2015 - 11.11.2015 viikoittain klo 14-16, PINNI ls . B1100, Ei opetusta 4.11.; Tentti 18.11. Moodlessa
Ti 27.10.2015 - 17.11.2015 viikoittain klo 12-14, Päät ls. D10a
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tentti ke 18.11.2015 klo 14.00 alkaen kurssin verkkoalustalla Moodlessa.

Uusintatentti ti 15.12.2015 klo 12 kurssin verkkoalustalla Moodlessa.

Periodi (11.1.2016 - 6.3.2016)
Syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Leena Eilittä, Vastaava opettaja
Opetus
14.1.2016 – 5.5.2016
Seminaari
To 14.1.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Leena Eilittä, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2016 – 3.5.2016
Seminaari
Ti 12.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni B4031
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi koostuu eri aihealueita käsittelevistä luennoista ja keskustelupainotteisesta lukupiiristä, joissa kaikissa käsitellään laajasti sukupuolisuutta, seksuaalisuutta ja ruumiillisuutta kaunokirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan konteksteissa. Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija kriittiseen sukupuolidiskurssiin, sen käsitteisiin ja metodeihin sekä soveltaa niitä kaunokirjallisuuden tulkintaan ja analysoimiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Leena Romu, Vastaava opettaja
Leena.Romu[ät]uta.fi
Hanna Samola, Vastaava opettaja
Hanna.Samola[ät]uta.fi
Piita Kiviaho, Vastaava opettaja
mailto:piita.a.kiviaho[ät]utu.fi
Opetus
13.1.2016 – 20.4.2016
Luento-opetus
Ke 13.1.2016 - 20.4.2016 viikoittain klo 10-12, Linna K109, ei opetusta 2.3.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Seminaarityyppisellä kurssilla luetaan romaaneja ja novelleja, joissa kaupungin roolia tematisoidaan ja problematisoidaan. Pääpaino on New York -aiheisessa kirjallisuudessa (muun muassa Edith Wharton, John Dos Passos, Henry Roth, Jonathan Lethem). Kaupunkikirjallisuuden perinnettä taustoitetaan suhteessa kansainvälisiin laji- ja periodikonventioihin. Kurssilla perehdytään myös kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta keskeiseen ns. tilallisesta käänteestä kumpuavaan teoriaan. Luennoilla käsitellään proosatekstien lisäksi erilaisia kaupunkitutkimuksen lähestymistapoja ja käsitteitä, joita sovelletaan kaunokirjalliseen aineistoon. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen, luentopäiväkirjojen kirjoittaminen, alustuksen pitäminen sekä esseen kirjoittaminen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lieven Ameel, Vastaava opettaja
Lieven.Ameel[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2016 – 25.4.2016
Luento-opetus
Ma 11.1.2016 - 25.4.2016 viikoittain klo 14-16, Linna K108, ei opetusta 29.2.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Leena Eilittä, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2016 – 27.4.2016
Luento-opetus
Ke 13.1.2016 - 27.4.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113, ei opetusta 2.3.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 8.1. mennessä

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Venla Kuuluvainen, Vastaava opettaja
Venla.Kuuluvainen[ät]uta.fi
Taru Naskali, Vastaava opettaja
Taru.Naskali[ät]uta.fi
Opetus
13.1.2016 – 25.5.2016
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Ryhmä 1 (puheviestinnän opiskelijoille)
Ti 19.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 12-15, päätalo D125, Opetus sovittuna kertoina, Kuuluvainen
Ryhmä 2 (suomen kielen ja kirjall. opiskelijoille)
Ke 13.1.2016 - 25.5.2016 kuukausittain klo 14-17, Päätalo D04, Naskali, kokoontumisia ei joka viikko
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi