x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1.

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat yksikön yhteystietosivulla.

Alla olevassa opetusohjelmassa on kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2015-2018 opinto-oppaasta.

Syventävät opinnot ovat kertomus- ja tekstiteorian sekä Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Mahdolliset opetustauot ovat kurssikohtaisia.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Vanhat opiskelijat
Kaikki opetus on voimassa olevan opetussuunnitelman mukaista. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukosta.

Kurssien korvaavuudet
Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Yleiset valmiudet
Yleiset valmiudet -otsikon alle on koottu tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja (ks. tutkintorakenne opinto-oppaasta). Katso kieli- ja viestintäopintojen opetustarjonta Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Avoimen yliopiston opetus:
Suositeltavaa on, että tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat jaksot Tampereen yliopiston tutkinto-opetuksessa. Kurssilistassa on kuitenkin myös avoimen yliopiston (AYO) kursseja. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua niille maksutta. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa
Suurimman osan opintojaksoista (paitsi proseminaarin) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä yksikön yleisinä tenttipäivinä tai sähköisenä tenttinä. Tenttimistapa vaihtelee jaksoittain. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.
Poikkeukset:

 • KIRP5: Luennot-osasuoritusta ei voi suorittaa kirjatentillä, vaan kaikkien on osallistuttava opetukseen. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava myös Harjoitukset-osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)
 • KIRA2: Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava Menetelmät ja käsitteet -osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen myös kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)

 

Jaksojen vastuuhenkilöt ja kirjatenttien vastaanottajat 2015–2016

Tentit suoritetaan yleisenä tenttipäivänä, ellei toisin mainita.

LTLY16 Orientoivat opinnot / Johdatus kirjallisuustieteen opiskeluun: Maria Laakso

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan: Leena Eilittä
5 op:n kirjatentti: sähköisenä tenttinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op suoritetaan luentojen yhteydessä luennoitsijan ohjeistamalla tavalla (tentaattori Mikko Turunen)

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta: Tarja-Liisa Hypén
5 op:n kirjatentti: sähköisenä tenttinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: luentojen yhteydessä tai sähköisenä tenttinä samanaikaisesti luentojen kanssa tai niiden jälkeen

KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan: Tarja-Liisa Hypén
5 op:n kirjatentti
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: yleisenä tenttipäivänä samanaikaisesti luentojen kanssa tai niiden jälkeen

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan: Teemu Ikonen
5 op:n kirjatentti
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: sähköisenä tenttinä samanaikaisesti luentojen kanssa tai niiden jälkeen

KIRP5 Tekstianalyysi: Maria Laakso (syksy) / Toni Lahtinen (kevät)

KIRA1 Kirjallisuuden teoria: Mari Hatavara (syksy) / Saija Isomaa (kevät)
KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät: Teemu Ikonen
KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus: Teemu Ikonen
KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus: Leena Eilittä
KIRA3C1 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, kielialueet:

 • brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus: Lieven Ameel
 • pohjoisamerikkalainen kirjallisuus: Lieven Ameel
 • venäläinen kirjallisuus: Leena Eilittä
 • saksankielinen kirjallisuus: Teemu Ikonen
 • ranskalainen kirjallisuus: Teemu Ikonen

KIRA3C2 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, lajit ja tyylisuunnat:

 • modernismista postmodermismiin : Teemu Ikonen
 • tieteiskirjallisuus ja fantasia: Maria Laakso (syksy) / Toni Lahtinen (kevät)
 • dekkari, kauhu, romanssi: Lieven Ameel
 • sarjakuva ja graafinen romaani: Leena Eilittä
 • lasten ja nuorten kirjallisuus: Maria Laakso

KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun: Mari Hatavara (syksy) / Saija Isomaa (kevät)
KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun: Juha Raipola (syksy), Maria Laakso (kevät)
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle: Juha Raipola (syksy), Maria Laakso (kevät)
KIRA3G Suomen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: Juha Raipola (syksy), Maria Laakso (kevät)
KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta: Juha Raipola (syksy), Maria Laakso (kevät)
KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi: Teemu Ikonen
KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia: Leena Eilittä
KIRA4D Kirjallisuus ja muu media: Leena Eilittä
KIRA4E Työelämätaidot: Teemu Ikonen
KIRA5 Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte: Tarja-Liisa Hypén, Maria Laakso, Teemu Ikonen, Lieven Ameel

Kokonaisuuksien vastuuhenkilöt

Perusopinnot: Tarja-Liisa Hypén ja Lieven Ameel.
Aineopinnot: Teemu Ikonen ja Maria Laakso

Kokonaismerkinnän saa vastaanottoaikaan esittämällä opintorekisteriotteen tai lähettämällä vastuuhenkilölle sähköpostin, johon kokonaisuuteen kuuluvat jaksot on listattu.

Ennen periodien alkua annettava opetus

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Perusopinnot

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssi (avoin yliopisto) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Aineopinnot

KIRA5 Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3G Suomen nykykirjallisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4D Intermediaalisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP5/A6 Virolainen kirjallisuus 5 op

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta