x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Opettajan pedagogiset opinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (varhaiskasvatus)

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (varhaiskasvatus)

Yliopistopedagogiikka

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

PEDA1 Ainedidaktiikka I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA2 Ainedidaktiikka II 5 op
PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA4 Perusharjoittelu 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA6 Laajentava harjoittelu 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (varhaiskasvatus)

KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yliopistopedagogiikka

PEDAYOA1 Tutkiva ja kehittävä opettaja 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOP4 Yhteisöllinen kehittämistehtävä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA2 Ainedidaktiikka II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op
PEDA6 Laajentava harjoittelu 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (varhaiskasvatus)

KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yliopistopedagogiikka

PEDAYOP1 Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOA1 Tutkiva ja kehittävä opettaja 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa 5 op
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

PEDA2 Ainedidaktiikka II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA6 Laajentava harjoittelu 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (varhaiskasvatus)

KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yliopistopedagogiikka

PEDAYOA1 Tutkiva ja kehittävä opettaja 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOP4 Yhteisöllinen kehittämistehtävä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta