x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Kaikille yhteiset opintojaksot

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASS4 Struggles on Education (UTA Summer School) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KASS4 Struggles on Education 4 op (Opetuskieli: englanti)

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Kaikille yhteiset opintojaksot

KASS1 Asiantuntijuuden kehittymiseen orientoiva opintojakso 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASS4 Struggles on Education 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta

KASSY4 Koulutussuunnittelu ja kehittäminen - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

KASSO4 Yhteisöllinen oppiminen ja ohjaus - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

Harjoittelu / pedagoginen harjoittelu / kasvatusyhteisöjen kehittäminen

KASLOH4B Syventävä projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot

KASSG Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Kaikille yhteiset opintojaksot

KASS1 Asiantuntijuuden kehittymiseen orientoiva opintojakso 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSA3 Education, Work and Culture - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)

Harjoittelu / pedagoginen harjoittelu / kasvatusyhteisöjen kehittäminen

KASLOH4B Syventävä projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot

KASSG Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Kaikille yhteiset opintojaksot

KASS1 Asiantuntijuuden kehittymiseen orientoiva opintojakso 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta

KASSY4 Koulutussuunnittelu ja kehittäminen - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSY3 Education in Developing Countries: Problems and Possible Solutions - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

KASSO3 Osallistava pedagogiikka - Essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSO4 Yhteisöllinen oppiminen ja ohjaus - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSO6 Opetussuunnitelmatutkimus - Luennot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

KASSA5 Työn uusi järjestys ja aikuiskasvatus - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSA3 Education, Work and Culture - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu / pedagoginen harjoittelu / kasvatusyhteisöjen kehittäminen

KASLOH4B Syventävä projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot

KASSG Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta