x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Avoin yliopisto-opetus

LUKUVUOSI 2015-2016

Alle on listattu lukuvuonna 2015-2016 avoimen yliopiston opiskelijoille tarjolla oleva lähi-, monimuoto- ja verkko-opetus, EI itsenäisesti suoritettavia kirjatenttejä tai esseitä.

TARKEMMAT TIEDOT opintokokonaisuuksista ja -jaksoista sekä suoritusvaihtoehdoista

HAKUOHJEET

YHTEYSTIEDOT

HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA

Hallintotieteiden aineopintoja

Julkisoikeus, syksy 2015 - kevät 2016

Runkokurssit

HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
HALJUA21 Hallinto-oikeus 5 op
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus 5 op

Erikoistumisopinnot

HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
HALJUA24 European Union Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA25 Julkistalousoikeus 5 op
HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA61 Julkiset hankinnat 5 op
HALJUA62 Ympäristöoikeus 5 op
HALJUA64 Sosiaalioikeus 5 op

Kunta- ja aluejohtaminen, syksy 2015 - kevät 2016

KAUPPATIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA

Kauppatieteiden aineopintoja

Asiakaslähtöinen markkinointi, syksy 2015 - kevät 2016

KATMAA12 Marketing Communications 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATMAA13 Service Marketing 5 op (Opetuskieli: englanti)

Taloustiede, syksy 2015 - kevät 2016

KATTAA31 Julkistalous 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous 5 op

Yrityksen johtaminen, syksy 2015 - kevät 2016

Yrityksen laskentatoimi, syksy 2015 - kevät 2016

KATLAA24 Tilintarkastus I 5 op
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA13 Sustainable business practices 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vakuutus ja riskienhallinta, syksy 2015 - kevät 2016

KATVRA12 Riskienhallinta 5 op

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus, syksy 2015 - kevät 2016

KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5 op
KATYVA21 Sopimusoikeus 5 op
KATYVA23 Yhtiöoikeus 5 op
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
KATYVA41 Arvonlisäverotus 5 op
KATYVA43 Kansainvälinen verotus 5 op
KATYVA22 Henkilöverotus 5 op
KATYVA24 Yritysverotus 5 op

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMA

Politiikan tutkimuksen perusopinnot, syksy 2015 - kevät 2016

Politiikan tutkimuksen aineopintoja

Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot, syksy 2015 - kevät 2016

RES011/POLKVA22 Political Economy of Emerging Powers in Wider Europe and Asia 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA31 Sino-Indian Issues, Asian Security 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA43 UN, Peace and Security 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA41 Feminist Perspectives on Global Politics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Valtio-opin suuntaavat opinnot, syksy 2015 - kevät 2016

POLVOA21/S22 Does the EU Suffer from a Democratic Deficit? 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA22/S22 The Euro Crisis in Perspective 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA31/S10/23 Deliberatiivinen demokratia 5–10 op
POLVOA31/S26 Eliittiteoriat ja -tutkimus 5–10 op
POLVOA31/A41 Parliament and New Forms of Citizen Participation 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA32/S27 Valtakurssi 5–10 op
POLVOA41/S28 The North European Centre Parties: centre parties with a small ‘c’? 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA41/S28 Valta ja johtajuus puolueissa 5–10 op
POLVOA42/S25/33 Political Discourse Analysis 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA51/52/S24 Montesquieun ja Marxin momentit 5–10 op

Russian and European Studies, autumn 2015 - spring 2016

RES011/POLKVA22 Political Economy of Emerging Powers in Wider Europe and Asia 5 op (Opetuskieli: englanti)
RES001/POLKVS32 Current Agenda in Russian and European Affairs: Tampere Russia Club 5 op (Opetuskieli: englanti)
RES002/POLKVS32 Russian and European Studies in International Relations 5 op (Opetuskieli: englanti)
RES003 Russian Class Structure and Society 5 op (Opetuskieli: englanti)
RES006 International Relations Methods I 5 op (Opetuskieli: englanti)

JOHTAMISKORKEAKOULUN TEEMAOPINNOT

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi, syksy 2015 - kevät 2016

KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi 5 op
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen 5 op

Talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta, syksy 2015 - kevät 2016

Kuntien toiminta ja kunnallisten palvelujen organisointi, syksy 2015 - kevät 2016

HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
HALJUA61 Julkiset hankinnat 5 op

Rahoitus, syksy 2015 - kevät 2016

KATRAA11 Rahoituksen perusteet 5 op
KATYVA34 Pankkioikeus 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus 5 op
KATYVA24 Yritysverotus 5 op

Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen, syksy 2015 - kevät 2016

KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys 5 op

Euroopan integraatio, syksy 2015 - kevät 2016

POLVOA21/S22 Does the EU Suffer from a Democratic Deficit? 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA22/S22 The Euro Crisis in Perspective 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
RES011/POLKVA22 Political Economy of Emerging Powers in Wider Europe and Asia 5 op (Opetuskieli: englanti)

Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus, syksy 2015 - kevät 2016

POLVOA31/S10/23 Deliberatiivinen demokratia 5–10 op
POLVOA31/S26 Eliittiteoriat ja -tutkimus 5–10 op
POLVOA31/A41 Parliament and New Forms of Citizen Participation 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA51/52/S24 Montesquieun ja Marxin momentit 5–10 op
POLVOA21/S22 Does the EU Suffer from a Democratic Deficit? 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA43 UN, Peace and Security 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus 5 op
HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)

Responsible business and sustainability, syksy 2015 - kevät 2016

KATVAA11 Business Ethics - Lectures, assignments and exam 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA13 Sustainable business practices 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA14 Business, Society and Nature 5 op (Opetuskieli: englanti)

YHTEISKUNTAOPPI TOISENA OPETETTAVANA AINEENA

Pakolliset opinnot, syksy 2015 - kevät 2016

KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op

Vaihtoehtoiset opinnot, syksy 2015 - kevät 2016 (ks. opinto-opas)