x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Johtamiskorkeakoulun yhteiset teemakokonaisuudet

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Perus- ja aineopinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

KATYVA34 Pankkioikeus 5 op
POLVOA31/S26 Eliittiteoriat ja -tutkimus 5–10 op
HALJUA25 Julkistalousoikeus 5 op
KATYVA41 Arvonlisäverotus 5 op
KATTAA21 Ekonometria 5 op
KATLAP21 Laskentatoimen perusteet 5 op
KATRAA11 Rahoituksen perusteet 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA11 Business Ethics - Lectures, assignments and exam 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATMAA13 Service Marketing 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYETA14 How to build your own start-up company 2 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

RES001/POLKVS32 Current Agenda in Russian and European Affairs: Tampere Russia Club 5 op (Opetuskieli: englanti)
RES002/POLKVS32 Russian and European Studies in International Relations 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

Muut opinnot

JKKYINA11 Demola-projektityö 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

JKKYINA11 Demola Project 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Perus- ja aineopinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

JKKYVP11 Työhyvinvointi 5 op
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
POLVOA31/S10/23 Deliberatiivinen demokratia 5–10 op
POLVOA31/S26 Eliittiteoriat ja -tutkimus 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA31 Julkistalous 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYOA12 Fighting against Social Injustices and Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATSTA12 Business models 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA21/S22 Does the EU Suffer from a Democratic Deficit? 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
KATTAA37 Monetary Economics 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALHAA15 Organisational Change Dynamics and Management 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

RES001/POLKVS32 Current Agenda in Russian and European Affairs: Tampere Russia Club 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATRAS12 Advanced Course in Corporate Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA11 Business Ethics (Option 2: independent assignment and exam) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALJUA24 European Union Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
RES011/POLKVA22 Political Economy of Emerging Powers in Wider Europe and Asia 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA43 UN, Peace and Security 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA14 Business, Society and Nature 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA22/S22 The Euro Crisis in Perspective 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
Globalisation and Corporate Responsibility 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA22/S22 The Euro Crisis in Perspective 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
RES001/POLKVS32 Current Agenda in Russian and European Affairs: Tampere Russia Club 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATRAS11 Behavioral Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVRS42 Investment Management in Insurance Institutions 5 op (Opetuskieli: englanti)
TERKAN10 Theories of Health Economics 5 op (Opetuskieli: englanti)
TERKAN10 Theories of Health Economics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

Muut opinnot

JKKYINA11 Demola-projektityö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JKKYINA11 Demola Project 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi (itsenäinen suoritustapa) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA11 Business Ethics (Option 2: independent assignment and exam) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Vieraalla kielellä annettava opetus

RES011/POLKVA22 Political Economy of Emerging Powers in Wider Europe and Asia 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
POLKVA41 Feminist Perspectives on Global Politics 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA43 UN, Peace and Security 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA13 Sustainable business practices 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA31/A41 Parliament and New Forms of Citizen Participation 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALEUA11 EU Financial Management 5 op (Opetuskieli: englanti)
Globalisation and Corporate Responsibility 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA31/S21/23 Global Terrorism: Politics and Problems 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

HALKOS27 Korkeakoulut työyhteisöinä 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS36 Rahoitusekonometria 5 op
KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

RES001/POLKVS32 Current Agenda in Russian and European Affairs: Tampere Russia Club 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

JKKYINA15 Yritysappro 3 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA11 Business Ethics (Option 2: independent assignment and exam) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta