x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)
Aineopinnot

Periodi (31.8.2015 - 18.10.2015)
Perusopinnot [I Periodi]
Tuomas Forsberg, Vastaava opettaja
tuomas.forsberg[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2015 – 14.10.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 7.9.2015 - 5.10.2015 viikoittain klo 9-12, Paavo Koli -sali
Ke 9.9.2015 - 7.10.2015 viikoittain klo 9-12, Paavo Koli -sali
Ma 12.10.2015 klo 9-12, Päätalo D10B, Tentti
Ke 14.10.2015 klo 9-12, Linna K103
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Syyslukukauden johdantokurssi ainoastaan tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille

Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2015 – 1.10.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 8.9.2015 - 29.9.2015 viikoittain klo 9-12, Pinni B1100
Poikkeukset:
22.9.2015 klo 9 –12 , Päätalo A1
To 10.9.2015 - 1.10.2015 viikoittain klo 9-12, Päätalo D10A
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]uta.fi
Anna-Riitta Salomäki, Opettaja
anna-riitta.salomaki[ät]uta.fi
Johanna Peltoniemi, Opettaja
johanna.peltoniemi[ät]uta.fi
Opetus
16.9.2015 – 18.12.2015
Luento-opetus 12 tuntia
Tarja Seppä
Ke 16.9.2015 - 23.9.2015 viikoittain klo 14-17, Pinni A1081
Pe 18.9.2015 - 25.9.2015 viikoittain klo 10-13, Pinni A1081
Anna-Riitta Salomäki ja Johanna Peltoniemi
Ma 12.10.2015 klo 16-18, Pinni A1081
Seminaari 24 tuntia
Anna-Riitta Salomäki
Pe 6.11.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 9-12, Pinni A3103
Ti 8.12.2015 klo 9-12, Pinni A3103
Johanna Peltoniemi
To 5.11.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 9-12, Pinni A3103
Ke 9.12.2015 klo 9-12, Pinni B3110
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston opiskelijat

Tentitään kaksi teosta:

Hurtig - Laitinen - Uljas-Rautio, Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus 2010.  ( 1 op)

Ronkainen - Pehkonen- Lindblom - Ylänne - Paavilainen, Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy 2011  (1 op)

JA

Kirjoitetaan 10 s. laajuinen essee tentaattorin (Tiina.Rattila@uta.fi) kanssa erikseen sovittavasta teemasta (3op). Ks. ohjeet

Aineopinnot [I Periodi]

Edeltävät opinnot: Politiikan tutkimuksen perusteet (25op)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse eero.palmujoki@uta.fi 26.8. mennessä

Eero Palmujoki, Vastaava opettaja
eero.palmujoki[ät]uta.fi
Opetus
9.9.2015 – 7.10.2015
Luento-opetus 21 tuntia
Ke 9.9.2015 klo 9-12, Pinni A3111
Ke 16.9.2015 - 7.10.2015 viikoittain klo 9-12, Linna K103
Seminaari
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston ja muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa jakson myös kirjallisella tentillä.

Kansainvälinen poliittinen talous asettaa poliittiselle päätöksenteolle reunaehtoja, joihin sekä kansainvälisen että kansallisen tason toimijat joutuvat vastaamaan. Maailmanpolitiikan alaan liittyvän kurssin luento-osuudella hahmotetaan yhtäältä kansainvälisen poliittisen talouden peruskäsitteitä ja sanastoa sekä toisaalta näiden rakenteiden tuottamaan valtaa ja vastavaltaa. Kurssin jälkimmäisessä, vain tutkinto-ohjelman pääaineopiskelijoille tarkoitetussa seminaariosuudessa, tarkastellaan ryhmätöiden avulla sitä, kuinka Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella on reagoitu viime vuosien talouskriisiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt. Kaikki 24.8. mennessä ilmoittautuneet on valittu kurssille.

Heino Nyyssönen, Vastaava opettaja
heino.nyyssonen[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2015 – 12.11.2015
Luento-opetus 10 tuntia
To 10.9.2015 - 8.10.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A Paavo Koli -sali
Poikkeukset:
1.10.2015 klo 10 –12 , Pinni A3111
Seminaari 12 tuntia
To 29.10.2015 - 12.11.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A Paavo Koli -sali
Poikkeukset:
5.11.2015 klo 9 –10 , Pinni A3111, klo 10-14 Paavo Koli -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sivuaineilijat voivat suorittaa luennot + yhden kirjan. Pääaineen opiskelijoille kurssi koostuu luennoista, seminaarissa esitettävästä ryhmätyöstä ja esseestä.

Opintojakso koostuu politiikan tutkimuksen yleisiin tieteenfilosofisiin ja metodologisiin perusteisiin johdattavista luennoista (16 tuntia) sekä kvalitatiivisten menetelmien kurssista harjoituksineen (24 tuntia). Luennot suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut konkreettisia menetelmällisiä ratkaisuja tukeva yleiskäsitys politiikan tutkimuksen ja muiden yhteiskuntatieteiden tieteenfilosofisista perusteista sekä kvalitatiivisen tutkimuksen metodologisten ratkaisujen teoreettisista lähtökohdista. Kvalitatiivisten menetelmien kurssin suoritettuaan opiskelija omaa monipuoliset taidot laadullisten menetelmien soveltamiseen politiikan tutkimuksessa. Hän ymmärtää laadullisen tutkimuksen teoreettiset perusteet sekä laadullisten menetelmien mahdollisuudet ja rajoitteet. Opiskelija hallitsee tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee tekemään itsenäisesti tutkimukseen olennaisesti liittyviä menetelmällisiä valintoja erilaisista aineistonhankinnan tavoista (esim. haastattelut, tekstit, kuva-aineistot, sosiaalisen median aineistot) vaihtoehtoisiin aineiston analyysitapoihin (esim. sisällönanalyysi, diskurssianalyysi, fenomenologinen analyysi, merkki- ja kuva-analyysi).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi
Tiina Rättilä, Opettaja
tiina.rattila[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2015 – 25.11.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Johdantoluennot Mikko Lahtinen
Ma 7.9.2015 - 5.10.2015 viikoittain klo 9-12, Päätalo C6
Harjoitukset 24 tuntia
Luento-osuus Tiina Rättilä
Ma 17.10.2016 - 21.11.2016 viikoittain klo 10-12
Harjoitukset Tiina Rättilä
Pe 21.10.2016 - 25.11.2016 viikoittain klo 11-13
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmät ja niiden soveltaminen politiikan tutkimuksessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse 1.9.2015 mennessä (elina.kestila-kekkonen@uta.fi).

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2015 – 16.10.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 8.9.2015 - 13.10.2015 viikoittain klo 10-12, Päätalo C6
To 10.9.2015 - 15.10.2015 viikoittain klo 10-12, Päätalo C6
Pe 16.10.2015 klo 10-13, Pinni A3111, Tentti
Harjoitukset 14 tuntia
To 10.9.2015 - 15.10.2015 viikoittain klo 12-14, Linna ML51
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Luennoilla perehdytään klassisiin eliittiteorioihin ja demokraattiseen elitismiin valtatutkimuksen lähestymistapoina sekä tarkastellaan erilaisia eliittitutkimuksessa käytettäviä tutkimusmenetelmiä. Suomalaista eliittirakennetta verrataan pohjoismaisiin eliittirakenteisiin.

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]tuni.fi
Opetus
16.9.2015 – 30.10.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 16.9.2015 - 21.10.2015 viikoittain klo 9-11, Päätalo A3
Pe 18.9.2015 - 23.10.2015 viikoittain klo 9-11, Päätalo A3
Ke 28.10.2015 klo 9-11, Pinni B1097
Pe 30.10.2015 klo 9-11, Päätalo A4
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luento-osuus (24 t) suoritetaan oppimispäiväkirjalla (2 op), minkä lisäksi kirjoitetaan essee (3-8 op).

Ville Lähde, Vastaava opettaja
ville.v.lahde[ät]gmail.com
Opetus
2.9.2015 – 14.10.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 2.9.2015 klo 12-15, Päätalo A4
Ma 7.9.2015 klo 14-17, Päätalo C6
Ke 9.9.2015 klo 12-15, Päätalo A4
Ke 16.9.2015 klo 12-15, Päätalo C5
Ke 23.9.2015 klo 12-15, Pinni A3112
Ke 30.9.2015 klo 12-15, Pinni A3112
Ke 7.10.2015 klo 12-15, Päätalo A4
Ke 14.10.2015 klo 12-15, Päätalo A4
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla 28.8. mennessä. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin 12, kurssille valinta tapahtuu politiikan tutkinto-ohjelmassa suoritettujen pistemäärien mukaan.

Eero Palmujoki, Vastaava opettaja
eero.palmujoki[ät]tuni.fi
Opetus
3.9.2015 – 28.1.2016
Seminaari 48 tuntia
To 10.9.2015 - 28.1.2016 viikoittain klo 14-18, Pinni A4060
Poikkeukset:
17.9.2015 klo 9 –13 , Pinni A4060
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot: Politiikan tutkimuksen perusopinnot, POLKVA11

Kandidaatinseminaari, joka kestää lukuvuoden.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kaikki seminaari-ilmoittautumiset 31.5.2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen elina.kestila-kekkonen@uta.fi, jonka jälkeen jako Lahtisen ja Kestilä-Kekkosen ryhmiin

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.lahtinen[ät]tuni.fi
Opetus
9.9.2015 – 11.5.2016
Seminaari 48 tuntia
Ke 9.9.2015 - 11.5.2016 viikoittain klo 14-17, Pinni A4086
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tutkimussuunnitelman laadinta, kandidaatin tutkielman kirjoittaminen ja esittäminen (1. ja 2. versio), opponenttina toimiminen sekä aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Kandidaatin seminaari, joka jatkuu n. kolme periodia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kaikki seminaari-ilmoittautumiset 31.5.2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen elina.kestila-kekkonen@uta.fi, jonka jälkeen jako Lahtisen ja Kestilä-Kekkosen ryhmiin

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]tuni.fi
Maria Bäck, Vastaava opettaja
Opetus
8.9.2015 – 5.4.2016
Seminaari 48 tuntia
Ti 8.9.2015 - 5.4.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni A4060
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

After completing the course, students will understand the unique characteristics of American legislative politics and the role of Congress in it, as well as understand how Congress can affect American foreign policy. Student will have a sound understanding of the evolution of modern Congress, electoral politics, congressional rules and procedures and Congress' role in forming American foreign policy, including the use of American military power. Transatlantic implications of congressional foreign policy power will also be introduced. Instead of a final exam, students will introduce a bill currently under congressional consideration and present it at the end seminar.

Structure:

 • Dual nature of Congress
 • Evolution of modern Congress and the constitution
 • Electoral politics, campaigning and gerrymandering
 • How Congress works: decision making and formal/informal rules and procedures
 • Congress, the President and American foreign policy
 • War powers and cases Syria and Libya
 • Congress as a part of foreign policy decision making: transatlantic implications
Enrolment for University Studies

Email registration by 1 September essential

Teemu Mäkinen, Teacher responsible
Makinen.Teemu.P[ät]student.uta.fi
Teaching
8-Sep-2015 – 15-Oct-2015
Lectures 24 hours
Tue 8-Sep-2015 - 13-Oct-2015 weekly at 12-14, Main building C8
Thu 10-Sep-2015 - 15-Oct-2015 weekly at 14-16, Main building C8
Seminar
Periods: I
Language of instruction: English

This course is an introduction to the Finnish Political System and Finnish Political History. The main focus of the course is on the development of the Finnish Political System from 1809 until the 21st century. This course provides an overview of the Constitution, political decision making and elections, political participation, tripartite agreements and welfare.  After the course, students are expected to understand the key features of Finnish political history, the political system and society, as well as able to perceive the political position and national identity of Finland in a wider context: Scandinavia, Russia and the EU.

Enrolment for University Studies

Enrolment is conducted at the first lecture.

Johanna Peltoniemi, Teacher responsible
johanna.peltoniemi[ät]uta.fi
Teaching
7-Sep-2015 – 8-Oct-2015
Lectures 16 hours
Mon 7-Sep-2015 - 28-Sep-2015 weekly at 12-14, Pinni B3107
Thu 10-Sep-2015 - 1-Oct-2015 weekly at 12-14, Pinni B3107
Seminar 8 hours
Mon 5-Oct-2015 at 10-15, Main building C8
Thu 8-Oct-2015 at 10-15, Main building A3
Periods: I
Language of instruction: English

Course contents:

 • The course consists of introductory lectures   and four thematic parts: 1) War and conflict - preventing violence; 2 Abolishing  modern slavery; 3) Environment – harm prevention; 4) Development – ending suffering
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Tarja Seppä, Teacher responsible
tarja.seppa[ät]tuni.fi
Jukka Viljanen, Teacher responsible
jukka.viljanen[ät]tuni.fi
Teaching
14-Sep-2015 – 31-Dec-2015
Lectures 12 hours
Luennot
Mon 14-Sep-2015 at 15-18, Linna building, Väinö Linna auditorium, Introductory session
Mon 12-Oct-2015 at 15-17, Linna Building Väinö Linna auditorium
Thu 22-Oct-2015 at 14-17, Pinni B 1100
Fri 6-Nov-2015 at 15-17, Linna Building Väinö Linna auditorium
Fri 20-Nov-2015 at 15-18, Main building A1, Final session
Independent work 120 hours Web-based
Verkko-opetus
Mon 14-Sep-2015, Weeks 39-47
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Global Health and Development (GHD)-ohjelman järjestämä kurssi, jonka toteuttavat julkisoikeus ja politiikan tutkimus.

Periodi (19.10.2015 - 20.12.2015)
Aineopinnot [II Periodi]

Edeltävät opinnot: Politiikan tutkimuksen perusopinnot 5 op sekä POLKVA11 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

15.10. mennessä sähköpostilla eero.palmujoki@uta.fi

Eero Palmujoki, Vastaava opettaja
eero.palmujoki[ät]uta.fi
Opetus
21.10.2015 – 16.12.2015
Seminaari 23 tuntia
Ke 21.10.2015 klo 9-12, Pinni A3107
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 9-12, Päätalo C6
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille tulee ilmoittautua etukäteen sähköisesti ja sinne otetaan kurssin suorittamiseen sisältyvästä pienryhmätyöskentelystä johtuen enintään 32 opiskelijaa. Etusijalla ovat kansainvälisen politiikan sekä politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat. Kurssille pääsevät valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja jos paikkoja riittää, pääsevät kurssille myös muiden pääaineiden ja tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Kurssille osallistumiseksi opiskelijoilta edellytetään aikaisempina opintoina POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi. Ilmoittautuminen e-lomakkeella 21.9 - 4.10.2015.

Tapio Juntunen, Vastaava opettaja
tapio.juntunen[ät]uta.fi
Opetus
20.10.2015 – 10.12.2015
Luento-opetus 9 tuntia
Ti 20.10.2015 klo 9-12, Linna K110
Ke 21.10.2015 klo 16-19, Linna K110
To 10.12.2015 klo 12-15, Linna K110
Ryhmätyöskentely 16 tuntia
Ti 3.11.2015 - 10.11.2015 viikoittain klo 10-12, Linna K110
To 5.11.2015 - 12.11.2015 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Ti 24.11.2015 - 1.12.2015 viikoittain klo 10-12, Linna K110
To 26.11.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Itsenäinen työskentely 12 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla käsitellään deliberatiivisen demokratian käsitettä, käsitteen historiaa, sen eri määritelmiä sekä sitä, miten se eroaa muista demokratiakäsityksistä. Kurssilla pohditaan myös sitä, millaisilla kriteereillä keskustelun deliberatiivisuutta voidaan mitata sekä sitä, miten deliberatiivisen demokratian käsitettä on kritisoitu. Lisäksi kurssilla tutustutaan deliberatiivisen demokratian käytännön toteutuksiin, joita usein kutsutaan demokraattisiksi innovaatioksi. Kurssi suoritetaan osallistumalla deliberatiiviseen keskusteluun ja tenttimällä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoitautumista

Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kaisa.herne[ät]uta.fi
Opetus
22.10.2015 – 10.12.2015
Luento-opetus 28 tuntia
To 22.10.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
Ke 28.10.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kaikki länsimaisten poliittisten järjestelmien merkittävimmät päätökset syntyvät puolueiden myötävaikutuksella. Mutta miten puolueiden omat päätökset syntyvät? Tällä kurssilla tarkastelemme puolueita minikokoisina poliittisina järjestelminä (Eldersweld 1964), joiden sisäiset valtarakenteet määrittelevät puoluejohtajien toimintamahdollisuuksien rajat. Kurssin suorittanut kykenee 1) erittelemään valtajärjestelmien keskeiset komponentit ja niiden väliset suhdeverkostot, 2) tuntee suhdeverkostojen tasapainossa tapahtuneet historialliset muutokset ja 3) ymmärtää puolueiden johtamisen nykyhaasteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Vesa Koskimaa, Vastaava opettaja
vesa.koskimaa[ät]uta.fi
Opetus
19.10.2015 – 14.12.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 19.10.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 14-17, Päätalo C6
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

This course focuses on the interaction of small and great powers in Northern Europe, bilateral and multilateral political dynamics as well as on dynamics of change and continuity in Finnish-Russian relations and EU-Russian relations.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Hanna Ojanen, Teacher responsible
hanna.ojanen[ät]uta.fi
Teaching
2-Nov-2015 – 8-Dec-2015
Lectures 20 hours
Mon 2-Nov-2015 at 12-14, Main building D11
Tue 3-Nov-2015 at 12-14, Main building D11
Wed 4-Nov-2015 at 12-14, Main building D10b
Thu 5-Nov-2015 at 12-14, Pinni B1097
Fri 6-Nov-2015 at 10-12, Pinni B1097
Tue 10-Nov-2015 - 8-Dec-2015 weekly at 10-12, Pinni A Paavo Koli auditorium
Exceptions:
17-Nov-2015 at 10 –12 , Pinni B1097
Periods: II
Language of instruction: English

It is commonly argued that the European Union suffers from a democratic deficit. Yet both academics and politicians are divided about both the existence of such deficit and about ways of addressing it. Drawing on a wide range of recent publications, the course examines various dimensions of the alleged democratic deficit from lack of citizen engagement to scenarios of genuine supranational democracy.

Enrolment for University Studies

Email registration by 12 October essential

Tapio Raunio, Teacher responsible
tapio.raunio[ät]uta.fi
Teaching
19-Oct-2015 – 7-Dec-2015
Seminar 24 hours
Mon 19-Oct-2015 - 7-Dec-2015 weekly at 11-13, Main building C5
Periods: II
Language of instruction: English

Contents

It all used to be so neat and tidy – either a single-party, majority Conservative government or a single-party, majority Labour government. That was the classical two-party Westminster model. Then in 2011 the election produced a ‘hung parliament’ and a continental-style coalition of Conservatives and Liberal Democrats. Two referenda – on a new electoral system and Scottish Independence – and then, in May 2015, against all the opinion polls predictions, a return to a very narrow single-party Conservative government. Moreover, Cameron has promised an ‘in-out’ referendum on British membership of the European Union in 2017. What’s going on in British politics? In Scotland in May 2015 the Scottish National Party won 56 out of the 59 Westminster seats ‘north of the border’ with 50% of the vote; in England the populist, anti-EU United Kingdom Independence Party attracted 14.2% of the electorate and the Greens got 4.2%. Despite the return to single-party government, British politics displays more ‘continental features’ than ever before. The course will begin with the May 2015 British general election and consider the extraordinarily changing nature of contemporary British politics.

The main themes will include:

 •  The Westminster model – changed for ever?
 •  The use of continental-style referenda
 •  The role of the House of Commons and the devolved assemblies (Scotland and Wales)
 • The rise of significant ‘third parties’ (SNP, UKIP, Plaid Cymru, Greens)
 • Changing patterns of voting behaviour

Lecture Programme

October 20  The 2015 British General Election: ‘The End of British Politics’?

October 22  The ‘Continentalisation’ of British Politics: An Analytical Framework

October 27  The British Parliament: A Toothless Tiger?

October 29  Towards a Federal Britain or the Break-Up of Britain?

November 3  Where will the ‘Neverendum’ End? Scotland Towards Independence?

November 5  In/Out, Shake It All About: Party Politics and the 2017 EU Referendum

November 10 Must Labour Lose?

November 12 Plus ça change…..

Enrolment for University Studies

Email registration by 12 October essential

David Arter, Teacher responsible
david.arter[ät]tuni.fi
Teaching
20-Oct-2015 – 12-Nov-2015
Lectures 16 hours
Tue 20-Oct-2015 - 10-Nov-2015 weekly at 10-12, Main building E222
Thu 22-Oct-2015 - 12-Nov-2015 weekly at 10-12, Main building E222
Periods: II
Language of instruction: English

This course provides an introduction and overview over the disciplines of political and critical discourse analysis. The course will focus on various approaches to political discourse analysis as a tool for analyzing power relations. There is no set single approach, as the field is quite porous. The related works of scholars will be made available for the students for reading, analysis, and reflection during the course.  After the course, the students are expected to better understand the various approaches to political discourse analysis and are better equipped to utilize these theories in their forthcoming work. The students will be more adept at spotting discursive practices in political speech and the media and evaluate possible underlying modes of argumentation.  The language of the course is English, so students are expected to be reasonably proficient in reading and writing academic texts in this language.

Enrolment for University Studies

Enrolment via email to teacher responsible. Optimal group size is 20 students, so places on the course are limited. Enrolment prioritized for political science students, otherwise in order of registration.

Mikko Poutanen, Teacher responsible
mikko.poutanen[ät]tuni.fi
Teaching
28-Oct-2015 – 14-Dec-2015
Lectures 14 hours
Wed 28-Oct-2015 - 9-Dec-2015 weekly at 10-12, Linna K108
Seminar 16 hours
Thu 29-Oct-2015 - 10-Dec-2015 weekly at 14-16, Linna K108
Exceptions:
12-Nov-2015 at 14 –16 , Pinni A3107
Mon 14-Dec-2015 at 14-17, Pinni A4060, Additional seminar for Advanced students
Periods: II
Language of instruction: English
Periodi (11.1.2016 - 6.3.2016)
Perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi
Opetus
1.2.2016 – 21.3.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 1.2.2016 - 21.3.2016 viikoittain klo 12-15, Päätalo A1
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luennoilla perehdytään poliittisten ideologioiden luonteeseen ja keskeisten poliittisten ideologioiden historiaan ja asemaan yhteiskuntien ja poliittisten järjestelmien kehityksessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi
Opetus
13.1.2016 – 16.3.2016
Luento-opetus 30 tuntia
Ke 13.1.2016 klo 9-12, Väinö Linna -sali
Ke 20.1.2016 - 16.3.2016 viikoittain klo 9-12, Pinni B1100
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Kurssilla tarkastellaan erilaisia valtaa koskevia teoreettisia jäsennyksiä ja valtatutkimuksessa käytettäviä lähestymistapoja sekä sovelletaan niitä empiiriseen aineistoon.

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2016 – 19.4.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 12.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 9-11, Pinni A3107
Pe 15.1.2016 - 26.2.2016 viikoittain klo 9-11, Pinni A3107
Seminaari 9 tuntia
Ti 5.4.2016 - 19.4.2016 viikoittain klo 9-12, Pinni A4086
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Poliittisen vaikuttamisen näkökulmasta katsottuna voidaan todeta, että musiikilla on läpi historian ollut suuri rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana ja valistajana. Musiikin avulla on muun muassa ennen lukutaidon kehittymistä laulettu perimätietoa eteenpäin ja musiikilla on kautta aikain pönkitetty poliittisia aatteita ja regiimejä. Musiikin muotoon on myös verhottu poliittisia kannanottoja, jotka ovat olleet julkisesti kiellettyjä, ja näin musiikki on usein ollut tärkeä väline itsensä sorretuksi kokeneiden kansojen itsetunnon kohottamisessa.

Populaarimusiikki on ollut merkittävässä roolissa länsimaisissa yhteiskunnissa aina 1950-luvulta lähtien. Yksi populaarimusiikin selkeistä piirteistä on sen identifioituminen tiettyyn esittäjään tai tekijään. Tämän identifioitumisen kautta suositut artistit ovat nousseet merkittäviksi julkisuuden henkilöiksi, joista osa on käyttänyt mainettaan myös poliittiseen toimintaan.

Kurssin tarkoituksena on luentojen ja seminaarien kautta tutustua musiikin ja politiikan suhteeseen monelta eri suunnalta; musiikin ja sen esittäjien poliittista vaikuttavuutta tarkastellaan sekä historiallisessa kontekstissa että nykypäivän länsimaisessa kulttuurissa. Opiskelija omaa kurssin suoritettuaan laajat tiedot useista vaihtoehtoisen poliittisen toiminnan muodoista ja keinoista. Opiskelija kykenee myös tarkastelemaan populaarimusiikkia ja siihen liittyvää julkisuutta poliittisen toiminnan kautta. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on kattava tuntemus erilaisista musiikin poliittisista käyttötavoista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin seminaariosioon tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostilla opettajalle 11.1.2016 mennessä seminaariosion rajatusta osallistujamäärästä (20 opiskelijaa) johtuen. Etusijalla ilmoittautumisissa ovat valtio-opin ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Seminaariosion osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja jos paikkoja riittää, mukaan pääsevät myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Luento-osioon ei ole erillistä ilmoittautumista, mutta kurssille osallistumiseksi opiskelijoilta edellytetään aikaisempina opintoina POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi.

Aki Luoto, Vastaava opettaja
aki.luoto[ät]tuni.fi
Opetus
18.1.2016 – 25.2.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 18.1.2016 - 22.2.2016 viikoittain klo 14-16, Linna K113
Seminaari 18 tuntia
To 21.1.2016 - 25.2.2016 viikoittain klo 14-17, Linna K110
Poikkeukset:
11.2.2016 klo 14 –17 , Päätalo D13
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssilla luetaan Olsonin ja Ostromin toisiinsa läheisesti liittyvät kirjat sekä analysoidaan kirjoja kriittisesti. Kurssin tavoitteena on luoda käsitys kollektiivisen toiminnan ongelmiin liittyvistä teorioista sekä niiden erilaisista käytännön ratkaisuista. Kollektiivisen toiminnan ongelmia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, liikakalastus tai äänestäminen. Miten tällaisia ongelmia voidaan ratkaista? Onko ainoa tapa rajoittaa esim. liikakalastusta lainsäädännöllä vai voiko epämuodolliset ja paikalliset instituutiot olla toimivampia ratkaisuja. Kurssilla kukin opiskelija laatii esityksen kunkin kirjan yhdestä luvusta ja osallistuu kutakin lukua koskevaan yleiseen keskusteluun.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen opettajalle sähköpostilla 17.1.2016 mennessä.

Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kaisa.herne[ät]tuni.fi
Opetus
20.1.2016 – 3.3.2016
Lukupiiri 24 tuntia
Ke 20.1.2016 - 2.3.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A3103
Poikkeukset:
17.2.2016 klo 12 –14 , Pinni A3112
To 21.1.2016 - 3.3.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A3103
Poikkeukset:
18.2.2016 klo 12 –14 , Pinni A3112
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Lukupiiri, jossa opiskelijat laatii suullisen ja kirjallisen esityksen, 10 op suorittavat myös esseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen Tarja Sepälle sähköpostitse 7.12.2015 mennessä

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]tuni.fi
Tapio Juntunen, Vastaava opettaja
tapio.juntunen[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2016 – 31.5.2016
Seminaari 48 tuntia
Ryhmä I Tarja Seppä
Ti 12.1.2016 - 31.5.2016 viikoittain klo 14-17, Pinni A4086
Ryhmä II Tapio Juntunen
Ti 9.2.2016 - 31.5.2016 viikoittain klo 14-17
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kandidaatinseminaari, joka kestää lukuvuoden (28.1. - 8.12.2016).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
tiina.rattila[ät]tuni.fi
Opetus
28.1.2016 – 26.5.2016
Seminaari 48 tuntia
To 28.1.2016 - 26.5.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A4060
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Upon completing the course, the students can analyse the political economy of energy transitions across several established and emerging powers in wider Europe and Asia. The students also develop advanced knowledge of one such emerging actor. The students discern the resource based, financial, institutional and other dimensions underpinning the political economy of energy transitions in Europe and Asia, including several EU countries, Russia, China, Japan and others.

Enrolment for University Studies

Registration by email to Anna Oksa (anna.matilda.oksa (at) uta.fi) by 31 January 2016.

Pami Aalto, Teacher responsible
pami.aalto[ät]uta.fi
Matti Kojo, Teacher
matti.kojo[ät]tuni.fi
Anna Oksa, Teacher
anna.matilda.oksa[ät]uta.fi
Teaching
17-Feb-2016 – 31-Mar-2016
Lectures 4 hours
Wed 17-Feb-2016 at 10-12, rm. Pinni A3111
Thu 18-Feb-2016 at 12-14, rm. C8, Main building
Seminar 16 hours
Wed 9-Mar-2016 - 30-Mar-2016 weekly at 10-12, rm. Pinni A3111
Thu 10-Mar-2016 - 31-Mar-2016 weekly at 12-14, rm. C8, Main building
Periods: III IV
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies

Registering by email to eero.palmujoki(at)uta.fi.

Eero Palmujoki, Teacher responsible
eero.palmujoki[ät]uta.fi
Teaching
11-Jan-2016 – 15-May-2016
Lectures 16 hours Web-based
Periods: III IV
Language of instruction: English

A web-based course

Enrolment for University Studies
Juha Käpylä, Teacher responsible
juha.kapyla[ät]tuni.fi
Teaching
15-Feb-2016 – 29-May-2016
Lectures 36 hours Web-based
Periods: III IV
Language of instruction: English

The course is web-based.

Enrolment for University Studies

Registration in December 2015, starting 1st of December. See

Tarja Seppä, Teacher responsible
tarja.seppa[ät]uta.fi
Teaching
11-Jan-2016 – 31-Mar-2016
Lectures 36 hours Web-based
Periods: III IV
Language of instruction: English

The course critically examines the underlying structural and institutional causes of the Euro crisis. After completion, students will have a better understanding of the basic features of economic governance under the Economic and Monetary Union and the governance reforms implemented during the euro crisis. Students will be able to orient current developments within an appropriate historical context and understand the limitations this history imposes on the contemporary policy landscape.

Enrolment for University Studies

Email registration by January 11 essential

Michael Herman, Teacher responsible
michael.herman[ät]tuni.fi
Teaching
18-Jan-2016 – 4-Mar-2016
Seminar 24 hours
Mon 18-Jan-2016 - 29-Feb-2016 weekly at 10-12, Pinni A3103
Fri 22-Jan-2016 - 4-Mar-2016 weekly at 12-14, Pinni A3103
Exceptions:
19-Feb-2016 at 12 –14 , Pinni A3112
Periods: III
Language of instruction: English

Context

At the April 2015 general election the Finnish Centre Party became the largest party for the third time in the last four general elections, a remarkable achievement for a former farmers’ party in a post-modern, post-Nokia society. Indeed, the Finnish Centre has boasted no less than four prime ministers over the course of the first decade and a half of the new millennium. Elsewhere in Northern Europe there are Centre Parties with a capital ‘C’ in Estonia, Norway and Sweden. All the Nordic Centre parties originated as class-based agrarian parties that changed their name in response to social structural change (industrialization and urbanization) in the period 1957-1965. The Estonian Centre Party is a more recent post-communist-era phenomenon (growing out of the revolutionary Popular Front) which took its name from the Swedish Centre. All the North European Centre Parties (except the non-EU Norwegian) work together in the ALDE (The Alliance of Liberals and Democrats for Europe) group in the European Parliament whilst the Nordic Centre Parties form part of the Centre Group in the inter-parliamentary consultative body, the Nordic Council.

Theoretical Focus

However, as Reuven Hazan has observed, “a Centre-label party need not be a centre or a middle party”. Accordingly, the course considers what sort of parties the North European Centre Parties are. How ‘central’ have these Centre Parties been – central in the sense of playing a central role in government-building, occupying a central position on the political spectrum and able to combine in coalition with parties both to the political left or right? The analytical starting point is the rather neglected notion of a ‘pivotal centre party’ (Keman 1994; 2010) and its close relative the ‘hinge centre party’. The literature (Abedi and Siaroff 2010) has tended the use these terms interchangeably but in this course it is argued that it is useful to retain a distinction between them. Other core course concepts include ‘party change’, the ‘catchall party’ and ‘legislative party system dynamics’.

The Empirical Body of the Course

Three measures of centrality are proposed: i) electoral dominance ii) ideological centrality iii) strategic coalitional centrality. These are then applied in turn to the four North European Centre Parties.

Lecture Schedule

19/1 Introduction. The Scandinavian Party System(s)

21/1 Analysing ‘party change’. From Farmyard to City Square

26/1 The Swedish Centre. From a policy-seeking to an office-seeking paty?

28/1 The Norwegian Centre. Forever a sing-interest party?

2/2 The Finnish Centre. A ‘genuine pivot party’?

4/2 Analysing ‘party system change’. Legislative party system realignment?

9/2 Are the Nordic Centre-label parties centrist parties?

11/2 Centre-label parties. A future?

Enrolment for University Studies

Email registration by 11 January essential

David Arter, Teacher responsible
david.arter[ät]tuni.fi
Teaching
19-Jan-2016 – 11-Feb-2016
Lectures 16 hours
Tue 19-Jan-2016 - 9-Feb-2016 weekly at 12-14, Linna K113
Thu 21-Jan-2016 - 11-Feb-2016 weekly at 10-12, Linna K113
Periods: III
Language of instruction: English
Periodi (7.3.2016 - 29.5.2016)
Perusopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi
Opetus
31.3.2016 – 19.5.2016
Luento-opetus 24 tuntia
To 31.3.2016 - 19.5.2016 viikoittain klo 12-15, Päätalo A1
Poikkeukset:
6.5.2016 klo 12 –15 , Päätalo A1
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Lähiopetus, kurssilla erikseen ilmoitettava kirjallisuus ja kirjallinen kurssin loppusuoritus.

Aineopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hiski Haukkala, Vastaava opettaja
hiski.haukkala[ät]tuni.fi
Opetus
10.3.2016 – 14.4.2016
Lukupiiri 10 tuntia
To 10.3.2016 - 17.3.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3107
To 31.3.2016 - 14.4.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3107
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Opintojaksolla tarkastellaan transatlanttista integraatiota kansallisen ja kansainvälisen tason välisenä prosessina, joka tuottaa kansainvälistä hallintaa ja syventää EU:n ja Yhdysvaltain välistä taloudellista ja poliittista kumppanuutta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan transatlanttista integraatiota yhtenä globalisaatiota rakentavaista nyt käynnissä olevista muutosprosesseista, jonka vahvuus ja heikkous määräytyvät suhteessa Aasian kulttuureihin ja alueellisen integraatioon (BRICS, SCO, Unasur).  

Kurssi koostuu neljästä luentokerrasta, kolmesta seminaari-istunnosta (3 x 4 h) ja yhdestä palauteseminaarista. Seminaarit on jaettu kolmeen teemaan, 1) kansainvälinen yhteisö, maailmanpolitiikka ja transatlanttinen integraatio, 2) alueelliset integraatiot sekä Intian ja Kiinan sivilisaatiot ja näiden suhde maailman muutokseen, 3) transatlanttinen integraatio poliittisena prosessina sekä kansallisen ja kansainvälisen tason toimijoiden välisenä vuorovaikutuksena. Seminaareja varten opiskelijan perehtyvät kuhunkin teemaan etukäteen jaetun opintomateriaalin pohjalta ja valmistelevat ryhmätyönä alustuksen keskustelun pohjaksi.  

Kurssin aikana jokainen opiskelija valmistelee 7-12 sivun esseen kurssin korvaaman opintokokonaisuuden näkökulmasta. Esseen palautetaan 3 viikkoa seminaarien päättymisen jälkeen, ja palauteseminaari on siitä viikon kuluttua. Tuolloin opettajat esittävät kootun palautteen ja opiskelijat saavat kommentoidun paperinsa viimeisteltäväksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Juutinen, Opettaja
marko.juutinen[ät]uta.fi
Jyrki Käkönen, Opettaja
jyrki.kakonen[ät]uta.fi
Opetus
10.3.2016 – 19.5.2016
Luento-opetus 8 tuntia
To 10.3.2016 - 17.3.2016 viikoittain klo 12-16, Pinni A3107
Seminaari 14 tuntia
To 31.3.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 12-16, Pinni A3107
To 12.5.2016 - 19.5.2016 viikoittain klo 12-16, Pinni A3107
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Tutkimusprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan kyselytutkimus yhteisesti valitulle kohderyhmälle poliittisen luottamuksen tematiikasta tai vaihtoehtoisesti hyödynnetään valmiita kyselytutkimusaineistoja. Tutkimuksesta kirjoitetaan lopuksi artikkelimuotoinen raportti. Kvantitatiivisten menetelmien perusteiden tunteminen (POLVOA12 tai vastaavat tiedot) on kurssille osallistumisen edellytys, mutta projektissa on monenlaisia työtehtäviä, joita jokainen voi tehdä omien vahvuuksiensa mukaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen elina.kestila-kekkonen@uta.fi. Kurssille otetaan 8-10 opintojen eri vaiheissa olevaa osallistujaa.

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]tuni.fi
Maria Bäck, Vastaava opettaja
Opetus
8.3.2016 – 26.4.2016
Seminaari 28 tuntia
Ti 8.3.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 10-14, Pinni A4060
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssilla voi korvata joko opintojakson POLVOS28 Puolueet ja vaalit tai kaksi opintojaksoa moduulista POLVOA40 Poliittinen osallistuminen tai POLVOS30 Valtio-opin tutkimusmenetelmät.

Kurssilla käsitellään Montesquieun ja Karl Marxin perustavaa merkitystä uuden ajan poliittisen ajattelun ja toiminnan historiassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen Mikko Lahtiselle sähköpostitse 1.4.2016 mennessä.

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.lahtinen[ät]tuni.fi
Opetus
13.4.2016 – 18.5.2016
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 13.4.2016 - 18.5.2016 viikoittain klo 9-12, Päätalo C6
Seminaari
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
jukka.viljanen[ät]tuni.fi
Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]tuni.fi
Eero Palmujoki, Opettaja
eero.palmujoki[ät]tuni.fi
Siina Raskulla, Opettaja
Raskulla.Siina.J[ät]student.uta.fi
Opetus
8.3.2016 – 27.5.2016
Pienryhmäopetus 14 tuntia
Luennot
Ti 8.3.2016 - 15.3.2016 viikoittain klo 10-13, Pinni A3111
To 10.3.2016 - 17.3.2016 viikoittain klo 10-13, Päätalo A2a
Ti 22.3.2016 klo 10-12, Linna K110, Seminaarin järjestäytymisistunto
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 tuntia
Vkot 16-17 (21.4. alkaen)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin yhteydessä suoritetaan kirjallisuus ja laaditaan essee. Seminaariin sisältyy pienryhmälle suunnattua opetusta.

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Upon the completion of this course, the student understands how gender and sexuality shape different levels of global politics, from the mundane individual lives to the high politics within and between states. The student recognizes the multiple meanings of gender and sexuality, and understands how they are reproduced in different contexts from the local to the global and from the micro to the macro. The student will be familiar with literatures of feminist International Relations (IR), as well as the nexus and potential dialogue between IR and Gender Studies more generally.

The themes to be discussed during the lectures include:

 • Introduction to feminist study of international relations
 • Feminist security studies and the body
 • Feminist international political economy and the body
 • Queer and crip global politics

Following the lectures, each of the themes will be discussed in a respective seminar with analytical excercises where students learn to examine and unpack the ways the theoretical conceptions unfold in the micro level. Here, different cultural and popular cultural artefacts, from films to literature to art are utilized as the basis of the discussion.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Tiina Vaittinen, Teacher responsible
tiina.vaittinen[ät]tuni.fi
Saara Särmä, Teacher
saara.sarma[ät]uta.fi
Teaching
10-Mar-2016 – 12-May-2016
Lectures 8 hours
Thu 10-Mar-2016 - 17-Mar-2016 weekly at 12-14, Pinni A1081
Thu 31-Mar-2016 - 7-Apr-2016 weekly at 12-14, Pinni A1081
Seminar 16 hours
Thu 14-Apr-2016 - 28-Apr-2016 weekly at 12-16, Pinni A1081
Thu 12-May-2016 at 12-16, Pinni A1081
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

The course consists of lectures, 4 x 2 hours (8hrs) and seminars, 4 x 4 hrs (16hrs).

The completion of the course requires active participation in the lectures/seminars, and completing the required exercises on the Moodle platform.

This course explores parliaments and new forms of citizen participation. After the course, the students have developed a critical viewpoint about the debate between traditional forms of representative democracy and newer alternative participatory mechanisms. Moreover, they acquire comprehensive knowledge of recent parliamentary reforms and democratic innovations to promote more direct or qualitative channels of civic involvement. From enhancing digital engagement and public consultation of legislative bills to experimenting with deliberative forums or embracing citizens initiatives, students can identify how contemporary parliaments try to reach out the people and assess the impact and limitations of such initiatives.

Enrolment for University Studies

Email registration by 19 February essential

Hyeon Su Seo, Teacher responsible
Teaching
9-Mar-2016 – 25-May-2016
Seminar 24 hours
Wed 9-Mar-2016 - 16-Mar-2016 weekly at 12-14, Pinni A3103
Wed 30-Mar-2016 - 25-May-2016 weekly at 12-14, Pinni A3103
Periods: IV
Language of instruction: English

The global geo-political context of terrorism and war is analysed with the central focus directed to the evolution of global terrorism and the forms it has taken in the post-WWII and post-Cold War era. Terrorism is one of many challenges to the sovereign power of nation-states and the most pressing of the political problems associated with this ‘global crisis’ of terrorism will be evaluated. Students explore this challenge essentially through themes inclusive of terror organizations/movements and their development, the complex relationship between terrorism groups and insurgency movements, and the response of modern nation-states and the international community to various types of terrorist organizations. Students apply critical reasoning to complex issues through independent and collaborative research.

The course content will be drawn from but not restricted to:

 1. Discussions of the socio-political origin of terrorism as a means of achieving certain ends.
 2. The conceptual understanding of different types of terrorist organizations and movements including differences and similarities in sacred and secular terror and the various ideological justifications that have been employed to sanction armed insurgency and terror.
 3. Case studies of specific terrorist and insurgency movements in South/South Asia, Middle East and Europe.
 4. The public policy response to terror including most significantly the US response to 9/11.
 5. The relationship between terrorist organizations and the mass media.
 6. The relationship between national liberation struggles and terrorist organizations.
Enrolment for University Studies

Email registration by 1 March essential

Robert Imre, Teacher responsible
robert.imre[ät]uta.fi
Teaching
4-Apr-2016 – 19-May-2016
Seminar 24 hours
Mon 4-Apr-2016 - 16-May-2016 weekly at 10-12, Pinni B4116
Thu 7-Apr-2016 - 19-May-2016 weekly at 10-12, Pinni B4116
Periods: IV
Language of instruction: English

I Orientation:

-Watching at least 2 video lectures of 2015 course recordings

- Watching a distinctive collection of videos on poverty

-Reading a book or 2-3 articles from the list given

-Participation in a web-debate at the Moodle site

II Process writing (see learning methods below: essay)

III Blog writing (see learning methods below: blog)

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Mikko Perkiö, Teacher responsible
mikko.perkio[ät]tuni.fi
MSocSc Marko Ulvila, Teacher
Teaching
7-Mar-2016 – 13-May-2016
Lectures 24 hours Web-based
Lectures
Mon 7-Mar-2016 at 15-16, A2b Main building, Introduction to the course with a lecture
Seminar 6 hours
Group 1
Fri 1-Apr-2016 at 8-11, C1 Main Building, Presenting the concept paper in a seminar
Wed 20-Apr-2016 at 8-11, K106, Linna, Presenting the essay in a seminar
Group2
Fri 1-Apr-2016 at 8-11, C2 Main building, Presenting the concept paper in a seminar
Wed 20-Apr-2016 at 8-11, K 107, Linna, Presenting the essay in a seminar
Group 3
Mon 4-Apr-2016 at 15-18, A208 Arvo, Presenting the concept paper in a seminar
Wed 20-Apr-2016 at 15-18, B240 Arvo, Presenting the essay in a seminar
Group work 15 hours Web-based
Independent work 90 hours
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

LEARNING METHODS

MOODLE:

Orientation part ends with Moodle discussion.

1) Student should form one sound question/argument and support it with 100 words argumentation

2) Student should give two different 50 word comments on the questions/arguments of the fellow students. One of those should be addressed on such question/argument that has not been commented or is an object of little discussion so far

Moodle will also be used for distributing papers and comments.

Moodle provides links to the video materials used at the course.

There will be a brief ‘multiple choice’ tests in each section making sure you have gained the key message from the video based material.

SEMINARS:

Each student must participate in two seminar sessions.

ESSAY:                                 

Each student prepares a 2000-word paper including 5-15 references on freely chosen topic on global poverty. The seminar session are held to produce ideas and comments that help everyone's writing process. Instructions will be given later.

BLOG:

In addition to commenting papers, within the mid-paper seminars about 5-6 best blog ideas (indicating instantly higher section-grades for these students) are chosen and 4-5 commentators for each of these are selected (good comments are valued). Blog posts go to the blog site of the program for Global Health and Development Writing at https://www.uta.fi/globalhealth.