x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma, hallintotiede - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma - 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta

HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALYAS12 Tila, paikka ja aika - 10 op

Syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

JKKYPS1 Performance management in public organizations 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma, hallintotiede - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALHAS17 Research on Public Management and Organizations - 5 op (Opetuskieli: englanti)

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma - 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALKAS14 Europe in Transition 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALKAS12 Innovation Paradigms and the Dynamics of Renewal 10 op (Opetuskieli: englanti)

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta

HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALYAS13 Tutkimus ja teoria - 10 op
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma, hallintotiede - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALHAS15 Julkisen politiikan toimeenpano ja arviointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALHAS17 Research on Public Management and Organizations - 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma - 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALKAS12 Innovation Paradigms and the Dynamics of Renewal 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta