x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Avoin yliopisto-opetus

Avoimen yliopiston opinnoista kiinnostunut: Aloita tutustuminen avoimen yliopisto-opintojen opetustarjontatietoihin osoitteesta www.uta.fi/avoinyliopisto/opetustarjonta.html  (tiedot myös opintoihin hakeutumisesta, maksuista jne).

SIS, avoin yliopisto-opetus, opinto-opas 

Opintoneuvonta

Alla on koottuna ne opintojaksot, joista järjestetään lähi- tai verkko-opetusta lukuvuonna 2015-2016.

INFORMAATIOTUTKIMUKSEN JA INTERAKTIIVISEN MEDIAN OPINTOJA

Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus, 35 op, Tampere, kevät16-syksy17

Jatkuu ed. lukuvuodelta/Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, perusop. 25 op, Tre, syksy14-kevät16

Jatkuu ed. lukuvuodelta/Kirjastotoimen opintokokonaisuus 35 op, aineopinnot, Seinäjoki, kevät15-syksy17

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN OPINTOJA

Matematiikan perusopintoja valinnaisina opintoina 20 op

MTTMP1A Johdatus analyysiin 5 op
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op
MTTMP4 Algebra 1A 5 op

Matematiikan aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op

MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op
MTTMA1A Analyysi A 5 op
MTTMA1B Analyysi B 5 op
MTTMA7 Differenssiyhtälöt 5 op
MTTMA12 Lukualueet 5 op

Matematiikka opetettavana aineena 60 op

MTTMP1A Johdatus analyysiin 5 op
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op
MTTMP4 Algebra 1A 5 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op
MTTMA1A Analyysi A 5 op
MTTMA1B Analyysi B 5 op
MTTMA7 Differenssiyhtälöt 5 op
MTTMA12 Lukualueet 5 op

Tilastotieteen perusopintoja valinnaisina opintoina 20 op

MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op

Tilastotieteen aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op

MTTTA10 Sekamallit 5 op

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN OPINTOJA

Tietojenkäsittelytieteiden aloitusjaksot, tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja 6 op

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 25 op

Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op

TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 5–10 op