x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)
Periodi (31.8.2015 - 18.10.2015)
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma [I Periodi]

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelman suosittelemat tohtoriopintoihin soveltuvat kurssit

  • Pääaineen syvntävät opintojaksot soveltuvin osin
  • Muiden oppiaineiden soveltuvat kurssit
  • Tutkimusmenetelmäkurssit
  • Tieteellisen kirjoittamisen kurssit
  • Ulkomaiset tohtorikurssit

Tohtoriopintoihin voidaan sisällyttää myös yliopiston yhteisiä tohtorikoulutuskursseja ja muita soveltuvia tohtorikoulutuskursseja ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla (kts. Tampereen yliopiston opetusohjelma).

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

FIRE = Finnish Information Retrieval Expert Group
Game Research Lab
RIME = Research Group on information and media Practices

Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Further information:

More info on homepages of reserach groups.

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja ja erityisesti syventää opiskelijan eettistä tietoisuutta tutkimuksen tekoon liittyvistä eettisistä ulottuvuuksista sekä tieteeseen liittyvistä arvovalinnoista. Samalla kurssin tavoitteena on selventää tutkijan ammatti-identiteettiä ja tutkijan vastuullista roolia yliopistossa sekä yhteiskunnassa

Aikataulu: 

Kurssi jakautuu kahteen osaan:

- Kaikille pakollisiin yhteisiin luentoihin (12 h)
- Harjoituskurssiin ryhmän mukaisesti (12 h)
yhteensä 24 tuntia

Luennot:

8.9. ja 15.9.2015 (12 h) klo 10-16

Luentojen paikka: Atalpa 140


Harjoitusryhmät:  
klo 10-16

 1. ryhmä: 22.9. ja 29.9. (12 h)
 2. ryhmä: 6.10. ja 13.10. (12 h)
 3. ryhmä: 20.10. ja 27.10. (12 h)

Harjoitusryhmien paikka: Atalpa 142

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen tohtoriopiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssilla tutustutaan tutkimuksenteon eettisiin haasteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Kurssilla pohditaan tutkimuksen tekemiseen, tieteen etiikkaan ja tutkijan arvovalintoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä käytännön esimerkkien avulla. Kurssi tarjoaa tilaisuuden keskustella tutkimuseettisistä kysymyksistä, joita opiskelija on jo mahdollisesti kohdannut tutkimusta tehdessään.

Sisältö:

1.     Tutkimusetiikka taitona ja eettinen normisto
2.    
Tutkimuksen aihevalintaan, rahoitukseen ja tutkimuksen tekoon liittyvät eettiset näkökannat
3.     Ohjaussuhteeseen ja tutkimusyhteisöön liittyvät eettiset kysymykset
4.     Ihmistutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset
5.     Lähdekirjallisuuteen ja tulkintaan liittyvät eettiset haasteet
6.     Tutkimuksen raportointiin ja julkaisemiseen liittyvät eettiset haasteet
7.     Tiedeyhteisössä asiantuntijana toimimiseen liittyvät eettiset haasteet
8.     Turnitin-ohjelman perustoiminnot

Kurssin suorittaminen edellyttää:
1)    Ennakkotehtävän tekemisen (1-2 sivua)
2)    Luennoille ja harjoituskurssille aktiivisen osallistumisen
3)    Alustuksen pitämisen (n. 15-20 min.) harjoituskurssilla
4)    Lopputyönä esseen kirjoittaminen (6-7 sivua)

Ennakkotehtävä: 1-2 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Ennakkotehtävä palautetaan kurssin Moodle-alueelle

Ilmoittautuminen erillisellä lomakkeella. Osallistujat valitaan arpomalla, enintään 20 opiskelijaa/ryhmä. Valinta tehdään kesäkuun alulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa. Kurssille otetaan enintään 60 opiskelijaa, 20 kuhunkin kolmeen harjoitusryhmään. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja, osallistujat valitaan arpomalla. Kurssille valinnoista ilmoitetaan kesäkuun alussa.

HUOM! Käytä ilmoittautumiseen alle linkitettyä lomaketta! Älä klikkaa "Ilmoittaudu NettiOpsussa"-nappulaa - NettiOpsussa ei vielä toimi ilmoittautuminen ensi syksyn kursseille!

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Vastaava opettaja
Opetus
8.9.2015 – 27.10.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (11.1.2016 - 6.3.2016)
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma [III Periodi]

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja ja erityisesti syventää opiskelijan eettistä tietoisuutta tutkimuksen tekoon liittyvistä eettisistä ulottuvuuksista sekä tieteeseen liittyvistä arvovalinnoista. Samalla kurssin tavoitteena on selventää tutkijan ammatti-identiteettiä ja tutkijan vastuullista roolia yliopistossa sekä yhteiskunnassa

Aikataulu: 

Kurssi jakautuu kahteen osaan:

- Kaikille pakollisiin yhteisiin luentoihin (12 h)
- Harjoituskurssiin ryhmän mukaisesti (12 h)
yhteensä 24 tuntia

Luennot:

12.1., 19.1. ja 26.1. (huom! peruutettu 26.1. kerta) 2016 klo 12-16 (12 h), Paikkana Pinni A1081

Huom! Lisäluentokerta järjestetään 18.2.2016 klo 14-18 PinniA 1081 (aiemmin peruutetun luentokerran sijaan)


Harjoituskurssit:  
klo 10-16

1. ryhmä: 2.2. ja 9.2.2016 (12 h), Paikkana Päätalo A32
2. ryhmä: 16.2. ja 23.2.2016 (12 h), Paikkana Päätalo A32
3. ryhmä: 1.3. ja 8.3.2016 (12h), Paikkana Linna K110

Ryhmäkoko max. 20.

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen tohtoriopiskelijoille. Lisäksi kuhunkin ryhmään on varattu kiintiön Tampereen teknillisen yliopiston tohtoriopiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssilla tutustutaan tutkimuksenteon eettisiin haasteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Kurssilla pohditaan tutkimuksen tekemiseen, tieteen etiikkaan ja tutkijan arvovalintoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä käytännön esimerkkien avulla. Kurssi tarjoaa tilaisuuden keskustella tutkimuseettisistä kysymyksistä, joita opiskelija on jo mahdollisesti kohdannut tutkimusta tehdessään.

Sisältö:

1.     Tutkimusetiikka taitona ja eettinen normisto
2.    
Tutkimuksen aihevalintaan, rahoitukseen ja tutkimuksen tekoon liittyvät eettiset näkökannat
3.     Ohjaussuhteeseen ja tutkimusyhteisöön liittyvät eettiset kysymykset
4.     Ihmistutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset
5.     Lähdekirjallisuuteen ja tulkintaan liittyvät eettiset haasteet
6.     Tutkimuksen raportointiin ja julkaisemiseen liittyvät eettiset haasteet
7.     Tiedeyhteisössä asiantuntijana toimimiseen liittyvät eettiset haasteet
8.     Turnitin-ohjelman perustoiminnot

Kurssin suorittaminen edellyttää:
1)    Ennakkotehtävän tekemisen (1-2 sivua)
2)    Luennoille ja harjoituskurssille aktiivisen osallistumisen
3)    Alustuksen pitämisen (n. 15-20 min.) harjoituskurssilla
4)    Lopputyönä esseen kirjoittaminen (6-7 sivua)

Ennakkotehtävä: 1-2 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Ennakkotehtävä lähetetään kurssin Moodle-alueelle viimeistään 4.1.2016.

TaY:n opiskelijat --> Ilmoittautuminen NettiOpsussa 23.11.-6.12.2015. Osallistujat valitaan NettiOpsun kautta. Valintatapana on arvonta. Osallistumistieto on opiskelijan itse tarkistettava Nettiopsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset) ilmoittautumisajan päätyttyä.

TTY:n opiskelijat --> ilmoittautuminen e-lomakkeella 23.11.-6.12.2015.
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html. Kirjaa lomakkeelle mihin ryhmään haet. Valintatapana on arvonta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2016 – 8.3.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset 12 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

 

Periodi (7.3.2016 - 29.5.2016)
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma [IV Periodi]

This course invites students in various stages of their doctoral thesis to think through, write and process the ethical questions and themes in their own ongoing research projects. It provides a compact knowledge package on ethical issues concerning the research design, data collection/field work and writing-up phases. The course consists of lectures, discussion & student presentations in class and assignments.

Learning outcomes: After the course, students will

- be better equipped to think about and deal with ethical issues at different phases of their research projects
- have skills to discuss and identify issues concerning the ethics both in relation to research participant and the academic community (treatment of participants, informed consent, data lifespan, publication and ethical reporting)
- have knowledge on the key guidelines concerning ethical conduct and know where to go for further information
- have practical tools and means for the writing-up of ethical question in the doctoral thesis.
- have access to an information package on ethics
- know the basic functions of Turnitin plagiarism checker programme

Course Schedule:

- lectures 15.3., 22.3., 5.4.2016 at 12-16
- workshop 12.4., 19.4. at 10-16

Place: Arvo A210, in Kauppi campus

Enrolment in NettiOpsu. At the maximum 20 students. Selection method is draw. Please check the selection result from NettiOpsu after the enrolment period.

Completion mode: Those accepted to the course are required to send in a pre-assignment (max one page A 4) through Moodle. Active participation is required. Every student will give a 15-20 minutes presentation in the workshop. Every student will write an 6-7 pages essay after the course.


THE PRE-ASSIGNMENT: Please include the following in short:
1)    Your name & discipline
2)    Your Research topic
3)    Potential ethical issues you have encountered or anticipated to encounter as part of your doctoral research and solutions you may already have in mind
4)    Any issues relating to research ethics you wish to be discussed during the course
5)    Please indicate if you are not willing to present some key ethical themes concerning your own doctoral work, otherwise it is presumed that you could present briefly during the course the ethical questions that you are facing during your research. There is a short (max. 3 page) writing task for those who don’t deliver a brief oral presentation during the course.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Marika Enwald, Teacher responsible
Marika Enwald, Teacher responsible
Teaching
15-Mar-2016 – 19-Apr-2016
Periods: IV
Language of instruction: English