x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman sivut http://www.uta.fi/sis/tie/
Opettajien yhteystiedot: http://www.uta.fi/sis/tie/yhteystiedot/opetushenkilokunta.html
Opintoneuvonnan yhteystiedot: http://www.uta.fi/sis/tie/neuvonta/

Alla olevassa opetusohjelmassa on tietojenkäsittelyopin maisteriopintojen syventävät opinnot. Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin,organisaatioiden tietojärjestelmien sekä tietokantojen ja tiedonhaun suositukset voi tarkistaa 2015-2018 opinto-oppaasta.

Myös ennen syksyä 2015 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet (uusimmat tiedot päivitetään toukokuussa).

Opintojaksoista voi antaa palautetta kurssipalautelomakkeella.

Ilmoittautuminen: Kursseille ilmoittaudutaan kurssin tiedoissa mainitulla tavalla. Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Katso maisteriopintojen esittelytilaisuuksien ajat kandidaatin tutkinnon opetusohjelmasta

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Syventävät opinnot

TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti 5–10 op

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Syventävät opinnot

TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS40 Managing e-commerce; Consumers and Community Perspective 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Practice (Fall term) 7 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti)

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot

TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIEA4 Project Work (Fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
SISYA200 Innovation Project (Fall term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA0 Harjoittelu 2–10 op
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Syventävät opinnot

TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS10 Tekoälyn ohjelmointimenetelmät 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS26 Käsitteellinen mallintaminen I 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Ruohonen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Mäkinen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Junkkari/Iltanen/Niemi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS14 Introduction to Formal Specification 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS17 Requirements Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Practice (Fall term) 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS33 Development 2.0: the Post-2015 (Millenium Development Goals) Agenda 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS34 ICT4D2.0: the Post-2015 (Millennium Development Goals) Agenda Seminar 1–2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS33 Practical Introduction to 3D Computer Vision 3 op (Opetuskieli: englanti)

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot

TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Fall term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Syventävät opinnot

TIETS02 Automaatit I 5 op
TIETS11 Data Mining 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS41 Managing industrial e-business and B2B 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS24 Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Ruohonen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Mäkinen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Junkkari/Iltanen/Niemi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS13 Advanced Functional Programming 10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Practice (Spring term) 7 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot

TIEA4 Project Work (Spring) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
SISYA200 Innovation Project (Spring term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Syventävät opinnot

TIETS03 Automaatit II 5 op
TIETS39 Machine Learning Algorithms 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS09 Algorithmic Problem Solving 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS21 Graduseminaari (Ruohonen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Mäkinen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Junkkari/Iltanen/Niemi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS13 Advanced Functional Programming 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Practice (Spring term) 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS34 Introduction to Usable Security - Seminar 3 op (Opetuskieli: englanti)

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot

TIEA4 Project Work (Spring) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Spring term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta