x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Alla on julkaistu matematiikan maisteriopintojen opetusohjelma, jossa ei ole eritelty opintosuuntia. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta. Opintojaksojen vastuuopettajat on julkaistu tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Kaikki opintojaksot eivät käy kaikkien opintosuuntien syventäviksi opinnoiksi (esim. Automaatit I-II ja Algoritmit eivät kuulu aineenopettajasuunnan kurssivalikoimaan).

Myös ennen syksyä 2015 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet on kuvattu kurssien kuvaustiedoissa ja vastaavuustaulukossa.

Matematiikan ja tilastotieteen kursseille ilmoittaudutaan kurssin tiedoissa mainitulla tavalla. Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Mikäli kurssilla ei ole käytössä uusi kurssipalautejärjestelmä, opintojaksoista voi antaa palautetta vanhalla kurssipalautelomakkeella.

Matematiikan ja tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS2 Joukko-oppi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS9 Topologia 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTS1 Äärellisten mallien teoria 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS7 Lineaarialgebra 2 10 op
TIETS02 Automaatit I 5 op
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS4 Johdatus algebralliseen geometriaan 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS7 Lineaarialgebra 2 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS03 Automaatit II 5 op