x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

TYÖN JA HYVINVOINNIN MAISTERIOHJRLMAN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA JAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT 2014-2015.


Syventävien opintojen kokonaismerkintä: Jouko Nätti

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja: Antti Saloniemi

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Pasi Pyöriä, harjoittelun koordinaattori: Johanna Elo

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: Johanna Ruusuvuori

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Katja Repo

SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOP10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Julia Katila (kirjatentin vastaanottaja)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen kehittäminen: Sirpa Syvänen

THV2 Työhyvinvoinnin johtaminen: Kirsi Heikkilä-Tammi

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: (osana tutkielmaseminaaria) 

SOSM2 Tutkielmaseminaari: Pasi Pyöriä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: Pasi Pyöriä

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

SOS10.1.1 Työ Euroopassa 5 op
Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

SOS10.1.1 Työ Euroopassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus   Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Monisyinen sosiaalinen toiminta - johdatus neksusanalyysiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

SOS10.1 Perustulo uuden sukupolven sosiaalivakuutuksena 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOP/SOS10.1.3 Työvoimapolitiikan teoria ja politiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta