x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön kandidaattiohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

SOSIAALITYÖN TUTKINTO-OHJELMA PORI

SOSIAALITYÖN KANDIDAATTIOHJELMA, PORI 180 op

TENTAATTORIT, VASTUUOPETTAJAT JA MERKINTÖJEN ANTAJAT LUKUVUONNA 2014-2015 

OPISKELUVALMIUDET, PORI 5 op JA YKYY0 ORIENTOIVAT OPINNOT JA HOPS 2 op, Korkiamäki/Eronen/Rostila/Törmälehto

STPYHT8 TIETOTEKNIIKKATAIDOT 3 op, Arja Latva st. tuntiop

YHTEISET OPINNOT, SOSIAALITYÖ, PORI 20 op

YKYY1 YHTEISKUNNAN TUTKIMUKSEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ 5 op, Risto Kunelius

YKYY2 YHTEISKUNNAN MITTAAMINEN 5 op, Tero Mamia

YKYY3 TOIMINTA, TULKINTA, TIETO (verkkokurssi avoin yo), Emma Vanhanen

YKYY4 SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN HISTORIA VUODESTA 1809 5 op, Mervi Kaarninen/Marko Tikka/Jukka Niemelä

YKYY5 ETIIKKA JA YHTEISKUNTAFILOSOFIA 5 op, Marika Enwald (etiikka) / Petri Räsänen (filosofia)

SOSIAALITYÖN PERUSOPINNOT 25 op

SOSIAALITYÖN PERUSOPINNOT KOKONAISUUSMERKINTÄ, Riikka Korkiamäki

STPP1 SOSIAALITYÖN PERUSTEET 5 op

STPP1A Sosiaalityön peruskurssi 2 op, verkkokurssi, Riikka Korkiamäki

STPP1A verkkokurssi ja kirjatentti ovat

STPP1A Sosiaalityön peruskurssi 2 op, kirjatentti, Satu Ylinen

vaihtoehtoisia suoritustapoja

STPP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus 3 op, Tarja Vierula

STPP2 SOSIAALITYÖN ARVOT, ETIIKKA JA VAPAAEHTOISTYÖ 5 op, Tuija Eronen, verkkokurssi

STPP3 GLOBAALI, LOKAALI JA YHTEISÖLLISYYS SOSIAALITYÖSSÄ 5 op

STPP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus 3 op, Anna Metteri

STPP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus 2 op, Jenni-Mari Räsänen

STPP5 SOSIAALITYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖT, kirjallisuus 5 op, Katja Kuusisto

SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT 55 op

SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT KOKONAISUUSMERKINTÄ, Erna Törmälehto

STPA1A SOSIAALIOIKEUS 5 op

STPA1A1 SOSIAALIOIKEUS I 3 op, Asko Uoti

STPA1A2 SOSIAALIOIKEUS II 2 op, Asko Uoti

STPA1B SOSIAALIHUOLLON HALLINTO JA JOHTAMINEN, kirjallisuus 5 op, Emma Vanhanen

STPA2 ELÄMÄNKULKU JA SOSIAALITYÖ, kirjallisuus 5 op, Aino Ritala-Koskinen

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Lukupiiri ja pienryhmä-

työskentely /Riikka Korkiamäki

STPA3 SOSIAALITYÖN TAIDOT 20 op

STPA3A ASIAKASTYÖN TEORIOITA JA MENETELMIÄ 5 op, Erna Törmälehto

STPA3A1 Asiakastyön teoriat, kirjallisuus 2 op, Erna Törmälehto

STPA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot 3 op, Erna Törmälehto

STPA3B KÄYTÄNNÖN OPETUS JA OHJAUS 15 op, Erna Törmälehto

STPA4 TUTKIMUSMENETELMÄOPINNOT 10 op

STPA4A SOSIAALITIETEEN KVALITATIIVISET MENETELMÄT 5 op, Tero Mamia

STPA4B SOSIAALITIETEEN KVANTITATIIVISET MENETELMÄT 5 op, Tero Mamia

STPA5 KANDIDAATINTUTKIELMA 10 op, Korkiamäki/Kalliola/Niemelä

SOSIAALITYÖN KANDIDAATTIOHJELMAN VALINNAISET OPINNOT, PORI 60 op

STPA6 PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ SEURAUKSINEEN 5 op, Sinikka Forsman

STPA7 LAPSET JA LASTENSUOJELU 5 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STPA8 TERVEYS, HYVINVOINTI JA SOSIAALITYÖ 5 op, Riikka Korkiamäki

STPA9 MONIAMMATILLISUUS 5 op, Erna Törmälehto

PORIN KIELIOPINNOT 15 op

st. tuntiopettajat

POSU1 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN, Katariina Pitkänen

POSU2 PUHEVIESTINTÄTAIDON PERUSTEET, Ilmoitetaan myöhemmin

PORU12 RUOTSIN KIELEN KIRJALLINEN JA SUULLINEN VIESTINTÄ, Leena Ranta

POEN12 INTRODUCTION TO ACADEMIC ENGLISH, Mirja Hämäläinen


 

 

 

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Opiskeluvalmiudet, Pori

Yhteiset opinnot, sosiaalityö, Pori

YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op

Kieli- ja viestintäopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

PORU12 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op (Opetuskieli: ruotsi)

Valinnaiset Sosnet-kurssit

Vieraalla kielellä annettava opetus

Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Opiskeluvalmiudet, Pori

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS - 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot, sosiaalityö, Pori

YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STPA1A Sosiaalioikeus - STPA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STPA3B Käytännön opetus ja ohjaus - STPA3B1 Taitoseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STPA5 Kandidaatintutkielma - seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

POSU1 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

PORU12 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Yhteiset opinnot, sosiaalityö, Pori

Kieli- ja viestintäopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

POEN12 Introduction to Academic English 4 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Yhteiset opinnot, sosiaalityö, Pori

YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

Aineopinnot

STPA5 Kandidaatintutkielma - seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

POEN12 Introduction to Academic English 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta