x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)
II Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)
III Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)
IV Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN JA ESSEIDEN VASTAANOTTAJAT 2014-2015 Huom! Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen. Tarkista opinto-oppaasta jaksokohtaisesti onko essee jakson mahdollinen suoritusmuoto.

SYVENTÄVÄT OPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Hannele Forsberg

STYS1A Sosiaalityön teoriahistoria 5 op, Suvi Raitakari

STYS1B1 Päätöksenteko lastensuojelussa 5 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STYS1B2 Sosiaalityö ja muuttuvat hallinnan käytännöt 5 op, Kirsi Juhila

STYS1B3 Professionaalisuus käytännöissä ja käytäntötutkimus 5 op, Ilmari Rostila

STYS1B4 Perhe asiantuntijatyön kontekstina ja kohteena 5 op,  Hannele Forsberg

STYS2A Moniammatillisuus 5 op, esseen (5 op) vastaanottaja Tuija Eronen (ks. ohjeet)

STYS3B1 Arviointitutkimus 5 op, Sinikka Forsman

STYS3B2 Konkreettinen sosiaalitutkimus 5 op, Suvi Raitakari

STYS3B3 Ammatillisen auttamistyön keskustelut ja tekstit 5 op, Arja Jokinen

STYS3B4 Havainnot ja kokemukset 5 op, Aino Ritala-Koskinen

 

Opetus syyslukukaudella 2014

Periodi (1.9.2014 – 24.10.2014)

Syventävät opinnot

STYS2A Moniammatillisuus 5 op
STYS3 Graduvauhditus  
STYS3C Tutkielmaseminaari 15 op

Sosnet verkkokurssit

Vieraalla kielellä annettava opetus

Periodi (27.10.2014 – 19.12.2014)

Syventävät opinnot

STYS2A Dokumentointi ja sosiaalityön tieto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYS2A Moniammatillisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYS2B Sosiaalityön harjoittelu 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYS3 Graduvauhditus   Jatkuu aiemmalta periodilta
STYS3C Tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkokoulutus

STYJ Sosiaalityön jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2015

Periodi (7.1.2015 – 13.3.2015)

Syventävät opinnot

STYS3 Graduvauhditus   Jatkuu aiemmalta periodilta
STYS3C Tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkokoulutus

STYJ Sosiaalityön jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (16.3.2015 – 31.7.2015)

Syventävät opinnot

STYS2B Sosiaalityön harjoittelu 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYS3 Graduvauhditus   Jatkuu aiemmalta periodilta
STYS3C Tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

STYS3B4 Creative Methods in Qualitative Research 5 op (Opetuskieli: englanti)

Jatkokoulutus

STYJ Sosiaalityön jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
STYJ Workshop addiktiotutkimuksesta   Jatkuu aiemmalta periodilta